02006R0765 — NL — 10.03.2022 — 034.001


Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B

▼M46

VERORDENING (EG) Nr. 765/2006 VAN DE RAAD

van 18 mei 2006

betreffende beperkende maatregelen met het oog op de situatie in Belarus en de betrokkenheid van Belarus bij de Russische agressie tegen Oekraïne

▼B

(PB L 134 van 20.5.2006, blz. 1)

Gewijzigd bij:

 

 

Publicatieblad

  nr.

blz.

datum

 M1

VERORDENING (EG) Nr. 1587/2006 VAN DE COMMISSIE van 23 oktober 2006

  L 294

25

25.10.2006

 M2

VERORDENING (EG) Nr. 1791/2006 VAN DE RAAD van 20 november 2006

  L 363

1

20.12.2006

►M3

VERORDENING (EG) Nr. 646/2008 VAN DE RAAD van 8 juli 2008

  L 180

5

9.7.2008

►M4

VERORDENING (EU) Nr. 84/2011 VAN DE RAAD van 31 januari 2011

  L 28

17

2.2.2011

 M5

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 271/2011 VAN DE RAAD van 21 maart 2011

  L 76

13

22.3.2011

 M6

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 505/2011 VAN DE RAAD van 23 mei 2011

  L 136

48

24.5.2011

►M7

VERORDENING (EU) Nr. 588/2011 VAN DE RAAD van 20 juni 2011

  L 161

1

21.6.2011

►M8

VERORDENING (EU) Nr. 999/2011 VAN DE RAAD van 10 oktober 2011

  L 265

6

11.10.2011

 M9

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1000/2011 VAN DE RAAD van 10 oktober 2011

  L 265

8

11.10.2011

 M10

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1320/2011 VAN DE RAAD van 16 december 2011

  L 335

15

17.12.2011

 M11

VERORDENING (EU) Nr. 114/2012 VAN DE RAAD van 10 februari 2012

  L 38

3

11.2.2012

 M12

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 170/2012 VAN DE RAAD van 28 februari 2012

  L 55

1

29.2.2012

 M13

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 265/2012 VAN DE RAAD van 23 maart 2012

  L 87

37

24.3.2012

►M14

VERORDENING (EU) Nr. 354/2012 VAN DE RAAD van 23 april 2012

  L 113

1

25.4.2012

►M15

VERORDENING (EU) Nr. 1014/2012 VAN DE RAAD van 6 november 2012

  L 307

1

7.11.2012

 M16

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1017/2012 VAN DE RAAD van 6 november 2012

  L 307

7

7.11.2012

 M17

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 494/2013 VAN DE RAAD van 29 mei 2013

  L 143

1

30.5.2013

 M18

VERORDENING (EU) Nr. 517/2013 VAN DE RAAD van 13 mei 2013

  L 158

1

10.6.2013

 M19

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1054/2013 VAN DE RAAD van 29 oktober 2013

  L 288

1

30.10.2013

 M20

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 46/2014 VAN DE RAAD van 20 januari 2014

  L 16

3

21.1.2014

 M21

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 740/2014 VAN DE RAAD van 8 juli 2014

  L 200

1

9.7.2014

 M22

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1159/2014 VAN DE RAAD van 30 oktober 2014

  L 311

2

31.10.2014

 M23

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/1133 VAN DE RAAD van 13 juli 2015

  L 185

1

14.7.2015

 M24

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/1326 VAN DE RAAD van 31 juli 2015

  L 206

16

1.8.2015

 M25

VERORDENING (EU) 2015/1948 VAN DE RAAD van 29 oktober 2015

  L 284

62

30.10.2015

 M26

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/1949 VAN DE RAAD van 29 oktober 2015

  L 284

71

30.10.2015

 M27

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/276 VAN DE RAAD van 25 februari 2016

  L 52

19

27.2.2016

►M28

VERORDENING (EU) 2016/277 VAN DE RAAD van 25 februari 2016

  L 52

22

27.2.2016

 M29

VERORDENING (EU) 2017/331 VAN DE RAAD van 27 februari 2017

  L 50

9

28.2.2017

 M30

VERORDENING (EU) 2018/275 VAN DE RAAD van 23 februari 2018

  L 54

1

24.2.2018

►M31

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/1163 VAN DE COMMISSIE van 5 juli 2019

  L 182

33

8.7.2019

 M32

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/1387 VAN DE RAAD van 2 oktober 2020

  L 319I

1

2.10.2020

 M33

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/1648 VAN DE RAAD van 6 november 2020

  L 370I

1

6.11.2020

 M34

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/2129 VAN DE RAAD van 17 december 2020

  L 426I

1

17.12.2020

►M35

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2021/339 VAN DE RAAD van 25 februari 2021

  L 68

29

26.2.2021

►M36

VERORDENING (EU) 2021/907 VAN DE RAAD van 4 juni 2021

  L 197I

1

4.6.2021

►M37

VERORDENING (EU) 2021/996 VAN DE RAAD van 21 juni 2021

  L 219I

1

21.6.2021

►M38

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2021/997 VAN DE RAAD van 21 juni 2021

  L 219I

3

21.6.2021

 M39

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2021/999 VAN DE RAAD van 21 juni 2021

  L 219I

55

21.6.2021

►M40

VERORDENING (EU) 2021/1030 VAN DE RAAD van 24 juni 2021

  L 224I

1

24.6.2021

►M41

VERORDENING (EU) 2021/1985 VAN DE RAAD van 15 november 2021

  L 405

1

16.11.2021

►M42

VERORDENING (EU) 2021/1986 VAN DE RAAD van 15 november 2021

  L 405

3

16.11.2021

►M43

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2021/2124 VAN DE RAAD van 2 december 2021

  L 430I

1

2.12.2021

►M44

VERORDENING (EU) 2022/212 VAN DE RAAD van 17 februari 2022

  L 37

4

18.2.2022

►M45

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2022/300 VAN DE RAAD van 24 februari 2022

  L 46

3

25.2.2022

►M46

VERORDENING (EU) 2022/355 VAN DE RAAD van 2 maart 2022

  L 67

1

2.3.2022

►M47

VERORDENING (EU) 2022/398 VAN DE RAAD van 9 maart 2022

  L 82

1

9.3.2022


Gerectificeerd bij:

 C1

Rectificatie, PB L 299, 17.10.2014, blz.  32 (46/2014)

 C2

Rectificatie, PB L 328, 13.11.2014, blz.  60 (740/2014)

 C3

Rectificatie, PB L 176, 7.7.2015, blz.  40 (740/2014)

 C4

Rectificatie, PB L 057, 18.2.2021, blz.  94 (2020/1648)

►C5

Rectificatie, PB L 079, 9.3.2022, blz.  38 (2021/1030)

►C6

Rectificatie, PB L 083I, 10.3.2022, blz.  2 (2022/398)
▼B

▼M46

VERORDENING (EG) Nr. 765/2006 VAN DE RAAD

van 18 mei 2006

betreffende beperkende maatregelen met het oog op de situatie in Belarus en de betrokkenheid van Belarus bij de Russische agressie tegen Oekraïne

▼BArtikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

1) 

„tegoeden”: financiële activa en economische voordelen van enigerlei aard, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

a) 

contanten, cheques, geldvorderingen, wissels, postwissels en andere betaalmiddelen;

b) 

deposito's bij financiële instellingen of andere entiteiten, saldo's op rekeningen, schulden en schuldbewijzen;

c) 

in het openbaar en onderhands verhandelde waardepapieren en schuldbewijzen, inclusief aandelen, certificaten van waardepapieren, obligaties, promesses, warrants, schuldbekentenissen en derivatencontracten;

d) 

interesten, dividenden of andere inkomsten over of waarde voortkomende uit of gegenereerd door activa;

e) 

krediet, recht op compensatie, garanties, uitvoeringsgaranties of andere financiële verplichtingen;

f) 

kredietbrieven, cognossementen, koopbrieven;

g) 

bewijsstukken van een belang in fondsen of financiële middelen;

2) 

„bevriezing van tegoeden”: het voorkomen van het op enigerlei wijze muteren, overmaken, corrigeren en gebruiken van, toegang verschaffen tot of omgaan met tegoeden met als gevolg wijzigingen van hun omvang, bedrag, locatie, eigenaar, bezit, onderscheidende kenmerken, bestemming of verdere wijzigingen waardoor het gebruik van bedoelde tegoeden, inclusief het beheer van een beleggingsportefeuille, mogelijk zou worden gemaakt;

3) 

„economische middelen”: activa van enigerlei aard, materieel of immaterieel, roerend of onroerend, die geen tegoeden zijn, maar kunnen worden gebruikt om tegoeden, goederen of diensten te verkrijgen;

4) 

„bevriezing van economische middelen”: het voorkomen van het gebruiken van economische middelen om op enigerlei wijze tegoeden, goederen of diensten te verkrijgen, inclusief, maar niet daartoe beperkt, door deze te verkopen, verhuren of verhypothekeren;

▼M7

5) 

„grondgebied van de Gemeenschap”: het grondgebied van de lidstaten waarop het Verdrag van toepassing is, onder de in het Verdrag bepaalde voorwaarden, inclusief hun luchtruim;

▼M7

6) 

„technische bijstand”: elke technische steun in verband met reparaties, ontwikkeling, vervaardiging, assemblage, beproeving, onderhoud of enige andere technische dienst; technische bijstand kan de vorm aannemen van bijvoorbeeld instructies, advies, opleiding, overdracht van praktische kennis of vaardigheden of adviesdiensten, en omvat mondelinge vormen van bijstand.

▼C5

7) 

“belarussische luchtvaartmaatschappij”: een luchtvervoersonderneming met een geldige exploitatievergunning of een equivalent daarvan, afgegeven door de bevoegde autoriteiten van Belarus.

▼M46

8) 

“goederen en technologie voor tweeërlei gebruik”: de producten die zijn opgenomen in bijlage I bij Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad ( *1 );

▼C5

9) 

„beleggingsdiensten”: de volgende diensten en activiteiten:

i) 

het ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot één of meer financiële instrumenten;

ii) 

het uitvoeren van orders voor rekening van cliënten;

iii) 

het handelen voor eigen rekening;

iv) 

portefeuillebeheer;

v) 

beleggingsadvies;

vi) 

het overnemen van financiële instrumenten en/of plaatsen van financiële instrumenten met plaatsingsgarantie;

vii) 

het plaatsen van financiële instrumenten zonder plaatsingsgarantie;

viii) 

elke dienst met betrekking tot de toegang tot handel op een gereguleerde markt of handel op een multilaterale handelsfaciliteit.

▼C6

10) 

„effecten”: de volgende categorieën op de kapitaalmarkt verhandelbare waardepapieren, ook in de vorm van cryptoactiva, betaalinstrumenten uitgezonderd:

i) 

aandelen in vennootschappen en andere met aandelen in vennootschappen, partnerships of andere entiteiten gelijk te stellen waardepapieren, alsmede aandelencertificaten;

ii) 

obligaties en andere schuldinstrumenten, alsmede certificaten betreffende dergelijke effecten;

iii) 

alle andere waardepapieren die het recht verlenen die effecten te verwerven of te verkopen of die aanleiding geven tot een afwikkeling in contanten die wordt bepaald op basis van effecten.

▼C5

11) 

„geldmarktinstrumenten”: alle categorieën instrumenten die gewoonlijk op de geldmarkt worden verhandeld, zoals schatkistpapier, depositocertificaten en commercial papers, betaalinstrumenten uitgezonderd;

12. 

„kredietinstelling”: een onderneming waarvan de werkzaamheden bestaan in het bij het publiek aantrekken van deposito’s of van andere terugbetaalbare gelden en het verlenen van kredieten voor eigen rekening;

▼M44

13) 

“tussenhandeldiensten”:

i) 

het onderhandelen over of regelen van transacties met het oog op de aankoop, verkoop of levering van goederen en technologieën, of van financiële en technische diensten, ook van een derde land aan een ander derde land, of

ii) 

het verkopen of aankopen van goederen en technologieën, of van financiële en technische diensten, ook als ze zich in derde landen bevinden, met het oog op de overbrenging ervan naar een ander derde land;

14) 

“overheidsonderneming”: een onderneming die geen kredietinstelling is en die per 1 juni 2021 in Belarus is gevestigd en voor meer dan 50 % in handen van de overheid is, of onder zeggenschap van de overheid staat.

15) 

“vordering”: een vóór, op of na de datum van inwerkingtreding van deze verordening ingediende vordering, al dan niet in de vorm van een rechtsvordering, die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een contract of transactie, en met name:

i) 

een vordering tot nakoming van een verplichting die voortvloeit uit of verband houdt met een contract of transactie;

ii) 

een vordering tot verlenging of uitbetaling van een obligatie, financiële garantie of contragarantie, ongeacht de vorm;

iii) 

een vordering tot schadeloosstelling in verband met een contract of een transactie;

iv) 

een tegenvordering;

v) 

een vordering, ook via een exequatur, waarmee wordt beoogd erkenning of uitvoering van een rechterlijke of arbitrale uitspraak of van een gelijkwaardige beslissing te verkrijgen, ongeacht de plaats van uitspraak;

16) 

“contract of transactie”: elke verrichting, ongeacht de vorm en het recht dat erop van toepassing is, die een of meer contracten of soortgelijke verplichtingen tussen dezelfde of andere partijen omvat; in dit verband worden onder “contract” tevens begrepen alle — ook de uit juridisch oogpunt op zichzelf staande — met name financiële garanties of contragaranties en kredieten, alsmede alle uit een dergelijke transactie voortkomende of daarmee verband houdende bepalingen;

▼M46

17) 

„financiering of financiële bijstand”: elke actie, ongeacht het gekozen middel, waarbij een persoon, entiteit of lichaam, met of zonder voorwaarden, eigen vermogen of eigen economische middelen uitbetaalt of toezegt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot subsidies, leningen, garanties, borgstellingen, obligaties, kredietbrieven, leverancierskredieten, koperskredieten, in- of uitvoervoorschotten en alle soorten verzekeringen en herverzekeringen, met inbegrip van exportkredietverzekeringen; de betaling en de voorwaarden voor betaling van de overeengekomen prijs voor een goed of een dienst in overeenstemming met de normale handelspraktijk, vormen geen financiering of financiële bijstand;

18) 

„partnerland”: een land dat een reeks uitvoercontrolemaatregelen toepast die in wezen gelijkwaardig zijn aan die welke zijn opgenomen in bijlage V ter bij deze verordening;

19) 

„communicatieapparatuur voor consumenten”: apparatuur die door particulieren wordt gebruikt, zoals personal computers en randapparatuur (met inbegrip van harde schijven en printers), mobiele telefoons, slimme televisies, geheugenapparaten (USB-drives) en consumentensoftware voor die apparaten;

▼M47

20) 

„centrale effectenbewaarinstelling”: een rechtspersoon als gedefinieerd in artikel 2, lid 1, punt 1, van Verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad ( 1 );

21) 

„deposito”: een creditsaldo dat wordt gevormd door op een rekening staande gelden of dat tijdelijk uit normale banktransacties voortvloeit, en dat de kredietinstelling onder de toepasselijke wettelijke en contractuele voorwaarden dient terug te betalen, met inbegrip van een termijndeposito en een spaardeposito, maar met uitsluiting van een creditsaldo indien:

i) 

het bestaan ervan alleen kan worden aangetoond met een financieel instrument als gedefinieerd in artikel 4, lid 1, punt 15, van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad ( 2 ), tenzij het een spaarproduct betreft dat wordt gestaafd met een op naam gesteld certificaat van deposito en dat op 2 juli 2014 in een lidstaat bestond;

ii) 

de hoofdsom ervan niet a pari terugbetaalbaar is;

iii) 

de hoofdsom ervan alleen a pari terugbetaalbaar is uit hoofde van een bepaalde door de kredietinstelling of door een derde verstrekte garantie of overeenkomst;

22) 

„staatsburgerschapsregelingen voor investeerders” (of “gouden paspoorten”): de door een lidstaat ingestelde procedures die het voor onderdanen van derde landen mogelijk maken de nationaliteit van die lidstaat te verwerven in ruil voor vooraf bepaalde betalingen en investeringen;

23) 

„verblijfsregelingen voor investeerders” (of “gouden visa”): de door een lidstaat ingestelde procedures die het voor onderdanen van derde landen mogelijk maken een verblijfsvergunning in een lidstaat te verkrijgen in ruil voor vooraf bepaalde betalingen en investeringen;

24) 

„handelsplatform” zoals gedefinieerd in artikel 4, lid 1, punt 24, van Richtlijn 2014/65/EU: een gereglementeerde markt, een multilaterale handelsfaciliteit of een georganiseerde handelsfaciliteit.

▼M7

Artikel 1 bis

1.  

Er geldt een verbod op:

a) 

de directe of indirecte verkoop, levering, overdracht aan of uitvoer naar personen, entiteiten of lichamen in Belarus of naar andere personen, entiteiten of lichamen voor gebruik in Belarus van de in bijlage III opgenomen uitrusting die voor binnenlandse repressie zou kunnen worden gebruikt, ongeacht of die uitrusting van oorsprong is uit de Unie;

b) 

het bewust en opzettelijk deelnemen aan activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben dat de onder a) bedoelde verbodsbepalingen worden omzeild.

2.  
Lid 1 is niet van toepassing op beschermende kleding, met inbegrip van kogelvrije vesten en militaire helmen, die door personeel van de Verenigde Naties (VN), personeel van de EU of haar lidstaten, vertegenwoordigers van de media, medewerkers van humanitaire en ontwikkelingsorganisaties en daarmee geassocieerd personeel, louter voor persoonlijk gebruik tijdelijk naar Belarus wordt uitgevoerd.
3.  
In afwijking van lid 1 kunnen de in bijlage II genoemde bevoegde autoriteiten van de lidstaten onder door hen passend geachte voorwaarden toestemming geven voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van uitrusting die voor binnenlandse repressie zou kunnen worden gebruikt, mits zij vaststellen dat dergelijke uitrusting uitsluitend is bedoeld voor humanitaire doeleinden of beschermend gebruik.

▼M40 —————

▼M7

Artikel 1 ter

1.  

Er geldt een verbod op:

a) 

het direct of indirect verlenen van technische bijstand in verband met goederen en technologie die zijn opgenomen in de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen van de Europese Unie ( 3 ) („de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen”), of in verband met het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van op die lijst opgenomen goederen, aan personen, entiteiten of lichamen in Belarus of voor gebruik in Belarus;

b) 

het direct of indirect verlenen van technische bijstand of tussenhandeldiensten in verband met in bijlage III opgenomen uitrusting die voor binnenlandse repressie zou kunnen worden gebruikt, aan personen, entiteiten of lichamen in Belarus of voor gebruik in Belarus;

c) 

het direct of indirect verlenen van financiering of financiële bijstand in verband met goederen en technologie die zijn opgenomen in de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen of in bijlage III, met inbegrip van subsidies, leningen en exportkredietverzekering, voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van deze goederen, of voor de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, aan personen, entiteiten of lichamen in Belarus of voor gebruik in Belarus;

d) 

het bewust en opzettelijk deelnemen aan activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben dat de onder a) tot en met c) bedoelde verbodsbepalingen worden omzeild.

2.  

In afwijking van het bepaalde in lid 1 zijn de daarin opgenomen verbodsbepalingen niet van toepassing op:

a) 

niet-dodelijke militaire uitrusting, alsmede niet-dodelijke uitrusting die kan worden gebruikt voor binnenlandse repressie, die uitsluitend is bedoeld voor humanitair of beschermend gebruik, of voor programma’s voor institutionele opbouw van de VN en de Unie, of voor crisisbeheersingsoperaties van de EU en de Verenigde Naties; of

b) 

andere voertuigen dan gevechtsvoertuigen die zijn uitgerust met materiaal dat bescherming biedt tegen kogels en die uitsluitend bestemd zijn voor de bescherming van personeel van de EU en haar lidstaten in Belarus,

mits de verstrekking daarvan vooraf is goedgekeurd door de bevoegde autoriteit van een lidstaat, als genoemd op de websites die zijn vermeld in bijlage II.

3.  
Lid 1 is niet van toepassing op beschermende kleding, met inbegrip van kogelvrije vesten en militaire helmen, die door personeel van de Verenigde Naties, personeel van de EU of haar lidstaten, vertegenwoordigers van de media, medewerkers van humanitaire en ontwikkelingsorganisaties en daarmee geassocieerd personeel, louter voor persoonlijk gebruik tijdelijk naar Belarus wordt uitgevoerd.

▼M40 —————

▼M40

Artikel 1 quater

1.  
Het is verboden de in bijlage IV vermelde uitrusting, technologie of software, ongeacht of zij van oorsprong zijn uit de Unie, direct of indirect te verkopen, te leveren, over te dragen aan of uit te voeren naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Belarus of voor gebruik in Belarus, tenzij de op de websites in bijlage II genoemde bevoegde autoriteit van de relevante lidstaat daartoe vooraf toestemming heeft verleend.
2.  
De op de websites in bijlage II genoemde bevoegde autoriteiten van de lidstaten verlenen geen toestemming als bedoeld in lid 1, indien zij redelijke gronden hebben om aan te nemen dat de bedoelde uitrusting, technologie of software door de Belarussische regering, overheidsorganen, -bedrijven of -agentschappen, of door personen of entiteiten die namens deze of op hun aanwijzing handelen, zou worden gebruikt voor repressie.
3.  
Bijlage IV omvat uitrusting, technologie of software die voornamelijk bestemd is voor toezicht of interceptie op het internet of op telefonische communicatie.
4.  
De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van dit artikel verleende toestemming binnen twee weken na het verlenen van de toestemming.

Artikel 1 quinquies

1.  

Tenzij de op de websites in bijlage II genoemde bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat daartoe vooraf toestemming heeft verleend overeenkomstig artikel 1 quater, lid 2, geldt een verbod op:

a) 

het direct of indirect verlenen van technische bijstand of tussenhandeldiensten in verband met de in bijlage IV vermelde uitrusting, technologie en software, of in verband met het installeren, leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van de in bijlage IV vermelde uitrusting en technologie, of in verband met het leveren, installeren, beheren of actualiseren van in bijlage IV vermelde software, aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Belarus of voor gebruik in Belarus;

b) 

het direct of indirect verlenen van financiering of financiële bijstand in verband met de in bijlage IV vermelde uitrusting, technologie en software, aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Belarus of voor gebruik in Belarus;

c) 

het verlenen van diensten van enige aard voor toezicht of interceptie op telecommunicatie of op het internet aan, of direct of indirect ten behoeve van de Belarussische regering, overheidsorganen, -bedrijven en -agentschappen of natuurlijke personen, rechtspersonen of entiteiten die namens deze of op hun aanwijzing handelen.

2.  
Voor de toepassing van lid 1, punt c), worden onder “diensten voor toezicht of interceptie op telecommunicatie of op het internet” diensten verstaan die, in het bijzonder met gebruikmaking van in bijlage IV vermelde uitrusting, technologie of software, toegang verschaffen tot en voorzien in doorgifte van de inkomende en uitgaande telecommunicatie en de oproepgegevens van een persoon met als doel deze te extraheren, te decoderen, te registreren, te verwerken, te analyseren of op te slaan of andere daarmee samenhangende handelingen te verrichten.

▼M46

Artikel 1 sexies

1.  
Onverminderd de artikelen 1 bis, 1 quater en 1 vicies is het verboden om goederen en technologie voor tweeërlei gebruik, al dan niet van oorsprong uit de Unie, direct of indirect te verkopen, te leveren, over te dragen aan of uit te voeren naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Belarus of voor gebruik in Belarus.
2.  

Er geldt een verbod op:

a) 

het direct of indirect verlenen van technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten die verband houden met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie of met de levering, de vervaardiging, het onderhoud en het gebruik van die goederen en technologie aan natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Belarus of voor gebruik in Belarus;

b) 

het direct of indirect verlenen van financiering of financiële bijstand in verband met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van die goederen en technologie, of voor de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Belarus of voor gebruik in Belarus.

3.  

Onverminderd de vergunningsplichten uit hoofde van Verordening (EU) 2021/821 zijn de in de leden 1 en 2 van dit artikel opgenomen verbodsbepalingen niet van toepassing op de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van goederen en technologie voor tweeërlei gebruik of de daarmee verband houdende verlening van technische of financiële bijstand, voor niet-militair gebruik of voor een niet-militaire eindgebruiker, bestemd voor:

a) 

humanitaire doeleinden, noodsituaties op gezondheidsgebied, de dringende preventie of beperking van de gevolgen van een gebeurtenis die ernstige en aanzienlijke gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van de mens of voor het milieu zou kunnen hebben, of de respons op natuurrampen;

b) 

medische of farmaceutische doeleinden;

c) 

het tijdelijke gebruik door nieuwsmedia;

d) 

software-updates;

e) 

gebruik als communicatieapparatuur voor consumenten;

f) 

het waarborgen van cyberveiligheid en informatiebeveiliging voor natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Belarus, met uitzondering van de regering en ondernemingen die direct of indirect onder zeggenschap van die regering staan; of

g) 

persoonlijk gebruik door natuurlijke personen die naar Belarus reizen, en beperkt tot persoonlijke bezittingen, huisraad, voertuigen of handelsmiddelen die eigendom zijn van die personen en niet bestemd zijn voor verkoop.

Met uitzondering van de punten f) en g) verklaart de exporteur in de douaneaangifte dat de producten worden uitgevoerd op grond van de in dit lid opgenomen desbetreffende uitzondering en stelt hij de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar hij ingezetene of gevestigd is, binnen dertig dagen na die eerste uitvoer in kennis van het eerste gebruik van de desbetreffende uitzondering.

4.  

In afwijking van de leden 1 en 2 van dit artikel en onverminderd de vergunningsplichten uit hoofde van Verordening (EU) 2021/821 kan de bevoegde autoriteit vergunning verlenen voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van goederen en technologie voor tweeërlei gebruik of de verlening van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand, voor niet-militair gebruik of voor een niet-militaire eindgebruiker, nadat zij heeft geconstateerd dat die goederen of technologie of de daarmee verband houdende technische of financiële bijstand bestemd zijn voor:

a) 

samenwerking tussen de Unie, de regeringen van de lidstaten en de regering van Belarus voor zuiver civiele aangelegenheden;

b) 

intergouvernementele samenwerking op het gebied van ruimtevaartprogramma’s;

c) 

de bediening, het onderhoud, de opwerking van splijtstof en de veiligheid van civiele nucleaire vermogens, alsook voor civiele nucleaire samenwerking, met name op het gebied van onderzoek en ontwikkeling;

d) 

maritieme veiligheid;

e) 

civiele telecommunicatienetwerken, met inbegrip van de verlening van internetdiensten;

f) 

uitsluitend gebruik door entiteiten die eigendom zijn van, of uitsluitend of gezamenlijk onder zeggenschap staan van volgens het recht van een lidstaat of een partnerland erkende of opgerichte rechtspersonen, entiteiten of lichamen;

g) 

de diplomatieke vertegenwoordigingen van de Unie, de lidstaten en de partnerlanden, met inbegrip van delegaties, ambassades en missies.

5.  
In afwijking van de leden 1 en 2 van dit artikel en onverminderd de vergunningsplichten uit hoofde van Verordening (EU) 2021/821 kan de bevoegde autoriteit vergunning verlenen voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van goederen en technologie voor tweeërlei gebruik of de verlening van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand, voor niet-militair gebruik of voor een niet-militaire eindgebruiker, nadat zij heeft geconstateerd dat die goederen of technologie of de daarmee verband houdende technische of financiële bijstand verschuldigd zijn uit hoofde van contracten die zijn gesloten vóór: 3 maart 2022, of van aanvullende overeenkomsten die nodig zijn voor de uitvoering van zulke contracten, op voorwaarde dat deze vergunning vóór 1 mei 2022 wordt aangevraagd.
6.  
De uit hoofde van dit artikel vereiste vergunningen worden door de bevoegde autoriteit verleend overeenkomstig de regels en procedures van Verordening (EU) 2021/821, die van overeenkomstige toepassing is. Deze vergunning is in de gehele Unie geldig.
7.  

Wanneer zij op grond van de leden 4 en 5 een besluit neemt inzake een vergunningsverzoek, verleent de bevoegde autoriteit geen vergunning indien zij redelijke gronden heeft om aan te nemen dat:

i) 

de eindgebruiker een militaire eindgebruiker zou kunnen zijn of een natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam als bedoeld in bijlage V, of dat de goederen voor militair eindgebruik bestemd zouden kunnen zijn; of

ii) 

de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van in lid 1 bedoelde goederen en technologie of de verlening van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand bestemd is voor de lucht- of ruimtevaartindustrie.

8.  
De bevoegde autoriteit kan een door haar overeenkomstig de leden 4 of 5 verleende vergunning nietig verklaren, opschorten, wijzigen of intrekken indien zij van oordeel is dat die nietigverklaring, schorsing, wijziging of intrekking noodzakelijk is voor de doeltreffende uitvoering van deze verordening.

Artikel 1 septies

1.  
Onverminderd de artikelen 1 bis, 1 quater en 1 vicies is het verboden om de in bijlage V bis vermelde goederen en technologie die zouden kunnen bijdragen tot de militaire en technologische versterking van Belarus of tot de ontwikkeling van zijn defensie- en veiligheidssector, ongeacht of deze van oorsprong uit de Unie zijn, direct of indirect te verkopen, te leveren, over te dragen aan of uit te voeren naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Belarus of voor gebruik in Belarus.
2.  

Er geldt een verbod op:

a) 

het direct of indirect verlenen van technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten die verband houden met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie of met de levering, de vervaardiging, het onderhoud en het gebruik van die goederen en technologie aan natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Belarus of voor gebruik in Belarus;

b) 

het direct of indirect verlenen van financiering of financiële bijstand in verband met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van die goederen en technologie, of voor de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Belarus of voor gebruik in Belarus.

3.  

De in de leden 1 en 2 opgenomen verbodsbepalingen zijn niet van toepassing op de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van de in lid 1 bedoelde goederen en technologie of de daarmee verband houdende verlening van technische of financiële bijstand, voor niet-militair gebruik of voor een niet-militaire eindgebruiker, bestemd voor:

a) 

humanitaire doeleinden, noodsituaties op gezondheidsgebied, de dringende preventie of beperking van de gevolgen van een gebeurtenis die ernstige en aanzienlijke gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van de mens of voor het milieu zou kunnen hebben, of de respons op natuurrampen;

b) 

medische of farmaceutische doeleinden;

c) 

het tijdelijke gebruik door nieuwsmedia;

d) 

software-updates;

e) 

gebruik als communicatieapparatuur voor consumenten;

f) 

het waarborgen van cyberveiligheid en informatiebeveiliging voor natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Belarus, met uitzondering van de regering en ondernemingen die direct of indirect onder zeggenschap van die regering staan; of

g) 

persoonlijk gebruik door natuurlijke personen die naar Belarus reizen, en beperkt tot persoonlijke bezittingen, huisraad, voertuigen of handelsmiddelen die eigendom zijn van die personen en niet bestemd zijn voor verkoop.

Met uitzondering van de punten f) en g) verklaart de exporteur in zijn douaneaangifte dat de producten worden uitgevoerd op grond van de in dit lid opgenomen desbetreffende uitzondering en stelt hij de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar hij ingezetene of gevestigd is, binnen dertig dagen na die eerste uitvoer in kennis van het eerste gebruik van de desbetreffende uitzondering.

4.  

In afwijking van de leden 1 en 2 kan de bevoegde autoriteit vergunning verlenen voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van de in lid 1 bedoelde goederen en technologie of de verlening van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand, voor niet-militair gebruik of voor een niet-militaire eindgebruiker, nadat zij hebben geconstateerd dat die goederen of technologie of de daarmee verband houdende technische of financiële bijstand bestemd zijn voor:

a) 

samenwerking tussen de Unie, de regeringen van de lidstaten en de regering van Belarus voor zuiver civiele aangelegenheden;

b) 

intergouvernementele samenwerking op het gebied van ruimtevaartprogramma’s;

c) 

de bediening, het onderhoud, de opwerking van splijtstof en de veiligheid van civiele nucleaire vermogens, alsook voor civiele nucleaire samenwerking, met name op het gebied van onderzoek en ontwikkeling;

d) 

maritieme veiligheid;

e) 

civiele telecommunicatienetwerken, met inbegrip van de verlening van internetdiensten;

f) 

uitsluitend gebruik door entiteiten die eigendom zijn van, of uitsluitend of gezamenlijk onder zeggenschap staan van volgens het recht van een lidstaat of een partnerland erkende of opgerichte rechtspersonen, entiteiten of lichamen; of

g) 

de diplomatieke vertegenwoordigingen van de Unie, de lidstaten en de partnerlanden, met inbegrip van delegaties, ambassades en missies.

5.  
In afwijking van de leden 1 en 2 kan de bevoegde autoriteit van een lidstaat vergunning verlenen voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van de in lid 1 bedoelde goederen en technologie of de verlening van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand, voor niet-militair gebruik of voor een niet-militaire eindgebruiker, nadat zij heeft geconstateerd dat die goederen of technologie of de daarmee verband houdende technische of financiële bijstand verschuldigd zijn uit hoofde van contracten die zijn gesloten vóór: 3 maart 2022, of van aanvullende overeenkomsten die nodig zijn voor de uitvoering van zulke contracten, op voorwaarde dat deze vergunning vóór 1 mei 2022 wordt aangevraagd.
6.  
De uit hoofde van dit artikel vereiste vergunningen worden door de bevoegde autoriteit verleend overeenkomstig de regels en procedures van Verordening (EU) 2021/821, die van overeenkomstige toepassing is. Deze vergunning is in de gehele Unie geldig.
7.  

Wanneer zij op grond van de leden 4 en 5 een besluit neemt inzake een vergunningsverzoek, verleent de bevoegde autoriteit geen vergunning indien zij redelijke gronden heeft om aan te nemen dat:

i) 

de eindgebruiker een militaire eindgebruiker zou kunnen zijn of een natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam als vermeld in bijlage V, of dat de goederen voor militair eindgebruik bestemd zouden kunnen zijn; of

ii) 

de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van in lid 1 bedoelde goederen en technologie of de verlening van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand bestemd is voor de lucht- of ruimtevaartindustrie.

8.  
De bevoegde autoriteit kan een door hen overeenkomstig de leden 4 of 5 verleende vergunning nietig verklaren, opschorten, wijzigen of intrekken indien zij van oordeel is dat die nietigverklaring, schorsing, wijziging of intrekking noodzakelijk is voor de doeltreffende uitvoering van deze verordening.

▼M46

Artikel 1 septies bis

1.  

Wat de in bijlage V opgenomen entiteiten betreft, kan de bevoegde autoriteit, in afwijking van artikel 1 sexies, leden 1 en 2, en artikel 1 septies, leden 1 en 2, en onverminderd de vergunningsplichten uit hoofde van Verordening (EU) 2021/821, alleen vergunning verlenen voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van goederen en technologie voor tweeërlei gebruik en van in bijlage V bis vermelde goederen en technologie, of voor de verlening van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand, nadat zij hebben geconstateerd dat dergelijke goederen of technologie of de daarmee verband houdende technische of financiële bijstand:

a) 

noodzakelijk zijn voor de dringende preventie of beperking van de gevolgen van een gebeurtenis die ernstige en aanzienlijke gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van de mens of het milieu zou kunnen hebben; of

b) 

verschuldigd zijn uit hoofde van contracten die zijn gesloten vóór: 3 maart 2022, of van aanvullende overeenkomsten die nodig zijn voor de uitvoering van zulke contracten, op voorwaarde dat deze vergunning vóór 1 mei 2022 wordt aangevraagd.

2.  
De uit hoofde van dit artikel vereiste vergunningen worden door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat verleend overeenkomstig de regels en procedures van Verordening (EU) 2021/821, die van overeenkomstige toepassing is. Deze vergunning is in de gehele Unie geldig.
3.  
De bevoegde autoriteiten kunnen een door hen overeenkomstig lid 1 verleende vergunning nietig verklaren, opschorten, wijzigen of intrekken indien zij van oordeel zijn dat die nietigverklaring, schorsing, wijziging of intrekking noodzakelijk is voor de doeltreffende uitvoering van deze verordening.

Artikel 1 septies ter

1.  
De kennisgeving aan de bevoegde autoriteit als bedoeld in de artikelen 1 sexies, lid 3, en 2 septies, lid 3, wordt, waar mogelijk, langs elektronische weg afgegeven op formulieren die ten minste alle elementen, in dezelfde volgorde, van de modellen in bijlage V quater bevatten.
2.  
Alle vergunningen als bedoeld in de artikelen 1 sexies en 1 septies, worden, waar mogelijk, langs elektronische weg afgegeven op formulieren die ten minste alle elementen, in dezelfde volgorde, van de modellen in bijlage V quater bevatten.

