9.8.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 214/11


Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1012/2012 van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2074/2005 en Verordening (EG) nr. 1251/2008 wat betreft de lijst van vectorsoorten, de veterinairrechtelijke voorschriften en de certificeringsvoorschriften betreffende het epizoötisch ulceratief syndroom en wat betreft de vermelding van Thailand in de lijst van derde landen waaruit bepaalde vissen en visserijproducten in de Unie mogen worden ingevoerd

( Publicatieblad van de Europese Unie L 306 van 6 november 2012 )

Bladzijde 3, bijlage I, model gezondheidscertificaat voor de invoer van voor menselijke consumptie bestemde visserijproducten, punt I.28, „Identificatie van de goederen”:

in plaats van:

Image

te lezen:

Image