91996E1289

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1289/96 van Antonio TAJANI aan dee Raad. Kunstmatige inseminatie "op eigen gezag" van twee homosexuele paren in Schotland

Publicatieblad Nr. C 305 van 15/10/1996 blz. 0080


SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1289/96 van Antonio Tajani (UPE) aan de Raad (15 mei 1996)

Betreft: Kunstmatige inseminatie "op eigen gezag¨ van twee homosexuele paren in Schotland

In Schotland is een kind verwekt via kunstmatige inseminatie "op eigen gezag¨ door twee homosexuele paren, een vrouwen- en een mannenpaar. Zijn naam is Jacob Henry.

Het Europees Parlement heeft reeds een resolutie goedgekeurd waarin het de gezinsvorming door homosexuele ouders heeft afgewezen.

Het kind zal ongetwijfeld met ernstige psychologische problemen en met moeilijkheden bij de integratie in de maatschappij worden geconfronteerd.

De kerk heeft dit pseudogezin scherp veroordeeld.

Acht de Raad het wenselijk maatregelen te treffen om te voorkomen dat dergelijke situaties zich nog eens voordoen? Welke stappen denkt hij te ondernemen om het recht van Jacob Henry op een normaal leven te garanderen?

Antwoord (7 augustus 1996)

De door de Geachte Afgevaardigde aangevoerde kwestie behoort niet tot de bevoegdheid van de Raad.