Artikel 1 septies quater

1.  
De bevoegde autoriteiten wisselen met de andere lidstaten en de Commissie informatie uit over de krachtens de artikelen 1 sexies, 1 septies, en 1 septies bis verleende vergunningen en weigeringen. Dergelijke informatie-uitwisseling vindt plaats via de elektronische systemen die in het kader van artikel 23, lid 6, van Verordening (EU) 2021/821 zijn verstrekt.
2.  
Informatie die als gevolg van de toepassing van dit artikel is ontvangen, wordt uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij is gevraagd, met inbegrip van de in lid 4 bedoelde uitwisselingen. De lidstaten en de Commissie waarborgen dat bij de toepassing van dit artikel verzamelde vertrouwelijke informatie overeenkomstig het Unierecht en het desbetreffende nationale recht wordt beschermd. De lidstaten en de Commissie waarborgen dat op grond van dit artikel verstrekte of uitgewisselde gerubriceerde informatie geen lagere rubriceringsgraad krijgt of gederubriceerd wordt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opsteller.
3.  
Alvorens een lidstaat een vergunning verleent overeenkomstig artikel 1 sexies, 1 septies of 1 septies bis voor een transactie die wezenlijk identiek is aan een transactie waarvoor de door een andere lidstaat of andere lidstaten afgegeven weigering nog steeds geldig is, pleegt deze lidstaat eerst overleg met de lidstaat of lidstaten die de weigering heeft of hebben afgegeven. Indien de betrokken lidstaat na dit overleg besluit een vergunning te verlenen, stelt hij de andere lidstaten en de Commissie daarvan in kennis en verstrekt hij daarbij alle relevante informatie om het besluit toe te lichten.
4.  
In voorkomend geval en op basis van wederkerigheid wisselt de Commissie, in overleg met de lidstaten, informatie uit met partnerlanden om de doeltreffendheid van de uitvoercontrolemaatregelen in het kader van deze verordening en de consistente toepassing van de door de partnerlanden toegepaste uitvoercontrolemaatregelen te ondersteunen.

▼M40

Artikel 1 octies

1.  
Het is verboden de in bijlage VI vermelde goederen, ongeacht of zij van oorsprong uit de Unie zijn, te verkopen, te leveren, over te dragen aan of uit te voeren naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Belarus of voor gebruik in Belarus.

▼M46

1 bis.  
Het is verboden direct of indirect technische bijstand, tussenhandeldiensten, financiering of financiële bijstand, waaronder financiële derivaten, te verlenen alsook verzekeringen of herverzekeringen aan te bieden, in verband met de verbodsbepalingen van lid 1.

▼M44

2.  
Bijlage VI omvat goederen die worden gebruikt voor de productie of vervaardiging van tabaksproducten.

▼M46 —————

▼M40

Artikel 1 nonies

▼M44

1.  

Er geldt een verbod op:

a) 

het invoeren, direct of indirect, in de Unie van de in bijlage VII vermelde ►M46  minerale producten ◄ , indien deze:.

i) 

van oorsprong uit Belarus zijn, of

ii) 

uit Belarus zijn uitgevoerd;

b) 

het aankopen, direct of indirect, van de in bijlage VII vermelde ►M46  minerale producten ◄ die zich bevinden in of van oorsprong uit Belarus zijn;.

c) 

het vervoeren van de in bijlage VII vermelde ►M46  minerale producten ◄ indien deze van oorsprong uit Belarus zijn of vanuit Belarus naar een ander land worden uitgevoerd;

d) 

het direct of indirect verlenen van technische bijstand, tussenhandeldiensten, financiering of financiële bijstand, met inbegrip van financiële derivaten, alsook het aanbieden van verzekeringen en herverzekeringen, in verband met de verbodsbepalingen van de punten a), b) en c).

2.  
De verbodsbepalingen van lid 1 zijn niet van toepassing op de aankoop in Belarus van de in bijlage VII vermelde ►M46  minerale producten ◄ die nodig zijn om te voorzien in de essentiële behoeften van de koper in Belarus of van humanitaire projecten in Belarus.

▼M46 —————

▼M44

4.  
Lid 1 laat de vrijheid van doorvoer door Belarus van de in bijlage VII vermelde ►M46  minerale producten ◄ van oorsprong uit een derde land, onverlet.

▼M40

Artikel 1 decies

1.  
Er geldt een verbod op de directe of indirecte invoer, aankoop of overdracht van de in bijlage VIII vermelde kaliumchlorideproducten (“potas”), ongeacht of zij van oorsprong uit Belarus zijn.

▼M46

1 bis.  
Het is verboden direct of indirect technische bijstand, tussenhandeldiensten, financiering of financiële bijstand, waaronder financiële derivaten, te verlenen alsook verzekeringen of herverzekeringen aan te bieden, in verband met de verbodsbepalingen van lid 1.

▼M46 —————

▼M40

Artikel 1 undecies

Er geldt een verbod op de directe of indirecte aankoop, verkoop en verlening van investeringsdiensten of bijstand voor en andere vormen van handel in overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten met een looptijd van meer dan 90 dagen, die zijn uitgegeven na 29 juni 2021 door:

▼M44

a) 

de Republiek Belarus, haar regering, overheidsorganen, -ondernemingen en -agentschappen;

b) 

een in Belarus gevestigde grote kredietinstelling die per 1 juni 2021 voor meer dan 50 % in handen van de overheid is, of onder zeggenschap van de overheid staat, zoals vermeld in bijlage IX;

c) 

rechtspersonen, entiteiten of lichamen die buiten de Unie zijn gevestigd en waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50 % direct of indirect in handen zijn van een in punt a) of punt b) van dit artikel genoemde entiteit, of

d) 

natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten of lichamen die handelen namens of op aanwijzing van een entiteit als bedoeld in punt a), punt b) of punt c) van dit artikel.

▼M47

Artikel 1 undecies bis

1.  
Transacties in verband met het beheer van reserves en van activa van de Centrale Bank van Belarus, met inbegrip van transacties met rechtspersonen, entiteiten of lichamen die namens of op aanwijzing van de Centrale Bank van Belarus optreden, zijn verboden.
2.  
In afwijking van lid 1 kunnen de bevoegde autoriteiten toestemming verlenen voor een transactie op voorwaarde dat die strikt noodzakelijk is om de financiële stabiliteit van de Unie in haar geheel of van de betrokken lidstaat te waarborgen.
3.  
De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie onmiddellijk in kennis van zijn voornemen om op grond van lid 2 toestemming te verlenen.

Artikel 1 undecies ter

Het is vanaf 12 april 2022 verboden om op handelsplatformen die in de Unie zijn geregistreerd of erkend, de effecten van in Belarus gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen die voor meer dan 50 % in handen van de overheid zijn, te noteren en in verband daarmee diensten te verlenen.

▼M40

Artikel 1 duodecies

1.  

Het is verboden na 29 juni 2021 direct of indirect regelingen te treffen of deel te nemen aan regelingen voor nieuwe leningen of kredieten met een looptijd van meer dan 90 dagen ten behoeve van:

▼M44

a) 

de Republiek Belarus, haar regering, overheidsorganen, -ondernemingen en -agentschappen;

b) 

een in Belarus gevestigde grote kredietinstelling die per 1 juni 2021 voor meer dan 50 % in handen van de overheid is, of onder zeggenschap van de overheid staat, zoals vermeld in bijlage IX;

c) 

rechtspersonen, entiteiten of lichamen die buiten de Unie zijn gevestigd en waarvan de eigendomsrechten direct of indirect voor meer dan 50 % in handen zijn van een in punt a) of punt b) van dit lid genoemde entiteit; of

d) 

natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten of lichamen die handelen namens of op aanwijzing van een entiteit als bedoeld in punt a), punt b) of punt c) van dit lid.

▼M40

2.  
De verbodsbepaling is niet van toepassing op leningen of kredieten die als specifiek en welomschreven doel hebben financiering te verlenen voor niet aan beperkingen onderworpen in- of uitvoer van goederen en niet-financiële diensten tussen de Unie en een derde staat, met inbegrip van de uitgaven voor goederen en diensten van een derde staat die nodig zijn voor de uitvoering van de uit- of invoercontracten.
3.  

De bevoegde autoriteit van een lidstaat kan tevens, onder voorwaarden die zij passend acht, toestemming verlenen om regelingen te treffen of deel te nemen aan regelingen voor de in lid 1 bedoelde leningen of kredieten, indien zij heeft vastgesteld dat:

i) 

de betrokken activiteiten bedoeld zijn voor bijstand aan de Belarussische burgerbevolking, zoals humanitaire bijstand, milieuprojecten en nucleaire veiligheid of de lening of het krediet noodzakelijk is om te voldoen aan de wettelijke of regelgevingsvereisten inzake minimumreserves of soortgelijke verplichtingen, teneinde te beantwoorden aan de solvabiliteits- en liquiditeitscriteria voor financiële entiteiten in Belarus waarin financiële instellingen uit de Unie een meerderheidsbelang hebben, en

ii) 

de betrokken activiteiten niet leiden tot het direct of indirect ter beschikking stellen van tegoeden of economische middelen aan of ten behoeve van een in artikel 2 bedoelde persoon, entiteit of lichaam.

Bij de toepassing van de voorwaarden van de punten i) en ii) vereist de bevoegde autoriteit dat de nodige informatie wordt verstrekt met betrekking tot het gebruik van de verleende toestemming, waaronder informatie over de partijen die betrokken zijn bij en de begunstigden van de betrokken activiteiten.

De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke toestemming die overeenkomstig dit artikel is verleend binnen twee weken na het verlenen van de toestemming.

▼M46 —————

▼M42

Artikel 1 terdecies

1.  

Het is verboden verzekeringen of herverzekeringen aan te bieden aan:

▼M44

i) 

de Republiek Belarus, haar regering, overheidsorganen, -ondernemingen en -agentschappen, of

▼M42

ii) 

natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen die handelen namens of op aanwijzing van een in punt i) bedoelde rechtspersoon, entiteit of lichaam.

2.  
De verbodsbepalingen van lid 1 zijn niet van toepassing op het aanbieden van een verplichte of wettelijke-aansprakelijkheidsverzekering aan Belarussische personen, entiteiten of lichamen, indien het verzekerde risico zich in de Unie bevindt, noch op het aanbieden van verzekeringen ten behoeve van diplomatieke of consulaire missies van Belarus in de Unie.

▼M46 —————

▼M40

Artikel 1 quaterdecies

▼M47

Het bewust en opzettelijk deelnemen aan activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben dat de in deze verordening opgenomen verbodsbepalingen direct of indirect worden omzeild, is verboden.

▼M40

Artikel 1 quindecies

In aanvulling op de in artikel 1 duodecies opgenomen verbodsbepalingen:

a) 

mag de Europese Investeringsbank (EIB) geen bedragen uitkeren of betalingen verrichten in het kader van of in verband met bestaande leningsovereenkomsten tussen de Republiek Belarus of een openbaar lichaam daarvan en de EIB, en

b) 

schorst de EIB alle in Belarus uit te voeren bestaande overeenkomsten inzake de verstrekking van technische bijstand voor projecten die door middel van de in punt a) bedoelde overeenkomsten worden gefinancierd en die tot doel hebben de Republiek Belarus of een openbaar lichaam daarvan direct of indirect ten goede te komen.

▼M46

Artikel 1 sedecies

1.  

Er geldt een verbod op:

a) 

het direct of indirect invoeren in de Unie van houtproducten als vermeld in bijlage X indien:

i) 

zij van oorsprong zijn uit Belarus; of

ii) 

zij uit Belarus zijn uitgevoerd;

b) 

het direct of indirect aankopen van houtproducten als vermeld in bijlage X die zich bevinden in of van oorsprong zijn uit Belarus;

c) 

het vervoeren van houtproducten als vermeld in bijlage X, indien deze van oorsprong zijn uit Belarus of vanuit Belarus naar een ander land worden uitgevoerd;

d) 

het direct of indirect verlenen van technische bijstand, tussenhandeldiensten, financiering of financiële bijstand, met inbegrip van financiële derivaten, alsook op het aanbieden van verzekeringen en herverzekeringen, in verband met de in de punten a), b), en c), opgenomen verbodsbepalingen.

2.  
De verbodsbepalingen van lid 1 laten de uitvoering tot 4 juni 2022 van contracten die vóór 2 maart 2022 zijn gesloten, of van aanvullende overeenkomsten die nodig zijn voor de uitvoering van zulke contracten, onverlet.

Artikel 1 septiesdecies

1.  

Er geldt een verbod op:

a) 

het direct of indirect invoeren in de Unie van cementproducten als vermeld in bijlage XI indien:

i) 

zij van oorsprong zijn uit Belarus; of

ii) 

zij uit Belarus zijn uitgevoerd;

b) 

het direct of indirect aankopen van cementproducten als vermeld in bijlage XI die zich bevinden in of van oorsprong zijn uit Belarus;

c) 

het vervoeren van cementproducten als vermeld in bijlage XI, indien deze van oorsprong zijn uit Belarus of vanuit Belarus naar een ander land worden uitgevoerd;

d) 

het direct of indirect verlenen van technische bijstand, tussenhandeldiensten, financiering of financiële bijstand, met inbegrip van financiële derivaten, alsook op het aanbieden van verzekeringen en herverzekeringen, in verband met de in de punten a), b), en c), opgenomen verbodsbepalingen.

2.  
De verbodsbepalingen van lid 1 laten de uitvoering tot 4 juni 2022 van contracten die vóór 2 maart 2022 zijn gesloten, of van aanvullende overeenkomsten die nodig zijn voor de uitvoering van zulke contracten, onverlet.

Artikel 1 octiesdecies

1.  

Er geldt een verbod op:

a) 

het direct of indirect invoeren in de Unie van ijzer- en staalproducten als vermeld in bijlage XII indien:

i) 

zij van oorsprong zijn uit Belarus; of

ii) 

zij uit Belarus zijn uitgevoerd;

b) 

het direct of indirect aankopen van ijzer- en staalproducten als vermeld in bijlage XII die zich bevinden in of van oorsprong zijn uit Belarus;

c) 

het vervoeren van ijzer- en staalproducten als vermeld in bijlage XII, indien deze van oorsprong zijn uit Belarus of vanuit Belarus naar een ander land worden uitgevoerd;

d) 

het direct of indirect verlenen van technische bijstand, tussenhandeldiensten, financiering of financiële bijstand, met inbegrip van financiële derivaten, alsook op het aanbieden van verzekeringen en herverzekeringen, in verband met de in de punten a), b), en c), opgenomen verbodsbepalingen.

2.  
De verbodsbepalingen van lid 1 laten de uitvoering tot 4 juni 2022 van contracten die vóór 2 maart 2022 zijn gesloten, of van aanvullende overeenkomsten die nodig zijn voor de uitvoering van zulke contracten, onverlet.

Artikel 1 noviesdecies

1.  

Er geldt een verbod op:

a) 

het direct of indirect invoeren in de Unie van rubberproducten als vermeld in bijlage XIII indien:

i) 

zij van oorsprong zijn uit Belarus; of

ii) 

zij uit Belarus zijn uitgevoerd;

b) 

het direct of indirect aankopen van rubberproducten als vermeld in bijlage XIII die zich bevinden in of van oorsprong zijn uit Belarus;

c) 

het vervoeren van rubberproducten als vermeld in bijlage XIII, indien deze van oorsprong zijn uit Belarus of vanuit Belarus naar een ander land worden uitgevoerd;

d) 

het direct of indirect verlenen van technische bijstand, tussenhandeldiensten, financiering of financiële bijstand, met inbegrip van financiële derivaten, alsook op het aanbieden van verzekeringen en herverzekeringen, in verband met de in de punten a), b), en c), opgenomen verbodsbepalingen.

2.  
De verbodsbepalingen van lid 1 laten de uitvoering tot 4 juni 2022 van contracten die vóór 2 maart 2022 zijn gesloten, of van aanvullende overeenkomsten die nodig zijn voor de uitvoering van zulke contracten, onverlet.

Artikel 1 vicies

1.  

Er geldt een verbod op:

a) 

het direct of indirect verkopen, leveren, overdragen aan of uitvoeren naar personen, entiteiten of lichamen in Belarus of voor gebruik in Belarus van machines als vermeld in bijlage XIV, ongeacht of deze van oorsprong uit de Unie zijn;

b) 

het direct of indirect verlenen van technische bijstand, tussenhandeldiensten, financiering of financiële bijstand, met inbegrip van financiële derivaten, alsook op het aanbieden van verzekeringen en herverzekeringen, in verband met de in punt a) opgenomen verbodsbepalingen.

2.  

De in de leden 1 en 2 opgenomen verbodsbepalingen zijn niet van toepassing op de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van de in lid 1 bedoelde machines of de daarmee verband houdende verlening van technische of financiële bijstand, voor niet-militair gebruik of voor een niet-militaire eindgebruiker, bestemd voor:

a) 

humanitaire doeleinden, noodsituaties op gezondheidsgebied, de dringende preventie of beperking van de gevolgen van een gebeurtenis die ernstige en aanzienlijke gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van de mens of voor het milieu zou kunnen hebben, of de respons op natuurrampen;

b) 

medische of farmaceutische doeleinden;

c) 

het tijdelijke gebruik door nieuwsmedia;

d) 

software-updates;

e) 

gebruik als communicatieapparatuur voor consumenten;

f) 

het waarborgen van cyberveiligheid en informatiebeveiliging voor natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Belarus, met uitzondering van de regering en ondernemingen die direct of indirect onder zeggenschap van die regering staan; of

g) 

persoonlijk gebruik door natuurlijke personen die naar Belarus reizen, en beperkt tot persoonlijke bezittingen, huisraad, voertuigen of handelsmiddelen die eigendom zijn van die personen en niet bestemd zijn voor verkoop.

Met uitzondering van de punten f) en g) verklaart de exporteur in zijn douaneaangifte dat de producten worden uitgevoerd op grond van de in dit lid opgenomen desbetreffende uitzondering en stelt hij de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar hij ingezetene of gevestigd is, binnen dertig dagen na die eerste uitvoer in kennis van het eerste gebruik van de desbetreffende uitzondering.

3.  
De verbodsbepalingen van lid 1 laten de uitvoering tot 4 juni 2022 van contracten die vóór 2 maart 2022 zijn gesloten, of van aanvullende overeenkomsten die nodig zijn voor de uitvoering van zulke contracten, onverlet.

▼M47

Artikel 1 unvicies

1.  
De verlening van publieke financiering of financiële bijstand voor de handel met of investeringen in Belarus, is verboden.
2.  

De verbodsbepalingen in lid 1 gelden niet voor:

a) 

bindende financieringsverbintenissen of verbintenissen inzake financiële bijstand die vóór 10 maart 2022 tot stand zijn gekomen;

b) 

de verlening van publieke financiering of financiële bijstand ten belope van een totale waarde van maximaal 10 000 000  EUR per project aan in de Unie gevestigde kleine en middelgrote ondernemingen, of

c) 

de verlening van publieke financiering of financiële bijstand voor de handel in levensmiddelen en voor medische, humanitaire of landbouwdoeleinden.

Artikel 1 duovicies

1.  
Het is verboden deposito’s te aanvaarden van Belarussische onderdanen of natuurlijke personen die in Belarus verblijven, of van in Belarus gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen, als de totale waarde van de deposito’s van de natuurlijke persoon, de rechtspersoon, de entiteit of het lichaam per kredietinstelling meer dan 100 000  EUR bedraagt.
2.  
Lid 1 is niet van toepassing op onderdanen van een lidstaat, van een land dat lid is van de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland, noch op natuurlijke personen die in het bezit zijn van een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning voor een lidstaat, voor een land dat lid is van de Europese Economische Ruimte of voor Zwitserland.
3.  
Lid 1 is niet van toepassing op deposito’s die noodzakelijk zijn voor niet aan beperkingen onderworpen grensoverschrijdende handel in goederen en diensten tussen de Unie en Belarus.

Artikel 1 tervicies

1.  

In afwijking van artikel 1 duovicies, lid 1, kunnen de bevoegde autoriteiten onder door hen passend geachte voorwaarden toestemming verlenen voor de aanvaarding van een dergelijk deposito, nadat zij hebben geconstateerd dat de aanvaarding van een dergelijk deposito:

a) 

nodig is voor uitgaven in verband met de basisbehoeften van de in artikel 5 duovicies, lid 1, genoemde rechtspersonen, entiteiten of lichamen en de familieleden die van hen afhankelijk zijn, zoals betalingen voor levensmiddelen, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen en medische behandelingen, belastingen, verzekeringspremies en nutsvoorzieningen;

b) 

uitsluitend bestemd is voor het betalen van redelijke honoraria of het vergoeden van kosten in verband met de verlening van juridische diensten;

c) 

nodig is voor de betaling van buitengewone lasten, mits de relevante bevoegde autoriteit de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten en de Commissie ten minste twee weken vóór zij de toestemming verleent, in kennis heeft gesteld van de redenen waarom zij meent dat specifieke toestemming moet worden verleend, of

d) 

nodig is voor de officiële doelen van een diplomatieke of consulaire post of een internationale organisatie.

2.  
De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van lid 1, punten a), b) en d), verleende toestemming, binnen twee weken na het verlenen van de toestemming.

Artikel 1 quatervicies

1.  

In afwijking van artikel 1 duovicies, lid 1, kunnen de bevoegde autoriteiten onder door hen passend geachte voorwaarden toestemming verlenen voor de aanvaarding van een dergelijk deposito, nadat zij hebben geconstateerd dat de aanvaarding van een dergelijk deposito:

a) 

nodig is voor humanitaire doeleinden, zoals het verlenen van bijstand of het faciliteren van de verlening van bijstand, met inbegrip van medische benodigdheden, levensmiddelen, de overbrenging van humanitaire hulpverleners en gerelateerde hulp, of evacuaties, of

b) 

nodig is voor activiteiten van het maatschappelijk middenveld die de democratie, de mensenrechten of de rechtsstaat in Belarus rechtstreeks bevorderen.

2.  
De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van lid 1 verleende toestemming, binnen twee weken na het verlenen van de toestemming.

Artikel 1 quinvicies

1.  
Het is voor centrale effectenbewaarinstellingen van de Unie verboden diensten als omschreven in de bijlage bij Verordening (EU) nr. 909/2014 te verlenen voor effecten die na 12 april 2022 zijn uitgegeven aan Belarussische onderdanen of in Belarus verblijvende natuurlijke personen of in Belarus gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen.
2.  
Lid 1 is niet van toepassing op onderdanen van een lidstaat of natuurlijke personen die in het bezit zijn van een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning voor een lidstaat.

Artikel 1 sexvicies

1.  
Het is verboden verhandelbare effecten in euro die na 12 april 2022 zijn uitgegeven of rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging die blootstelling bieden aan dergelijke effecten, te verkopen aan Belarussische onderdanen of in Belarus verblijvende natuurlijke personen of in Belarus gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen.
2.  
Lid 1 is niet van toepassing op onderdanen van een lidstaat of natuurlijke personen die in het bezit zijn van een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning voor een lidstaat.

Artikel 1 septvicies

Onverminderd de geldende voorschriften inzake rapportage, vertrouwelijkheid en beroepsgeheim zijn kredietinstellingen verplicht:

a) 

uiterlijk op 27 mei 2022 aan de nationale bevoegde autoriteit van de lidstaat waar zij gevestigd zijn of aan de Commissie een lijst te verstrekken van deposito’s van meer dan 100 000  EUR die in het bezit zijn van Belarussische onderdanen of natuurlijke personen die in Belarus verblijven of in Belarus gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen. Zij verstrekken om de twaalf maanden updates over de bedragen van die deposito’s;

b) 

aan de nationale bevoegde autoriteit van de lidstaat waar zij gevestigd zijn, informatie te verstrekken over deposito’s van meer dan 100 000  EUR die in het bezit zijn van Belarussische onderdanen of natuurlijke personen die in Belarus verblijven en die het staatsburgerschap van een lidstaat of verblijfsrechten in een lidstaat hebben verworven via een burgerschapsregeling voor investeerders of een verblijfsregeling voor investeerders.

Artikel 1 septvicies bis

1.  
Het is verboden om eurobankbiljetten te verkopen, te leveren, over te dragen aan of uit te voeren naar Belarus of natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Belarus, met inbegrip van de regering en de Centrale Bank van Belarus, of voor gebruik in Belarus.
2.  

Het verbod van lid 1 is niet van toepassing op de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van eurobankbiljetten als dergelijke verkoop, levering, overdracht of uitvoer noodzakelijk is voor:

a) 

persoonlijk gebruik door natuurlijke personen die naar Belarus reizen of hun naaste familieleden die samen met hen reizen, of

b) 

de officiële doelen van diplomatieke missies, consulaire posten of internationale organisaties in Belarus die bescherming genieten op grond van het internationaal recht.

Artikel 1 septvicies ter

Vanaf 20 maart 2022 is het verboden gespecialiseerde diensten inzake financieel berichtenverkeer, die worden gebruikt voor de uitwisseling van financiële gegevens, te verlenen aan de in bijlage XV genoemde rechtspersonen, entiteiten of lichamen of aan in Belarus gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50 % direct of indirect in handen zijn van een in bijlage XV genoemde entiteit.

▼M15

Artikel 2

1.  
Alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan of eigendom zijn van, in het bezit zijn van of onder zeggenschap staan van de in bijlage I genoemde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen, worden bevroren.
2.  
Aan of ten behoeve van de in bijlage I genoemde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen mogen geen tegoeden of economische middelen direct of indirect ter beschikking worden gesteld.
3.  
Het is verboden bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben dat de in de leden 1 en 2 bedoelde maatregelen direct of indirect worden omzeild.
4.  
Bijlage I bevat een lijst met natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen die, overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder a), van Besluit 2012/642/GBVB van de Raad van 15 oktober 2012 betreffende beperkende maatregelen tegen Belarus ( 4 ) door de Raad zijn geïdentificeerd als verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen of de onderdrukking van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie, of waarvan de activiteiten ernstige schade berokkenen aan de democratie of de rechtsstaat in Belarus, of als natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen die met hen verbonden zijn of als rechtspersonen, entiteiten of lichamen die hun eigendom zijn of onder hun zeggenschap staan.
5.  
Bijlage I bevat eveneens een lijst met natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen die, overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder b) van Besluit 2012/642/GBVB door de Raad zijn geïdentificeerd als baat hebbend bij of steun verlenend aan het Loekasjenko-regime, en met rechtspersonen, entiteiten en lichamen die hun eigendom zijn of onder hun zeggenschap staan.

▼M28 —————

▼M41

6.  

Bijlage I bevat eveneens een lijst met:

a) 

de natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen waarvan door de Raad overeenkomstig artikel 4, lid 1, punt c), van Besluit 2012/642/GBVB is vastgesteld dat zij activiteiten van het Loekasjenko-regime organiseren of daartoe bijdragen, die het volgende faciliteren:

i) 

het illegaal overschrijden van de buitengrenzen van de Unie, of

ii) 

het overdragen van verboden goederen en het illegaal overdragen van goederen waarvoor een beperking geldt, met inbegrip van gevaarlijke goederen, naar het grondgebied van de Unie, en

b) 

de rechtspersonen, entiteiten en lichamen die overeenkomstig artikel 4, lid 1, punt d), van Besluit 2012/642/GBVB door de Raad zijn geïdentificeerd als rechtspersonen, entiteiten of lichamen die eigendom zijn of onder zeggenschap staan van de in punt a) bedoelde personen, entiteiten of lichamen.

▼M44

Artikel 2 bis

Natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten of lichamen zijn niet aansprakelijk voor acties, indien zij niet wisten of redelijkerwijs konden vermoeden dat die acties een inbreuk zouden vormen op de maatregelen in deze verordening.

▼M4

Artikel 2 ter

1.  
In ►M15  bijlage I ◄ wordt vermeld waarom een natuurlijk persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam, op de lijst is geplaatst.
2.  
►M15  Bijlage I ◄ bevat verder, indien beschikbaar, informatie die nodig is om de betrokken natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen te kunnen identificeren. Met betrekking tot natuurlijke personen kan die informatie bestaan uit namen, inclusief aliassen, geboortedatum en geboorteplaats, nationaliteit, paspoort- en identiteitskaartnummers, geslacht, adres (indien bekend) en functie of beroep. Met betrekking tot rechtspersonen, entiteiten of lichamen kan die informatie namen, plaats en datum van registratie, registratienummer en de plaats van vestiging omvatten.

▼M4

Artikel 3

▼M37

1.  

In afwijking van artikel 2 kunnen de in bijlage II genoemde bevoegde autoriteiten van de lidstaten, onder voorwaarden die zij passend achten, toestemming geven voor de vrijgave of de beschikbaarstelling van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen, indien zij hebben vastgesteld dat de betrokken tegoeden of economische middelen:

a) 

nodig zijn ter dekking van de basisbehoeften van de in bijlage I genoemde personen en de familieleden die van hen afhankelijk zijn, zoals voedsel, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen of geneeskundige behandelingen, belastingen, verzekeringspremies of openbare nutsvoorzieningen;

b) 

uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke honoraria en de vergoeding van gemaakte kosten in verband met de verlening van juridische diensten;

c) 

uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van honoraria of kosten voor alleen het houden of beheren van bevroren tegoeden of economische middelen;

▼M44

d) 

uitsluitend bestemd zijn voor:

i) 

humanitaire doeleinden, inclusief de uitvoering van vluchten voor de evacuatie of repatriëring van personen, of voor initiatieven ter verstrekking van steun aan slachtoffers van natuur-, kern- of chemische rampen;

ii) 

de uitvoering van vluchten in het kader van internationale adoptieprocedures;

iii) 

de uitvoering van vluchten die nodig zijn voor het bijwonen van bijeenkomsten die ten doel hebben een oplossing voor de crisis in Belarus te vinden of ter bevordering van de beleidsdoelstellingen van de beperkende maatregelen, of

iv) 

het landen, opstijgen of overvliegen in noodsituaties door een luchtvaartmaatschappij uit de EU;

▼M37

e) 

na voorafgaande raadpleging van het Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart noodzakelijk blijken te zijn in verband met cruciale en duidelijk omschreven kwesties inzake de luchtvaartveiligheid.

▼M4

2.  
In afwijking van artikel 2 kunnen de bevoegde autoriteiten in de lidstaten, die op de websites in bijlage II zijn vermeld, onder voorwaarden die zij passend achten, toestemming geven voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen of de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden of economische middelen, indien zij hebben vastgesteld dat de betrokken tegoeden of economische middelen nodig zijn voor de betaling van buitengewone kosten, mits de betrokken lidstaat ten minste twee weken voor die toestemming de overige lidstaten en de Commissie meedeelt op welke gronden hij meent dat de toestemming in kwestie dient te worden verleend.
3.  
De lidstaten stellen de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van lid 1 of lid 2 verleende toestemming.

▼M44

Artikel 3 bis

1.  

In afwijking van artikel 2, lid 1, kunnen de bevoegde autoriteiten toestemming geven voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a) 

de tegoeden of economische middelen zijn het voorwerp van een arbitrale beslissing die is gegeven voor de datum waarop de in artikel 2 bedoelde natuurlijke persoon, rechtspersoon of entiteit of het in artikel 2 bedoelde lichaam is opgenomen in bijlage I, of van een rechterlijke of administratieve beslissing die in de Unie is gegeven, of van een rechterlijke beslissing die in de betrokken lidstaat uitvoerbaar is, en die van voor of na die datum dateert;

b) 

de tegoeden of economische middelen worden uitsluitend gebruikt om te voldoen aan vorderingen die door een dergelijke beslissing zijn gewaarborgd of geldig zijn verklaard, binnen de grenzen gesteld door de toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de rechten van titularissen van dergelijke vorderingen;

c) 

de beslissing komt niet ten goede aan een in bijlage I vermelde natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of een in bijlage I vermeld lichaam, en

d) 

de erkenning van de beslissing is niet in strijd met de openbare orde van de betrokken lidstaat.

2.  
De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van lid 1 verleende toestemming, binnen twee weken na het verlenen van de toestemming.

▼B

Artikel 4

1.  

Artikel 2, lid 2, is niet van toepassing op de bijboeking op bevroren rekeningen van

a) 

rente of andere inkomsten uit deze rekeningen; of

b) 

betalingen die verschuldigd zijn krachtens contracten, overeenkomsten of verplichtingen die zijn gesloten of ontstaan vóór de datum waarop de bepalingen van deze verordening op deze rekeningen van toepassing werden,

mits deze rente, andere inkomsten en betalingen onder artikel 2, lid 1, blijven vallen.

2.  
Artikel 2, lid 2, vormt geen belemmering voor de creditering van bevroren rekeningen door financiële instellingen of kredietinstellingen in de EU die tegoeden ontvangen die door derden naar de rekening van een op de lijst voorkomende persoon, organisatie of instantie zijn overgemaakt, op voorwaarde dat de bijgeboekte bedragen eveneens worden bevroren. De financiële instelling of kredietinstelling brengt de bevoegde autoriteiten onverwijld op de hoogte van dergelijke verrichtingen.

▼M8

Artikel 4 bis

In afwijking van artikel 2, lid 1, en mits een betaling verschuldigd is door natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen van ►M15  bijlage I ◄ op grond van een contract of overeenkomst die door hen is gesloten of een verplichting die voor hen is ontstaan vóór de datum waarop zij zijn aangewezen, kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, zoals genoemd op de in bijlage II vermelde websites, op door hen passend geachte voorwaarden toestemming verlenen voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

i) 

de betrokken bevoegde autoriteit heeft vastgesteld dat de betaling niet direct of indirect wordt verricht aan en niet ten goede komt aan een persoon, entiteit of lichaam van ►M15  bijlage I ◄ ; en

ii) 

de betrokken lidstaat heeft de andere lidstaten en de Commissie ten minste twee weken voordat de toestemming wordt verleend in kennis gesteld van deze vaststelling door de bevoegde autoriteit en van het voornemen toestemming te verlenen.

▼M14

Artikel 4 ter

In afwijking van artikel 2 kunnen de in de lijst van websites in bijlage II genoemde bevoegde autoriteiten in de lidstaten op door hen passend geachte voorwaarden de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen of de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden of economische middelen toestaan, nadat is vastgesteld dat de tegoeden of economische middelen noodzakelijk zijn voor de officiële doelen van diplomatieke of consulaire missies of internationale organisaties die bescherming genieten op grond van het internationaal recht.

▼M3

Artikel 5

1.  

Onverminderd de geldende regels inzake rapportage, vertrouwelijkheid en beroepsgeheim moeten natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen:

a) 

alle informatie die de naleving van deze verordening vergemakkelijkt, bijvoorbeeld betreffende rekeningen en bedragen die overeenkomstig artikel 2 zijn bevroren, onverwijld verstrekken aan de op de websites in bijlage II vermelde bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar zij hun woonplaats hebben of gevestigd zijn, en deze informatie direct of indirect aan de Commissie doen toekomen, en

b) 

bij de verificatie van deze informatie samenwerken met de op de websites in bijlage II vermelde bevoegde autoriteiten.

2.  
Alle overeenkomstig dit artikel verstrekte of ontvangen informatie mag uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor zij werd verstrekt of ontvangen.

▼B

Artikel 6

De bevriezing van tegoeden of economische middelen of de weigering om tegoeden of economische middelen beschikbaar te stellen, die plaatsvindt in het vertrouwen dat die maatregel in overeenstemming met deze verordening is, mag geen aanleiding geven tot enigerlei aansprakelijkheid van de natuurlijke of rechtspersoon of de entiteit die, dan wel van het lichaam dat deze maatregel uitvoert, of van de directeuren of werknemers daarvan, tenzij het bewijs wordt geleverd dat de tegoeden en economische middelen als gevolg van nalatigheid zijn bevroren.

Artikel 7

▼M47

1.  

De lidstaten en de Commissie stellen elkaar in kennis van de maatregelen die uit hoofde van deze verordening worden genomen en verstrekken elkaar alle andere relevante informatie waarover zij beschikken in verband met deze verordening, met name met betrekking tot:

a) 

krachtens deze verordening verleende toestemmingen;

b) 

krachtens artikel 1 septvicies ontvangen informatie;

c) 

inbreuken, handhavingsproblemen en uitspraken van nationale rechtbanken.

2.  
De lidstaten stellen elkaar en de Commissie onmiddellijk in kennis van alle andere relevante informatie waarover zij beschikken, en die van invloed kan zijn op de doeltreffende uitvoering van deze verordening.
3.  
Overeenkomstig dit artikel verstrekte of ontvangen informatie wordt gebruikt voor de doeleinden waarvoor de informatie is verstrekt of ontvangen, met inbegrip van het waarborgen van de doeltreffendheid van de maatregelen van deze verordening.

▼M46

Artikel 8

De Commissie wordt gemachtigd bijlagen II en V quater te wijzigen op basis van door de lidstaten verstrekte informatie.

