29.3.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 141/1


Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) voor het begrotingsjaar 2022

(2022/C 141/01)

ONTVANGSTEN

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2022

Begrotingsjaar 2021

Begrotingsjaar 2020

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

18 360 000

18 000 000

16 738 000 ,—

 

Titel 1 — Totaal

18 360 000

18 000 000

16 738 000 ,—

2

DIVERSE ONTVANGSTEN

2 0

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

p.m.

p.m.

p.m.

2 1

HUUROPBRENGST

p.m.

p.m.

p.m.

2 2

ONTVANGSTEN EN VERGOEDINGEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

10 000

10 000

11,08

2 3

TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN (BESTEMMINGSONTVANGSTEN)

p.m.

p.m.

5 762,99

2 4

GIFTEN EN LEGATEN

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN; KOERSWINSTEN

p.m.

p.m.

p.m.

 

Titel 2 — Totaal

10 000

10 000

5 774,07

3

SUBSIDIE VAN NIET-LIDSTATEN (BESTEMMINGSONTVANGSTEN)

3 0

SUBSIDIES VAN IJSLAND

26 220

27 000

24 970 ,—

3 1

SUBSIDIES VAN NOORWEGEN

438 200

451 800

404 920 ,—

3 2

OVERIGE SUBSIDIES VAN DE COMMISSIE

p.m.

p.m.

p.m.

3 3

DIVERSE BESTEMMINGSONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

p.m.

 

Titel 3 — Totaal

464 420

478 800

429 890 ,—

 

TOTAAL-GENERAAL

18 834 420

18 488 800

17 173 664,07

UITGAVEN

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2022

Kredieten 2021

Uitvoering 2020

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

SALARISSEN EN TOELAGEN

10 829 820

10 829 820

10 185 858

10 185 858

9 829 207,34

9 829 207,34

1 2

UITGAVEN IN VERBAND MET PERSONEELSWERVING

175 000

175 000

210 000

210 000

213 496,92

233 981,18

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

35 000

35 000

50 000

50 000

8 859,45

18 754,72

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

199 000

199 000

217 000

217 000

194 397,33

176 560,71

1 5

OPLEIDING

100 000

100 000

120 000

120 000

114 842,85

76 001,44

1 6

EXTERNE DIENSTEN

325 000

325 000

322 742

322 742

278 574,05

196 215,36

1 7

RECEPTIES EN EVENEMENTEN

15 500

15 500

12 000

12 000

6 997,35

8 746,33

 

Titel 1 — Totaal

11 679 320

11 679 320

11 117 600

11 117 600

10 646 375,29

10 539 467,08

2

KOSTEN INFASTRUCUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

661 000

661 000

648 000

648 000

562 741,97

514 977,83

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

747 600

747 600

794 700

794 700

856 681,82

802 159,63

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

14 000

14 000

15 000

15 000

2 910 ,—

2 864,66

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

247 500

247 500

213 000

213 000

118 974,58

98 244,46

2 4

PORTO- EN TELECOMMUNICATIEKOSTEN

175 500

175 500

175 500

175 500

338 787,82

124 954,81

2 5

VERGADERINGEN

4 000

4 000

4 000

4 000

51,50

149,40

2 6

BEDRIJFSCONTINUÏTEITSPLAN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

 

Titel 2 — Totaal

1 849 600

1 849 600

1 850 200

1 850 200

1 880 147,69

1 543 350,79

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

TRANSVERSALE WERKZAAMHEDEN

391 000

391 000

330 000

330 000

171 496,13

181 782,12

3 1

DEELNAME VAN NIET-LIDSTATEN AAN HET WERKPROGRAMMA BELEIDSZAKEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

VAARDIGHEDEN EN ARBEIDSMARKT

839 000

839 000

1 983 000

1 983 000

1 666 230,45

1 515 068,75

3 3

STELSELS VOOR BEROEPSONDERWIJS EN -OPLEIDING EN INSTELLINGEN

1 892 000

1 892 000

2 042 000

2 042 000

1 748 815,85

1 489 669,09

3 4

LEREN EN INZETBAARHEID

1 573 500

1 573 500

546 000

546 000

1 319 996,34

748 226,22

3 5

COMMUNICATIE

610 000

610 000

620 000

620 000

844 728,25

636 768,97

 

Titel 3 — Totaal

5 305 500

5 305 500

5 521 000

5 521 000

5 751 267,02

4 571 515,15

 

TOTAAL-GENERAAL

18 834 420

18 834 420

18 488 800

18 488 800

18 277 790 ,—

16 654 333,02

Personeelsformatie

Functiegroep en rang

 

2022

2021

Toegestaan in de begroting van de Unie

Toegestaan in de begroting van de Unie

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

1

AD 13

4

3

AD 12

3

10

3

10

AD 11

9

8

AD 10

9

9

AD 9

7

7

AD 8

2

4

AD 7

2

3

AD 6

1

AD 5

Subtotaal AD

3

46

3

46

AST 11

1

1

AST 10

1

2

1

1

AST 9

3

5

2

4

AST 8

1

6

2

4

AST 7

10

1

11

AST 6

8

8

AST 5

4

6

AST 4

1

1

AST 3

AST 2

AST 1

Subtotaal AST

5

37

6

36

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Subtotaal AST/SC

Totaal

8

83

9

82

Totaal-Generaal

91

91

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

Posten voor arbeidscontractanten

2022

2021

FG IV

6

5

FG III

5

6

FG II

11

11

FG I

3

3

Totaal FG

25

25

Gedetacheerde nationale deskundigen

4

4

Totaal

29

29