▼M4

Artikel 8 bis

1.  
Wanneer de Raad besluit een natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam te onderwerpen aan de in artikel 2, lid 1, bedoelde maatregelen, wijzigt hij ►M15  bijlage I ◄ dienovereenkomstig.
2.  
De Raad stelt de natuurlijke persoon of rechtspersoon, de entiteit of het lichaam, als bedoeld in lid 1, in kennis van zijn besluit en van de redenen voor plaatsing op de lijst, hetzij rechtstreeks, indien het adres bekend is, hetzij door een kennisgeving te publiceren, en stelt deze in de gelegenheid om opmerkingen in te dienen.
3.  
Indien er opmerkingen worden ingediend of substantieel nieuw bewijsmateriaal wordt overgelegd, toetst de Raad zijn besluit en brengt hij de natuurlijke persoon of rechtspersoon, de entiteit of het lichaam daarvan op de hoogte.
4.  
De lijsten in ►M15  bijlage I ◄ worden met regelmatige tussenpozen en ten minste om de twaalf maanden opnieuw bezien.

▼M28 —————

▼M36

Artikel 8 ter

1.  
Het is luchtvaartuigen die worden geëxploiteerd door een Belarussische luchtvaartmaatschappij, ook als verkopende luchtvaartmaatschappij in het kader van regelingen voor codesharing of regelingen inzake vast af te nemen plaatsen, verboden om te landen op of te vertrekken van het grondgebied van de Unie, of over het grondgebied van de Unie te vliegen.
2.  
Lid 1 is niet van toepassing in het geval van een noodlanding of een overvlucht in noodgevallen.

Artikel 8 quater

1.  
In afwijking van artikel 8 ter kunnen de in bijlage II vermelde bevoegde autoriteiten van de lidstaten een luchtvaartuig toestemming verlenen om te landen op of te vertrekken van het grondgebied van de Unie of over het grondgebied van de Unie te vliegen, indien die bevoegde autoriteiten hebben vastgesteld dat een dergelijke landing, een dergelijk vertrek of een dergelijke overvlucht noodzakelijk is voor humanitaire doeleinden of voor enig ander doel dat strookt met de doelstellingen van deze verordening.
2.  
De betrokken lidstaat of lidstaten stellen de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van lid 1 verleende toestemming.

▼M47

Artikel 8 quater bis

1.  
De Netwerkbeheerder voor netwerkfuncties voor luchtverkeersbeheer ondersteunt de Commissie en de lidstaten bij het waarborgen van de uitvoering en naleving van artikel 2, lid 2, en artikel 8 ter van deze verordening. Met name verwerpt de Netwerkbeheerder alle vliegplannen die worden ingediend door luchtvaartmaatschappijen die blijk geven van een voornemen om activiteiten uit te voeren over het grondgebied van de Unie, of van Belarus die een schending vormen van deze verordening, zodat de piloot geen toestemming heeft om te vliegen.
2.  
De Netwerkbeheerder brengt op basis van de analyse van de vliegplannen regelmatig verslag uit aan de Commissie en de lidstaten over de uitvoering van artikel 8 ter.

▼M44

Artikel 8 quinquies

1.  

Vorderingen in verband met contracten of andere transacties aan de uitvoering waarvan, direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, afbreuk is gedaan door de maatregelen die krachtens onderhavige verordening zijn ingesteld, met inbegrip van vorderingen tot schadeloosstelling of soortgelijke vorderingen, zoals een vordering tot schuldvergelijking of een garantievordering, met name een vordering tot verlenging of uitbetaling van een obligatie, garantie of contragarantie, met name een financiële garantie of contragarantie, ongeacht de vorm hiervan, worden niet toegewezen indien deze vorderingen worden ingesteld door:

a) 

de in bijlage I vermelde natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen;

▼M47

b) 

de in de artikelen 1 undecies, 1 duodecies, 1 terdecies en 1 septvicies ter bedoelde of in de bijlagen V, IX en XV vermelde entiteiten;

▼M44

c) 

een Belarussische persoon of entiteit of een Belarussisch lichaam, de Belarussische regering daaronder begrepen;

d) 

een persoon, entiteit of lichaam, handelend voor rekening of ten behoeve van een van de in punt a), punt b), of punt c) van dit lid bedoelde personen, entiteiten of lichamen.

2.  
In de procedure waartoe een vordering aanleiding geeft, moet het bewijs dat de vordering niet op grond van lid 1 hoort te worden afgewezen, door de eiser worden geleverd.
3.  
Dit artikel geldt onverminderd het recht van de in lid 1 bedoelde personen, entiteiten en lichamen op toetsing door de rechter van de rechtmatigheid van de niet-nakoming van de contractuele verplichtingen in overeenstemming met deze verordening.

Artikel 8 sexies

1.  

De Raad, de Commissie en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (“de hoge vertegenwoordiger”) verwerken de voor de uitoefening van hun taken op grond van deze verordening benodigde persoonsgegevens. Die taken omvatten:

a) 

wat betreft de Raad, het opstellen en wijzigen van bijlage I;

b) 

wat betreft de hoge vertegenwoordiger, het opstellen van wijzigingen van bijlage I;

c) 

wat betreft de Commissie:

i) 

het toevoegen van de inhoud van bijlage I aan de elektronische geconsolideerde lijst van personen, groepen en entiteiten waarop financiële sancties van de Europese Unie van toepassing zijn, en aan de interactieve sanctiekaart, die beide openbaar worden gemaakt;

▼M47

ii) 

het verwerken van informatie over de gevolgen van de maatregelen van deze verordening, zoals de waarde van bevroren tegoeden, informatie over deposito’s en informatie over door de bevoegde autoriteiten verleende toestemming.

▼M44

2.  
De Raad, de Commissie en de hoge vertegenwoordiger mogen in voorkomend geval relevante gegevens verwerken die betrekking hebben op strafbare feiten die zijn gepleegd door natuurlijke personen op de lijst, op strafrechtelijke veroordelingen van die personen of veiligheidsmaatregelen betreffende die personen, doch uitsluitend voor zover deze verwerking noodzakelijk is voor het opstellen van bijlage I.
3.  
Voor de toepassing van deze verordening worden de Raad, de Commissie en de hoge vertegenwoordiger aangewezen als “verwerkingsverantwoordelijke” in de zin van artikel 3, punt 8, van Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad ( 5 ), om ervoor te zorgen dat de betrokken natuurlijke personen hun rechten uit hoofde van Verordening (EU) 2018/1725 kunnen uitoefenen.

▼B

Artikel 9

1.  
De lidstaten stellen regels vast inzake de sancties die van toepassing zijn op overtreding van de bepalingen van deze verordening, en nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat deze worden toegepast. De sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.
2.  
De lidstaten stellen de Commissie onverwijld in kennis van deze regels na de inwerkingtreding van de verordening, en stellen haar in kennis van eventuele latere wijzigingen.

▼M3

Artikel 9 bis

1.  
De lidstaten wijzen de in artikel 3, artikel 4, lid 2, en artikel 5 bedoelde bevoegde autoriteiten aan en identificeren hen op of door middel van de in de bijlage genoemde websites.
2.  
De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk op 31 juli 2008 in kennis van hun bevoegde autoriteiten en de naam- en adresgegevens daarvan, en stellen haar onverwijld op de hoogte van elke latere wijziging.

▼M4

Artikel 9 ter

Waar in deze verordening sprake is van een meldingsplicht, of anderzijds van de verplichting de Commissie te informeren of met haar te communiceren, wordt daartoe gebruikgemaakt van het adres en de andere contactgegevens die zijn vermeld in bijlage II.

▼B

Artikel 10

Deze verordening is van toepassing:

— 
op het grondgebied van de Gemeenschap, met inbegrip van haar luchtruim;
— 
aan boord van vlieg- of vaartuigen die onder de jurisdictie van een lidstaat vallen;
— 
op alle zich op of buiten het grondgebied van de Gemeenschap bevindende natuurlijke personen die onderdaan van een lidstaat zijn;
— 
op iedere rechtspersoon, entiteit of instantie die overeenkomstig de wetten van een lidstaat is opgericht of erkend;
— 
op iedere rechtspersoon, entiteit of instantie ten aanzien van alle geheel of gedeeltelijk binnen de Gemeenschap verrichte zakelijke transacties.

Artikel 11

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

▼M35
BIJLAGE I

Lijst van in artikel 2, lid 1, bedoelde natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen

A.   In artikel 2, lid 1, bedoelde natuurlijke personen 

Naam (Engelse transcriptie van Belarussische spelling)

(Engelse transcriptie van Russische spelling)

Naam

(Belarussische spelling)

(Russische spelling)

Informatie ter identificatie

Redenen voor plaatsing op de lijst

Datum van plaatsing op de lijst

1.

Uladzimir Uladzimiravich NAVUMAU

Vladimir Vladimirovich NAUMOV

Уладзімір Уладзіміравіч НАВУМАЎ

Владимир Владимирович НАУМОВ

Functie(s): Voormalig viceminister van Binnenlandse Zaken; voormalig hoofd van de veiligheidsdienst van de president

Geboortedatum: 7.2.1956

Geboorteplaats: Smolensk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Russische Federatie)

Geslacht: man

Heeft geen actie ondernomen om de onopgeloste verdwijningen van Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski en Dmitri Zavadski in Belarus in 1999-2000 te onderzoeken. Voormalig minister van Binnenlandse Zaken en ook voormalig hoofd van de veiligheidsdienst van de president. Tot zijn pensionering om gezondheidsredenen op 6 april 2009 was hij als minister van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk voor de repressie tegen vreedzame demonstraties. Kreeg van het presidentieel kabinet staf een woning in Drozdy, de nomenklatoerawijk van Minsk. Ontving in oktober 2014 de orde “van verdienste” niveau III van president Lukashenka.

24.9.2004

▼M45

2.

Dzmitry Valerievich PAULICHENKA

Dmitri Valerievich PAVLICHENKO (Dmitriy Valeriyevich PAVLICHENKO)

Дзмiтрый Валер'евiч ПАЎЛIЧЭНКА

Дмитрий Валериевич ПАВЛИЧЕНКО

Functie(s): voormalig bevelhebber van de speciale snelle interventie-eenheid (SOBR)

Bevelhebber van een OMON-eenheid

Geboortedatum: 1966

Geboorteplaats: Vitebsk/Viciebsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Adres: “Eer”, de vereniging van oudgedienden van de speciale interventie-eenheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, 111 Mayakovskogostraat, Minsk 220028, Belarus

Geslacht: man

Sleutelfiguur bij de onopgeloste verdwijning van Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski en Dmitri Zavadski in Belarus in 1999-2000. Voormalig bevelhebber van de speciale snelle interventie-eenheid (SOBR) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Zakenman, hoofd van “Eer”, de vereniging van oudgedienden van de speciale interventie-eenheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Hij was aangeduid als bevelhebber van een OMON-eenheid tijdens het harde optreden tegen demonstranten in Belarus in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020.

24.9.2004

3.

Viktar Uladzimiravich SHEIMAN (Viktar Uladzimiravich SHEYMAN)

Viktor Vladimirovich SHEIMAN (Viktor Vladimirovich SHEYMAN)

Вiктар Уладзiмiравiч ШЭЙМАН

Виктор Владимирович ШЕЙМАН

Functie(s): voormalig hoofd van het directoraat Vastgoedbeheer van de president van Belarus

Geboortedatum: 26.5.1958

Geboorteplaats: Soltanishki, regio/oblast Grodno/Hrodna, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Adres: Directoraat Vastgoedbeheer van de president van Belarus, 38 Karl Marxstraat, Minsk 220016, Belarus

Geslacht: man

Voormalig hoofd van het directoraat Vastgoedbeheer van de president van Belarus. Is verantwoordelijk voor de onopgeloste verdwijning van Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski en Dmitri Zavadski in Belarus in 1999-2000. Voormalig secretaris van de Veiligheidsraad. Sheiman is nog steeds bijzonder assistent/adviseur van de president.

Blijft een invloedrijk en actief lid van het Lukashenka-regime.

24.9.2004

▼M35

4.

Iury Leanidavich SIVAKAU (Yuri Leanidavich SIVAKAU, SIVAKOU)

Iury (Yuri) Leonidovich SIVAKOV

Юрый Леанідавіч СІВАКАЎ, СІВАКОЎ

Юрий Леонидович СИВАКОВ

Functie(s): Voormalig minister van Binnenlandse Zaken, voormalig adjunct-kabinetschef van de president

Geboortedatum: 5.8.1946

Geboorteplaats: Onor, regio/oblast Sakhalin, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Russische Federatie)

Adres: “Eer”, de vereniging van oudgedienden van de speciale interventie-eenheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, 111 Mayakovskogo St., Minsk 220028, Belarus

Geslacht: man

Is het brein achter de onopgeloste verdwijningen van Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski en Dmitri Zavadski in Belarus tussen 1999 en 2000. Voormalig minister van Toerisme en Sport, voormalig minister van Binnenlandse Zaken en voormalig adjunct-kabinetschef van de president.

24.9.2004

5.

Yuri Khadzimuratavich KARAEU

Yuri Khadzimuratovich KARAEV

Юрый Хаджымуратавіч КАРАЕЎ

Юрий Хаджимуратович КАРАЕВ

Functie(s): Voormalig minister van Binnenlandse Zaken, luitenant-generaal van de militia (politietroepen) Adviseur van de president van de Republiek Belarus - Inspecteur voor de regio/oblast Grodno /Hrodna

Geboortedatum: 21.6.1966

Geboorteplaats: Ordzhonikidze, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Vladikavkaz, Russische Federatie)

Geslacht: man

In zijn voormalige leidinggevende functie als minister van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk voor de repressie- en intimidatiecampagne van troepen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name voor willekeurige arrestaties en de mishandeling, waaronder marteling, van vreedzame demonstranten en voor de intimidatie van en het gebruik van geweld tegen journalisten.

Blijft actief in het Lukashenka-regime als adviseur van de president van Belarus — inspecteur voor de regio/oblast Grodno /Hrodna

2.10.2020

6.

Genadz Arkadzievich KAZAKEVICH

Gennadi Arkadievich KAZAKEVICH

Генадзь Аркадзьевіч КАЗАКЕВІЧ

Геннадий Аркадьевич КАЗАКЕВИЧ

Functie(s): Voormalig eerste viceminister van Binnenlandse Zaken

Viceminister van Binnenlandse Zaken, hoofd van de misdaadbestrijdende militia, kolonel van de militia (politietroepen)

Geboortedatum: 14.2.1975

Geboorteplaats: Minsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

In zijn voormalige leidinggevende functie als eerste viceminister van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk voor de repressie- en intimidatiecampagne van troepen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name voor willekeurige arrestaties en de mishandeling, waaronder marteling, van vreedzame demonstranten en voor de intimidatie van en het gebruik van geweld tegen journalisten.

Blijft actief in het Lukashenka-regime als viceminister van Binnenlandse Zaken. Is nog steeds hoofd van de misdaadbestrijdende militia.

2.10.2020

7.

Aliaksandr Piatrovich BARSUKOU

Alexander (Alexandr) Petrovich BARSUKOV

Аляксандр Пятровіч БАРСУКОЎ

Александр Петрович БАРСУКОВ

Functie(s): Voormalig viceminister van Binnenlandse Zaken, luitenant-generaal van de militia (politietroepen)

Adviseur van de president van de Republiek Belarus - Inspecteur voor de regio/oblast Minsk

Geboortedatum: 29.4.1965

Geboorteplaats: Vetkovski-district (Vetka), voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

In zijn voormalige leidinggevende functie als viceminister van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk voor de repressie- en intimidatiecampagne van troepen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name voor willekeurige arrestaties en de mishandeling, waaronder marteling, van vreedzame demonstranten en voor de intimidatie van en het gebruik van geweld tegen journalisten.

Blijft actief in het Lukashenka-regime als adviseur van de president van Belarus — inspecteur voor de regio/oblast Minsk.

2.10.2020

▼M45

8.

Siarhei Mikalaevich KHAMENKA

Sergei Nikolaevich KHOMENKO

Сяргей Мiкалаевiч ХАМЕНКА

Сергей Николаевич ХОМЕНКО

Functie(s): voormalig viceminister van Binnenlandse Zaken, generaal-majoor van de militia (politietroepen)

Minister van Justitie

Geboortedatum: 21.9.1966

Geboorteplaats: Yasinovataya, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Oekraïne)

Geslacht: man

In zijn voormalige leidinggevende functie van viceminister bij het ministerie van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk voor de repressie- en intimidatiecampagne van troepen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name voor willekeurige arrestaties en de mishandeling, waaronder marteling, van vreedzame demonstranten en voor de intimidatie van en het gebruik van geweld tegen journalisten.

Blijft actief in het Lukashenka-regime als minister van Justitie.

2.10.2020

▼M35

9.

Yuri Genadzevich NAZARANKA

Yuri Gennadievich NAZARENKO

Юрый Генадзевіч НАЗАРАНКА

Юрий Геннадьевич НАЗАРЕНКО

Functie(s): Voormalig viceminister van Binnenlandse Zaken, voormalig bevelhebber van de binnenlandse troepen

Eerste viceminister van Binnenlandse Zaken, hoofd van de Politie Openbare Veiligheid, generaal-majoor van de militia (politietroepen)

Geboortedatum: 17.4.1976

Geboorteplaats: Slonim, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

In zijn voormalige leidinggevende functie als viceminister van Binnenlandse Zaken en als bevelhebber van de binnenlandse troepen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk voor de repressie- en intimidatiecampagne van troepen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, met name binnenlandse troepen onder zijn bevel, in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name voor willekeurige arrestaties en de mishandeling, waaronder marteling, van vreedzame demonstranten en voor de intimidatie van en het gebruik van geweld tegen journalisten.

Blijft actief in het Lukashenka-regime als eerste viceminister van Binnenlandse Zaken en hoofd van de Politie Openbare Veiligheid.

2.10.2020

10.

Khazalbek Baktibekavich ATABEKAU

Khazalbek Bakhtibekovich ATABEKOV

Хазалбек Бактібекавіч АТАБЕКАЎ

Хазалбек Бахтибекович АТАБЕКОВ

Functie(s): Onderbevelhebber van de binnenlandse troepen

Geboortedatum: 18.3.1967

Geslacht: man

In zijn functie als onderbevelhebber van de binnenlandse troepen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk voor de repressie- en intimidatiecampagne van troepen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, met name de binnenlandse troepen onder zijn bevel, in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name voor willekeurige arrestaties en de mishandeling, waaronder marteling, van vreedzame demonstranten en voor de intimidatie van en het gebruik van geweld tegen journalisten.

2.10.2020

11.

Aliaksandr Valerievich BYKAU

Alexander (Alexandr) Valerievich BYKOV

Аляксандр Валер'евіч БЫКАЎ

Александр Валерьевич БЫКОВ

Functie(s): Bevelhebber van de speciale snelle interventie-eenheid (SOBR), luitenant-kolonel

Geslacht: man

In zijn functie als de bevelhebber van de speciale snelle interventie-eenheid (SOBR) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk voor de repressie- en intimidatiecampagne van SOBR-troepen in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name voor willekeurige arrestaties en de mishandeling, waaronder marteling, van vreedzame demonstranten.

2.10.2020

12.

Aliaksandr Sviataslavavich SHEPELEU

Alexander (Alexandr) Svyatoslavovich SHEPELEV

Аляксандр Святаслававіч ШЭПЕЛЕЎ

Александр Святославович ШЕПЕЛЕВ

Functie(s): Hoofd van het departement voor veiligheid en beveiliging, Ministerie van Binnenlandse Zaken

Geboortedatum: 14.10.1975

Geboorteplaats: het dorpje Rublevsk in het Kruglyanskiy-district, regio/oblast Mogilev/Mahiliou, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

In zijn leidinggevende functie als hoofd van het departement voor veiligheid en beveiliging van het Ministerie van Binnenlandse Zaken betrokken bij de repressie- en intimidatiecampagne van troepen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name voor willekeurige arrestaties en de mishandeling, waaronder marteling, van vreedzame demonstranten en voor de intimidatie van en het gebruik van geweld tegen journalisten.

2.10.2020

13.

Dzmitry Uladzimiravich BALABA

Dmitry Vladimirovich BALABA

Дзмітрый Уладзіміравіч БАЛАБА

Дмитрий Владимирович БАЛАБА

Functie(s): Hoofd van de OMON (oproerpolitie, “Special Purpose Police Detachment”) voor het uitvoerend comité van de stad Minsk

Geboortedatum: 1.6.1972

Geboorteplaats: het dorpje Gorodilovo in de regio/oblast Minsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

In zijn functie als bevelhebber over de OMON in Minsk verantwoordelijk voor de repressie- en intimidatiecampagne van OMON-leden in Minsk in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name voor willekeurige arrestaties en de mishandeling, waaronder marteling, van vreedzame demonstranten, en voor de intimidatie van en het gebruik van geweld tegen journalisten.

2.10.2020

14.

Ivan Uladzimiravich KUBRAKOU

Ivan Vladimirovich KUBRAKOV

Іван Уладзіміравіч КУБРАКОЎ

Иван Владимирович КУБРАКОВ

Functie(s): Voormalig hoofd van het hoofddirectoraat binnenlandse zaken van het uitvoerend comité van de stad Minsk

Minister van Binnenlandse Zaken, generaal-majoor van de militia (politietroepen)

Geboortedatum: 5.5.1975

Geboorteplaats: het dorpje Malinovka in de regio/oblast Mogilev/Mahiliou, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

In zijn voormalige functie als hoofd van het hoofddirectoraat binnenlandse zaken van het uitvoerend comité van de stad Minsk verantwoordelijk voor de repressie- en intimidatiecampagne van politietroepen in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name voor willekeurige arrestaties en de mishandeling van vreedzame demonstranten en voor de intimidatie van en het gebruik van geweld tegen journalisten.

Blijft actief in het Lukashenka-regime als minister van Binnenlandse Zaken.

2.10.2020

15.

Maxim Aliaksandravich GAMOLA (HAMOLA)

Maxim Alexandrovich GAMOLA

Максім Аляксандравіч ГАМОЛА

Максим Александрович ГАМОЛА

Functie(s): Voormalig hoofd van het politiedepartement van het Moskovski-district, Minsk

Adjunct-hoofd van het politiedepartement van de stad Minsk, hoofd van de recherche

Geslacht: man

In zijn voormalige functie als hoofd van het politiedepartement van het Moskovski-district van Minsk verantwoordelijk voor de repressie- en intimidatiecampagne in dat district tegen vreedzame demonstranten in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name voor willekeurige arrestaties, het gebruik van buitensporig geweld en mishandeling, waaronder marteling.

Blijft actief in het Lukashenka-regime als adjunct-hoofd van het politiedepartement van de stad Minsk en als hoofd van de recherche.

2.10.2020

▼M45

16.

Aliaksandr Mikhailavich ALIASHKEVICH

Alexander Mikhailovich ALESHKEVICH

Аляксандр Мiхайлавiч АЛЯШКЕВIЧ

Александр Михайлович АЛЕШКЕВИЧ

Functie(s): voormalig eerste adjunct-hoofd van het districtsdepartement Binnenlandse Zaken van het Moskovsky-district van Minsk, hoofd van de recherche

Hoofd van het districtsdepartement Binnenlandse Zaken van het Leninsky-district in Minsk

Geslacht: man

In zijn voormalige functie van eerste adjunct-hoofd van het districtsdepartement Binnenlandse Zaken van het Moskovsky-district van Minsk, en hoofd van de recherche verantwoordelijk voor de repressie- en intimidatiecampagne in dat district tegen vreedzame demonstranten in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name voor willekeurige arrestaties, het gebruik van buitensporig geweld en mishandeling, waaronder marteling.

Blijft actief in het Lukashenka-regime als hoofd van het districtsdepartement Binnenlandse Zaken van het Leninsky-district in Minsk.

2.10.2020

▼M35

17.

Andrei Vasilievich GALENKA

Andrey Vasilievich GALENKA

Андрэй Васiльевіч ГАЛЕНКА

Андрей Васильевич ГАЛЕНКА

Functie(s): Adjunct-hoofd van het districtsdepartement binnenlandse zaken van het Moskovski-district van Minsk, hoofd van de politiedienst openbare veiligheid

Geslacht: man

In zijn functie als adjunct-hoofd van het districtsdepartement binnenlandse zaken van het Moskovski-district van Minsk en hoofd van de politiedienst openbare veiligheid verantwoordelijk voor de repressie- en intimidatiecampagne in dat district tegen vreedzame demonstranten in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name voor willekeurige arrestaties, het gebruik van buitensporig geweld en mishandeling, waaronder marteling.

2.10.2020

▼M45

18.

Aliaksandr Paulavich VASILIEU

Alexander Pavlovich VASILIEV

Аляксандр Паўлавiч ВАСIЛЬЕЎ

Александр Павлович ВАСИЛЬЕВ

Functie(s): voormalig hoofd van het departement Binnenlandse Zaken van het uitvoerend comité van de regio/oblast Gomel/Homyel

Hoofd van de Academie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken

Geboortedatum: 24.3.1975

Geboorteplaats: Mahiliou/Mogilev, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

In zijn voormalige functie van hoofd van het departement Binnenlandse Zaken van het uitvoerend comité van de regio/oblast Gomel/Homyel verantwoordelijk voor de repressie- en intimidatiecampagne in die regio/oblast tegen vreedzame demonstranten in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name voor willekeurige arrestaties, het gebruik van buitensporig geweld en mishandeling, waaronder marteling.

Blijft actief in het Lukashenka-regime als hoofd van de Academie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

2.10.2020

19.

Aleh Mikalaevich SHULIAKOUSKI

Oleg Nikolaevich SHULIAKOVSKI

Алег Мiкалаевiч ШУЛЯКОЎСКI

Олег Николаевич ШУЛЯКОВСКИЙ

Functie(s): voormalig eerste adjunct-hoofd van het departement Binnenlandse Zaken van het uitvoerend comité van de regio/oblast Gomel/Homyel, hoofd van de recherche

Hoofd van het departement Binnenlandse Zaken van het uitvoerend comité van de regio/oblast Brest

Geboortedatum: 26.7.1977

Geslacht: man

In zijn voormalige functie van eerste adjunct-hoofd van het departement Binnenlandse Zaken van het uitvoerend comité van de regio/oblast Gomel/Homyel en hoofd van de recherche verantwoordelijk voor de repressie- en intimidatiecampagne in die regio/oblast tegen vreedzame demonstranten in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name voor willekeurige arrestaties, het gebruik van buitensporig geweld en mishandeling, waaronder marteling.

Blijft actief in het Lukashenka-regime als hoofd van het departement Binnenlandse Zaken van het uitvoerend comité van de regio/oblast Brest.

2.10.2020

20.

Anatol Anatolievich VASILIEU

Anatoli Anatolievich VASILIEV

Анатоль Анатольевiч ВАСIЛЬЕЎ

Анатолий Анатольевич ВАСИЛЬЕВ

Functie(s): voormalig adjunct-hoofd van het departement Binnenlandse Zaken van het uitvoerend comité van de regio/oblast Gomel/Homyel, hoofd van de politiedienst openbare veiligheid

Ondervoorzitter van het Onderzoekscomité

Geboortedatum: 26.1.1972

Geboorteplaats: Gomel/Homyel in de regio/oblast Gomel/Homyel, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

In zijn voormalige functie van adjunct-hoofd van het departement Binnenlandse Zaken van het uitvoerend comité van de regio/oblast Gomel/Homyel en hoofd van de politiedienst openbare veiligheid verantwoordelijk voor de repressie- en intimidatiecampagne in die regio/oblast tegen vreedzame demonstranten in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name voor willekeurige arrestaties, het gebruik van buitensporig geweld en mishandeling, waaronder marteling.

Blijft actief in het Lukashenka-regime als ondervoorzitter van het Onderzoekscomité.

2.10.2020

21.

Aliaksandr Viachaslavavich ASTREIKA

Alexander Viacheslavovich ASTREIKO

Аляксандр Вячаслававiч АСТРЭЙКА

Александр Вячеславович АСТРЕЙКО

Functie(s): voormalig hoofd van het departement Binnenlandse Zaken van het uitvoerend comité van de regio/oblast Brest, generaal-majoor van de militia (politietroepen)

Hoofd van het departement Binnenlandse Zaken van het uitvoerend comité van de regio/oblast Minsk

Geboortedatum: 22.12.1971

Geboorteplaats: Kapyl, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

In zijn voormalige functie van hoofd van het departement Binnenlandse Zaken van het uitvoerend comité van de regio/oblast Brest en generaal-majoor van de militia verantwoordelijk voor de repressie- en intimidatiecampagne in die regio/oblast tegen vreedzame demonstranten in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name voor willekeurige arrestaties, het gebruik van buitensporig geweld en mishandeling, waaronder marteling.

Blijft actief in het Lukashenka-regime als hoofd van het departement Binnenlandse Zaken van het uitvoerend comité van de regio/oblast Minsk.

2.10.2020

▼M35

22.

Leanid ZHURAUSKI

Leonid ZHURAVSKI

Леанід ЖУРАЎСКІ

Леонид ЖУРАВСКИЙ

Functie(s): Hoofd van de OMON (oproerpolitie, “Special Purpose Police Detachment”) in Vitebsk/Viciebsk

Geboortedatum: 20.9.1975

Geslacht: man

In zijn functie als bevelhebber van de OMON in Vitebsk/Viciebsk verantwoordelijk voor de repressie- en intimidatiecampagne door OMON-leden in Vitebsk/Viciebsk in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name voor de willekeurige arrestatie en de mishandeling van vreedzame demonstranten.

2.10.2020

23.

Mikhail DAMARNACKI

Mikhail DOMARNATSKY

Міхаіл ДАМАРНАЦКІ

Михаил ДОМАРНАЦКИЙ

Functie(s): Hoofd van de OMON (oproerpolitie, “Special Purpose Police Detachment”) in Gomel/Homyel

Geslacht: man

In zijn functie als bevelhebber van de OMON inGomel/Homyel verantwoordelijk voor de repressie- en intimidatiecampagne door OMON-leden in Gomel/Homyel in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name voor de willekeurige arrestatie en de mishandeling van vreedzame demonstranten.

2.10.2020

24.

Maxim MIKHOVICH

Maxim MIKHOVICH

Максім МІХОВІЧ

Максим МИХОВИЧ

Functie(s): Hoofd van de OMON (oproerpolitie, “Special Purpose Police Detachment”) in Brest, luitenant-kolonel

Geslacht: man

In zijn functie als bevelhebber van de OMON in Brest verantwoordelijk voor de repressie- en intimidatiecampagne door OMON-leden in Brest in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name voor de willekeurige arrestatie en de mishandeling van vreedzame demonstranten.

2.10.2020

25.

Aleh Uladzimiravich MATKIN

Oleg Vladimirovitch MATKIN

Алег Уладзіміравіч МАТКІН

Олег Владимирович МАТКИН

Functie(s): Hoofd van het departement voor strafuitvoering (“Penal Correction Department”) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, generaal-majoor van de militia (politietroepen)

Geslacht: man

In zijn functie als hoofd van het departement voor strafuitvoering, dat bevoegd is voor de detentiecentra van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, verantwoordelijk voor de onmenselijke en onterende behandeling, waaronder marteling, van in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020 in die detentiecentra vastgehouden burgers, en voor het algemene, brute politiegeweld tegen vreedzame demonstranten.

2.10.2020

26.

Ivan Yurievich SAKALOUSKI

Ivan Yurievich SOKOLOVSKI

Іван Юр'евіч САКАЛОЎСКІ

Иван Юрьевич СОКОЛОВСКИЙ

Functie(s): Directeur van het Akrestina-detentiecentrum in Minsk

Geslacht: man

In zijn functie als directeur van het Akrestina-detentiecentrum in Minsk verantwoordelijk voor de onmenselijke en onterende behandeling, waaronder marteling, van in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020 in Akrestina vastgehouden burgers.

2.10.2020

27.

Valeri Paulavich VAKULCHYK

Valery Pavlovich VAKULCHIK

Валерый Паўлавіч

ВАКУЛЬЧЫК

Валерий Павлович ВАКУЛЬЧИК

Functie(s): Voormalig voorzitter van het Comité voor Staatsveiligheid (“State Security Committee” of “KGB”).

Voormalig staatssecretaris van de veiligheidsraad

Adviseur van de president van de Republiek Belarus — Inspecteur voor de regio/oblast Brest

Geboortedatum: 19.6.1964

Geboorteplaats: Radostovo, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

In zijn voormalige leidinggevende functie als voorzitter van het Comité voor Staatsveiligheid (KGB) verantwoordelijk voor de deelname van de KGB aan de repressie- en intimidatiecampagne in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name voor de willekeurige arrestatie en de mishandeling, waaronder marteling, van vreedzame demonstranten en leden van de oppositie.

Blijft actief in het Lukashenka-regime als adviseur van de president van Belarus — inspecteur voor de regio/oblast Brest.

2.10.2020

28.

Siarhei Yaugenavich TSERABAU

Sergey Evgenievich TEREBOV

Сяргей Яўгенавіч ЦЕРАБАЎ

Сергей Евгеньевич ТЕРЕБОВ

Functie(s): Eerste adjunct-voorzitter van het Comité voor Staatsveiligheid (“State Security Committee” of “KGB”)

Geboortedatum: 1972

Geboorteplaats: Borisov/Barisaw, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

In zijn leidinggevende functie als eerste adjunct-voorzitter van het Comité voor Staatsveiligheid (KGB) verantwoordelijk voor de deelname van de KGB aan de repressie- en intimidatiecampagne in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name voor de willekeurige arrestatie en de mishandeling, waaronder marteling, van vreedzame demonstranten en leden van de oppositie.

2.10.2020

29.

Dzmitry Vasilievich RAVUTSKI

Dmitry Vasilievich REUTSKY

Дзмітрый Васільевіч РАВУЦКІ

Дмитрий Васильевич РЕУЦКИЙ

Functie(s): Adjunct-voorzitter van het Comité voor Staatsveiligheid (“State Security Committee” of “KGB”)

Geslacht: man

In zijn leidinggevende functie als adjunct-voorzitter van het Comité voor Staatsveiligheid (KGB) verantwoordelijk voor de deelname van de KGB aan de repressie- en intimidatiecampagne in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name voor de willekeurige arrestatie en de mishandeling, waaronder marteling, van vreedzame demonstranten en leden van de oppositie.

2.10.2020

▼M45

30.

Uladzimir Viktaravich KALACH

Vladimir Viktorovich KALACH

Уладзiмiр Вiктаравiч КАЛАЧ

Владимир Викторович КАЛАЧ

Functie(s): voormalig adjunct-voorzitter van het Comité voor Staatsveiligheid (KGB)

Adviseur van de president van de Republiek Belarus - inspecteur voor de regio/oblast Minsk

Geslacht: man

Rang: generaal-majoor

In zijn voormalige leidinggevende functie van adjunct-voorzitter van het Comité voor Staatsveiligheid (KGB) verantwoordelijk voor de deelname van de KGB aan de repressie- en intimidatiecampagne in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name voor de willekeurige arrestatie en de mishandeling, waaronder marteling, van vreedzame demonstranten en leden van de oppositie.

Blijft actief in het Lukashenka-regime als adviseur van de president van de Republiek Belarus - inspecteur voor de regio/oblast Minsk.

2.10.2020

31.

Alieg Anatolevich CHARNYSHOU

Oleg Anatolievich CHERNYSHEV

Алег Анатольевiч ЧАРНЫШОЎ

Олег Анатольевич ЧЕРНЫШЁВ

Functie(s): voormalig adjunct-voorzitter van het Comité voor Staatsveiligheid (KGB)

Ondervoorzitter van het presidium van de Nationale Academie van Wetenschappen

Geslacht: man

Rang: generaal-majoor

In zijn voormalige leidinggevende functie van adjunct-voorzitter van het Comité voor Staatsveiligheid (KGB) verantwoordelijk voor de deelname van de KGB aan de repressie- en intimidatiecampagne in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name voor de willekeurige arrestatie en de mishandeling, waaronder marteling, van vreedzame demonstranten en leden van de oppositie.

Blijft actief in het Lukashenka-regime als ondervoorzitter van het presidium van de Nationale Academie van Wetenschappen.

2.10.2020

▼M35

32.

Aliaksandr Uladzimiravich KANYUK

Alexander (Alexandr) Vladimirovich KONYUK

Аляксандр Уладзіміравіч КАНЮК

Александр Владимирович КОНЮК

Functie(s): Voormalige procureur-generaal van de Republiek Belarus;

Ambassadeur van de Republiek Belarus in Armenië

Geboortedatum: 11.7.1960

Geboorteplaats: Grodno/Hrodna, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

In zijn voormalige functie als procureur-generaal was hij verantwoordelijk voor het wijdverbreide gebruik van strafrechtelijke procedures om oppositiekandidaten uit te sluiten in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2020 en om personen ervan te weerhouden deel te nemen aan de coördinatieraad die door de oppositie werd opgericht om de uitslag van die verkiezingen te betwisten.

Blijft actief in het Lukashenka-regime als ambassadeur van Belarus in Armenië.

2.10.2020

▼M45

33.

Lidzia Mihailauna YARMOSHINA

Lidia Mikhailovna YERMOSHINA

Лiдзiя Мiхайлаўна ЯРМОШЫНА

Лидия Михайловна ЕРМОШИНА

Functie(s): Voormalig voorzitter van de centrale kiescommissie

Geboortedatum: 29.1.1953

Geboorteplaats: Slutsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: vrouw

In haar voormalige functie van voorzitter van de centrale kiescommissie verantwoordelijk voor het wanbeheer van het verkiezingsproces voor de presidentsverkiezingen van 2020, de schending van fundamentele internationale normen voor eerlijke en transparante verkiezingen, en de vervalsing van verkiezingsuitslagen.

De centrale kiescommissie en haar leidinggevenden hebben met name bepaalde oppositiekandidaten om bedrieglijke redenen afgewezen en onevenredige beperkingen opgelegd aan waarnemers in stembureaus. Daarnaast heeft de centrale kiescommissie ervoor gezorgd dat de kiescommissies onder haar toezicht op een vooringenomen wijze zijn samengesteld.

2.10.2020

▼M35

34.

Vadzim Dzmitryevich IPATAU

Vadim Dmitrievich IPATOV

Вадзім Дзмітрыевіч ІПАТАЎ

Вадим Дмитриевич ИПАТОВ

Functie(s): Adjunct-voorzitter van de centrale kiescommissie

Geboortedatum: 30.10.1964

Geboorteplaats: Kolomyia in de regio/oblast Ivano-Frankivsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Oekraïne)

Geslacht: man

Als adjunct-voorzitter van de centrale kiescommissie verantwoordelijk voor het wanbeheer van het verkiezingsproces voor de presidentsverkiezingen van 2020, de schending van fundamentele internationale normen voor eerlijke en transparante verkiezingen, en de vervalsing van verkiezingsuitslagen.

De centrale kiescommissie en haar leidinggevenden hebben met name bepaalde oppositiekandidaten om bedrieglijke redenen afgewezen en onevenredige beperkingen opgelegd aan waarnemers in stembureaus. Daarnaast heeft de centrale kiescommissie ervoor gezorgd dat de kiescommissies onder haar toezicht op een vooringenomen wijze zijn samengesteld.

2.10.2020

35.

Alena Mikalaeuna DMUHAILA

Elena Nikolaevna DMUHAILO

Алена Мікалаеўна ДМУХАЙЛА

Елена Николаевна ДМУХАЙЛО

Functie(s): Secretaris van de centrale kiescommissie

Geboortedatum: 1.7.1971

Geslacht: vrouw

Als secretaris van de centrale kiescommissie verantwoordelijk voor het wanbeheer van het verkiezingsproces voor de presidentsverkiezingen van 2020, de schending van fundamentele internationale normen voor eerlijke en transparante verkiezingen, en de vervalsing van verkiezingsuitslagen.

De centrale kiescommissie en haar leidinggevenden hebben met name bepaalde oppositiekandidaten om bedrieglijke redenen afgewezen en onevenredige beperkingen opgelegd aan waarnemers in stembureaus. Daarnaast heeft de centrale kiescommissie ervoor gezorgd dat de kiescommissies onder haar toezicht op een vooringenomen wijze zijn samengesteld.

2.10.2020

36.

Andrei Anatolievich GURZHY

Andrey Anatolievich GURZHIY

Андрэй Анатольевіч ГУРЖЫ

Андрей Анатольевич ГУРЖИЙ

Functie(s): Lid van de centrale kiescommissie

Geboortedatum: 10.10.1975

Geslacht: man

Als lid van het college van de centrale kiescommissie verantwoordelijk voor het wanbeheer van het verkiezingsproces voor de presidentsverkiezingen van 2020, de schending van fundamentele internationale normen voor eerlijke en transparante verkiezingen, en de vervalsing van verkiezingsuitslagen.

De centrale kiescommissie en haar college hebben met name bepaalde oppositiekandidaten om bedrieglijke redenen afgewezen en onevenredige beperkingen opgelegd aan waarnemers in stembureaus. Daarnaast heeft de centrale kiescommissie ervoor gezorgd dat de kiescommissies onder haar toezicht op een vooringenomen wijze zijn samengesteld.

2.10.2020

37.

Volga Leanidauna DARASHENKA

Olga Leonidovna DOROSHENKO

Вольга Леанідаўна ДАРАШЭНКА

Ольга Леонидовна ДОРОШЕНКО

Functie(s): Lid van de centrale kiescommissie

Geboortedatum: 1976

Geslacht: vrouw

Als lid van het college van de centrale kiescommissie verantwoordelijk voor het wanbeheer van het verkiezingsproces voor de presidentsverkiezingen van 2020, de schending van fundamentele internationale normen voor eerlijke en transparante verkiezingen, en de vervalsing van verkiezingsuitslagen.

De centrale kiescommissie en haar college hebben met name bepaalde oppositiekandidaten om bedrieglijke redenen afgewezen en onevenredige beperkingen opgelegd aan waarnemers in stembureaus. Daarnaast heeft de centrale kiescommissie ervoor gezorgd dat de kiescommissies onder haar toezicht op een vooringenomen wijze zijn samengesteld.

2.10.2020

38.

Siarhei Aliakseevich KALINOUSKI

Sergey Alexeyevich KALINOVSKIY

Сяргей Аляксеевіч КАЛІНОЎСКІ

Сергей Алексеевич КАЛИНОВСКИЙ

Functie(s): Lid van de centrale kiescommissie

Geboortedatum: 3.1.1969

Geslacht: man

Als lid van het college van de centrale kiescommissie verantwoordelijk voor het wanbeheer van het verkiezingsproces voor de presidentsverkiezingen van 2020, de schending van fundamentele internationale normen voor eerlijke en transparante verkiezingen, en de vervalsing van verkiezingsuitslagen.

De centrale kiescommissie en haar college hebben met name bepaalde oppositiekandidaten om bedrieglijke redenen afgewezen en onevenredige beperkingen opgelegd aan waarnemers in stembureaus. Daarnaast heeft de centrale kiescommissie ervoor gezorgd dat de kiescommissies onder haar toezicht op een vooringenomen wijze zijn samengesteld.

2.10.2020

39.

Sviatlana Piatrouna KATSUBA

Svetlana Petrovna KATSUBO

Святлана Пятроўна КАЦУБА

Светлана Петровна КАЦУБО

Functie(s): Lid van de centrale kiescommissie

Geboortedatum: 6.8.1959

Geboorteplaats: Podilsk in de regio/oblast Odessa, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Oekraïne)

Geslacht: vrouw

Als lid van het college van de centrale kiescommissie verantwoordelijk voor het wanbeheer van het verkiezingsproces voor de presidentsverkiezingen van 2020, de schending van fundamentele internationale normen voor eerlijke en transparante verkiezingen, en de vervalsing van verkiezingsuitslagen.

De centrale kiescommissie en haar college hebben met name bepaalde oppositiekandidaten om bedrieglijke redenen afgewezen en onevenredige beperkingen opgelegd aan waarnemers in stembureaus. Daarnaast heeft de centrale kiescommissie ervoor gezorgd dat de kiescommissies onder haar toezicht op een vooringenomen wijze zijn samengesteld.

2.10.2020

40.

Aliaksandr Mikhailavich LASYAKIN

Alexander (Alexandr) Mikhailovich LOSYAKIN

Аляксандр Міхайлавіч ЛАСЯКІН

Александр Михайлович ЛОСЯКИН

Functie(s): Lid van de centrale kiescommissie

Geboortedatum: 21.7.1957

Geslacht: man

Als lid van het college van de centrale kiescommissie verantwoordelijk voor het wanbeheer van het verkiezingsproces voor de presidentsverkiezingen van 2020, de schending van fundamentele internationale normen voor eerlijke en transparante verkiezingen, en de vervalsing van verkiezingsuitslagen.

De centrale kiescommissie en haar college hebben met name bepaalde oppositiekandidaten om bedrieglijke redenen afgewezen en onevenredige beperkingen opgelegd aan waarnemers in stembureaus. Daarnaast heeft de centrale kiescommissie ervoor gezorgd dat de kiescommissies onder haar toezicht op een vooringenomen wijze zijn samengesteld.

2.10.2020

41.

Igar Anatolievich PLYSHEUSKI

Ihor Anatolievich PLYSHEVSKIY

Ігар Анатольевіч ПЛЫШЭЎСКІ

Игорь Анатольевич ПЛЫШЕВСКИЙ

Functie(s): Lid van de centrale kiescommissie

Geboortedatum: 19.2.1979

Geboorteplaats: Lyuban, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Als lid van het college van de centrale kiescommissie verantwoordelijk voor het wanbeheer van het verkiezingsproces voor de presidentsverkiezingen van 2020, de schending van fundamentele internationale normen voor eerlijke en transparante verkiezingen, en de vervalsing van verkiezingsuitslagen.

De centrale kiescommissie en haar college hebben met name bepaalde oppositiekandidaten om bedrieglijke redenen afgewezen en onevenredige beperkingen opgelegd aan waarnemers in stembureaus. Daarnaast heeft de centrale kiescommissie ervoor gezorgd dat de kiescommissies onder haar toezicht op een vooringenomen wijze zijn samengesteld.

2.10.2020

42.

Marina Yureuna RAKHMANAVA

Marina Yurievna RAKHMANOVA

Марына Юр'еўна РАХМАНАВА

Марина Юрьевна РАХМАНОВА

Functie(s): Lid van de centrale kiescommissie

Geboortedatum: 26.9.1970

Geslacht: vrouw

Als lid van het college van de centrale kiescommissie verantwoordelijk voor het wanbeheer van het verkiezingsproces voor de presidentsverkiezingen van 2020, de schending van fundamentele internationale normen voor eerlijke en transparante verkiezingen, en de vervalsing van verkiezingsuitslagen.

De centrale kiescommissie en haar college hebben met name bepaalde oppositiekandidaten om bedrieglijke redenen afgewezen en onevenredige beperkingen opgelegd aan waarnemers in stembureaus. Daarnaast heeft de centrale kiescommissie ervoor gezorgd dat de kiescommissies onder haar toezicht op een vooringenomen wijze zijn samengesteld.

2.10.2020

43.

Aleh Leanidavich SLIZHEUSKI

Oleg Leonidovich SLIZHEVSKI

Алег Леанідавіч СЛIЖЭЎСКІ

Олег Леонидович СЛИЖЕВСКИЙ

Functie(s): Lid van de centrale kiescommissie

Geboortedatum: 16.8.1972

Geboorteplaats: Grodno/Hrodna, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Als lid van het college van de centrale kiescommissie verantwoordelijk voor het wanbeheer van het verkiezingsproces voor de presidentsverkiezingen van 2020, de schending van fundamentele internationale normen voor eerlijke en transparante verkiezingen, en de vervalsing van verkiezingsuitslagen.

De centrale kiescommissie en haar college hebben met name bepaalde oppositiekandidaten om bedrieglijke redenen afgewezen en onevenredige beperkingen opgelegd aan waarnemers in stembureaus. Daarnaast heeft de centrale kiescommissie ervoor gezorgd dat de kiescommissies onder haar toezicht op een vooringenomen wijze zijn samengesteld.

2.10.2020

44.

Irina Aliaksandrauna TSELIKAVETS

Irina Alexandrovna TSELIKOVEC

Ірына Аляксандраўна ЦЭЛІКАВЕЦ

Ирина Александровна ЦЕЛИКОВЕЦ

Functie(s): Lid van de centrale kiescommissie

Geboortedatum: 2.11.1976

Geboorteplaats: Zhlobin. voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: vrouw

Als lid van het college van de centrale kiescommissie verantwoordelijk voor het wanbeheer van het verkiezingsproces voor de presidentsverkiezingen van 2020, de schending van fundamentele internationale normen voor eerlijke en transparante verkiezingen, en de vervalsing van verkiezingsuitslagen.

De centrale kiescommissie en haar college hebben met name bepaalde oppositiekandidaten om bedrieglijke redenen afgewezen en onevenredige beperkingen opgelegd aan waarnemers in stembureaus. Daarnaast heeft de centrale kiescommissie ervoor gezorgd dat de kiescommissies onder haar toezicht op een vooringenomen wijze zijn samengesteld.

2.10.2020

45.

Aliaksandr Ryhoravich LUKASHENKA

Alexander (Alexandr) Grigorievich LUKASHENKO

Аляксандр Рыгоравіч ЛУКАШЭНКА

Александр Григорьевич ЛУКАШЕНКО

Functie(s): President van de Republiek Belarus

Geboortedatum: 30.8.1954

Geboorteplaats: het dorp Kopys in de regio/oblast Vitebsk/Viciebsk, voormalige Sovjet-Unie, (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Als president van Belarus met gezag over staatsorganen verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie die het staatsapparaat uitoefende vóór en na de presidentsverkiezingen van 2020, met name voor de uitsluiting van belangrijke oppositiekandidaten, willekeurige arrestaties en de mishandeling van vreedzame demonstranten, en voor intimidatie van en het gebruik van geweld tegen journalisten.

6.11.2020

▼M45

46.

Viktar Aliaksandravich LUKASHENKA

Viktor Aleksandrovich LUKASHENKO

Вiктар Аляксандравiч ЛУКАШЭНКА

Виктор Александрович ЛУКАШЕНКО

Functie(s): voormalig nationaal veiligheidsadviseur van de president, lid van de Veiligheidsraad

Voorzitter van het Nationaal Olympisch Comité van Belarus

Geboortedatum: 28.11.1975

Geboorteplaats: Mahiliou/Mogilev, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Persoonlijk identificatienummer: 3281175A014PB8

In zijn voormalige functie van nationale veiligheidsadviseur van de president en lid van de Veiligheidsraad, alsmede in zijn informele functie van overste van de Belarussische veiligheidsdiensten verantwoordelijk voor de door het staatsapparaat geleide repressie- en intimidatiecampagne in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name voor willekeurige arrestaties en de mishandeling, waaronder marteling, van vreedzame demonstranten en voor de intimidatie van en het gebruik van geweld tegen journalisten.

Blijft actief in het Lukashenka-regime als voorzitter van het Nationaal Olympisch Comité. In die functie, waartoe hij op 26 februari 2021 is benoemd, draagt hij de verantwoordelijkheid voor de mishandeling door NOC-beambten van atlete Krystsina Tsimanouskaya tijdens de Olympische Zomerspelen van 2020 in Tokio.

6.11.2020

▼M35

47.

Ihar Piatrovich SERGYAENKA

Igor Petrovich SERGEENKO

Ігар Пятровіч СЕРГЯЕНКА

Игорь Петрович СЕРГЕЕНКО

Functie(s): Personeelschef van het presidentieel kabinet

Geboortedatum: 14.1.1963

Geboorteplaats: het dorp Stolitsa in de regio/oblast Vitebsk/Viciebsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

In zijn functie van personeelschef van het presidentieel kabinet heeft hij nauwe banden met de president en is hij verantwoordelijk voor de uitoefening van de presidentiële bevoegdheden op het gebied van binnenlands en buitenlands beleid. Op die manier ondersteunt hij het Lukashenka-regime, onder meer bij de door het staatsapparaat geleide repressie- en intimidatiecampagne in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020.

6.11.2020

48.

Ivan Stanislavavich TERTEL

Ivan Stanislavovich TERTEL

Іван Станіслававіч ТЭРТЭЛЬ

Иван Станиславович ТЕРТЕЛЬ

Functie(s): Voorzitter van het Comité voor Staatsveiligheid KGB), voormalig voorzitter van het Comité staatscontrole

Geboortedatum: 8.9.1966

Geboorteplaats: het dorp Privalki/Privalka in Grodno/Hrodna/ regio/oblast, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

In zijn leidinggevende functie als voorzitter van het Comité voor Staatsveiligheid (KGB) en in zijn voormalige functie als voorzitter van het Comité staatscontrole verantwoordelijk voor de door het staatsapparaat geleide repressie- en intimidatiecampagne in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name voor willekeurige arrestaties en de mishandeling, waaronder marteling, van vreedzame demonstranten en voor de intimidatie van en het gebruik van geweld tegen journalisten.

6.11.2020

▼M45

49.

Raman Ivanavich MELNIK

Roman Ivanovich MELNIK

Раман Iванавiч МЕЛЬНIК

Роман Иванович МЕЛЬНИК

Functie(s): voormalig hoofd van het hoofddirectoraat Rechtshandhaving, bescherming van de openbare orde en preventie bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken

Hoofd van de administratie van het Leninsky-district in Minsk

Geboortedatum: 29.5.1964

Geslacht: man

In zijn voormalige leidinggevende functie van hoofd van het hoofddirectoraat Rechtshandhaving, bescherming van de openbare orde en preventie bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk voor de door het staatsapparaat geleide repressie- en intimidatiecampagne in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name voor willekeurige arrestaties en de mishandeling, waaronder marteling, van vreedzame demonstranten en voor de intimidatie van en het gebruik van geweld tegen journalisten.

Blijft actief in het Lukashenka-regime als hoofd van de administratie van het Leninsky-district in Minsk.

6.11.2020

50.

Ivan Danilavich NASKEVICH

Ivan Danilovich NOSKEVICH

Iван Данiлавiч НАСКЕВIЧ

Иван Данилович НОСКЕВИЧ

Functie(s): voormalig voorzitter van het Onderzoekscomité

Lid van de reserve van het Onderzoekscomité

Geboortedatum: 25.3.1970

Geboorteplaats: het dorp Cierabličy in de regio/oblast Brest, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

In zijn voormalige leidinggevende functie van voorzitter van het Onderzoekscomité verantwoordelijk voor de door dat comité geleide repressie- en intimidatiecampagne in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, meer bepaald met onderzoeken tegen de Coördinatieraad en tegen vreedzame demonstranten.

Blijft actief in het Lukashenka-regime als lid van de reserve van het Onderzoekscomité.

6.11.2020

▼M35

51.

Aliaksey Aliaksandravich VOLKAU

Alexei Alexandrovich VOLKOV

Аляксей Аляксандравіч ВОЛКАЎ

Алексей Александрович ВОЛКОВ

Functie(s): Voormalige eerste ondervoorzitter van het Onderzoekscomité, tegenwoordig voorzitter van het Staatscomité voor forensische expertise

Geboortedatum: 7.9.1973

Geboorteplaats: Minsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

In zijn voormalige leidinggevende functie als eerste ondervoorzitter van het Onderzoekscomité verantwoordelijk voor de door het comité geleide repressie- en intimidatiecampagne in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, meer bepaald met onderzoeken tegen de coördinatieraad en tegen vreedzame demonstranten.

6.11.2020

52.

Siarhei Yakaulevich AZEMSHA

Sergei Yakovlevich AZEMSHA

Сяргей Якаўлевіч АЗЕМША

Сергей Яковлевич АЗЕМША

Functie(s): Ondervoorzitter van het Onderzoekscomité

Geboortedatum: 17.7.1974

Geboorteplaats: Rechitsa, Gomel/Homyel regio/oblast, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

In zijn leidinggevende functie als ondervoorzitter van het Onderzoekscomité verantwoordelijk voor de door het comité geleide repressie- en intimidatiecampagne in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, meer bepaald met onderzoeken tegen de coördinatieraad en tegen vreedzame demonstranten.

6.11.2020

▼M45

53.

Andrei Fiodaravich SMAL

Andrei Fyodorovich SMAL

Андрэй Фёдаравiч СМАЛЬ

Андрей Федорович СМАЛЬ

Functie(s): voormalig ondervoorzitter van het Onderzoekscomité

Geboortedatum: 1.8.1973

Geboorteplaats: Brest, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

In zijn voormalige leidinggevende functie van ondervoorzitter van het Onderzoekscomité verantwoordelijk voor de door het comité geleide repressie- en intimidatiecampagne in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, meer bepaald met onderzoeken tegen de Coördinatieraad en tegen vreedzame demonstranten.

6.11.2020

▼M35

54.

Andrei Yurevich PAULIUCHENKA

Andrei Yurevich PAVLYUCHENKO

Андрэй Юр'евіч ПАЎЛЮЧЕНКА

Андрей Юрьевич ПАВЛЮЧЕНКО

Functie(s): Hoofd van het Operationeel-Analytisch Centrum

Geboortedatum: 1.8.1971

Geslacht: man

In zijn leidinggevende functie als hoofd van het Operationeel-Analytisch Centrum heeft hij nauwe banden met de president en is hij verantwoordelijk voor de repressie van het maatschappelijk middenveld, meer bepaald voor het verstoren van de verbinding met telecommunicatienetwerken als repressiemiddel tegen het maatschappelijk middenveld, vreedzame demonstranten en journalisten.

6.11.2020

55.

Ihar Ivanavich BUZOUSKI

Igor Ivanovich BUZOVSKI

Ігар Іванавіч БУЗОЎСКІ

Игорь Иванович БУЗОВСКИЙ

Functie(s): Viceminister van Informatie

Geboortedatum: 10.7.1972

Geboorteplaats: het dorp Koshelevo in de regio/oblast Hrodna/Grodno, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

In zijn leidinggevende functie als viceminister van Informatie verantwoordelijk voor de repressie van het maatschappelijk middenveld, meer bepaald door de beslissing van het Ministerie van Informatie om de toegang tot onafhankelijke websites te blokkeren en de internettoegang te beperken in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, als repressiemiddel tegen het maatschappelijk middenveld, vreedzame demonstranten en journalisten.

6.11.2020

56.

Natallia Mikalaeuna EISMANT

Natalia Nikolayevna EISMONT

Наталля Мікалаеўна ЭЙСМАНТ

Наталья Николаевна ЭЙСМОНТ

Functie(s): Perssecretaris van de president van Belarus

Geboortedatum: 16.2.1984

Geboorteplaats: Minsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Meisjesnaam: Kirsanova (Russische spelling: Кирсанова) of Selyun (Russische spelling: Селюн)

Geslacht: vrouw

In haar functie als perssecretaris van de president van Belarus heeft zij nauwe banden met de president en is zij verantwoordelijk voor de coördinatie van de media-activiteiten van de president, waaronder het opstellen van verklaringen en het organiseren van publieke optredens. Hierdoor ondersteunt zij het Lukashenka-regime, onder meer bij de door het staatsapparaat geleide repressie- en intimidatiecampagne in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020. Met name droeg ze in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020 in aanzienlijke mate bij tot het ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat in Belarus met haar openbare verklaringen waarin ze de president in verdediging neemt en kritiek levert op de oppositieactivisten en de vreedzame demonstranten.

6.11.2020

57.

Siarhei Yaugenavich ZUBKOU

Sergei Yevgenevich ZUBKOV

Сяргей Яўгенавіч ЗУБКОЎ

Сергей Евгеньевич ЗУБКОВ

Functie(s): Commandant van de Alfa-eenheid

Geboortedatum: 21.8.1975

Geslacht: man

In zijn functie als commandant van de troepen van de Alfa-eenheid verantwoordelijk voor de door die troepen gevoerde repressie- en intimidatiecampagne in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name voor willekeurige arrestaties en de mishandeling, waaronder marteling, van vreedzame demonstranten en door de intimidatie van en het gebruik van geweld tegen journalisten.

6.11.2020

58.

Andrei Aliakseevich RAUKOU

Andrei Alexeyevich RAVKOV

Андрэй Аляксеевіч РАЎКОЎ

Андрей Алексеевич РАВКОВ

Functie(s): Voormalig staatssecretaris van de veiligheidsraad

Ambassadeur van de Republiek Belarus in Azerbeidzjan

Geboortedatum: 25.6.1967

Geboorteplaats: het dorp Revyaki in de regio/oblast Vitebsk/Viciebsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Als voormalig staatssecretaris van de veiligheidsraad heeft hij nauwe banden met de president en is hij verantwoordelijk voor de door het staatsapparaat gevoerde repressie- en intimidatiecampagne in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name voor willekeurige arrestaties en de mishandeling, waaronder marteling, van vreedzame demonstranten en voor de intimidatie van en het gebruik van geweld tegen journalisten.

Hij blijft actief in het Lukashenka-regime als ambassadeur van Belarus in Azerbeidzjan.

6.11.2020

59.

Pyotr Piatrovich MIKLASHEVICH

Petr Petrovich MIKLASHEVICH

Пётр Пятровіч МІКЛАШЭВІЧ

Петр Петрович МИКЛАШЕВИЧ

Functie(s): Voorzitter van het Grondwettelijk Hof van de Republiek Belarus

Geboortedatum: 18.10.1954

Geboorteplaats: regio/oblast Minsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Als voorzitter van het Grondwettelijk Hof verantwoordelijk voor de beslissing van het Grondwettelijk Hof van 25 augustus 2020 om de uitslag van de frauduleuze verkiezingen te legitimeren. Zo heeft hij acties in het kader van de repressie- en intimidatiecampagne van het staatsapparaat tegen vreedzame demonstranten en journalisten ondersteund en gefaciliteerd, en is hij dus verantwoordelijk voor het ernstig ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat in Belarus.

6.11.2020

60.

Anatol Aliaksandravich SIVAK

Anatoli Alexandrovich SIVAK

Анатоль Аляксандравіч СІВАК

Анатолий Александрович СИВАК

Functie(s): Vicepremier, voormalig voorzitter van het uitvoerend comité van de stad Minsk

Geboortedatum: 19.7.1962

Geboorteplaats: Zavoit, Narovlya-district, regio/oblast Gomel/Homyel, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

In zijn voormalige leidinggevende functie als voorzitter van het uitvoerend comité van de stad Minsk was hij verantwoordelijk voor de repressie- en intimidatiecampagne van het onder zijn toezicht staande lokale staatsapparaat in Minsk in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name voor willekeurige arrestaties en de mishandeling, waaronder marteling, van vreedzame demonstranten en voor de intimidatie van en het gebruik van geweld tegen journalisten. Hij heeft een groot aantal publieke verklaringen afgelegd waarin hij de vreedzame protesten in Belarus hekelde.

In zijn huidige leidinggevende functie als vicepremier blijft hij het Lukashenka-regime steunen.

17.12.2020

61.

Ivan Mikhailavich EISMANT

Ivan Mikhailovich EISMONT

Іван Міхайлавіч ЭЙСМАНТ

Иван Михайлович ЭЙСМОНТ

Functie(s): Voorzitter van de Belarussische staatstelevisie en -radio-omroep, hoofd van Belteleradio

Geboortedatum: 20.1.1977

Geboorteplaats: Hrodna/Grodno, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

In zijn huidige functie als voorzitter van de Belarussische staatstelevisie en -radio-omroep is hij verantwoordelijk voor de verspreiding van staatspropaganda in de publieke media en blijft hij het Lukashenka-regime steunen. Dit omvat onder meer het gebruik van mediakanalen om de voortzetting van het presidentschap van Lukashenka te steunen ondanks de frauduleuze presidentsverkiezingen van 9 augustus 2020 en het daaropvolgende en herhaaldelijke gewelddadige neerslaan van vreedzame en legitieme protesten.

Eismont heeft de vreedzame demonstranten publiekelijk gehekeld en heeft geweigerd in de media verslag van de protesten uit te brengen. Ook heeft hij stakende medewerkers van het onder zijn leiding staande Belteleradio ontslagen, hetgeen hem schuldig maakt aan schendingen van de mensenrechten.

17.12.2020

62.

Uladzimir Stsiapanavich KARANIK

Vladimir Stepanovich KARANIK

Уладзімір Сцяпанавіч КАРАНІК

Владимир Степанович КАРАНИК

Functie(s): Gouverneur van de regio/oblast Hrodna/Grodno; voormalig minister van Volksgezondheid

Geboortedatum: 30.11.1973

Geboorteplaats: Hrodna/Grodno, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

In zijn voormalige leidinggevende functie als minister van Volksgezondheid was hij verantwoordelijk voor het gebruik van de gezondheidszorg ter repressie van vreedzame demonstranten, waaronder het gebruik van ziekenwagens voor het vervoer van demonstranten die medische hulp nodig hadden naar isoleerafdelingen in plaats van naar ziekenhuizen. Hij heeft een groot aantal publieke verklaringen afgelegd waarin hij de vreedzame protesten in Belarus hekelde, en bij één gelegenheid beschuldigde hij een demonstrant ervan onder invloed te zijn.

In zijn huidige leidinggevende functie als gouverneur van de regio/oblast Hrodna/Grodno blijft hij het Lukashenka-regime steunen.

17.12.2020

63.

Natallia Ivanauna KACHANAVA

Natalia Ivanovna KOCHANOVA

Наталля Іванаўна КАЧАНАВА

Наталья Ивановна КОЧАНОВА

Functie(s): Voorzitter van de Raad van de Republiek van de Nationale Vergadering van Belarus

Geboortedatum: 25.9.1960

Geboorteplaats: Polotsk, regio/oblast Vitebsk/Viciebsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: vrouw

In haar huidige leidinggevende functie als voorzitter van de Raad van de Republiek van de Nationale Vergadering van Belarus is zij verantwoordelijk voor de ondersteuning van de besluiten van de president op het gebied van binnenlands beleid. Ook is zij verantwoordelijk voor de organisatie van de frauduleuze verkiezingen van 9 augustus 2020. Zij heeft publieke verklaringen afgelegd ter verdediging van het hardhandige neerslaan van vreedzame demonstranten door het veiligheidsapparaat.

17.12.2020

64.

Pavel Mikalaevich LIOHKI

Pavel Nikolaevich LIOHKI

Павел Мікалаевіч ЛЁГКІ

Павел Николаевич ЛЁГКИЙ

Functie(s): Eerste viceminister van Informatie

Geboortedatum: 30.5.1972

Geboorteplaats: Baranavichy, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

In zijn leidinggevende functie als eerste viceminister van Informatie is hij verantwoordelijk voor de repressie van het maatschappelijk middenveld, en met name voor de beslissing van het Ministerie van Informatie om in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020 de toegang tot onafhankelijke websites te blokkeren en de internettoegang te beperken, als repressiemiddel tegen het maatschappelijk middenveld, vreedzame demonstranten en journalisten.

17.12.2020

65.

Ihar Uladzimiravich LUTSKY

Igor Vladimirovich LUTSKY

Ігар Уладзіміравіч ЛУЦКІ

Игорь Владимирович ЛУЦКИЙ

Functie(s): Minister van Informatie

Geboortedatum: 31.10.1972

Geboorteplaats: Stolin, regio/oblast Brest, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

In zijn leidinggevende functie als minister van Informatie is hij verantwoordelijk voor de repressie van het maatschappelijk middenveld, en met name voor de beslissing van het Ministerie van Informatie om in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020 de toegang tot onafhankelijke websites te blokkeren en de internettoegang te beperken, als repressiemiddel tegen het maatschappelijk middenveld, vreedzame demonstranten en journalisten.

17.12.2020

66.

Andrei Ivanavich SHVED

Andrei Ivanovich SHVED

Андрэй Іванавіч ШВЕД

Андрей Иванович ШВЕД

Functie(s): Procureur-generaal van de Republiek Belarus

Geboortedatum: 21.4.1973

Geboorteplaats: Glushkovichi, regio/oblast Gomel/Homyel, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

In zijn functie als procureur-generaal is hij verantwoordelijk voor de aanhoudende repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie, en met name voor de aanhangigmaking van talloze strafzaken tegen vreedzame demonstranten, oppositieleiders en journalisten in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020. Ook bedreigde hij in publieke verklaringen deelnemers aan “illegale bijeenkomsten” met straffen.

17.12.2020

67.

Genadz Andreevich BOGDAN

Gennady Andreievich BOGDAN

Генадзь Андрэевіч БОГДАН

Геннадий Андреевич БОГДАН

Functie(s): Hoofd van het directoraat Vastgoedbeheer van de president van Belarus

Geboortedatum: 8.1.1977

Geslacht: man

In zijn functie als adjunct-hoofd van het directoraat Vastgoedbeheer van de president van Belarus houdt hij toezicht op het functioneren van een groot aantal ondernemingen. Het orgaan onder zijn leiding verstrekt financiële, materiële en technische, sociale, huishoudelijke en medische steun aan de instanties van het staatsapparaat en aan de republikeinse instanties. Hij heeft nauwe banden met de president en blijft het Lukashenka-regime steunen.

17.12.2020

68.

Ihar Paulavich BURMISTRAU

Igor Pavlovich BURMISTROV

Ігар Паўлавіч БУРМІСТРАЎ

Игорь Павлович БУРМИСТРОВ

Functie(s): Chef-staf en eerste onderbevelhebber van de binnenlandse troepen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken

Geboortedatum: 30.9.1968

Geslacht: man

In zijn leidinggevende functie als eerste onderbevelhebber van de binnenlandse troepen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken is hij verantwoordelijk voor de repressie- en intimidatiecampagne door de onder zijn bevel staande binnenlandse troepen in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name voor willekeurige arrestaties en de mishandeling, waaronder marteling, van vreedzame demonstranten en voor de intimidatie van en het gebruik van geweld tegen journalisten.

17.12.2020

69.

Arciom Kanstantinavich DUNKA

Artem Konstantinovich DUNKO

Арцём Канстанцінавіч ДУНЬКА

Артем Константинович ДУНЬКО

Functie(s): Hoofdinspecteur Speciale zaken van het departement Financieel Onderzoek van de Staatscontrolecommissie Geslacht: man

Geboortedatum: 8.6.1990

Geslacht: man

In zijn leidinggevende functie als hoofdinspecteur Speciale zaken van het departement Financieel Onderzoek van de Staatscontrolecommissie is hij verantwoordelijk voor de repressie- en intimidatiecampagne van het staatsapparaat in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name middels de naar oppositieleiders en activisten geopende onderzoeken.

17.12.2020

▼M45

70.

Aleh Heorhievich KARAZIEI

Oleg Georgievich KARAZEI Алег

Алег Георгiевiч КАРАЗЕЙ

Олег Георгиевич КАРАЗЕЙ

Functie(s): voormalig hoofd van het departement Preventie van het hoofddepartement Wetshandhaving en preventie van de politiedienst openbare veiligheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken

Universitair hoofddocent aan de Academie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken

Geboortedatum: 1.1.1979

Geboorteplaats: regio/oblast Minsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

In zijn voormalige leidinggevende functie van hoofd van het departement Preventie van het hoofddepartement Wetshandhaving en preventie van de politiedienst openbare veiligheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk voor de repressie- en intimidatiecampagne van de politie in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name voor willekeurige arrestaties en de mishandeling, waaronder marteling, van vreedzame demonstranten en voor de intimidatie van en het gebruik van geweld tegen journalisten.

Blijft actief in het Lukashenka-regime als universitair hoofddocent aan de Academie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

17.12.2020

▼M35

71.

Dzmitry Aliaksandravich KURYAN

Dmitry Alexandrovich KURYAN

Дзмітрый Аляксандравіч КУРЬЯН

Дмитрий Александрович КУРЬЯН

Functie(s): Kolonel bij de politie, adjunct-hoofd van het hoofddepartement en hoofd van het departement Wetshandhaving van het Ministerie van Binnenlandse Zaken

Geboortedatum: 3.10.1974

Geslacht: man

In zijn leidinggevende functie als kolonel bij de politie en als adjunct-hoofd van het hoofddepartement en hoofd van het departement Wetshandhaving van het Ministerie van Binnenlandse Zaken is hij verantwoordelijk voor de repressie- en intimidatiecampagne van de politie in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name voor willekeurige arrestaties en de mishandeling, waaronder marteling, van vreedzame demonstranten en voor de intimidatie van en het gebruik van geweld tegen journalisten.

17.12.2020

72.

Aliaksandr Henrykavich TURCHIN

Alexander (Alexandr) Henrihovich TURCHIN

Аляксандр Генрыхавіч ТУРЧЫН

Александр Генрихович ТУРЧИН

Functie(s): Voorzitter van het uitvoerend comité van de regio/oblast Minsk

Geboortedatum: 2.7.1975

Geboorteplaats: Novogrudok, regio/oblast Hrodna/Grodno, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

In zijn functie als voorzitter van het uitvoerend comité van de regio/oblast Minsk is hij belast met het toezicht op het plaatselijk bestuur, waaronder een aantal commissies. Op die manier steunt hij het Lukashenka-regime.

17.12.2020

73.

Dzmitry Mikalaevich SHUMILIN

Dmitry Nikolayevich SHUMILIN

Дзмітрый Мікалаевіч ШУМІЛІН

Дмитрий Николаевич ШУМИЛИН

Functie(s): Adjunct-hoofd van het departement voor massa-evenementen van het GUVD (hoofddepartement Binnenlandse Zaken) van het uitvoerend comité van de stad Minsk

Geboortedatum: 26.7.1977

Geslacht: man

In zijn functie als adjunct-hoofd van het departement voor massa-evenementen van het GUVD van het uitvoerend comité van de stad Minsk is hij verantwoordelijk voor de repressie- en intimidatiecampagne van het lokale apparaat in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name voor willekeurige arrestaties en de mishandeling, waaronder marteling, van vreedzame demonstranten en voor de intimidatie van en het gebruik van geweld tegen journalisten.

Er is bewijs dat hij persoonlijk deelneemt aan de wederrechtelijke vrijheidsberoving van vreedzame demonstranten.

17.12.2020

74.

Vital Ivanavich STASIUKEVICH

Vitalyi Ivanovich STASIUKEVICH

Віталь Іванавіч СТАСЮКЕВІЧ

Виталий Иванович СТАСЮКЕВИЧ

Functie(s): Adjunct-chef van de Politie Openbare Veiligheid in Hrodna/Grodno

Geboortedatum: 5.3.1976

Geboorteplaats: Hrodna/Grodno, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

In zijn functie als adjunct-chef van de Politie Openbare Veiligheid in Hrodna/Grodno is hij verantwoordelijk voor de repressie- en intimidatiecampagne van de onder zijn bevel staande lokale politie in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name voor willekeurige arrestaties en de mishandeling, waaronder marteling, van vreedzame demonstranten en voor de intimidatie van en het gebruik van geweld tegen journalisten.

Volgens getuigen hield hij persoonlijk toezicht op de wederrechtelijke vrijheidsberoving van vreedzame demonstranten.

17.12.2020

75.

Siarhei Leanidavich KALINNIK

Sergei Leonidovich KALINNIK

Сяргей Леанідавіч КАЛИННИК

Сергей Леонидович КАЛИННИК

Functie(s): Kolonel bij de politie, hoofdcommissaris van het politiedepartement van het Sovetski-district in Minsk

Geboortedatum: 23.7.1979

Geslacht: man

In zijn functie als hoofdcommissaris van het politiedepartement van het Sovetski-district in Minsk is hij verantwoordelijk voor de repressie- en intimidatiecampagne van de onder zijn bevel staande lokale politie in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name voor willekeurige arrestaties en de mishandeling, waaronder marteling, van vreedzame demonstranten en door de intimidatie van en het gebruik van geweld tegen journalisten.

Volgens getuigen hield hij persoonlijk toezicht op en nam hij deel aan de marteling van wederrechtelijk vastgehouden demonstranten.

17.12.2020

76.

Vadzim Siarhaevich PRYGARA

Vadim Sergeyevich PRIGARA

Вадзім Сяргеевіч ПРЫГАРА

Вадим Сергеевич ПРИГАРА

Functie(s): Luitenant-kolonel bij de politie, hoofdcommissaris van het politiedepartement van het Molodechno-district

Geboortedatum: 31.10.1980

Geslacht: man

Als hoofdcommissaris van het politiekorps van het Molodechno-district is hij verantwoordelijk voor de repressie- en intimidatiecampagne van de onder zijn bevel staande lokale politie in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name voor willekeurige arrestaties en de mishandeling, waaronder marteling, van vreedzame demonstranten en voor de intimidatie van en het gebruik van geweld tegen journalisten.

Volgens getuigen werden onder zijn persoonlijk toezicht wederrechtelijk vastgehouden demonstranten geslagen. Hij liet zich in de media ook meerdere keren minachtend uit over de demonstranten.

17.12.2020

▼M45

77.

Viktar Ivanavich STANISLAUCHYK

Viktor Ivanovich STANISLAVCHIK

Вiктар Iванавiч СТАНIСЛАЎЧЫК

Виктор Иванович СТАНИСЛАВЧИК

Functie(s): voormalig adjunct-hoofd van het politiedepartement van het Sovetski-district in Minsk, hoofd van de politiedienst openbare veiligheid

Eerste adjunct-hoofd van het centrum voor voortgezette studies en specialisten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken

Geboortedatum: 27.1.1971

Geslacht: man

In zijn voormalige functie van adjunct-hoofd van het politiedepartement van het Sovetski-district in Minsk en hoofd van de politiedienst openbare veiligheid verantwoordelijk voor de repressie- en intimidatiecampagne van de onder zijn bevel staande lokale politie in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name voor willekeurige arrestaties en de mishandeling, waaronder marteling, van vreedzame demonstranten en voor de intimidatie van en het gebruik van geweld tegen journalisten.

Volgens getuigen werden onder zijn persoonlijk toezicht vreedzame demonstranten wederrechtelijk vastgehouden en geslagen.

Blijft actief in het Lukashenka-regime als eerste adjunct-hoofd van het centrum voor voortgezette studies en specialisten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

17.12.2020

▼M35

78.

Aliaksandr Aliaksandravich PIETRASH

Alexander (Alexandr) Alexandrovich PETRASH

Аляксандр Аляксандравіч ПЕТРАШ

Александр Александрович ПЕТРАШ

Functie(s): Voorzitter van de rechtbank van het Moskovski-district in Minsk

Geboortedatum: 16.5.1988

Geslacht: man

In zijn functie als voorzitter van de rechtbank van het Moskovski-district in Minsk is hij verantwoordelijk voor talrijke politiek gemotiveerde vonnissen tegen journalisten, oppositieleiders, activisten en demonstranten. Er zijn meldingen van schendingen van de rechten van verdediging en van het gebruik van verklaringen van valse getuigen tijdens processen die onder zijn toezicht plaatsvonden.

Hij heeft een belangrijke rol gespeeld bij het beboeten en vasthouden van demonstranten, journalisten en oppositieleiders in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor mensenrechtenschendingen, ondermijning van de rechtsstaat en voor het bijdragen aan de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

17.12.2020

79.

Andrei Aliaksandravich LAHUNOVICH

Andrei Alexandrovich LAHUNOVICH

Андрэй Аляксандравіч ЛАГУНОВІЧ

Андрей Александрович ЛАГУНОВИЧ

Functie(s): Rechter bij de rechtbank van het Sovetski-district in Gomel/Homyel

Geslacht: man

In zijn functie als rechter bij de rechtbank van het Sovetski-district in Gomel/Homyel is hij verantwoordelijk voor talrijke politiek gemotiveerde vonnissen tegen journalisten, activisten en demonstranten. Er zijn meldingen van schendingen van de rechten van verdediging tijdens processen die onder zijn toezicht plaatsvonden.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor mensenrechtenschendingen, ondermijning van de rechtsstaat en voor het bijdragen aan de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

17.12.2020

80.

Alena Vasileuna LITVINA

Elena Vasilevna LITVINA

Алена Васільеўна ЛІТВІНА

Елена Васильевна ЛИТВИНА

Functie(s): Rechter bij de rechtbank van het Leninski-district in Mogilev/Mahiliou

Geslacht: vrouw

In haar functie als rechter bij de rechtbank van het Leninski-district in Mogilev/Mahiliou is zij verantwoordelijk voor talrijke politiek gemotiveerde vonnissen tegen journalisten, oppositieleiders, activisten en demonstranten, en met name voor de veroordeling van Siarhei Tsikhanousky, activist voor de oppositie en echtgenoot van presidentskandidate Svetlana Tsikhanouska. Er zijn meldingen van schendingen van de rechten van verdediging tijdens processen die onder haar leiding plaatsvonden.

Zij is bijgevolg verantwoordelijk voor mensenrechtenschendingen, ondermijning van de rechtsstaat en voor het bijdragen aan de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

17.12.2020

81.

Victoria Valeryeuna SHABUNYA

Victoria Valerevna SHABUNYA

Вікторыя Валер'еўна ШАБУНЯ

Виктория Валерьевна ШАБУНЯ

Functie(s): Rechter bij de centrale districtsrechtbank in Minsk

Geboortedatum: 27.2.1974

Geslacht: vrouw

In haar functie als rechter bij de centrale districtsrechtbank in Minsk is zij verantwoordelijk voor talrijke politiek gemotiveerde vonnissen tegen journalisten, oppositieleiders, activisten en demonstranten, en met name voor de veroordeling van Sergei Dylevsky, lid van de Coördinatieraad en hoofd van een stakingscomité. Er zijn meldingen van schendingen van de rechten van verdediging tijdens processen die onder haar leiding plaatsvonden.

Zij is bijgevolg verantwoordelijk voor mensenrechtenschendingen, ondermijning van de rechtsstaat en voor het bijdragen aan de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

17.12.2020

82.

Alena Aliaksandravna ZHYVITSA

Elena Alexandrovna ZHYVITSA

Алена Аляксандравна ЖЫВІЦА

Елена Александровна ЖИВИЦА

Functie(s): Rechter bij de rechtbank van het Oktyabrski-district in Minsk

Geboortedatum: 9.4.1990

Geslacht: vrouw

In haar functie als rechter bij de rechtbank van het Oktyabrski-district in Minsk is zij verantwoordelijk voor talrijke politiek gemotiveerde vonnissen tegen journalisten, oppositieleiders, activisten en demonstranten. Er zijn meldingen van schendingen van de rechten van verdediging tijdens processen die onder haar leiding plaatsvonden.

Zij is bijgevolg verantwoordelijk voor mensenrechtenschendingen, ondermijning van de rechtsstaat en voor het bijdragen aan de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

17.12.2020

83.

Natallia Anatolievna DZIADKOVA

Natalia Anatolievna DEDKOVA

Наталля Анатольеўна ДЗЯДКОВА

Наталья Анатольевна ДЕДКОВА

Functie(s): Rechter bij de rechtbank van het Partizanski-district in Minsk

Geboortedatum: 2.12.1979

Geslacht: vrouw

In haar functie als rechter bij de rechtbank van het Partizanski-district in Minsk is zij verantwoordelijk voor talrijke politiek gemotiveerde vonnissen tegen journalisten, oppositieleiders, activisten en demonstranten, en met name voor de veroordeling van Mariya Kalesnikava, hoofd van de Coördinatieraad. Er zijn meldingen van schendingen van de rechten van verdediging tijdens processen die onder haar leiding plaatsvonden.

Zij is bijgevolg verantwoordelijk voor mensenrechtenschendingen, ondermijning van de rechtsstaat en voor het bijdragen aan de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

17.12.2020

84.

Maryna Arkadzeuna FIODARAVA

Marina Arkadievna FEDOROVA

Марына Аркадзьеўна ФЁДАРАВА

Марина Аркадьевна ФЕДОРОВА

Functie(s): Rechter bij de rechtbank van het Sovetski-district in Minsk

Geboortedatum: 11.9.1965

Geslacht: vrouw

In haar functie als rechter bij de rechtbank van het Sovetski-district in Minsk is zij verantwoordelijk voor talrijke politiek gemotiveerde vonnissen tegen journalisten, oppositieleiders, activisten en demonstranten. Er zijn meldingen van schendingen van de rechten van verdediging tijdens processen die onder haar leiding plaatsvonden.

Zij is bijgevolg verantwoordelijk voor mensenrechtenschendingen, ondermijning van de rechtsstaat en voor het bijdragen aan de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

17.12.2020

85.

Yulia Chaslavauna HUSTYR

Yulia Cheslavovna HUSTYR

Юлія Чаславаўна ГУСТЫР

Юлия Чеславовна ГУСТЫР

Functie(s): Rechter bij de centrale districtsrechtbank in Minsk

Geboortedatum: 14.1.1984

Geslacht: vrouw

In haar positie als rechter bij de centrale districtsrechtbank in Minsk is zij verantwoordelijk voor talrijke politiek gemotiveerde vonnissen tegen journalisten, oppositieleiders, activisten en demonstranten, en met name voor de veroordeling van Viktar Babarika, presidentskandidaat voor de oppositie. Er zijn meldingen van schendingen van de rechten van verdediging tijdens processen die onder haar leiding plaatsvonden.

Zij is bijgevolg verantwoordelijk voor mensenrechtenschendingen, ondermijning van de rechtsstaat en voor het bijdragen aan de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

17.12.2020

86.

Alena Tsimafeeuna NYAKRASAVA

Elena Timofeyevna NEKRASOVA

Алена Цімафееўна НЯКРАСАВА

Елена Тимофеевна НЕКРАСОВА

Functie(s): Rechter bij de rechtbank van het Zavodski-district in Minsk

Geboortedatum: 26.11.1974

Geslacht: vrouw

In haar functie als rechter bij de rechtbank van het Zavodski-district in Minsk is zij verantwoordelijk voor talrijke politiek gemotiveerde vonnissen tegen journalisten, oppositieleiders, activisten en demonstranten. Er zijn meldingen van schendingen van de rechten van verdediging tijdens processen die onder haar leiding plaatsvonden.

Zij is bijgevolg verantwoordelijk voor mensenrechtenschendingen, ondermijning van de rechtsstaat en voor het bijdragen aan de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

17.12.2020

▼M45

87.

Aliaksandr Vasilevich SHAKUTSIN

Aleksandr Vasilevich SHAKUTIN

Аляксандр Васiльевiч ШАКУЦIН

Александр Васильевич ШАКУТИН

Functie(s): zakenman, voorzitter van de raad van bestuur van de holding Amkodor

Geboortedatum: 12.1.1959

Geboorteplaats: Bolshoe Babino, rayon Orsha, regio/oblast Vitebsk/Viciebsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Hij is een van de meest vooraanstaande zakenlieden die in Belarus actief zijn, met zakenbelangen in de bouwsector, de machinebouwsector, de landbouwsector en andere sectoren.

Naar verluidt is hij een van de personen die het meest profijt hebben getrokken van de privatisering onder het presidentschap van Lukashenka. Hij is ook een voormalig lid van het presidium van de Lukashenka-gezinde openbare vereniging “Belaya Rus” en een voormalig lid van de Raad voor de ontwikkeling van het ondernemerschap in de Republiek Belarus.

In juli 2020 heeft hij de protesten van de oppositie in Belarus openlijk veroordeeld, en aldus steun verleend aan het repressiebeleid van het Lukashenka-regime tegen vreedzame demonstranten, de democratische oppositie en het maatschappelijk middenveld.

Hij heeft zakelijke belangen in Belarus.

17.12.2020

88.

Mikalai Mikalaevich VARABEI/VERABEI

Nikolay Nikolaevich VOROBEY

Мiкалай Мiкалаевiч ВАРАБЕЙ/ВЕРАБЕЙ

Николай Николаевич ВОРОБЕЙ

Functie(s): zakenman en mede-eigenaar van de Bremino-groep

Geboortedatum: 4.5.1963

Geboorteplaats: Socialistische Sovjetrepubliek Oekraïne (nu Oekraïne)

Geslacht: man

Hij is een van de meest vooraanstaande zakenlieden die in Belarus actief zijn en die zakenbelangen heeft gehad in de oliesector, de kolentransportsector, de bankensector en andere sectoren.

Hij is mede-eigenaar van de Bremino-groep, een bedrijf dat belastingvoordelen en andere vormen van steun van de Belarussische regering heeft genoten. Zijn onderneming BelKazTrans kreeg een exclusief recht op het transport van steenkool via Belarus. In december 2020 droeg hij een deel van zijn activa over aan zijn nauwe zakenpartners. Volgens berichten in de media heeft hij nog steeds zeggenschap over de bedrijven Interservice en Oil Bitumen Plant. Hij doet zaken en onderhoudt nauwe betrekkingen met de autoriteiten in Belarus en gaf twee luxeauto's aan Lukashenka. Hij heeft ook zakelijke belangen in Oekraïne en Rusland.

Aldus trekt hij profijt van en steunt hij het Lukashenka-regime.

17.12.2020

▼M38

89.

Natallia Mikhailauna BUHUK

Natalia Mikhailovna BUGUK

Наталля Міхайлаўна БУГУК

Наталья Михайловна БУГУК

Rechter bij de rechtbank van het Frunzenski-district in Minsk

Geboortedatum: 19.12.1989

Geboorteplaats: Minsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: vrouw

Nationaliteit: Belarussisch

In haar functie als rechter bij de rechtbank van het Frunzenski-district in Minsk is Natallia Buhuk verantwoordelijk voor talrijke politiek gemotiveerde vonnissen tegen journalisten en demonstranten, met name de veroordeling van Katsiaryna Bakhvalava (Andreyeva) en Darya Chultsova. Er zijn meldingen van schendingen van de rechten van verdediging en van het recht op een eerlijk proces tijdens processen die onder haar toezicht plaatsvonden.

21.6.2021

 

 

 

 

Zij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, ernstige ondermijning van de rechtsstaat en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

 

90.

Alina Siarhieeuna KASIANCHYK

Alina Sergeevna KASYANCHYK

Аліна Сяргееўна КАСЬЯНЧЫК

Алина Сергеевна КАСЬЯНЧИК

Substituut bij de rechtbank van het Frunzenski-district in Minsk

Geboortedatum: 12.3.1998

Geboorteplaats:

Geslacht: vrouw

Nationaliteit: Belarussisch

In haar functie als substituut bij de rechtbank van het Frunzenski-district in Minsk heeft Alina Kasianchyk het Lukashenka-regime vertegenwoordigd in politiek gemotiveerde zaken tegen journalisten, activisten en demonstranten. Met name heeft zij de journalisten Katsiaryna Bakhvalava (Andreyeva) en Darya Chultsova op basis van de ongegronde beschuldigingen “samenzwering” en “verstoring van de openbare orde” vervolgd voor het filmen van vreedzame demonstraties. Ook heeft zij leden van het Belarussische maatschappelijke middenveld vervolgd, onder meer vanwege deelname aan vreedzame demonstraties en een eerbetoon aan de vermoorde demonstrant Aliaksandr Taraikousky. Zij heeft bij de rechter voortdurend verzocht om lange gevangenisstraffen.

21.6.2021

 

 

 

 

Zij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, ernstige ondermijning van de rechtsstaat en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

 

91.

Ihar Viktaravich KURYLOVICH

Igor Viktorovich KURILOVICH

Iгар Вiĸтаравiч КУРЫЛОВIЧ,

Игорь Викторович КУРИЛОВИЧ

Hoofdonderzoeker van het Onderzoekscomité, afdeling Frunzenski-district

Geboortedatum: 26.9.1990

Geboorteplaats:

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als hoofdonderzoeker bij de rechtbank van het Frunzenski-district in Minsk was Ihar Kurylovich betrokken bij het voorbereiden van de politiek gemotiveerde strafzaak tegen de journalisten Katsiaryna Bakhvalava (Andreyeva) en Darya Chultsova. De journalisten, die vreedzame demonstraties filmden, werden beschuldigd van verstoring van de openbare orde en tot twee jaar gevangenisstraf veroordeeld.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, ernstige ondermijning van de rechtsstaat en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

92.

Siarhei Viktaravich SHATSILA

Sergei Viktorovich SHATILO

Сяргей Віĸтаравіч ШАЦІЛА

Сергей Виĸторович ШАТИЛО

Rechter bij de rechtbank van het Sovetski-district in Minsk

Geboortedatum: 13.8.1989

Geboorteplaats: Minsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als rechter van de rechtbank van het Sovetski-district in Minsk is Siarhei Shatsila verantwoordelijk voor talrijke politiek gemotiveerde vonnissen tegen demonstranten, met name de veroordeling van Natallia Hersche, Dzmitry Halko en Dzmitry Karatkevich, die door de Belarussische mensenrechtenorganisatie Viasna als politieke gevangenen worden beschouwd.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, ernstige ondermijning van de rechtsstaat en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

93.

Anastasia Vasileuna ACHALAVA

Anastasia Vasilievna ACHALOVA

Анастасія Васільеўна АЧАЛАВА

Анастасия Васильевна АЧАЛОВА

Rechter bij de rechtbank van het Leninski-district in Minsk

Geboortedatum: 15.10.1992

Geboorteplaats: Minsk, Belarus

Geslacht: vrouw

Nationaliteit: Belarussisch

In haar functie als rechter bij de rechtbank van het Leninski-district in Minsk is Anastasia Achalava verantwoordelijk voor talrijke politiek gemotiveerde vonnissen tegen journalisten, activisten en demonstranten – met name de veroordeling van het lid van de Coördinatieraad Dzmitry Kruk –, en tegen medisch personeel en senioren. Er zijn meldingen dat tijdens processen die onder haar leiding plaatsvonden gebruik werd gemaakt van anonieme getuigenverklaringen.

21.6.2021

 

 

 

 

Zij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, ernstige ondermijning van de rechtsstaat en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

 

94.

Mariya Viachaslavauna YAROKHINA

Maria Viacheslavovna YEROKHINA

Марыя Вячаславаўна ЯРОХІНА

Мария Вячеславовна ЕРОХИНА

Rechter bij de rechtbank van het Frunzenski-district in Minsk

Geboortedatum: 4.7.1987

Geboorteplaats: Minsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: vrouw

Nationaliteit: Belarussisch

In haar functie als rechter bij de rechtbank van het Frunzenski-district in Minsk is Mariya Yarokhina verantwoordelijk voor talrijke politiek gemotiveerde vonnissen tegen journalisten, oppositieleiders, militante vakbondsleden, sportlieden en demonstranten, met name de veroordeling van de journalist Uladzimir Hrydzin.

Zij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, ernstige ondermijning van de rechtsstaat en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

95.

Yuliya Aliaksandrauna BLIZNIUK

Yuliya Aleksandrovna BLIZNIUK

Юлія Аляĸсандраўна БЛІЗНЮК

Юлия Алеĸсандровна БЛИЗНЮК

Adjunct-voorzitter/rechter bij de rechtbank van het Frunzenski-district in Minsk

Geboortedatum: 23.9.1971

Geboorteplaats: Minsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: vrouw

Nationaliteit: Belarussisch

In haar functie als adjunct-voorzitter en rechter bij de rechtbank van het Frunzenski-district in Minsk is Yuliya Blizniuk verantwoordelijk voor talrijke politiek gemotiveerde vonnissen tegen journalisten, activisten en demonstranten, met name de veroordeling van de demonstranten Artsiom Khvashcheuski, Artsiom Sauchuk en Maksim Pauliushchyk. De Belarussische mensenrechtenorganisatie Viasna beschouwt deze personen als politieke gevangenen.

Zij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, ernstige ondermijning van de rechtsstaat en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

96.

Anastasia Dzmitreuna KULIK

Anastasia Dmitrievna KULIK

Анастасія Дзмітрыеўна КУЛІК

Анастасия Дмитриевна КУЛИК

Rechter bij de rechtbank van het Pervomaiski-district in Minsk

Geboortedatum: 28.7.1989

Geboorteplaats: Minsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: vrouw

Nationaliteit: Belarussisch

In haar functie als rechter van de rechtbank van het Pervomaiski-district in Minsk is Anastasia Kulik verantwoordelijk voor talrijke politiek gemotiveerde vonnissen tegen vreedzame demonstranten, met name de veroordeling van Aliaksandr Zakharevich, die door de Belarussische mensenrechtenorganisatie Viasna als politiek gevangene wordt beschouwd.

Zij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, ernstige ondermijning van de rechtsstaat en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

97.

Maksim Leanidavich TRUSEVICH

Maksim Leonidovich TRUSEVICH

Маĸсім Леанідавіч ТРУСЕВІЧ

Маĸсим Леонидович ТРУСЕВИЧ

Rechter bij de rechtbank van het Pervomaiski-district in Minsk

Geboortedatum: 12.8.1989

Geboorteplaats:

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als rechter bij de rechtbank van het Pervomaiski-district in Minsk is Maksim Trusievich verantwoordelijk voor talrijke politiek gemotiveerde vonnissen tegen journalisten, oppositieleiders, activisten en demonstranten. Er zijn meldingen van schendingen van de rechten van verdediging en van het recht op een eerlijk proces tijdens processen die onder zijn leiding plaatsvonden.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, ernstige ondermijning van de rechtsstaat en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

98.

Tatsiana Yaraslavauna MATYL

Tatiana Yaroslavovna MOTYL

Тацяна Яраславаўна МАТЫЛЬ

Татьяна Ярославовна МОТЫЛЬ

Rechter bij de rechtbank van het Moskovski-district in Minsk

Geboortedatum: 20.1.1968

Geboorteplaats: Minsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: vrouw

Nationaliteit: Belarussisch

In haar functie als rechter bij de rechtbank van het Moskovski-district in Minsk is Tatsiana Matyl verantwoordelijk voor talrijke politiek gemotiveerde vonnissen tegen journalisten, oppositieleiders, activisten en demonstranten, met name de veroordeling van de oppositiepoliticus Mikalai Statkevich en de journalist Alexander Borozenko (Alyaksandr Barazenka). Er zijn meldingen van schendingen van de rechten van verdediging en van het recht op een eerlijk proces tijdens processen die onder haar leiding plaatsvonden.

Zij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, ernstige ondermijning van de rechtsstaat en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

99.

Aliaksandr Anatolevich RUDZENKA

Aleksandr Anatolevich RUDENKO

Аляĸсандр Анатольевіч РУДЗЕНКА

Алеĸсандр Анатольевич РУДЕНКО

Adjunct-voorzitter bij de rechtbank van het Oktyabrski-district in Minsk

Geboortedatum: 1.12.1981

Geboorteplaats:

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als adjunct-voorzitter en rechter bij de rechtbank van het Oktyabrski-district in Minsk is Aliaksandr Rudzenka verantwoordelijk voor talrijke politiek gemotiveerde vonnissen tegen journalisten, activisten en demonstranten, met name het beboeten van een oudere en gehandicapte demonstrant en de veroordeling van Liudmila Kazak, de advocaat van de Belarussische oppositieleider Maryia Kalesnikava. Er zijn meldingen van schendingen van de rechten van verdediging en van het recht op een eerlijk proces tijdens processen die onder zijn leiding plaatsvonden.

21.6.2021

 

 

 

 

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, ernstige ondermijning van de rechtsstaat en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

 

100.

Aliaksandr Aliaksandravich VOUK

Aleksandr Aleksandrovich VOLK

Аляĸсандр Аляĸсандравіч ВОЎК

Алеĸсандр Алеĸсандрович ВОЛК

Rechter bij de rechtbank van het Sovetski-district in Minsk

Geboortedatum: 1.8.1979

Geboorteplaats:

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als rechter van de rechtbank van het Sovetski-district in Minsk is Aliaksandr Vouk verantwoordelijk voor talrijke politiek gemotiveerde vonnissen tegen vreedzame demonstranten, met name de veroordeling van Anastasia en Victoria Mirontsev (Anastasiya en Viktoryia Mirontsava), die door de Belarussische mensenrechtenorganisatie Viasna als politieke gevangenen worden beschouwd. Er zijn meldingen van schendingen van de rechten van verdediging en van het recht op een eerlijk proces tijdens processen die onder zijn leiding plaatsvonden.

21.6.2021

 

 

 

 

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, ernstige ondermijning van de rechtsstaat en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

 

101.

Volha Siarheeuna NIABORSKAIA

Olga Sergeevna NEBORSKAIA

Вольга Сяргееўна НЯБОРСКАЯ

Ольга Сергеевна НЕБОРСКАЯ

Rechter bij de rechtbank van het Oktyabrski-district in Minsk

Geboortedatum: 14.2.1991

Geboorteplaats:

Geslacht: vrouw

Nationaliteit: Belarussisch

In haar functie als rechter van de rechtbank van het Oktyabrski-district in Minsk is Volha Niaborskaia verantwoordelijk voor talrijke politiek gemotiveerde vonnissen tegen vreedzame demonstranten en journalisten, met name de veroordeling van Safiya Malashevich en Tsikhan Kliukach, die door de Belarussische mensenrechtenorganisatie Viasna als politieke gevangenen worden beschouwd. Er zijn meldingen van schendingen van de rechten van verdediging tijdens processen die onder haar leiding plaatsvonden.

Zij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, ernstige ondermijning van de rechtsstaat en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

102.

Marina Sviataslavauna ZAPASNIK

Marina Sviatoslavovna ZAPASNIK

Марына Святаславаўна ЗАПАСНІК

Марина Святославовна ЗАПАСНИК

Adjunct-voorzitter van de rechtbank van het Leninski-district in Minsk

Geboortedatum: 28.3.1982

Geboorteplaats: Minsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: vrouw

Nationaliteit: Belarussisch

In haar functie als adjunct-voorzitter van de rechtbank van het Leninski-district in Minsk is Marina Zapasnik verantwoordelijk voor talrijke politiek gemotiveerde vonnissen tegen vreedzame demonstranten, met name de veroordeling van de activisten Vladislav Zenevich, Olga Pavlova, Volha Klaskouskaya, Viktar Barushka, Siarhei Ratkevich, Aleksey Charvinskiy, Andrey Khrenkov, de student Viktar Aktsistau, en de minderjarige Maksim Babich. De Belarussische mensenrechtenorganisatie Viasna beschouwt hen allen als politieke gevangenen.

21.6.2021

 

 

 

 

Zij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, ernstige ondermijning van de rechtsstaat en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

 

103.

Maksim Yurevich FILATAU

Maksim Yurevich FILATOV

Максім Юр'евіч Філатаў

Максим Юрьевич ФИЛАТОВ

Rechter bij de rechtbank van Lida

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als rechter bij de rechtbank van Lida is Maksim Filatau verantwoordelijk voor talrijke politiek gemotiveerde vonnissen tegen vreedzame demonstranten, met name de veroordeling van de activist Vitold Ashurok, die door de Belarussische mensenrechtenorganisatie Viasna is erkend als politiek gevangene.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, ernstige ondermijning van de rechtsstaat en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

104.

Andrei Vaclavavich HRUSHKO

Andrei Vatslavovich GRUSHKO

Андрэй Вацлававіч ГРУШКО

Андрей Вацлавович ГРУШКО

Rechter bij de rechtbank van het Leninski-district in Brest

Geboortedatum: 24.1.1979

Geboorteplaats:

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als rechter bij de rechtbank van het Leninski-district in Brest is Andrei Hrushko verantwoordelijk voor talrijke politiek gemotiveerde vonnissen tegen vreedzame demonstranten, met name de veroordeling van als politiek gevangenen erkende activisten, en van minderjarigen.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, ernstige ondermijning van de rechtsstaat en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

105.

Dzmitry Iurevich HARA

Dmitry Iurevich GORA

Дзмітрый Юр'евіч ГАРА

Дмитрий Юрьевич ГОРА

Voorzitter van het onderzoekscomité van Belarus (benoemd op 11 maart 2021)

Voormalig plaatsvervangend procureur-generaal van de Republiek Belarus (tot 11 maart 2021)

Geboortedatum: 4.5.1970

In zijn functie als plaatsvervangend procureur-generaal tot maart 2021 draagt Dzmitry Hara verantwoordelijkheid voor politiek gemotiveerde strafzaken tegen vreedzame demonstranten, leden van de oppositie, journalisten, het maatschappelijk middenveld en gewone burgers. Ook was hij betrokken bij het instellen van politiek gemotiveerde strafprocessen tegen Siarhei Tsikhanousky, activist van de oppositie en echtgenoot van de presidentskandidaat Sviatlana Tsikhanouskaya.

21.6.2021

 

 

 

Geboorteplaats: Tbilisi, voormalige Socialistische Sovjetrepubliek Georgië (tegenwoordig Georgië)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

Als Hoofd van de Intergouvernementele Commissie, opgericht door het Openbaar Ministerie om klachten van burgers over machtsmisbruik van rechtshandhavers te onderzoeken, is Dzmitry Hara verantwoordelijk voor de nalatigheid van deze instelling, aangezien er, ondanks verzoeken tot opening van strafzaken naar aanleiding van klachten over het gebruik van geweld, mishandeling en marteling, de instelling van geen enkel onderzoek bekend is.

Sinds maart 2021 is hij voorzitter van het Onderzoekscomité van Belarus. In deze functie is hij verantwoordelijk voor het vervolgen van mensenrechtenverdedigers en deelnemers aan vreedzame demonstraties.

 

 

 

 

 

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, ernstige ondermijning van de rechtsstaat en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

 

106.

Aliaksei Kanstantsinavich STUK

Alexey Konstantinovich STUK

Аляĸсей Канстанцінавіч СТУК

Алеĸсей Константинович СТУК

Plaatsvervangend procureur-generaal van de Republiek Belarus

Geboortedatum: 1959

Geboorteplaats: Minsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als plaatsvervangend procureur-generaal draagt Aliaksei Stuk verantwoordelijkheid voor politiek gemotiveerde strafzaken tegen de oppositie, journalisten, het maatschappelijk middenveld en gewone burgers. Hij is verantwoordelijk voor het verscherpen van de controle over de activiteiten van burgers in verenigingen en op het werk en voor het opleggen van buitensporig hoge juridische aansprakelijkheid aan deelnemers aan vreedzame demonstraties. Hij heeft publiekelijk verklaard dat het Openbaar Ministerie “illegale” burgerverenigingen in kaart zou brengen en hun activiteiten zou verbieden.

21.6.2021

 

 

 

 

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, ernstige ondermijning van de rechtsstaat en de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

 

107.

Genadz Iosifavich DYSKO

Gennadi Iosifovich DYSKO

Генадзь Іосіфавіч ДЫСКО

Геннадий Иосифович ДЫСКО

Plaatsvervangend procureur-generaal van de Republiek Belarus, staatsadviseur Justitie 3e klasse Geboortedatum: 22.3.1964

Geboorteplaats: Oshmyany, regio/oblast Grodno/Hrodna, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als plaatsvervangend procureur-generaal draagt Genadz Dysko verantwoordelijkheid voor politiek gemotiveerde strafzaken tegen de oppositie, journalisten, het maatschappelijk middenveld en gewone burgers. Ook was hij betrokken bij het instellen van politiek gemotiveerde strafprocessen tegen Siarhei Tsikhanousky, activist van de oppositie en echtgenoot van de presidentskandidaat Sviatlana Tsikhanouskaya.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, ernstige ondermijning van de rechtsstaat en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

108.

Sviatlana Anatoleuna LYUBETSKAYA

Svetlana Anatolevna LYUBETSKAYA

Святлана Анатольеўна ЛЮБЕЦКАЯ

Светлана Анатольевна ЛЮБЕЦКАЯ

Lid van het Huis van Afgevaardigden van de Nationale Vergadering van de Republiek Belarus, voorzitter van de vaste commissie Wetgeving

Geboortedatum: 3.6.1971

Geboorteplaats: voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Oekraïne)

Geslacht: vrouw

Nationaliteit: Belarussisch

In haar functie als voorzitter van de parlementaire commissie Wetgeving is Sviatlana Lyubetskaya verantwoordelijk voor het aannemen van het nieuwe Wetboek van administratieve overtredingen (van kracht sinds 1 maart 2021) dat willekeurige arrestaties toestaat en verhoogde aansprakelijkheid oplegt voor deelname aan massabijeenkomsten en het tonen van politieke symbolen. Met deze wetgevende activiteiten is zij verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, waaronder het recht op vreedzame vergadering, en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie. Ook ondermijnen deze activiteiten in ernstige mate de democratie en de rechtsstaat in Belarus.

21.6.2021

109.

Aliaksei Uladzimiravich IAHORAU

Alexei Vladimirovich YEGOROV

Аляксей Уладзіміравіч ЯГОРАЎ

Алексей Владимирович ЕГОРОВ

Lid van het Huis van Afgevaardigden van de Nationale Vergadering van de Republiek Belarus, vice-voorzitter van de vaste commissie Wetgeving

Geboortedatum: 16.12.1969

In zijn functie als vice-voorzitter van de parlementaire commissie Wetgeving is Aliaksei Iahorau verantwoordelijk voor het aannemen van het nieuwe Wetboek van administratieve overtredingen (van kracht sinds 1 maart 2021) dat willekeurige arrestaties toestaat en verhoogde aansprakelijkheid oplegt voor deelname aan massabijeenkomsten en het tonen van politieke symbolen. Met deze wetgevende activiteiten is hij verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, waaronder het recht op vreedzame vergadering, en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie. Ook ondermijnen deze activiteiten in ernstige mate de democratie en de rechtsstaat in Belarus.

21.6.2021

 

 

 

Geboorteplaats: Novosokolniki, regio/oblast Pskov, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Russische Federatie)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

 

 

110.

Aliaksandr Paulavich AMELIANIUK

Aleksandr Pavlovich OMELYANYUK

Аляксандр Паўлавіч АМЕЛЬЯНЮК

Александр Павлович ОМЕЛЬЯНЮК

Lid van het Huis van Afgevaardigden van de Nationale Vergadering van de Republiek Belarus, vice-voorzitter van de vaste commissie Wetgeving

Geboortedatum: 6.3.1964

In zijn functie als vice-voorzitter van de parlementaire commissie Wetgeving is Aliaksandr Amelianiuk verantwoordelijk voor het aannemen van het nieuwe Wetboek van administratieve overtredingen (van kracht sinds 1 maart 2021) dat willekeurige arrestaties toestaat en verhoogde aansprakelijkheid oplegt voor deelname aan massabijeenkomsten en het tonen van politieke symbolen. Met deze wetgevende activiteiten is hij verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, waaronder het recht op vreedzame vergadering, en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie. Ook ondermijnen deze activiteiten in ernstige mate de democratie en de rechtsstaat in Belarus.

21.6.2021

 

 

 

Geboorteplaats: Kobrin, regio/oblast Brest, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

 

 

111.

Andrei Mikalaevich MUKAVOZCHYK

Andrei Nikolaevich MUKOVOZCHYK

Андрэй Міĸалаевіч МУКАВОЗЧЫК

Андрей Ниĸолаевич МУКОВОЗЧИК

Politiek commentator van “Belarus Vandaag” (“Sovetskaya Belarus – Belarus Segodnya”)

Geboortedatum: 13.6.1963

Geboorteplaats: Novosibirsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Russische Federatie)

Andrei Mukavozchyk is een van de belangrijkste propagandisten van het Lukashenka-regime die schrijft voor “Belarus Today”, de officiële krant van de presidentiële staf. In zijn artikelen wordt stelselmatig en met vervalste informatie een negatief en denigrerend beeld gegeven van de democratische oppositie en het maatschappelijk middenveld. Hij is een van de voornaamste bronnen van de staatspropaganda, waarin de repressie van de democratische oppositie en van het maatschappelijk middenveld gesteund en gerechtvaardigd wordt.

21.6.2021

 

 

 

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

Paspoortnummer: MP 3413113 en MP 2387911

In mei 2020 ontving Mukavozchyk de “Gouden Pen”-prijs van de regeringsgezinde Belarussische Unie van journalisten. In december 2020 ontving hij uit handen van vertegenwoordigers van het Belarussische ministerie van Informatie de prijs de “Gouden letter”. In januari 2021 kende Lukashenka per decreet Mukavozchyk de medaille “Verdienste van de arbeid” toe.

Aldus trekt hij profijt van en steunt hij het Lukashenka-regime.

 

▼M45

112.

Siarhei Aliaksandravich GUSACHENKA

Sergey Alexandrovich GUSACHENKO

Сяргей Аляксандравiч ГУСАЧЭНКА

Сергей Александрович ГУСАЧЕНКО

Functie(s): adjunct-voorzitter van de nationale staatstelevisie en -radio-omroep (Belteleradio)

Geboortedatum: 5.11.1983

Geboorteplaats: Minsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

Tel. (kantoor): +375 (17) 369-90-15

In zijn functie van adjunct-voorzitter van Belteleradio (de nationale staatstelevisie en -radio-omroep) en auteur en gastheer van het wekelijkse propagandistische televisieprogramma Glavny efir heeft Siarhei Gusachenka het Belarussische publiek bewust voorzien van valse informatie over verkiezingsresultaten, demonstraties, door de staatsautoriteiten begane repressie en de activiteiten van het Lukashenka-regime die het illegaal overschrijden van de buitengrenzen van de Unie faciliteren. Hij is rechtstreeks verantwoordelijk voor de manier waarop de staatstelevisie informatie brengt over de situatie in het land en steunt zo de autoriteiten, met inbegrip van Lukashenka.

Aldus steunt hij het Lukashenka-regime.

21.6.2021

▼M38

113.

Genadz Branislavavich DAVYDZKA

Gennadi Bronislavovich DAVYDKO

Генадзь Браніслававіч ДАВЫДЗЬКА

Геннадий Брониславович ДАВЫДЬКO

Lid van het Huis van Afgevaardigden, voorzitter van de commissie Mensenrechten en Media

Voorzitter van de Belarussische politieke organisatie Belaya Rus

Geboortedatum: 29.9.1955

Als voorzitter van Belaya Rus, een belangrijke pro-Lukashenka-organisatie, is Genadz Davydzka een van de belangrijkste propagandisten van het regime. In zijn steun aan Lukashenka gebruikte hij veelvuldig opruiende taal en moedigde hij geweld van het staatsapparaat tegen vreedzame demonstranten aan.

Aldus steunt hij het Lukashenka-regime.

21.6.2021

 

 

 

Geboorteplaats: Popovka, district Senno, regio/oblast Vitebsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

Paspoortnummer MP2156098

 

 

▼M45

114.

Volha Mikalaeuna CHAMADANAVA

Olga Nikolaevna CHEMODANOVA

Вольга Мiĸалаеўна ЧАМАДАНАВА

Ольга Ниĸолаевна ЧЕМОДАНОВА

Functie(s): voormalig perssecretaris van het Ministerie van Binnenlandse Zaken van Belarus

Hoofd van het hoofddirectoraat voor ideologie en jeugdzaken van het uitvoerend comité van de stad Minsk

Geboortedatum: 13.10.1977

Geboorteplaats: regio/oblast Minsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: vrouw

Nationaliteit: Belarussisch

Rang: kolonel

Paspoort: MC1405076

In haar vorige functie van belangrijkste mediapersoon van het Ministerie van Binnenlandse Zaken van Belarus speelde Volha Chamadanava een centrale rol bij het verdraaien en omdraaien van de feiten met betrekking tot het geweld tegen, en bij het verspreiden van valse informatie over de demonstranten. Zij bedreigde vreedzame demonstranten en bleef het geweld tegen hen rechtvaardigen.

Zij is onderdeel van het veiligheidsapparaat geweest en heeft namens het veiligheidsapparaat gesproken en steunt aldus het Lukashenka-regime.

Zij blijft actief in het Lukashenka-regime als hoofd van het hoofddirectoraat voor ideologie en jeugdzaken van het uitvoerend comité van de stad Minsk.

21.6.2021

▼M38

115.

Siarhei Ivanavich SKRYBA

Sergei Ivanovich SKRIBA

Сяргей Іванавіч СКРЫБА

Сергей Иванович СКРИБА

Rector magnificus van de Belarussische Economische Staatsuniversiteit (onderwijszaken)

Geboortedatum: 21.11.1964/1965

Geboorteplaats: Kletsk, regio/oblast Minsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

E-mail: skriba_s@bseu.by

In zijn functie als rector magnificus van de Belarussische Economische Staatsuniversiteit (BSEU), onderwijszaken, is Siarhei Skryba verantwoordelijk voor de sancties – waaronder verwijdering van de universiteit – tegen studenten vanwege hun deelname aan vreedzame demonstraties.

Sommige sancties volgden op de oproep van Lukashenka van 27 oktober 2020 om studenten die aan demonstraties en stakingen deelnamen van de universiteit te verwijderen.

Hij is daarom verantwoordelijk voor de onderdrukking van het maatschappelijk middenveld en steunt het Lukashenka-regime.

21.6.2021

116.

Siarhei Piatrovich RUBNIKOVICH

Sergei Petrovich RUBNIKOVICH

Сяргей Пятровіч РУБНІКОВІЧ Сергей Петрович РУБНИКОВИЧ

Rector van de Belarussische Medische Staatsuniversiteit Geboortedatum: 1974

Geboorteplaats: Sharkaushyna, regio/oblast Vitebsk/Viciebsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als rector van de Belarussische Medische Staatsuniversiteit – een benoeming die door Aliaksandr Lukashenka werd goedgekeurd – is Siarhei Rubnikovich verantwoordelijk voor het besluit van het universiteitsbestuur om studenten van de universiteit te verwijderen vanwege hun deelname aan vreedzame demonstraties. Het bevel hen te verwijderen werd genomen na de oproep van Lukashenka van 27 oktober 2020 om studenten die aan demonstraties en stakingen deelnamen van de universiteit te verwijderen.

Hij is daarom verantwoordelijk voor de onderdrukking van het maatschappelijk middenveld en steunt het Lukashenka-regime.

21.6.2021

117.

Aliaksandr Henadzevich BAKHANOVICH

Aleksandr Gennadevich BAKHANOVICH

Аляĸсандр Генадзевіч БАХАНОВІЧ

Алеĸсандр Геннадьевич БАХАНОВИЧ

Rector van de Technische Staatsuniversiteit van Brest

Geboortedatum: 1972

Geboorteplaats:

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als rector van de Technische Staatsuniversiteit van Brest – een benoeming die door Aliaksandr Lukashenka werd goedgekeurd – is Aliaksandr Bakhanovich verantwoordelijk voor het besluit van het universiteitsbestuur om studenten van de universiteit te verwijderen vanwege hun deelname aan vreedzame demonstraties. Het bevel hen te verwijderen werd genomen na de oproep van Lukashenka van 27 oktober 2020 om studenten die aan demonstraties en stakingen deelnamen van de universiteit te verwijderen.

Bakhanovich is daarom verantwoordelijk voor de onderdrukking van het maatschappelijk middenveld en steunt het Lukashenka-regime.

21.6.2021

118.

Mikhail Ryhoravich BARAZNA

Mikhail Grigorevich BOROZNA

Міхаіл Рыгоравіч БАРАЗНА

Михаил Григорьевич БОРОЗНА

Rector van de Belarussische Staatsacademie der Kunsten (BSAA)

Geboortedatum: 20.11.1962

Geboorteplaats: Rykasheva, regio/oblast Mogilev/Mahiliou, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als rector van de Belarussische Staatsacademie der Kunsten is Mikhail Barazna verantwoordelijk voor het besluit van het universiteitsbestuur om studenten van de universiteit te verwijderen vanwege hun deelname aan vreedzame demonstraties.

Het bevel hen te verwijderen werd genomen na de oproep van Lukashenka van 27 oktober 2020 om studenten die aan demonstraties en stakingen deelnamen van de universiteit te verwijderen.

Mikhail Barazna is daarom verantwoordelijk voor de onderdrukking van het maatschappelijk middenveld en steunt het Lukashenka-regime.

21.6.2021

119.

Maksim Uladzimiravich RYZHANKOU

Maksim Vladimirovich RYZHENKOV

Максім Уладзіміравіч РЫЖАНКОЎ

Максим Владимирович РЫЖЕНКОВ

Eerste adjunct-kabinetchef van de president

Geboortedatum: 19.6.1972

Geboorteplaats: Minsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als eerste adjunct-kabinetschef van de president heeft Maksim Ryzhankou nauwe banden met de president en is hij verantwoordelijk voor de uitoefening van de presidentiële bevoegdheden op het gebied van binnenlands en buitenlands beleid. Gedurende zijn nu ruim 20-jarige carrière bij de Belarussische overheid heeft hij onder meer bij het ministerie van Buitenlandse Zaken gediend, en op verschillende diplomatieke posten. Aldus steunt hij het Lukashenka-regime.

21.6.2021

120.

Dzmitry Aliaksandravich LUKASHENKA

Dmitry Aleksandrovich LUKASHENKO

Дзмітрый Аляксандравіч ЛУКАШЭНКА

Дмитрий Александрович ЛУКАШЕНКО

Zakenman, voorzitter van de presidentiële sportclub

Geboortedatum: 23.3.1980

Geboorteplaats: Mogilev/Mahiliou, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

Dzmitry Lukashenka is de zoon van Aliaksandr Lukashenka en zakenman. Hij is sinds 2005 voorzitter van de Publieke Staatsvereniging “de presidentiële sportclub”, en werd in 2020 als voorzitter herkozen. Hij doet zaken via deze entiteit en leidt verschillende ondernemingen. Hij was aanwezig bij de geheime inauguratie van Aliaksandr Lukashenka in september 2020. Aldus trekt hij profijt van en steunt hij het Lukashenka-regime.

21.6.2021

▼M45

121.

Liliya Valereuna LUKASHENKA (SIAMASHKA)

Liliya Valerevna LUKASHENKO (SEMASHKO)

Лiлiя Валер'еўна ЛУКАШЭНКА (СЯМАШКА)

Лилия Валерьевна ЛУКАШЕНКО (СЕМАШКО)

Functie(s): zakenvrouw, directeur van een kunstgalerie

Geboortedatum: 29.10.1979

Geslacht: vrouw

Nationaliteit: Belarussisch

Persoonlijk identificatienummer: 4291079A047PB1

Liliya Lukashenka is de echtgenote van Viktar Lukashenka en de schoondochter van Aliaksandr Lukashenka. Zij heeft nauwe banden met een aantal belangrijke bedrijven die profijt trekken van het Lukashenka-regime, waaronder Dana Holdings/Dana Astra en Belkhudozhpromysly. Zij was samen met haar echtgenoot Viktar Lukashenka aanwezig op de geheime inauguratie van Aliaksandr Lukashenka in september 2020.

Zij is momenteel directeur van de kunstgalerie Art Chaos. Haar zakelijke activiteiten worden gepromoot door media die banden hebben met het regime.

Aldus trekt zij profijt van en steunt zij het Lukashenka-regime.

21.6.2021

▼M38

122.

Valeri Valerevich IVANKOVICH

Valery Valerevich IVANKOVICH

Валерый Валер'евіч ІВАНКОВІЧ

Валерий Валерьевич ИВАНКОВИЧ

Algemeen directeur van de open vennootschap op aandelen “MAZ”

Geboortedatum: 1971

Geboorteplaats: Novopolotsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als algemeen directeur van de open vennootschap op aandelen “MAZ” draagt Valeri Ivankavich verantwoordelijkheid voor de detentie van werknemers in de bedrijfsgebouwen van MAZ door de veiligheidsdiensten en voor het ontslag van personeel dat deelnam aan vreedzame demonstraties tegen het regime. Hij is daarom verantwoordelijk voor de onderdrukking van het maatschappelijk middenveld.

Hij werd door Lukashenka tot lid benoemd van de commissie die belast is met het opstellen van wijzigingen aan de grondwet van Belarus. Aldus steunt hij het Lukashenka-regime.

21.6.2021

▼M45

123.

Aliaksandr Yauhenavich SHATROU

Alexander (Alexandr) Evgenevich SHATROV

Аляксандр Яўгенавiч ШАТРОЎ

Александр Евгеньевич ШАТРОВ

Functie(s): zakenman, aandeelhouder en voormalig hoofd van Synesis LLC

Geboortedatum: 9.11.1978

Geboorteplaats: voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig de Russische Federatie)

Geslacht: man

Nationaliteit: Russisch, Belarussisch

Persoonlijk identificatienummer: 3091178A002VF5

In zijn functie van voormalig hoofd en voormalig meerderheidsaandeelhouder van Synesis LLC was Alexander Shatrov verantwoordelijk voor het besluit van dat bedrijf om de Belarussische autoriteiten een surveillanceplatform, Kipod, te leveren dat video-opnamen kan doorzoeken en analyseren en gebruik kan maken van gezichtsherkenningssoftware. Hij draagt aldus bij aan de repressie door het staatsapparaat van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

 

 

 

 

Synesis LLC en dochteronderneming Panoptes trekken profijt van hun deelname aan het Staatssysteem voor Openbare Veiligheidmonitoring. Ook andere bedrijven waarvan Shatrov (mede-)eigenaar was, zoals BelBet en Synesis Sport, trekken profijt van overheidscontracten.

Hij heeft publiekelijk de demonstranten tegen het Lukashenka-regime bekritiseerd en het gebrek aan democratie in Belarus gerelativeerd. Hij trekt aldus profijt van en steunt het Lukashenka-regime.

Hij blijft aandeelhouder van Synesis LLC.

 

124.

Siarhei Siamionavich TSIATSERYN

Sergei Semionovich TETERIN

Сяргей Сямёнавiч ЦЯЦЕРЫН

Сергей Семёнович ТЕТЕРИН

Functie(s): zakenman, eigenaar van BelGlobalStart, mede-eigenaar van VIBEL, voormalig voorzitter van de Belarussische Tennisfederatie

Geboortedatum: 7.1.1961

Geboorteplaats: Minsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

Siarhei Tsiatseryn is een van de meest vooraanstaande zakenlieden die in Belarus actief zijn, met zakenbelangen in de handel in alcoholische dranken (via zijn bedrijf “BelGlobalStart”), levensmiddelen en meubels. Hij behoort tot de vertrouwelingen van Lukashenka.

In 2019 kreeg BelGlobalStart de gelegenheid om een multifunctioneel zakencentrum te bouwen tegenover het presidentieel paleis in Minsk. Hij is mede-eigenaar van het bedrijf VIBEL dat reclameboodschappen verkoopt op een aantal nationale televisiezenders. Hij was voorzitter van de Belarussische Tennisfederatie en is de voormalige adviseur van Lukashenka op sportgebied.

21.6.2021

 

 

 

 

Hij heeft publiekelijk Belarussische sportlieden veroordeeld die protesteerden tegen het Lukashenka-regime, met name tegen het geweld jegens en de vervolging van vreedzame demonstranten, journalisten en mensenrechtenactivisten. Hij heeft hierbij gezegd dat deze sportlieden al het geld dat de staat in hen had geïnvesteerd moesten terugbetalen.

Aldus trekt hij profijt van en steunt hij het Lukashenka-regime.

 

125.

Mikhail Safarbekovich GUTSERIEV

Микаил (Михаил) Сафарбекович ГУЦЕРИЕВ

Functie(s): zakenman, aandeelhouder en voorzitter van de raad van bestuur van de ondernemingen Safmar en Slavkali

Geboortedatum: 9.5.1958

Geboorteplaats: Akmolinsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Kazachstan)

Geslacht: man

Nationaliteit: Russisch

Mikhail Gutseriev is een prominente Russische zakenman met zakenbelangen in Belarus in de sectoren energie, kaliumcarbonaat, horeca en andere. Hij is een oude kennis van Aliaksandr Lukashenka en heeft dankzij die band aanzienlijke rijkdom verworven en invloed opgebouwd onder de politieke elite in Belarus. Safmar, een bedrijf waarvan de leiding bij Gutseriev heeft berust, was de enige Russische oliefirma die tijdens de energiecrisis tussen Belarus en Rusland begin 2020 olie bleef leveren aan Belarussische raffinaderijen.

Gutseriev steunde Lukashenka ook in geschillen met Rusland over olieleveranties. Gutseriev was voorzitter van de raad van bestuur en aandeelhouder van het bedrijf Slavkali, dat het Nezhinski kaliumchloride-exploitatie- en verwerkingsbedrijf bouwt op de Starobinski kali- en zoutafzetting, nabij Lyuban. Dat is, met een waarde van 2 miljard USD, de grootste investering in Belarus. Lukashenka heeft beloofd ter ere van hem de plaatsnaam Lyuban in “Gutserievsk” te wijzigen.

21.6.2021

 

 

 

 

Andere bedrijven van hem in Belarus omvatten onder andere tankstations en brandstoftanks, een hotel, een zakencentrum en een luchthaventerminal in Minsk. Lukashenka verdedigde Gutseriev nadat er een strafrechtelijk onderzoek naar hem was geopend in Rusland. Lukashenka heeft Gutseriev verder bedankt voor zijn financiële bijdragen aan liefdadigheid en zijn investeringen ter waarde van miljarden dollars in Belarus. Naar verluidt heeft Gutseriev Lukashenka luxueuze cadeaus geschonken.

Ook heeft Gusteriev, toen journalisten een onderzoek instelden naar het vermogen van Lukashenka, verklaard zelf de eigenaar te zijn van een verblijf dat feitelijk eigendom is van Lukashenka, en hem zo gedekt. Gutseriev was aanwezig op de geheime inauguratie van Lukashenka op 23 september 2020. In oktober 2020 waren zowel Lukashenka als Gutseriev aanwezig bij het in gebruik nemen van een door laatstgenoemde gesponsorde orthodoxe kerk.

Volgens berichten in de media werden na het ontslag van de stakende werknemers van de Belarussische staatsmedia in augustus 2020, ter vervanging Russische mediamedewerkers aan boord van een vliegtuig van Gutseriev naar Belarus gevlogen en ondergebracht in het Minsk Renaissance Hotel, dat eigendom van Gutseriev is. Gutseriev hielp tijdens de COVID-19-crisis bij de aanschaf van CT-scanners voor Belarus. Mikhail Gutseriev trekt aldus profijt van het Lukashenka-regime, en steunt dat.

 

▼M38

126.

Aliaksey Ivanavich ALEKSIN

Alexei Ivanovich OLEKSIN

Аляксей Іванавіч АЛЕКСІН

Алексей Иванович ОЛЕКСИН

Zakenman en mede-eigenaar van de Bremino-groep

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

Aliaksei Aleksin is een van de belangrijkste zakenlieden in Belarus, met zakenbelangen in de sectoren olie- en energie, ontwikkeling, logistiek, tabak, detailhandel, financiën enzovoort. Hij onderhoudt nauwe banden met Aliaksandr Lukashenka en diens zoon en voormalig nationaal veiligheidsadviseur Viktar Lukashenka. Hij is actief in de bikerbeweging in Belarus, een hobby die hij deelt met Viktar Lukashenka. Zijn bedrijf bezit vastgoed in Alexandria 2 (regio/oblast Mogilev/Mahiliou), algemeen bekend als de “presidentiële residentie”, waar Aliaksandr Lukashenka regelmatig komt.

21.6.2021

 

 

 

 

Hij is mede-eigenaar van de Bremino-groep – initiatiefnemer en medebeheerder van de speciale economische zone Bremino-Orsha, dat per presidentieel decreet, ondertekend door Aliaksandr Lukashenka, werd opgericht. Het bedrijf heeft voor het ontwikkelen van de zone Bremino-Orsha staatssteun ontvangen, en verschillende financiële, belasting- en andere voordelen. Aleksin en de andere eigenaren van Bremino Groep kregen steun van Viktar Lukashenka.

 

 

 

 

 

Inter Tobacco en Energo-Oil, bedrijven die eigendom zijn van Aleksin of zijn naaste familie, kregen exclusieve rechten om tabaksproducten in te voeren in Belarus, op basis van een decreet van Aliaksandr Lukashenka. Ook kregen ze overheidssteun voor de oprichting van Tabakierka kiosken. Naar verluidt was hij betrokken bij de oprichting van GardServis, de eerste, door de overheid goedgekeurde, particuliere militaire onderneming in Belarus, die banden zou hebben met het Belarussische veiligheidsapparaat. Aldus trekt hij profijt van het Lukashenka-regime.

 

▼M45

127.

Aliaksandr Mikalaevich ZAITSAU

Alexander (Alexandr) Nikolaevich ZAITSEV

Аляксандр Мiкалаевiч ЗАЙЦАЎ

Александр Николаевич ЗАЙЦЕВ

Functie(s): zakenman, mede-eigenaar van de Bremino- en de Sohra-groep

Geboortedatum: 22.11.1976

Geboorteplaats: Ruzhany, regio/oblast Brest, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

Aliaksandr Zaitsau is de voormalige assistent van Viktar Lukashenka, de zoon van en voormalige nationale veiligheidsadviseur van Aliaksandr Lukashenka. Door zijn toegang tot de familie Lukashenka krijgt Zaitsau lucratieve contracten voor zijn ondernemingen. Hij heeft nauwe banden met de Sohra-groep die het recht heeft om de productie (tractoren en vrachtwagens) van overheidsbedrijven uit te voeren naar de Golfstaten en Afrikaanse landen. Hij is ook mede-eigenaar en voorzitter van de raad van deelnemers van de Bremino-groep. Het bedrijf heeft voor het ontwikkelen van de zone Bremino-Orsha staatssteun ontvangen, alsook verschillende financiële, belasting- en andere voordelen. Zaitsau en de andere eigenaren van de Bremino-groep kregen steun van Viktar Lukashenka.

Hij trekt aldus profijt van en steunt het Lukashenka-regime.

21.6.2021

 

 

 

 

Aldus trekt hij profijt van en steunt hij het Lukashenka-regime.

 

▼M38

128.

Ivan Branislavavich MYSLITSKI

Ivan Bronislavovich MYSLITSKIY

Іван Браніслававіч МЫСЛІЦКІ

Иван Брониславович МЫСЛИЦКИЙ

Eerste adjunct-hoofd van het departement strafuitvoering van het ministerie van Binnenlandse Zaken

Geboortedatum: 23.10.1976

Geboorteplaats:

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als eerste adjunct-hoofd van het departement voor strafuitvoering van het Ministerie van Binnenlandse Zaken dat bevoegd is voor de detentiecentra, is Ivan Myslitski verantwoordelijk voor de onmenselijke en onterende behandeling, waaronder marteling, van burgers die deelnamen aan vreedzame demonstraties en in deze detentiecentra werden vastgehouden in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, in lijn met de toespraak van Lukashenka voor de officieren van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

21.6.2021

 

 

 

 

In deze functie draagt hij verantwoordelijkheid voor de detentieomstandigheden in de Belarussische gevangenissen, waar gedetineerden onder meer worden ingedeeld naar verschillende vormen van mishandeling en marteling, zoals verbale mishandeling, eenzame opsluiting, het verbieden van telefoongesprekken en bezoeken, verminking, afranseling en wrede foltering.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

 

129.

Aleh Mikalaevich BELIAKOU

Oleg Nikolaevich BELIAKOV

Алег Міĸалаевіч БЕЛЯКОЎ

Олег Ниĸолаевич БЕЛЯКОВ

Adjunct-hoofd van het departement strafuitvoering van het ministerie van Binnenlandse Zaken

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als adjunct-hoofd van het departement voor strafuitvoering van het Ministerie van Binnenlandse Zaken dat bevoegd is voor de detentiecentra, is Aleh Beliakou verantwoordelijk voor de onmenselijke en onterende behandeling, waaronder marteling, van burgers die deelnamen aan vreedzame demonstraties en in deze detentiecentra werden vastgehouden in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, in lijn met de toespraak van Lukashenka voor de officieren van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

21.6.2021

 

 

 

 

In deze functie draagt hij verantwoordelijkheid voor de detentieomstandigheden in de Belarussische gevangenissen, waar gedetineerden onder meer worden ingedeeld naar verschillende vormen van mishandeling en marteling, zoals verbale mishandeling, eenzame opsluiting, het verbieden van telefoongesprekken en bezoeken, verminking, afranseling en wrede foltering.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

 

130.

Uladzislau Aliakseevich MANDRYK

Vladislav Alekseevich MANDRIK

Уладзіслаў Аляксеевіч МАНДРЫК

Владислав Алексеевич МАНДРИК

Adjunct-hoofd van het departement strafuitvoering van het ministerie van Binnenlandse Zaken

Geboortedatum: 4.7.1971

Geboorteplaats:

Nationaal ID: 3040771A125PB2 Paspoortnummer: MP3810311

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als adjunct-hoofd van het departement voor strafuitvoering van het Ministerie van Binnenlandse Zaken dat bevoegd is voor de detentiecentra, is Uladzislau Mandryk verantwoordelijk voor de onmenselijke en onterende behandeling, waaronder marteling, van burgers die deelnamen aan vreedzame demonstraties en in deze detentiecentra werden vastgehouden in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, in lijn met de toespraak van Lukashenka voor de officieren van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

21.6.2021

 

 

 

 

In deze functie draagt hij verantwoordelijkheid voor de detentieomstandigheden in de Belarussische gevangenissen, waar gedetineerden onder meer worden ingedeeld naar verschillende vormen van mishandeling en marteling, zoals verbale mishandeling, eenzame opsluiting, het verbieden van telefoongesprekken en bezoeken, verminking, afranseling en wrede foltering.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

 

131.

Andrei Mikalaevich DAILIDA

Andrei Nikolaevich DAILIDA

Андрэй Мікалаевіч ДАЙЛІДА

Андрей Ниĸолаевич ДАЙЛИДА

Adjunct-hoofd van het departement strafuitvoering van het ministerie van Binnenlandse Zaken

Geboortedatum: 1.7.1974

Geboorteplaats:

Paspoortnummer: KH2133825

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als adjunct-hoofd van het departement voor strafuitvoering van het Ministerie van Binnenlandse Zaken dat bevoegd is voor de detentiecentra, is Andrei Dailida verantwoordelijk voor de onmenselijke en onterende behandeling, waaronder marteling, van burgers die deelnamen aan vreedzame demonstraties en in deze detentiecentra werden vastgehouden in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, in lijn met de toespraak van Lukashenka voor de officieren van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

21.6.2021

 

 

 

 

In deze functie draagt hij verantwoordelijkheid voor de detentieomstandigheden in de Belarussische gevangenissen, waar gedetineerden onder meer worden ingedeeld naar verschillende vormen van mishandeling en marteling, zoals verbale mishandeling, eenzame opsluiting, het verbieden van telefoongesprekken en bezoeken, verminking, afranseling en wrede foltering. Voor zijn werk als adjunct-hoofd van het departement voor strafuitvoering van het Ministerie van Binnenlandse Zaken ontving hij in december 2020 de Presidentiële Orde van Verdienste voor het Moederland en heeft aldus profijt getrokken van het Lukashenka-regime.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

 

132.

Aleh Mikalaevich LASHCHYNOUSKI

Oleg Nikolaevich LASHCHINOVSKII

Алег Мікалаевіч ЛАШЧЫНОЎСКІ

Олег Николаевич ЛАЩИНОВСКИЙ

Voormalig adjunct-hoofd van het departement strafuitvoering van het ministerie van Binnenlandse Zaken

Geboortedatum: 12.5.1963

Geboorteplaats:

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn voormalige functie als adjunct-hoofd van het departement voor strafuitvoering van het Ministerie van Binnenlandse Zaken dat bevoegd is voor de detentiecentra, is Aleh Lashchynouski verantwoordelijk voor de onmenselijke en onterende behandeling, waaronder marteling, van burgers die deelnamen aan vreedzame demonstraties en in deze detentiecentra werden vastgehouden in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, in lijn met de toespraak van Lukashenka voor de officieren van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

21.6.2021

 

 

 

 

Met zijn voormalige functie draagt hij verantwoordelijkheid voor de omstandigheden in de Belarussische gevangenissen en de repressieve maatregelen die er worden genomen, waar gedetineerden onder meer worden ingedeeld naar verschillende vormen van mishandeling en marteling, zoals verbale mishandeling, eenzame opsluiting, het verbieden van telefoongesprekken en bezoeken, verminking, afranseling en wrede foltering.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

 

133.

Zhana Uladzimirauna BATURYTSKAIA

Zhanna Vladimirovna BATURITSKAYA

Жана Уладзіміраўна БАТУРЫЦКАЯ

Жанна Владимировна БАТУРИЦКАЯ

Hoofd van het directoraat tenuitvoerlegging veroordelingen van het departement strafuitvoering van het ministerie van Binnenlandse Zaken

Geboortedatum: 20.4.1972

Geboorteplaats:

Geslacht: vrouw

Nationaliteit: Belarussisch

In haar functie als Hoofd van het directoraat tenuitvoerlegging veroordelingen van het departement strafuitvoering van het ministerie van Binnenlandse Zaken dat bevoegd is voor de detentiecentra, is Zhana Baturitskaia verantwoordelijk voor de onmenselijke en onterende behandeling, waaronder marteling, van burgers die deelnamen aan vreedzame demonstraties en in deze detentiecentra werden vastgehouden in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, in lijn met de toespraak van Lukashenka voor de officieren van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

21.6.2021

 

 

 

 

In deze functie draagt zij verantwoordelijkheid voor de detentieomstandigheden in de Belarussische gevangenissen, waar gedetineerden onder meer worden ingedeeld naar verschillende vormen van mishandeling en marteling, zoals verbale mishandeling, eenzame opsluiting, het verbieden van telefoongesprekken en bezoeken, verminking, afranseling en wrede foltering.

Zij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

 

134.

Dzmitry Mikalaevich STREBKOU

Dmitry Nikolaevich STREBKOV

Дзмітрый Мікалаевіч СТРЭБКОЎ

Дмитрий Николаевич СТРЕБКОВ

Hoofd van gevangenis nr. 8 in Zhodino

Geboortedatum: 19.3.1977

Geboorteplaats:

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als hoofd van gevangenis nr. 8 in Zhodino is Dzmitry Strebkou verantwoordelijk voor de erbarmelijke omstandigheden in het detentiecentrum en voor de onmenselijke en onterende behandeling, waaronder marteling, van burgers die deelnamen aan vreedzame demonstraties en in dit en het tijdelijke detentiecentrum waren gedetineerd in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

135.

Yauhen Andreevich SHAPETSKA

Evgeniy Andreevich SHAPETKO

Яўген Андрэевіч ШАПЕЦЬКА

Евгений Андреевич ШАПЕТЬКО

Hoofd van het centrum voor het isoleren van delinquenten Akrestina

Geboortedatum: 30.3.1989

Geboorteplaats: Minsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als hoofd van het centrum voor het isoleren van delinquenten Akrestina is Yauhen Shapetska verantwoordelijk voor de erbarmelijke omstandigheden in dit centrum en voor de onmenselijke en onterende behandeling, waaronder marteling, van burgers die deelnamen aan vreedzame demonstraties en in dit centrum waren gedetineerd in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen en de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

136.

Ihar Ryhoravich KENIUKH

Igor Grigorevich KENIUKH

Ігар Рыгоравіч КЕНЮХ

Игорь Григорьевич КЕНЮХ

Hoofd van het tijdelijke detentiecentrum Akrestina

Geboortedatum: 21.1.1980

Geboorteplaats: regio/oblast Gomel/Homyel, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als hoofd van het tijdelijke detentiecentrum Akrestina is Ihar Keniukh verantwoordelijk voor de erbarmelijke omstandigheden en de onmenselijke en onterende behandeling, waaronder afranselingen en marteling, van burgers die in dit centrum waren gedetineerd in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020.

21.6.2021

 

 

 

 

Hij oefende druk uit op de medische staf om dokters die sympathiseerden met de demonstranten te ontslaan. Verschillende vrouwen getuigen in het verslag van het Centrum voor de bevordering van vrouwenrechten “Haar rechten” dat de behandeling in het detentiecentrum Akrestina in Minsk het meest mensonterend was en dat de agenten van OMON bijzonder wreed waren en gebruik maakten van foltering.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen en de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

 

137.

Hleb Uladzimiravich DRYL

Gleb Vladimirovich DRIL

Глеб Уладзіміравіч ДРЫЛЬ

Глеб Владимирович ДРИЛЬ

Adjunct-hoofd van het tijdelijke detentiecentrum Akrestina

Geboortedatum: 12.5.1980

Geboorteplaats:

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als adjunct hoofd van het tijdelijke detentiecentrum Akrestina is Hleb Dryl verantwoordelijk voor de erbarmelijke omstandigheden en de onmenselijke en onterende behandeling, waaronder afranselingen en marteling, van burgers die in dit centrum waren gedetineerd in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020.

21.6.2021

 

 

 

 

Volgens getuigenverklaringen zijn sommige vrouwen die tussen 9 en 12 augustus 2020 in detentie zaten, hard geslagen in de detentiecentra. Verschillende vrouwen getuigen in het verslag van het Centrum voor de bevordering van vrouwenrechten “Haar rechten” dat de behandeling in het detentiecentrum Akrestina in Minsk het meest mensonterend was en dat de agenten van OMON bijzonder wreed waren en gebruik maakten van foltering.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

 

138.

Uladzimir Iosifavich LAPYR

Vladimir Yosifovich LAPYR

Уладзімір Іосіфавіч ЛАПЫР

Владимир Иосифович ЛАПЫРЬ

Adjunct-hoofd van het tijdelijke detentiecentrum Akrestina

Geboortedatum: 21.8.1977

Geboorteplaats:

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als adjunct-hoofd van het tijdelijke detentiecentrum Akrestina is Uladzimir Lapyr verantwoordelijk voor de erbarmelijke omstandigheden en de onmenselijke en onterende behandeling, waaronder afranselingen en marteling, van burgers die in dit centrum waren gedetineerd in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020. Verschillende vrouwen getuigen in het verslag van het Centrum voor de bevordering van vrouwenrechten “Haar rechten” dat de behandeling in het detentiecentrum Akrestina in Minsk het meest mensonterend was en dat de agenten van OMON bijzonder wreed waren en gebruik maakten van foltering.

21.6.2021

 

 

 

 

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen en de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

 

139.

Aliaksandr Uladzimiravich VASILIUK

Alexander (Alexandr) Vladimirovich VASILIUK

Аляксандр Уладзіміравіч ВАСІЛЮК

Александр Владимирович ВАСИЛЮК

Hoofd van het onderzoeksteam van het Onderzoekscomité

Geboortedatum: 8.5.1975

Geboorteplaats:

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als hoofd van het onderzoeksteam van het Onderzoekscomité van Belarus is Aliaksandr Vasiliuk verantwoordelijk voor politiek gemotiveerde vervolgingen en detentie, met name van de leden van de Coördinatieraad van de oppositie, waaronder oppositieleider Mariya Kalesnikava, die door mensenrechtenorganisaties als politieke gevangene wordt beschouwd. Hij is ook verantwoordelijk voor de detentie van verschillende vertegenwoordigers van oppositie-media.

Hij is daarom verantwoordelijk voor de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

140.

Yauhen Anatolevich ARKHIREEU

Evgeniy Anatolevich ARKHIREEV

Яўген Анатольевіч АРХІРЭЕЎ

Евгений Анатольевич АРХИРЕЕВ

Hoofd van het hoofddepartement Onderzoek, centraal bureau van het Onderzoekscomité

Geboortedatum: 1.7.1977

Geboorteplaats:

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als hoofd van het hoofddepartement Onderzoek van het Onderzoekscomité van Belarus is Yauhen Arkhireeu verantwoordelijk voor het openen en onderzoeken van politiek gemotiveerde strafrechtelijke procedures van met name van leden van de Coördinatieraad van de oppositie, en van andere demonstranten. Doel van deze onderzoeken is het intimideren van demonstranten en de deelname aan vreedzame demonstraties te criminaliseren.

Hij is daarom verantwoordelijk voor de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

141.

Aliaksei Iharavich KAURYZHKIN

Alexey Igorovich KOVRYZHKIN

Аляĸсей Ігаравіч КАЎРЫЖКІН

Алеĸсей Игоревич КОВРИЖКИН

Hoofd van het onderzoeksteam, hoofddepartement Onderzoek, Onderzoekscomité

Geboortedatum: 3.11.1981

Geboorteplaats: Bobruisk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als hoofd van het onderzoeksteam van het Onderzoekscomité van Belarus is Aliaksei Kauryzhkin verantwoordelijk voor politiek gemotiveerde vervolgingen en detentie, met name van leden van het campagneteam van presidentskandidaat Viktar Babarika en van leden van Coördinatieraad, waaronder advocaat Maksim Znak, die door mensenrechtenorganisaties als politiek gevangene wordt beschouwd.

Hij is daarom verantwoordelijk voor de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

142.

Aliaksandr Dzmitryevich AHAFONAU

Alexander (Alexandr) Dmitrievich AGAFONOV

Аляксандр Дзмітрыевіч АГАФОНАЎ

Александр Дмитриевич АГАФОНОВ

Eerste adjunct-hoofd van het hoofddepartement Onderzoek, Onderzoekscomité

Geboortedatum: 13.3.1982

Geboorteplaats:

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als eerste adjunct-hoofd van het hoofddepartement Onderzoek van het Onderzoekscomité van Belarus is Aliaksandr Ahafonau verantwoordelijk voor politiek gemotiveerde vervolgingen en arrestaties van de presidentskandidaat Siarhei Tsikhanousky – oppositieactivist en echtgenoot van presidentskandidaat Sviatlana Tsikhanouskaya –, en van andere politieke activisten, waaronder Mikalai Statkevich en Dzmitry Kazlou. Siarhei Tsikhanousky, Dzmitry Kazlou, en Mikalai Statkevich worden door de Belarussische mensenrechtenorganisatie Viasna erkend als politieke gevangenen.

21.6.2021

 

 

 

 

Hij is daarom verantwoordelijk voor de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

 

143.

Kanstantsin Fiodaravich BYCHAK

Konstantin Fedorovich BYCHEK

Канстанцін Фёдаравіч БЫЧАК

Константин Фёдорович БЫЧЕК

Afdelingshoofd van het departement Onderzoek van de KGB

Geboortedatum: 20.9.1985

Geboorteplaats:

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als afdelingshoofd van het departement Onderzoek van de KGB had Kanstantsin Bychak de leiding over het politiek gemotiveerde onderzoek naar presidentskandidaat Viktar Babarika. De kandidatuur van Babarika werd door de centrale kiescommissie geweigerd. Dit besluit was gebaseerd op een verslag van de KGB en officiële verklaringen van Bychak op de televisie die, terwijl het onderzoek nog liep, zei dat Babarika schuldig was aan witwassen.

21.6.2021

 

 

 

 

Op 26 oktober 2020 bedreigde Bychak op de staatstelevisie vreedzame demonstranten met de mededeling dat hun acties als terroristische daad zouden worden aangemerkt.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor de repressie van de democratische oppositie en de repressie van het maatschappelijk middenveld.

 

▼M45

144.

Andrei Siarheevich BAKACH

Andrei Sergeevich BAKACH

Андрэй Сяргеевiч БАКАЧ

Андрей Сергеевич БАКАЧ

Functie(s): voormalig hoofd van het politiedepartement van het Pervomaiski-district in Minsk

Eerste adjunct-hoofd van het directoraat Binnenlandse Zaken van het regionaal uitvoerend comité van Grodno/Hrodna.

Geboortedatum: 19.11.1983

Geboorteplaats: Minsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn voormalige functie van hoofd van het departement Binnenlandse Zaken van het Pervomaiski-districtsbestuur in Minsk was Andrei Bakach verantwoordelijk voor de acties van de politie in dat politiedistrict en -bureau. In de periode dat hij de leiding had, werden vreedzame demonstranten in Minsk onderworpen aan wrede, onmenselijke en onterende behandelingen in zijn politiebureau.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen en de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

Hij blijft actief in het Lukashenka-regime als eerste adjunct-hoofd van het directoraat Binnenlandse Zaken van het regionaal uitvoerend comité van Grodno/Hrodna.

21.6.2021

▼M38

145.

Aliaksandr Uladzimiravich PALULEKH

Aleksandr Vladimirovich POLULEKH

Аляксандр Уладзіміравіч ПАЛУЛЕХ

Александр Владимирович ПОЛУЛЕХ

Hoofd van het politiecommissariaat van het Frunzenski-district in Minsk

Geboortedatum: 25.6.1979

Geboorteplaats: Minsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als hoofd van het directoraat Binnenlandse Zaken van het Frunzenski-districtsbestuur in Minsk is Aliaksandr Palulekh verantwoordelijk voor de repressie – met name mishandeling, waaronder marteling –, van vreedzame demonstranten in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020 door de politie van dit district, en van vreedzame demonstranten die waren gedetineerd in het politiebureau dat hij leidt.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

146.

Aliaksandr Aliaksandravich ZAKHVITSEVICH

Aleksandr Aleksandrovich ZAKHVITSEVICH

Аляксандр Аляксандравіч ЗАХВІЦЭВІЧ

Александр Александрович ЗАХВИЦЕВИЧ

Adjunct-hoofd van het politiecommissariaat van het Frunzenski-district in Minsk

Geboortedatum: 1.1.1977

Geboorteplaats:

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als adjunct-hoofd van het politiecommissariaat van het Frunzenski-district in Minsk heeft Aliaksandr Zakhvitsevich de leiding over de politie openbare veiligheid en is hij verantwoordelijk voor de onmenselijke en onterende behandeling, waaronder marteling, van in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020 in het Frunzenski-district gedetineerde burgers, en voor het algemene, brute politiegeweld tegen vreedzame demonstranten. Politieagenten die onder leiding staan van Zakhvitsevich hebben gedetineerden gemarteld.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

147.

Siarhei Uladzimiravich USHAKOU

Sergei Vladimirovich USHAKOV

Сяргей Уладзіміравіч УШАКОЎ

Сергей Владимирович УШАКОВ

Adjunct-hoofd van het politiecommissariaat van het Frunzenski-district in Minsk

Geboortedatum: 22.8.1980

Geboorteplaats: Minsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als adjunct-hoofd van het politiecommissariaat van het Frunzenski-district in Minsk heeft Siarhei Ushakou de leiding over de recherche en is hij verantwoordelijk voor de acties van zijn ondergeschikten, met name de onmenselijke en onterende behandeling, waaronder marteling, van in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020 in het Frunzenski-district gedetineerde burgers, en voor het algemene, brute politiegeweld tegen vreedzame demonstranten. Politieagenten die onder directe leiding staan van Ushakou hebben gedetineerden gemarteld.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

148.

Siarhei Piatrovich ARTSIOMENKA

Sergei Petrovich ARTEMENKO / ARTIOMENKO

Сяргей Пятровіч АРЦЁМЕНКА

Сергей Петрович АРТЁМЕНКО

Adjunct-hoofd van de politie van het Pervomaiski-district in Minsk

Geboortedatum: 26.3.1973

Geboorteplaats:

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als adjunct-hoofd van de politie van het Pervomaiski-district in Minsk is Siarhei Artsiomenka, die de leiding heeft over de politie openbare veiligheid, verantwoordelijk voor de onmenselijke en onterende behandeling, waaronder marteling, door zijn ondergeschikten van in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020 in het politiecommissariaat van het Pervomaiski-district gedetineerde burgers, en voor het algemene, brute politiegeweld tegen vreedzame demonstranten. Een voorbeeld daarvan is de mishandeling van bloemist Maksim Haroshin, die werd gearresteerd nadat hij bloemen had uitgereikt aan de deelnemers van de vrouwenmars van 13 oktober 2020. Artemenko oefende druk uit op burgers om niet aan vreedzame demonstraties deel te nemen.

21.6.2021

 

 

 

 

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

 

149.

Aliaksandr Mikhailavich RYDZETSKI

Aleksandr Mikhailovich RIDETSKIY

Аляксандр Міхайлавіч РЫДЗЕЦКІ

Александр Михайлович РИДЕЦКИЙ

Voormalig hoofd van het politiecommissariaat van het Oktyabrski-district in Minsk, hoofd van het directoraat interne veiligheid van de commissie voor forensisch onderzoek van de staat

Geboortedatum: 14.8.1978

Geboorteplaats:

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn voormalige functie als hoofd van de politiecommissariaat van het Oktyabrski-district in Minsk was Aliaksandr Rydzetski verantwoordelijk voor de onmenselijke en onterende behandeling, waaronder marteling, door zijn ondergeschikten van in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020 in dat district gedetineerde burgers.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

150.

Dzmitry Iauhenevich BURDZIUK

Dmitry Evgenevich BURDIUK

Дзмітрый Яўгеньевіч БУРДЗЮК

Дмитрий

Евгеньевич БУРДЮК

Hoofd van het politiecommissariaat van het Oktyabrski-district, voormalig hoofd van het politiecommissariaat van het Partizanski-district in Minsk

Geboortedatum: 31.1.1980

Geboorteplaats: regio/oblast Brest, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Als voormalig hoofd van het politiecommissariaat van het Partizanski-district in Minsk was Dzmitry Burdziuk verantwoordelijk voor zware afranselingen en marteling van vreedzame demonstranten en omstanders in dat district in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020.

In december 2020 werd hij benoemd tot hoofd van het politiecommissariaat van het Oktyabrski-district.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

 

 

 

Nationaliteit: Belarussisch

Persoonlijk identificatienummer: 3310180C009PB7

Paspoortnummer: MP3567896

 

 

151.

Vital Vitalevich KAPILEVICH

Vitaliy Vitalevich KAPILEVICH

Віталь Вітальевіч КАПІЛЕВІЧ

Виталий Витальевич КАПИЛЕВИЧ

Hoofd van het politiecommissariaat van het Leninski-district in Minsk

Geboortedatum: 26.11.1988

Geboorteplaats:

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als hoofd van het politiecommissariaat van het Leninski-district in Minsk is Vital Kapilevich verantwoordelijk voor de onmenselijke en onterende behandeling, waaronder marteling, van burgers, gedetineerd in het politiecommissariaat van het Leninski-district. De gedetineerden werd medische hulp ontzegd; paramedisch personeel werd bij aankomst bij het commissariaat geïntimideerd om te voorkomen dat het medische bijstand zou verlenen aan de gedetineerden.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen en voor de repressie van het maatschappelijk middenveld.

21.6.2021

152.

Kiryl Stanislavavich KISLOU

Kirill Stanislavovich KISLOV

Кірыл Станіслававіч КІСЛОЎ

Кирилл Станиславович КИСЛОВ

Hoofd van het politiecommissariaat van het Zavodski-district in Minsk

Geboortedatum: 2.1.1979

Geboorteplaats: Minsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als hoofd van het politiecommissariaat van het Zavodski-district in Minsk is Kiryl Kislou verantwoordelijk voor de onmenselijke en onterende behandeling, waaronder marteling, van burgers, gedetineerd in dit politiebureau. Ook is hij verantwoordelijk voor de grootscheepse repressie door zijn ondergeschikten van vreedzame demonstranten, journalisten, mensenrechtenactivisten, arbeiders, vertegenwoordigers van de academische wereld en omstanders.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen en voor de repressie van het maatschappelijk middenveld.

21.6.2021

153.

Siarhei Aliaksandravich VAREIKA

Sergey Aleksandrovich VAREIKO

Сяргей Аляĸсандравіч ВАРЭЙКА

Сергей Алеĸсандрович ВАРЕЙКО

Hoofd van het politiecommissariaat van het Moskovski-district in Minsk, voormalig adjunct-hoofd van het politiecommissariaat van het Zavodski-district in Minsk

Geboortedatum: 1.2.1980

Geboorteplaats:

Als voormalig adjunct-hoofd van de politie van het Zavodskoi-district is Siarhei Vareika verantwoordelijk voor de onmenselijke en onterende behandeling, waaronder marteling, van in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020 in het politiecommissariaat van het Zavodski-district gedetineerde burgers. Ook is hij verantwoordelijk voor de acties van zijn ondergeschikten die deelnamen aan de grootscheepse repressie van vreedzame demonstranten, journalisten, mensenrechtenactivisten, arbeiders, vertegenwoordigers van de academische wereld en omstanders.

21.6.2021

 

 

 

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

Op 21 december 2020 werd hij benoemd tot hoofd van het politiecommissariaat van het Moskovski-district in Minsk.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen en voor de repressie van het maatschappelijk middenveld.

 

154.

Siarhei Feliksavich DUBAVIK

Sergey Feliksovich DUBOVIK

Сяргей Феліĸсавіч ДУБАВІК

Сергей Фелиĸсович ДУБОВИК

Adjunct-hoofd van het politiecommissariaat van het Leninski-district

Geboortedatum: 1.2.1974

Geboorteplaats:

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als hoofd van het politiecommissariaat van het Leninski-district is Siarhei Dubavik verantwoordelijk voor de onmenselijke en onterende behandeling, waaronder marteling, van in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020 in het politiecommissariaat van het Leninski-district gedetineerde burgers. De gedetineerden medische hulp werd ontzegd; paramedisch personeel werd bij aankomst bij het commissariaat geïntimideerd om te voorkomen dat het medische bijstand zou verlenen aan de gedetineerden.

21.6.2021

 

 

 

 

Ook is hij verantwoordelijk voor de acties van zijn ondergeschikten die deelnamen aan de grootscheepse repressie van vreedzame demonstranten, journalisten, mensenrechtenactivisten, arbeiders, vertegenwoordigers van de academische wereld en omstanders.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

 

155.

Aliaksandr Mechyslavavich ANDRYEUSKI

Alexander (Alexandr) Mechislavovich ANDRIEVSKII

Аляĸсандр Мечыслававіч АНДРЫЕЎСКІ

Алеĸсандр Мечиславович АНДРИЕВСКИЙ

Adjunct-hoofd van het politiecommissariaat van het Frunzenski-district in Minsk

Geboortedatum: 29.4.1982

Geboorteplaats:

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als adjunct-hoofd van het politiecommissariaat van het Frunzenski-district in Minsk is Aliaksandr Andryeuski verantwoordelijk voor de onmenselijke en onterende behandeling, waaronder marteling, van in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020 in het politiecommissariaat van het Frunzenski-district gedetineerde burgers. Gedetineerden zaten urenlang geknield en met gebogen hoofd, werden in elkaar geslagen en geslagen met een taser.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

156.

Vital Mikhailavich MAKRYTSKI

Vitalii Mikhailavich MAKRITSKII

Віталь Міхайлавіч МАКРЫЦКІ

Виталий

Михайлович МАКРИЦКИЙ

Adjunct-hoofd van het politiecommissariaat van het Oktyabrski-district in Minsk (tot 17 december 2020) Sinds 17 december 2020 hoofd van het politiecommissariaat van het Partizanski-district in Minsk

Geboortedatum: 17.2.1975

Geboorteplaats:

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

Als voormalig adjunct-hoofd van het politiecommissariaat van het Oktyabrski-district in Minsk was Vital Makrytski verantwoordelijk voor zware afranselingen en marteling van in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020 in dit commissariaat gedetineerde vreedzame demonstranten en omstanders.

In december 2020 werd hij bevorderd tot hoofd van het politiecommissariaat van het Partizanski-district in Minsk.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

157.

Yauhen Aliakseevich URUBLEUSKI

Evgenii Alekseevich VRUBLEVSKII

Яўген Аляĸсеевіч УРУБЛЕЎСКІ

Евгений Алеĸсеевич ВРУБЛЕВСКИЙ

Senior sergeant van de politie van het centrum voor het isoleren van delinquenten Akrestina

Geboortedatum: 28.1.1966

Geboorteplaats:

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

Als senior sergeant van de politie van het centrum voor het isoleren van delinquenten, is Yauhen Urubleuski verantwoordelijk voor de onmenselijke en onterende behandeling, waaronder marteling, van in centrum voor het isoleren van delinquenten gedetineerde burgers. Volgens getuigen en verslagen in de media nam hij in augustus 2020 persoonlijk deel aan brute afranselingen van gedetineerde burgers.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen.

21.6.2021

158.

Mikalai Mikalaevich KARPIANKAU

Nikolai Nikolaevich KARPENKOV

Міĸалай Міĸалаевіч КАРПЯНКОЎ

Ниĸолай Ниĸолаевич КАРПЕНКОВ

Viceminister van Binnenlandse Zaken, voormalig hoofd van het hoofddepartement voor de bestrijding van georganiseerde criminaliteit en corruptie van het ministerie van Binnenlandse Zaken

Geboortedatum: 6.9.1968

Geboorteplaats: Minsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

In zijn functie als hoofd van het hoofddepartement voor de bestrijding van georganiseerde criminaliteit en corruptie van het ministerie van Binnenlandse Zaken is Mikalai Karpiankau verantwoordelijk voor de onmenselijke en onterende behandeling van burgers die deelnamen aan vreedzame protesten, en hun willekeurige arrestatie en detentie. Talloze getuigenissen en foto- en videobewijs tonen aan dat de groep onder zijn bevel vreedzame demonstranten slaat, arresteert en met vuurwapens bedreigt.

21.6.2021

 

 

 

 

Op 6 september 2020 werd Karpiankou gefilmd terwijl hij met een wapenstok een glazen deur inslaat van een café waar vreedzame demonstranten zich verschuilden, en hen op brute wijze arresteert. Er is een opname uitgebracht, waarop Karpiankou zegt dat zijn departement vuurwapens zal gebruiken tegen demonstranten.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

 

159.

Mikhail Viachaslavavich HRYB

Mikhail Viacheslavovich GRIB

Міхаіл Вячаслававіч ГРЫБ

Михаил Вячеславович ГРИБ

Hoofd van hoofddepartement van Binnenlandse Zaken van het uitvoerend comité van de stad Minsk

Geboortedatum: 29.7.1980

Geboorteplaats: Minsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

Mikhail Hryb was van maart 2019 tot oktober 2020 Hoofd van het hoofddepartement van Binnenlandse Zaken van het uitvoerend comité van de regio Vitebsk/Viciebsk, en werd vervolgens benoemd tot hoofd van het hoofddepartement van Binnenlandse Zaken van het uitvoerend comité van de stad Minsk, waarbij hij de rang van generaal-majoor van de militia (politietroepen) kreeg.

21.6.2021

 

 

 

 

In die hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor de acties van de politietroepen in de regio Vitebsk/Viciebsk tot oktober 2020 en in Minsk vanaf oktober 2020, waaronder de gewelddadige repressie van vreedzame demonstranten en de schending van het recht op vreedzame vergadering en op vrije meningsuiting in de nasleep van de Belarussische presidentsverkiezingen van 2020 gepleegd door deze politietroepen in Vitebsk en Minsk.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

 

160.

Viktar Genadzevich KHRENIN

Viktor Gennadievich KHRENIN

Віктар Генадзевіч ХРЭНІН

Виктор Геннадиевич ХРЕНИН

Minister van Defensie

Geboortedatum: 1.8.1971

Geboorteplaats: Navahrudak/Novogrudek, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

Rang: Luitenant-generaal

BY Paspoortnummer: KH2594621

Viktar Khrenin is sinds 20 januari 2020 minister van Defensie van Belarus en in die functie verantwoordelijk voor de beslissing van het Commando van de luchtmacht en de luchtverdedigingsmacht om, op last van Lukashenka, zonder deugdelijke motivering op 23 mei 2021 een militair vliegtuig uit te sturen om de gedwongen landing van passagiersvlucht FR4978 op het vliegveld van Minsk te begeleiden. Dit politiek gemotiveerde besluit was gericht op de het arresteren en in detentie plaatsen van de journalist van de oppositie Raman Pratasevitsj en van Sofia Sapega en is een vorm van onderdrukking van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie in Belarus.

21.6.2021

 

 

 

Persoonlijk identificatienummer: 3010871K003PB1

Hij heeft in verschillende publieke verklaringen in augustus 2020 gezegd bereid te zijn het leger in te zetten tegen vreedzame demonstranten, en deze – door hun gebruik van de historische rood-witte vlag – op een lijn geplaatst met nazicollaborateurs.

Hij is daarom verantwoordelijk voor de onderdrukking van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie en steunt het Lukashenka-regime.

 

161.

Ihar Uladzimiravich HOLUB

Igor Vladimirovich GOLUB

Ігар Уладзіміравіч ГОЛУБ

Игорь Владимирович ГОЛУБ

Bevelhebber van de luchtmacht en de luchtverdedigingsmacht van het leger

Geboortedatum: 19.11.1967

Geboorteplaats: Chernigov, regio/oblast Chernigov, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Oekraïne)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

Rang: generaal-majoor

In zijn functie als bevelhebber van de luchtmacht en de luchtverdedigingsmacht van het leger van de Republiek Belarus is Ihar Holub verantwoordelijk voor de beslissing van het Commando van de luchtmacht en de luchtverdedigingsmacht om, op last van Lukashenka, zonder deugdelijke motivering op 23 mei 2021 een militair vliegtuig uit te sturen om de gedwongen landing van passagiersvlucht FR4978 op het vliegveld van Minsk te begeleiden.

Dit politiek gemotiveerde besluit was gericht op de het arresteren en in detentie plaatsen van de journalist van de oppositie Raman Pratasevich en van Sofia Sapega en is een vorm van onderdrukking van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie in Belarus.

21.6.2021

 

 

 

BY Paspoortnummer: KH2187962

Persoonlijk identificatienummer: 3191167E003PB1

Na het incident rechtvaardigde Ihar Holub de acties van de Belarussische luchtvaartautoriteiten in gezamenlijke persverklaringen met Artsiom Sikorski, de directeur van het departement luchtvaart van het Belarussisch ministerie van Vervoer.

Hij is daarom verantwoordelijk voor de onderdrukking van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie en steunt het Lukashenka-regime.

 

162.

Andrei Mikalaevich GURTSEVICH

Andrei Nikolaevich GURTSEVICH

Андрэй Мікалаевіч ГУРЦЕВИЧ

Андрей Николаевич ГУРЦЕВИЧ

Chef van de hoofdstaf, eerste onderbevelhebber van de luchtmacht

Geboortedatum: 27.7.1971

Geboorteplaats: Baranovich, regio/oblast Brest, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

Rang: generaal-majoor

In zijn functie als Chef van de hoofdstaf en eerste onderbevelhebber van de luchtmacht van het leger is Andrei Gurtsevich verantwoordelijk voor de beslissing van het Commando van de luchtmacht en de luchtverdedigingsmacht om, op last van Lukashenka, zonder deugdelijke motivering op 23 mei 2021 een militair vliegtuig uit te sturen om de gedwongen landing van passagiersvlucht FR4978 op het vliegveld van Minsk te begeleiden.

21.6.2021

 

 

 

BY Paspoortnummer: MP3849920

Persoonlijk identificatienummer: 3270771C016PB2

Dit politiek gemotiveerde besluit was gericht op het arresteren en in detentie plaatsen van de journalist van de oppositie Raman Pratasevich en van Sofia Sapega en is een vorm van onderdrukking van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie in Belarus. Na het incident rechtvaardigde hij in persverklaringen de acties van de Belarussische autoriteiten.

Hij is daarom verantwoordelijk voor de repressie van het maatschappelijk middenveld en van de democratische oppositie in Belarus, en steunt het Lukashenka-regime.

 

163.

Leanid Mikalaevich CHURO

Leonid Nikolaevich CHURO

Леанід Мікалаевіч ЧУРО

Леонид Николаевич ЧУРО

Directeur-generaal van het staatsbedrijf BELAERONAVIGATSIA

Geboortedatum: 8.7.1956

Geboorteplaats:

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

BY Paspoortnummer: P4289481

Persoonlijk identificatienummer: 3080756A068PB5

In zijn functie als directeur-generaal van het overheidsbedrijf BELAERONAVIGATSIA is Leanid Churo verantwoordelijk voor de Belarussische luchtverkeersleidingsdiensten. Hij draagt daarom verantwoordelijkheid voor het op 23 mei 2021 zonder deugdelijke motivering omleiden van passagiersvlucht FR4978 naar het vliegveld van Minsk. Dit politiek gemotiveerde besluit was gericht op het arresteren en in detentie plaatsen van de journalist van de oppositie Raman Pratasevich en van Sofia Sapega en is een vorm van onderdrukking van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie in Belarus.

Hij is daarom verantwoordelijk voor de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

164.

Aliaksei Mikalaevich AURAMENKA

Alexey Nikolaevich AVRAMENKO

Аляксей Мікалаевіч АЎРАМЕНКА

Алексей Николаевич АВРАМЕНКО

Minister van Vervoer en Communicatie

Geboortedatum: 11.5.1977

Geboorteplaats: Minsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

BY Paspoortnummer: MP3102183

Persoonlijk identificatienummer: 3110577A020PB2

In zijn functie als minister van Vervoer en Communicatie van Belarus is Aliaksei Auramenka verantwoordelijk voor het staatsbeheer van de burgerluchtvaart en het toezicht op de luchtverkeersleidingsdiensten. Hij draagt daarom verantwoordelijkheid voor het op 23 mei 2021 zonder deugdelijke motivering omleiden van passagiersvlucht FR4978 naar het vliegveld van Minsk. Dit politiek gemotiveerde besluit was gericht op het arresteren en in detentie plaatsen van de journalist van de oppositie Raman Pratasevich en van Sofia Sapega en is een vorm van onderdrukking van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie in Belarus. Hij is daarom verantwoordelijk voor de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

165.

Artsiom Igaravich SIKORSKI

Artem Igorevich SIKORSKIY

Арцём Ігаравіч СІКОРСКІ

Артем Игоревич СИКОРСКИЙ

Directeur van het departement luchtvaart van het Belarussisch ministerie van Vervoer en Communicatie

Geboortedatum: 1983

Geboorteplaats: Soligorsk, regio/oblast Minsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

In zijn functie als directeur van het departement luchtvaart van het Belarussisch ministerie van Vervoer en Communicatie van Belarus is Artsiom Sikorski verantwoordelijk voor het staatsbeheer van de burgerluchtvaart en het toezicht op de luchtverkeersleidingsdiensten. Hij draagt daarom verantwoordelijkheid voor het zonder deugdelijke motivering omleiden van passagiersvlucht FR4978 naar Minsk op 23 mei 2021. Dit politiek gemotiveerde besluit was gericht op het arresteren en in detentie plaatsen van de journalist van de oppositie Raman Pratasevich en van Sofia Sapega en is een vorm van onderdrukking van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie in Belarus.

21.6.2021

 

 

 

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

BY Paspoortnummer: MP3785448

Persoonlijk identificatienummer: 3240483A023PB7

Na het incident rechtvaardigde Artsiom Sikorski de acties van de Belarussische luchtvaartautoriteiten in gezamenlijke persverklaringen met Ihar Holub, de bevelhebber van de luchtmacht en de luchtverdedigingsmacht van de strijdkrachten van de Republiek Belarus.

Hij is daarom verantwoordelijk voor de repressie van het maatschappelijk middenveld en van de democratische oppositie, en steunt het Lukashenka-regime.

 

166.

Aleh Siarheevich HAIDUKEVICH

Oleg Sergeevich GAIDUKEVICH

Алег Сяргеевіч ГАЙДУКЕВІЧ

Олег Сергеевич ГАЙДУКЕВИЧ

Plaatsvervangend voorzitter van de vaste commissie voor Internationale Zaken in het Huis van Afgevaardigden van de Nationale Vergadering, lid van de delegatie van de Nationale Vergadering voor contacten met de Parlementaire Vergadering van de Raad van Euro pa

Geboortedatum: 26.3.1977

Geboorteplaats: Minsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Aleh Haidukevich is de plaatsvervangend voorzitter van de vaste commissie voor Internationale Zaken in het Huis van Afgevaardigden van de Nationale Vergadering en lid van de delegatie van de Nationale Vergadering voor contacten met de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa. In publieke verklaringen juichte hij het omleiden van passagiersvlucht FR4978 naar Minsk op 23 mei 2021 toe. Dit politiek gemotiveerde besluit werd zonder deugdelijke motivering genomen en was gericht op het arresteren en in detentie plaatsen van de journalist van de oppositie Raman Pratasevich en van Sofia Sapega en is een vorm van onderdrukking van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie in Belarus.

21.6.2021

 

 

 

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

Persoonlijk identificatienummer: 3260377A081PB9

Paspoortnummer: MP2663333

Daarnaast verklaarde Aleh Haidukevich publiekelijk dat Belarussische oppositieleiders ook in het buitenland aangehouden zouden kunnen worden en “in de achterbak van een auto” naar Belarus vervoerd, waarmee hij zijn steun uitsprak voor het voortdurende hardhandige optreden van de veiligheidstroepen tegen de democratische oppositie en journalisten.

Aldus steunt hij het Lukashenka-regime.

 

▼M43

167.

Ihar Anatolevich KRUCHKOU

Igor Anatolevich KRIUCHKOV

Ігар Анатольевіч КРУЧКОЎ

Игорь Анатольевич КРЮЧКОВ

Hoofd van de Bijzondere Dienst Actieve Maatregelen (ASAM) van de Speciale Strijdkrachten van het Staatsgrenscomité

Geboortedatum: 13.4.1976

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

Persoonlijk identificatienummer: 3130476M077PB6

Ihar Kruchkou is als hoofd van de Bijzondere Dienst Actieve Maatregelen (ASAM) van de Speciale Strijdkrachten van het Staatsgrenscomité verantwoordelijk voor de acties van eenheden onder zijn bevel die betrokken zijn bij het vervoer van migranten in Belarus naar de grens tussen Belarus en lidstaten van de Unie. ASAM laat de vervoerde migranten voor de grensoverschrijding betalen. Die acties zijn onderdeel van operatie “Gate”.

Hij draagt aldus bij aan de activiteiten van het Lukashenka-regime waarbij illegale overschrijdingen van de buitengrenzen van de Unie worden gefaciliteerd.

2.12.2021

168.

Anatol Piatrovich LAPO

Anatoliy Petrovich LAPPO

Анатоль Пятровіч ЛАПО/ ЛАППО

Анатолии Петрович ЛАППО

Luitenant-generaal, voorzitter van het Staatsgrenscomité van de Republiek Belarus (benoemd op 29 december 2016), hoofdgedelegeerde Staatsgrenzen

Geboortedatum: 24.5.1963

Geboorteplaats: Kulakovka, regio/oblast Mogilev, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

Paspoortnummer: MP4098888

Persoonlijk identificatienummer: 3240563K033PB5

Anatol Lapo is als voorzitter van het Staatsgrenscomité verantwoordelijk voor het optreden van grenscontroleorganen onder zijn bevel. Bewezen is dat de grenswachters daarvan migranten de weg hebben gewezen, hebben gegidst of gedwongen om de grens tussen Belarus en lidstaten van de Unie illegaal te overschrijden, en dat zij, door opzettelijk hun taken niet naar behoren uit te voeren, de pogingen van migranten om die grens te overschrijden faciliteren.

Hij is aldus verantwoordelijk voor het organiseren van de activiteiten van het Lukashenka-regime waarbij illegale overschrijdingen van de buitengrenzen van de Unie worden gefaciliteerd.

2.12.2021

169.

Kanstantsin Henadzevich MOLASTAU

Konstantin Gennadevich MOLOSTOV

Канстанцін Генадзьевіч МОЛАСТАЎ

Константин Геннадьевич МОЛОСТОВ

Kolonel, hoofd van de Grensgroep Grodno (benoemd op 1 oktober 2014), militaire eenheid 2141, gedelegeerde Staatsgrenzen

Geboortedatum: 30.5.1970

Geboorteplaats: Krasnoarmeysk, regio Saratov, Russische Federatie

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

Paspoortnummer: KH2479999

Persoonlijk identificatienummer: 3300570K025PB3

Kanstantsin Molastau is als hoofd van de Grensgroep Grodno verantwoordelijk voor het optreden van grenswachters onder zijn bevel. De Grensgroep Grodno heeft door opzettelijk na te laten haar taken naar behoren uit te voeren de pogingen van migranten om de grens met lidstaten van de Unie te overschrijden, gefaciliteerd.

Kanstantsin Molastau draagt aldus bij aan de activiteiten van het Lukashenka-regime waarbij illegale overschrijdingen van de buitengrenzen van de Unie worden gefaciliteerd.

2.12.2021

170.

Pavel Mikalaevich KHARCHANKA

Pavel Nikolaevich KHARCHENKO

Павел Мікалаевіч ХАРЧАНКА

Павел Николаевич ХАРЧЕНКО

Hoofd van het Grensdetachement Polotsk

Geboortedatum: 29.3.1981

Geboorteplaats: Chita, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Russische Federatie)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

Pavel Kharchanka is als hoofd van het Grensdetachement Polotsk verantwoordelijk voor het optreden van grenswachters onder zijn bevel. Het Grensdetachement Polotsk heeft door opzettelijk na te laten zijn taken naar behoren uit te voeren, de pogingen van migranten om de grens met lidstaten van de Unie te overschrijden, gefaciliteerd.

Pavel Kharchanka draagt aldus bij aan de activiteiten van het Lukashenka-regime waarbij illegale overschrijdingen van de buitengrenzen van de Unie worden gefaciliteerd.

2.12.2021

171.

Ihar Mikalaevich GUTNIK

Igor Nikolaevich GUTNIK

Ігар Мікалаевіч ГУТНІК

Игорь Николаевич ГУТНИК

Hoofd van de Grensgroep Brest, kolonel

Geboortedatum: 17.12.1974

Geboorteplaats: het dorp Zabolotye, Smolevichi-district, regio/oblast Minsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Adres: 90 Heroes of Defense of the Brest Fortress St., 224018, Brest, Belarus

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

Paspoortnummer: BM1962867

Ihar Gutnik, die in 2018 vicevoorzitter van de regioraad van Brest is geworden als een van de kandidaten die loyaal zijn aan Lukashenka, is als hoofd van de Grensgroep Brest verantwoordelijk voor het optreden van grenswachters onder zijn bevel. De Grensgroep Brest heeft door opzettelijk na te laten haar taken naar behoren uit te voeren, de pogingen van migranten om de grens met lidstaten van de Unie te overschrijden, gefaciliteerd.

Ihar Gutnik draagt aldus bij aan de activiteiten van het Lukashenka-regime waarbij illegale overschrijdingen van de buitengrenzen van de Unie worden gefaciliteerd.

2.12.2021

172.

Aliaksandr Barysavich DAVIDZIUK

Aleksandr Borisovich DAVIDIUK

Аляксандр Барысавіч ДАВІДЗЮК

Александр Борисович ДАВИДЮК

Kolonel, hoofd van het Grensdetachement Lida, militaire eenheid 1234 (benoemd op 27 september 2016), gedelegeerde Staatsgrenzen

Lid van de Raad van Afgevaardigden van het Lida-district van de 28e convocatie (geïnstalleerd op 2 februari 2018)

Geboortedatum: 4.5.1973

Geboorteplaats: Novograd-Volynsky, regio Zhytomyr, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Oekraïne)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

Paspoortnummer: KH2613034

Persoonlijk identificatienummer: 3040573E050PB7

Aliaksandr Davidziuk is als hoofd van het Grensdetachement Lida verantwoordelijk voor het optreden van grenswachters onder zijn bevel. Het Detachement Lida heeft door opzettelijk zijn taken niet naar behoren uit te voeren, de pogingen van migranten om de grens met lidstaten van de Unie te overschrijden, gefaciliteerd. Hij draagt aldus bij aan de activiteiten van het Lukashenka-regime waarbij illegale overschrijdingen van de buitengrenzen van de Unie worden gefaciliteerd.

2.12.2021

173.

Maksim Viktaravich BUTRANETS

Maxim Viktorovich BUTRANETS

Максім Віктаравіч БУТРАНЕЦ

Максим Викторович БУТРАНЕЦ

Hoofd van de Grensgroep Smorgon, militaire eenheid 2044 (benoemd in maart 2018), gedelegeerde Staatsgrenzen

Geboortedatum: 12.12.1978

Geboorteplaats: Sverdlovsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Russische Federatie)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

Maksim Butranets is als hoofd van de Grensgroep Smorgon verantwoordelijk voor het optreden van grenswachters onder zijn bevel. De Grensgroep Smorgon heeft door opzettelijk haar taken niet naar behoren uit te voeren de pogingen van migranten om de grens met lidstaten van de Unie te overschrijden, gefaciliteerd. Maksim Butranets verklaarde ook dat het aantal migranten aan de Belarussisch-Litouwse grens op het gebruikelijke niveau bleef, terwijl er aan Litouwse zijde een aanzienlijke stijging te noteren viel. Hij draagt aldus bij aan de activiteiten van het Lukashenka-regime waarbij illegale overschrijdingen van de buitengrenzen van de Unie worden gefaciliteerd.

2.12.2021

174.

Anatol Anatolyevich GLAZ

Anatoliy Anatolyevich GLAZ

Анатоль Анатольевіч ГЛАЗ

Анатолий Анатольевич ГЛАЗ

Hoofd van het Departement Informatie en Digitale Diplomatie (woordvoerder) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Belarus

Geboortedatum: 31.7.1982

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

Anatol Glaz is sinds 11 juni 2018 hoofd van het Departement Informatie en Digitale Diplomatie en woordvoerder van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Belarus. Als zodanig heeft hij een aantal publieke verklaringen afgelegd die het beleid van het Lukashenka-regime steunen bij zijn pogingen om illegale overschrijdingen van de buitengrenzen van lidstaten van de Unie te faciliteren. Ook heeft hij de gedwongen landing zonder deugdelijke motivering van passagiersvlucht FR4978 op de luchthaven van Minsk op 23 mei 2021 publiekelijk verdedigd. Dat politiek gemotiveerde besluit had tot doel het arresteren en opsluiten van de oppositiejournalist Raman Pratasevich en van Sofia Sapega en is een vorm van onderdrukking van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie in Belarus.

Aldus steunt hij het Lukashenka-regime.

2.12.2021

175.

Siarhei Aliaksandravich EPIKHAU

Sergei Aleksandrovich EPIKHOV

Сяргей Аляксандравіч ЕПІХАЎ

Сергей Александрович ЕПИХОВ

Rechter bij de regionale rechtbank van Minsk

Geboortedatum: 16.5.1966

Adres: 38 Timoshenko St., apt. 198, Minsk, Belarus;

59 L. Tolstoy St., apt. 80, Vileika, Belarus;

14 Kedyshko St., apt. 11, Minsk, Belarus

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

Persoonlijk identificatienummer: 3160566B046PB4

Siarhei Epikhau is als rechter bij de regionale rechtbank van Minsk verantwoordelijk voor politiek gemotiveerde vonnissen tegen oppositieleiders en activisten, met name de veroordeling van Maria Kolesnikova en Maksim Znak, die door mensenrechtenorganisaties als politieke gevangenen worden beschouwd. Tijdens processen die onder zijn leiding plaatsvonden zijn schendingen van de rechten van verdediging en van het recht op een eerlijk proces gemeld.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, ernstige ondermijning van de rechtsstaat en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

2.12.2021

176.

Ihar Viachaslavavich LIUBAVITSKI

Igor Viacheslavovich LIUBOVITSKI

Ігар Вячаслававіч ЛЮБАВІЦКІ

Игорь Вячеславович ЛЮБОВИЦКИЙ

Rechter bij het Hooggerechtshof van de Republiek Belarus

Geboortedatum: 21.7.1983

Adres: Vogel 1K St., apt. 17, Minsk, Belarus

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

Persoonlijk identificatienummer: 3210783C002PB2

Ihar Liubavitski is als rechter bij het Hooggerechtshof van de Republiek Belarus verantwoordelijk voor politiek gemotiveerde vonnissen tegen oppositieleiders, activisten en journalisten, met name de veroordeling van Viktar Babarika, presidentskandidaat voor de oppositie, die door mensenrechtenorganisaties als politieke gevangene wordt beschouwd.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, ernstige ondermijning van de rechtsstaat en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

2.12.2021

177.

Siarhei Siarheevich GIRGEL

Sergei Sergeevich GIRGEL

Сяргей Сяргеевіч ГIРГЕЛЬ

Сергей Сергеевич ГИРГЕЛЬ

Openbaar hoofdaanklager van het departement van het Openbaar Ministerie

Geboortedatum: 16.6.1978

Adres: 16 Lidskaya St., apt. 165, Minsk, Belarus

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

Persoonlijk identificatienummer: 3160678H018PB5

Als openbaar hoofdaanklager van het Openbaar Ministerie vertegenwoordigde Siarhei Girgel het Lukashenka-regime in politiek gemotiveerde zaken tegen oppositieleiders en leden van het maatschappelijk middenveld. Hij vervolgde met name Viktar Babarika, presidentskandidaat voor de oppositie, die door mensenrechtenorganisaties als politieke gevangene wordt beschouwd. Siarhei Girgel heeft bij de rechter voortdurend verzocht om lange gevangenisstraffen.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, ernstige ondermijning van de rechtsstaat en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

2.12.2021

178.

Valiantsina Genadzeuna KULIK

Valentina Gennadevna KULIK

Валянціна Генадзьеўна КУЛІК

Валентина Геннадьевна КУЛИК

Rechter bij het Hooggerechtshof van de Republiek Belarus

Geboortedatum: 15.1.1960

Adres: 54 Angarskaya St., apt. 48, Minsk, Belarus

Geslacht: vrouw

Nationaliteit: Belarussisch

Persoonlijk identificatienummer: 4150160A119PB2

Valiantsina Kulik is als rechter bij het Hooggerechtshof van de Republiek Belarus verantwoordelijk voor politiek gemotiveerde uitspraken tegen activisten en oppositieleiders. Zij wees met name het verzoek van Viktar Babarika af om een civiele zaak te openen op basis van zijn klachten over de weigering van de centrale kiescommissie hem als presidentskandidaat te registreren.

Zij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, ernstige ondermijning van de rechtsstaat en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

2.12.2021

179.

Andrei Andreevich PRAKAPUK

Andrey Andreevich PROKOPUK

Андрэй Андрэевіч ПРАКАПУК

Андрей Андреевич ПРОКОПУК

Adjunct-directeur van de afdeling Financieel Onderzoek van het Comité Staatscontrole van de Republiek Belarus

Kolonel van de financiële politie

Geboortedatum: 22.7.1973

Geboorteplaats: Kobrin, regio Brest, Belarus

Adres: 22 Mira St., apt. 88, Priluki, regio Minsk, Belarus

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

Persoonlijk identificatienummer: 3220773C061PB1

Andrei Prakapuk is als adjunct-directeur van de afdeling Financieel Onderzoek van het Comité Staatscontrole van de Republiek Belarus verantwoordelijk voor politiek gemotiveerde campagnes van zijn afdeling tegen journalisten en onafhankelijke Belarussische media. Hij keurde persoonlijk het besluit goed voor een huiszoeking bij het onafhankelijke mediakanaal TUT.by, spande een rechtszaak aan tegen TUT.by en de journalisten van TUT.by en liet de toegang tot de TUT.by-website blokkeren.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, repressie van de het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie, en voor ernstige ondermijning van de rechtsstaat.

2.12.2021

180.

Ihar Anatolevich MARSHALAU

Igor Anatolevich MARSHALOV

Ігар Анатольевіч МАРШАЛАЎ

Игорь Анатольевич МАРШАЛОВ

Vicevoorzitter van het Comité Staatscontrole, directeur van de afdeling Financieel Onderzoek van het Comité Staatscontrole

Generaal-majoor van de financiële politie

Geboortedatum: 12.1.1972

Geboorteplaats: Shklov, regio/oblast Mogilev, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Adres: 15 Shchukina St., Minsk, Belarus;

43A Franciska St., apt. 41, Minsk, Belarus

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

Persoonlijk identificatienummer: 3120172H018PB4

Ihar Marshalau is vicevoorzitter van het Comité Staatscontrole van Belarus en directeur van de afdeling Financieel Onderzoek van het Comité Staatscontrole. Hij is als zodanig verantwoordelijk voor het openen van een politiek gemotiveerde zaak over belastingontduiking tegen het mediakanaal TUT.by, die gebaseerd zou zijn op artikel 243 van het Wetboek van Strafrecht van de Republiek Belarus. Dat bedreigt de mediavrijheid in Belarus. Ook is hij verantwoordelijk voor de huiszoekingen die in mei 2021 werden gehouden in het kantoor van TUT.by in Minsk, in regionale kantoren en bij verschillende medewerkers van TUT.by.

Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de detentie van leden van de Press Club Belarus in december 2020, voor een huiszoeking in het kantoor van Rechten van mensen met een handicap in januari 2021, waarbij verschillende zaken in beslag werden genomen en Aleh Hrableuski en Syarhei Drazdouski op agressieve wijze ondervraagd werden, voor de detentie van en beschuldigingen van belastingontduiking tegen Liliya Ulasava, lid van de coördinatieraad, en voor de huiszoekingen bij en detentie van medewerkers van het softwarebedrijf PandaDoc, van het initiatief “Protect Belarus”, in september 2021.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie, en voor ernstige ondermijning van de rechtsstaat.

2.12.2021

181.

Hanna Mikhailauna SAKALOUSKAYA

Anna Mikhaylovna SOKOLOVSKAYA

Ганна Міхайлаўна САКАЛОЎСКАЯ

Анна Михайловна СОКОЛОВСКАЯ

Rechter van het gerechtelijk college voor civiele zaken bij het Hooggerechtshof

Geboortedatum: 18.9.1955

Adres: 22 Surhanava St., apt. 1, Minsk, Belarus

Geslacht: vrouw

Nationaliteit: Belarussisch

Persoonlijk identificatienummer: 4180955A015P80

Als rechter bij het Hooggerechtshof van de Republiek Belarus is Hanna Sakalouskaya verantwoordelijk voor het politiek gemotiveerde besluit om het Belarussische PEN-centrum – een Belarussische maatschappelijke organisatie – op te heffen. Ook is zij verantwoordelijk voor het politiek gemotiveerde besluit dat heeft geleid tot de opheffing van het Belarussisch Helsinki Comité (BHC), door op 2 september 2021 de klacht van het BHC – over de waarschuwing van het Belarussische Ministerie van Justitie aan het adres van BHC – af te wijzen.

Zij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, ernstige ondermijning van de rechtsstaat en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

2.12.2021

182.

Marat Siarheevich MARKAU

Marat Sergeevich MARKOV

Марат Сяргеевіч МАРКАЎ

Марат Сергеевич МАРКОВ

Voorzitter van de raad van bestuur van de door de staat gecontroleerde televisiezender ONT, en gastheer van het programma “Markov: Nothing Personal”

Geboortedatum: 1.5.1969

Geboorteplaats: Luninets, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

Marat Markau is voorzitter van de raad van bestuur van de door de staat gecontroleerde televisiezender ONT, en gastheer van het programma “Markov: Nothing Personal”. In die functie heeft hij het Belarussische publiek bewust voorzien van valse informatie over de verkiezingsresultaten, de demonstraties en de door de staatsautoriteiten begane repressie, alsmede over de omstandigheden van de gedwongen landing van passagiersvlucht FR4978 op de luchthaven van Minsk zonder deugdelijke motivering op 23 mei 2021. Hij is rechtstreeks verantwoordelijk voor de manier waarop televisiezender ONT informatie over de situatie in het land brengt en steunt zo de autoriteiten, met inbegrip van Lukashenka. Aldus steunt hij het Lukashenka-regime.

Hij voerde het eerste gedwongen interview met Raman Pratasevich, nadat die door de Belarussische autoriteiten werd aangehouden en volgens talrijke meldingen werd gefolterd. Hij bedreigde en intimideerde ook werknemers van ONT die in de nasleep van de frauduleuze presidentsverkiezingen van 2020 en het hardhandig optreden van de autoriteiten deelnamen aan stakingen. Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

2.12.2021

183.

Dzmitry Siarheevich KARSIUK

Dmitriy Sergeevich KARSIUK

Дзмітрый Сяргеевіч КАРСЮК

Дмитрий Сергеевич КАРСЮК

Rechter bij de centrale districtsrechtbank van Minsk

Geboortedatum: 7.7.1995

Geslacht: man

Nationaliteit: Belarussisch

Als rechter bij de centrale districtsrechtbank van Minsk is Dzmitriy Karsiuk verantwoordelijk voor talrijke politiek gemotiveerde vonnissen tegen vreedzame demonstranten, met name de veroordeling van Yahor Viarshynin, Pavel Lukoyanov, Artsiom Sakovich en Mikalai Shemetau, die door de Belarussische mensenrechtenorganisatie Viasna als politieke gevangenen worden erkend. Hij heeft mensen veroordeeld tot het strafkamp, de gevangenis of huisarrest voor hun deelname aan vreedzame demonstraties, posts op sociale media, het gebruik van de wit-rood-witte vlag van Belarus en andere uitoefeningen van burgerlijke vrijheden.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, ernstige ondermijning van de rechtsstaat en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

2.12.2021

▼M35

B.   In artikel 2, lid 1, bedoelde rechtspersonen, entiteiten en lichamen

▼M45 

Naam

(Engelse transcriptie van de Belarussische spelling)

(Engelse transcriptie van de Russische spelling)

Naam

(Belarussische spelling)

(Russische spelling)

Informatie ter identificatie

Redenen voor plaatsing op de lijst

Datum van plaatsing op de lijst

1.

Beltechexport

Белтехэкспорт

Adres: Nezavisimosti avenue 86-B, Minsk, Belarus

Website: https://bte.by/

E-mailadres: mail@bte.by

Beltechexport is een particuliere entiteit die door Belarussische staatsbedrijven geproduceerde wapens en militaire uitrusting uitvoert naar landen in Afrika, Zuid-Amerika, Azië en het Midden-Oosten. Beltechexport heeft nauwe banden met het Ministerie van Defensie van Belarus.

Beltechexport trekt aldus profijt van zijn banden met het Lukashenka-regime en steunt het dat regime door het presidentieel kabinet voordelen te verschaffen.

17.12.2020

2.

Dana Holdings

ТАА “Дана Холдынгз”

ООО “Дана Холдингз”

Adres: Peter Mstislavetsstraat 9, woning 3 (kantoor 4), Minsk 220076, Belarus

Registratienummer: 690611860

Websites: https://bir.by/; https://en.dana-holdings.com; https://dana-holdings.com/

E-mailadres: info@bir.by

Tel.: +375 (29) 636-23-91

Dana Holdings is een van de voornaamste vastgoedontwikkelaars en bouwondernemingen in Belarus. De onderneming en haar dochterondernemingen ontvingen rechten voor de ontwikkeling van percelen grond en ontwikkelden verscheidene grote wooncomplexen en zakencentra.

Personen die naar verluidt Dana Holdings vertegenwoordigen, onderhouden nauwe betrekkingen met president Lukashenka. Liliya Lukashenka, de schoondochter van de president, bekleedde een hoge positie in Dana Astra.

Dana Holdings is nog steeds economisch actief in Belarus.

Dana Holdings trekt aldus profijt van het Lukashenka-regime, en steunt dat.

17.12.2020

3.

Dana Astra

ЗТАА “Дана Астра”

ИООО “Дана Астра”

Adres: Peter Mstislavetsstraat 9, woningen 9-13, Minsk 220076, Belarus

Registratienummer: 191295361

Websites: https://bir.by/; https://en.dana-holdings.com; https://dana-holdings.com/

E-mailadres: PR@bir.by

Tel.: +375 (17) 269-32-60, +375 (17) 269-32-51

Dana Astra, voorheen een dochteronderneming van Dana Holdings, is een van de voornaamste vastgoedontwikkelaars en bouwondernemingen in Belarus. Het bedrijf ontving rechten voor de ontwikkeling van percelen grond en ontwikkelt het multifunctioneel centrum “Minsk World”, dat door het bedrijf wordt aangekondigd als de grootste investering van zijn soort in Europa.

Personen die naar verluidt Dana Astra vertegenwoordigen, onderhouden nauwe betrekkingen met president Lukashenka. Liliya Lukashenka, de schoondochter van de president, bekleedde een hoge positie in het bedrijf.

Dana Astra trekt aldus profijt van het Lukashenka-regime, en steunt dat.

17.12.2020

4.

GHU – Hoofdbureau economie van het presidentieel kabinet

Главное хозяйственное управление

Adres: Miasnikovastraat 37, Minsk, Belarus

Website: http://ghu.by

E-mailadres: ghu@ghu.by

Het hoofdbureau economie (GHU) van het presidentieel kabinet is de grootste exploitant van niet-residentieel vastgoed in de Republiek Belarus en stuurt talloze ondernemingen aan.

Victor Sheiman, die als voormalig hoofd van het directoraat Vastgoedbeheer van de president van Belarus rechtstreeks controle uitoefende over het GHU, heeft op verzoek van president Aliaksandr Lukashenka toezicht gehouden op de veiligheid van de presidentsverkiezingen van 2020.

Het GHU trekt aldus profijt van zijn banden met het Lukashenka-regime en steunt het dat.

17.12.2020

5.

SYNESIS LLC

ООО “Синезис”

Adres: Platonovastraat 20B, Minsk 220005, Belarus; Mantulinskayastraat 24, Moskou 123100, Rusland

Inschrijvingsnummer: 190950894 (Belarus); 7704734000/

770301001 (Rusland)

Website: https://synesis.partners; https://synesis-group.com/

E-mailadres: yuriy.serbenkov@synesis.by

Tel.: +375 (17) 240-36-50

Synesis LLC levert de Belarussische autoriteiten een surveillanceplatform dat video-opnamen kan doorzoeken en analyseren en gebruik kan maken van gezichtsherkenningssoftware, waardoor het bedrijf verantwoordelijk is voor de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie door het staatsapparaat van Belarus.

Werknemers van Synesis mogen niet in het Belarussisch communiceren, waarmee het bedrijf het door het Lukashenka-regime gevoerde beleid van discriminatie op grond van taal ondersteunt.

Het Belarussische Comité voor Staatsveiligheid (KGB) en het Ministerie van Binnenlandse Zaken zijn geregistreerd als gebruiker van een door Synesis ontworpen systeem. Het bedrijf trekt aldus profijt van zijn banden met het Lukashenka-regime en steunt het dat.

De voormalige directeur, oprichter en voormalig meerderheidsaandeelhouder van Synesis, Alexander Shatrov, heeft de mensen die tegen het Lukashenka-regime protesteren, openlijk bekritiseerd en het gebrek aan democratie in Belarus gerelativeerd.

17.12.2020

6.

Open vennootschap op aandelen AGAT Electromechanical Plant

Агат-электромеханический завод

Adres: Nezavisimosti avenue 115, Minsk 220114, Belarus

Website: https://agat-emz.by/

E-mailadres: marketing@agat-emz.by

Tel.:

+375 (17) 272-01-32;

+375 (17) 570-41-45

De open vennootschap op aandelen AGAT Electromechanical Plant is onderdeel van de Belarussische staatsautoriteit voor militaire industrie van de Republiek Belarus (ook bekend als SAMI of State Military Industrial Committee (Militair-industrieel staatscomité)) die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het militair-technische beleid van de staat en ondergeschikt is aan de Raad van ministers en de president van Belarus.

De open vennootschap op aandelen AGAT Electromechanical Plant trekt aldus profijt van zijn banden met het Lukashenka-regime en steunt het dat.

De onderneming produceert “Rubezh”, een anti-oproerversperringsysteem dat is ingezet tegen vreedzame demonstraties in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 9 augustus 2020, waarmee de onderneming verantwoordelijk is voor de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

17.12.2020

7.

140 Repair Plant

140 ремонтный завод

Website: 140zavod.org

140 Repair Plant is onderdeel van de Belarussische staatsautoriteit voor militaire industrie van de Republiek Belarus (ook bekend als SAMI of State Military Industrial Committee (Militair-industrieel staatscomité)) die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het militair-technische beleid van de staat en ondergeschikt is aan de Raad van ministers en de president van Belarus. 140 Repair Plant trekt aldus profijt van zijn banden met het Lukashenka-regime en steunt het dat.

De onderneming produceert transport- en pantservoertuigen die zijn ingezet tegen vreedzame demonstraties in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 9 augustus 2020, waarmee de onderneming verantwoordelijk is voor de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

17.12.2020

8.

MZKT (ook bekend als VOLAT)

МЗКТ - Минский завод колёсных тягачей

Website: www.mzkt.by

MZKT (ook bekend als VOLAT) is onderdeel van de Belarussische staatsautoriteit voor militaire industrie van de Republiek Belarus (ook bekend als SAMI of State Military Industrial Committee (Militair-industrieel staatscomité)) die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het militair-technische beleid van de staat en ondergeschikt is aan de Raad van ministers en de president van Belarus. MZKT (ook bekend als VOLAT) trekt aldus profijt van zijn banden met het Lukashenka-regime en steunt het dat.

Werknemers van MZKT die protesteerden tijdens het bezoek van Alaksandr Lukashenka aan de fabriek en die in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020 in Belarus in staking gingen, zijn ontslagen, hetgeen het bedrijf verantwoordelijk maakt voor schending van de mensenrechten.

17.12.2020

9.

Sohra-groep / Sohra LLC

ООО Сохра

Adres: Revolucyonnayastraat 17/19, kantoor 22, 220030 Minsk, Belarus

Registratienummer: 192363182

Website: http://sohra.by/

E-mailadres: info@sohra.by

Het bedrijf Sohra was eigendom van Aliaksandr Zaitsau, een van de meest invloedrijke zakenlieden in Belarus, die nauwe banden onderhoudt met het Belarussische politieke establishment en een naaste medewerker is van Lukashenka's oudste zoon Viktar. Sohra stimuleert de verkoop van Belarussische industriële producten in landen in Afrika en het Midden-Oosten. Sohra is medeoprichter van het defensie-bedrijf BSVT-New Technologies, dat zich bezighoudt met wapenproductie en de modernisering van raketten. Sohra gebruikt zijn bevoorrechte positie om als gevolmachtigde te dienen tussen het Belarussische politieke establishment en Belarussische staatsbedrijven, en buitenlandse partners in Afrika en het Midden-Oosten. Het is ook betrokken bij goudwinning in Afrikaanse landen op basis van door het Lukashenka-regime verkregen concessies.

De Sohra-groep trekt aldus profijt van het Lukashenka-regime.

21.6.2021

10.

Bremino-groep LLC

ООО “Бремино групп”

Adres: Niamihastraat 40, Minsk 220004, Belarus; dorp Bolbasovo, Zavodskaya 1k, regio/oblast Orsha, Belarus

Registratienummer: 691598938

Website: http://www.bremino.by

E-mailadres: office@bremino.by; marketing@bremino.by

De Bremino-groep is initiatiefnemer en medebeheerder van de speciale economische zone Bremino-Orsha, dat per presidentieel decreet, ondertekend door Aliaksandr Lukashenka, werd opgericht. Het bedrijf heeft voor het ontwikkelen van de zone Bremino-Orsha staatssteun ontvangen, alsook verschillende financiële, belasting- en andere voordelen. De eigenaren van de Bremino-groep – Aliaksandr Zaitsau, Mikalai Varabei en Aliaksei Aleksin – behoren tot de intieme kring van zakenlieden rondom Lukashenka en onderhouden nauwe banden met Lukashenka en diens familie.

De Bremino-groep trekt aldus profijt van het Lukashenka-regime.

De Bremino-groep is eigenaar van het transport- en logistiek centrum (Transport and Logistics Center, TLC) te Bremino-Bruzgi aan de grens tussen Belarus en Polen dat door het Lukashenka-regime werd gebruikt als onderdak voor migranten die naar de grens tussen Belarus en de Unie zijn vervoerd met als doel die illegaal over te steken. Het TLC te Bremino-Bruzgi was ook een locatie voor het propagandabezoek van Lukashenka aan de migranten.

De Bremino-groep draagt aldus bij aan de activiteiten van het Lukashenka-regime waarbij illegale overschrijdingen van de buitengrenzen van de Unie worden gefaciliteerd.

21.6.2021

11.

Globalcustom Management LLC

ООО “Глобалкастом-менеджмент”

Adres: Nemigastraat 40/301, Minsk, Belarus

Registratienummer: 193299162

Website: https://globalcustom.by/

E-mailadres: info@globalcustom.by

Globalcustom Management is verbonden met het directoraat Vastgoedbeheer van de president van Belarus dat voorheen geleid werd door Viktar Sheiman, die al in 2004 op de Uniesanctielijst is geplaatst. Het bedrijf is betrokken bij de smokkel van goederen naar Rusland, wat onmogelijk is zonder de toestemming van het Lukashenka-regime, dat de grenswachten en douane controleert. Ook de geprivilegieerde positie van het bedrijf bij de uitvoer van bloemen naar Rusland is te danken aan de steun van het regime. Globalcustom Management was de eerste eigenaar van GardService, het enige particuliere bedrijf waaraan Lukashenka het recht heeft toegekend om wapens te gebruiken. Globalcustom Management trekt aldus profijt van het Lukashenka-regime.

21.6.2021

12.

Belarusski Avtomobilni Zavod (BelAZ) / Open vennootschap op aandelen “BELAZ”

Open vennootschap op aandelen “BELAZ” - Beheermaatschappij van “BELAZ-HOLDING” Holding

ААТ “БЕЛАЗ”

ОАО “БЕЛАЗ”

Adres: 40 let Oktyabryastraat 4, 222161, Zhodino, regio/oblast Minsk, Belarus

Website: https://belaz.by

De open vennootschap op aandelen BelAZ is een van de belangrijkste staatsbedrijven in Belarus en een van de grootste fabrikanten van zware vrachtwagens en kiepwagens ter wereld. Het is een belangrijke inkomstenbron van het Lukashenka-regime. Lukashenka verklaarde dat de overheid het bedrijf altijd zal steunen en noemde het een “Belarussisch merk” en “deel van het nationaal erfgoed”. De open vennootschap op aandelen BelAZ heeft ruimte en materiaal geboden om een politieke bijeenkomst te organiseren ten gunste van het Lukashenka-regime. De open vennootschap op aandelen BelAZ trekt aldus profijt van en steunt zij het Lukashenka-regime.

Werknemers van de open vennootschap op aandelen BelAZ die in de nasleep van de frauduleuze verkiezingen van augustus 2020 in Belarus deelnamen aan stakingen en vreedzame demonstraties werden bedreigd met ontslag en geïntimideerd door het management. Een groep werknemers werd door de open vennootschap op aandelen BelAZ in de bedrijfsgebouwen opgesloten om te verhinderen dat ze zich bij andere demonstranten zouden voegen. Het management van het bedrijf presenteerde een staking in de media als een personeelsvergadering. De open vennootschap op aandelen BelAZ is daarom verantwoordelijk voor de repressie van het maatschappelijk middenveld en steunt het Lukashenka-regime.

21.6.2021

13.

Minskii Avtomobilni Zavod (MAZ) / open vennootschap op aandelen “MAZ”

Open vennootschap op aandelen “Minsk Automobile Works” - Beheermaatschappij van “BELAVTOMAZ” Holding

ААТ “Мiнскi аўтамабiльны завод”

ОАО “Минский автомобильный завод”

Adres: Socialisticheskayastraat 2, 220021 Minsk, Belarus

Website: http://maz.by/

Registratiedatum: 16.7.1944

Tel. +375 (17) 217-22-22 Tel. +8000 217-22-22

De open vennootschap op aandelen Automobielfabriek Minsk (MAZ) is een van de grootste autofabrikanten in staatshanden in Belarus. Lukashenka noemde het “een van de belangrijkste industriële ondernemingen van het land”. Het is een bron van inkomsten voor het Lukashenka-regime. MAZ heeft ruimte en materiaal geboden om een politieke bijeenkomst te organiseren ten gunste van het regime. De open vennootschap op aandelen MAZ trekt aldus profijt van en steunt zij het Lukashenka-regime.

Werknemers van de open vennootschap op aandelen MAZ die in de nasleep van de frauduleuze verkiezingen van augustus 2020 in Belarus deelnamen aan stakingen en vreedzame demonstraties werden geïntimideerd en later ontslagen door het management. Een groep werknemers werd door de open vennootschap op aandelen MAZ in de bedrijfsgebouwen opgesloten om te verhinderen dat ze zich bij andere demonstranten zouden voegen. De open vennootschap op aandelen MAZ is daarom verantwoordelijk voor de repressie van het maatschappelijk middenveld en steunt het Lukashenka-regime.

21.6.2021

14.

Logex

ТАА “Лагекс”

ООО “Логекс”

Adres: Kommunisticheskayastraat 24, kantoor 2, Minsk, Belarus

Registratienummer: 192695465

Website: http://logex.by/

E-mailadres: info@logex.by

Logex is verbonden met Aliaksandr Shakutsin, een zakenman die dicht bij het regime staat en reeds op de Uniesanctielijst is geplaatst.

Het bedrijf is betrokken bij de uitvoer van bloemen naar de Russische Federatie tegen dumpingprijzen, wat onmogelijk is zonder de toestemming van het regime, dat de grenswachten en douane controleert. De geprivilegieerde positie van het bedrijf bij de uitvoer van bloemen naar Rusland is te danken aan de steun van het regime. De belangrijkste Belarussische leveranciers van snijbloemen zijn bedrijven met nauwe banden met de leiders van de republiek.

Logex trekt aldus profijt van het Lukashenka-regime.

21.6.2021

15.

JSC “NNK” (Novaia naftavaia kampania)/New Oil Company

ЗАТ “ННК” (Новая нафтавая кампанiя)

ЗАО “ННК” (Новая нефтяная компания)–

Adres: Rakovskastraat 14W, kamer 7, 5e verdieping, Minsk, Belarus

Registratienummer: 193402282

Novaia naftavaia kampania (NNK), New Oil Company, werd in maart 2020 opgericht. Het is het enige particuliere bedrijf dat olieproducten uit Belarus mag uitvoeren, wat wijst op nauwe banden met de autoriteiten en het hoogste niveau van privileges van staatswege. NNK is eigendom van Interservice, een bedrijf van Mikalai Varabei, een van de belangrijkste zakenmannen die profijt trekt van het Lukashenka-regime en het regime steunt. Naar verluidt heeft NNK ook banden met Aliaksei Aleksin, een andere belangrijke Belarussische zakenman die profiteert van het Lukashenka-regime. Volgens berichten in de media is Aleksin samen met Varabei de oprichter van NNK. NNK werd ook door de Belarussische autoriteiten gebruikt om de Belarussische economie aan te passen aan de beperkende maatregelen van de Unie.

NNK trekt aldus profijt van het Lukashenka-regime.

21.6.2021

16.

Belaeronavigatsia

Staatsbedrijf

Белаэранавiгацыя

Дзяржаўнае прадпрыемства

Белаэронавигация

Государственное предприятие

Adres: Korotkevichstraat 19, Minsk 220039, Republiek Belarus

Registratiedatum: 1996

Website: http://www.ban.by/

E-mailadres: office@ban.by

Tel.: +375 (17) 215-40-51

Fax: +375 (17) 213-41-63

Het staatsbedrijf Belaeronavigatsia is verantwoordelijk voor de Belarussische luchtverkeersleiding. Het draagt daarom verantwoordelijkheid voor het op 23 mei 2021 zonder deugdelijke motivering omleiden van passagiersvlucht FR4978 naar het vliegveld van Minsk. Dat politiek gemotiveerde besluit was gericht op het arresteren en in detentie plaatsen van de journalist van de oppositie Raman Pratasevich en van Sofia Sapega, en is een vorm van onderdrukking van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie in Belarus.

Het staatsbedrijf Belaeronavigatsia is daarom verantwoordelijk voor de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

21.6.2021

17.

Openbare vennootschap op aandelen “Belavia Belarusian Airlines”

ААТ “Авiякампанiя Белавiя”

ОАО “Авиакомпания Белавиа”

Adres: Nemigastraat 14A, Minsk 220004, Belarus

Registratiedatum: 4.1.1996

Registratienummer: 600390798

De openbare vennootschap op aandelen “Belavia Belarusian Airlines” is de nationale luchtvaartmaatschappij, en is in staatshanden. Aliaksandr Lukashenka beloofde Belavia alle mogelijke regeringssteun nadat de Unie alle Belarussische luchtvaartmaatschappijen had verboden om door het Unieluchtruim te vliegen en hen de toegang tot Unieluchthavens had ontzegd. Daartoe kwam hij met de Russische president Vladimir Poetin overeen om de opening van nieuwe luchtroutes voor Belavia te plannen.

Het management van Belavia heeft de werknemers voorts bevolen om niet te protesteren tegen de onregelmatigheden bij de verkiezingen en de massale detenties in Belarus, omdat Belavia een staatsbedrijf is.

Belavia trekt aldus profijt van en steunt het bedrijf het Lukashenka-regime.

Belavia is betrokken geweest bij het overbrengen van migranten van het Midden-Oosten naar Belarus. Migranten die de buitengrenzen van de Unie wilden overschrijden, werden vanuit een aantal landen in het Midden-Oosten, met name Libanon, de Verenigde Arabische Emiraten en Turkije, naar Minsk gevlogen aan boord van door Belavia uitgevoerde vluchten. Om dat mogelijk te maken, heeft Belavia nieuwe luchtroutes geopend en het aantal vluchten op bestaande routes opgevoerd. Lokale touroperators traden op als tussenpersonen voor de verkoop van Belavia-tickets aan kandidaat-migranten, en hielpen Belavia daardoor om op de achtergrond te blijven.

Belavia draagt aldus bij aan de activiteiten van het Lukashenka-regime waarbij illegale overschrijdingen van de buitengrenzen van de Unie worden gefaciliteerd.

2.12.2021

18.

Onder de Republiek Belarus vallende gecentraliseerde onderneming “TSENTRKURORT”

Рэспублiканскае унiтарнае прадпрыемства “ЦЭНТРКУРОРТ”

Республиканское унитарное предприятие “ЦЕНТРКУРОРТ”

Adres: Myasnikovastraat 39, Minsk 220030, Belarus

Registratiedatum: 12.8.2003

Registratienummer: 100726604

Staatsbedrijf voor toerisme Tsentrkurort is onderdeel van het directoraat Vastgoedbeheer van de president van Belarus. Naar verluidt is Tsentrkurort een van de bedrijven die de stroom migranten coördineert die de grens tussen Belarus en de Unie wil oversteken. Tsentrkurort heeft ten minste 51 Iraakse burgers geholpen om een visum voor hun bezoek aan Belarus te krijgen, en heeft een overeenkomst voor vervoersdiensten ondertekend met het Belarussische bedrijf “Stroitur”, dat autobussen met chauffeur verhuurt. Migranten, onder wie ook kinderen, zijn met door Tsentrkurort geboekte autobussen van de luchthaven van Minsk naar hotels vervoerd.

Tsentrkurort draagt aldus bij aan de activiteiten van het Lukashenka-regime waarbij illegale overschrijdingen van de buitengrenzen van de Unie worden gefaciliteerd.

2.12.2021

19.

Oskartour LLC

ООО Оскартур

Adres: Karl Marxstraat 25, kamer 1n, Minsk, Belarus

Registratiedatum: 18.10.2016

Registratienummer: 192721937

Oskartour is een touroperator die migranten uit Irak heeft geholpen om visa te verkrijgen en hun daaropvolgende reis naar Belarus door middel van vluchten van Bagdad naar Minsk heeft georganiseerd. Die migranten uit Irak werden later naar de grens tussen de Unie en Belarus gebracht met het doel die grens illegaal te overschrijden. Dankzij Oskartour en zijn contacten met Iraakse luchtvaartmaatschappijen, de Belarussische autoriteiten en het staatsbedrijf Tsentrkurort werden door de Iraakse luchtvaartmaatschappij regelmatige vluchten van Bagdad naar Minsk georganiseerd om meer mensen naar Belarus te brengen die illegaal de buitengrenzen van de Unie wilden overschrijden. Oskartour heeft deelgenomen aan dat door de Belarussische veiligheidsdiensten en staatsbedrijven uitgevoerde systeem van illegale grensoverschrijding.

Oskartour draagt aldus bij aan de activiteiten van het Lukashenka-regime waarbij illegale overschrijdingen van de buitengrenzen van de Unie worden gefaciliteerd.

2.12.2021

20.

Onder de Republiek Belarus vallende gecentraliseerde dochteronderneming “Hotel Minsk”

Гатэль “Мiнск”

Республиканское дочернее унитарное предприятие “Отель Минск”

Adres: Nezavisimosti avenue 11, Minsk, Belarus

Registratiedatum: 26.12.2016/3.4.2017

Registratienummer: 192750964

Website: http://hotelminsk.by/

E-mailadres: hotelminsk@udp.gov.by; marketing@hotelminsk.by

Tel.: +375 (17) 209-90-61

Fax: +375 (17) 200-00-72

Hotel Minsk is een dochteronderneming van het directoraat Vastgoedbeheer van de president van Belarus – een regeringsinstantie die rechtstreeks onder de president valt. Hotel Minsk heeft deelgenomen aan het door de Belarussische veiligheidsdiensten en staatsbedrijven uitgevoerde systeem van illegale grensoverschrijdingen. In het hotel werden migranten gehuisvest voordat zij naar de grens tussen Belarus en de Unie werden vervoerd om die illegaal te overschrijden. Iraakse migranten hadden Hotel Minsk als tijdelijke verblijfplaats vermeld in de visumaanvragen voor Belarus die zij vlak vóór hun aankomst in Belarus hadden ingediend.

Hotel Minsk draagt aldus bij aan de activiteiten van het Lukashenka-regime waarbij illegale overschrijdingen van de buitengrenzen van de Unie worden gefaciliteerd.

2.12.2021

21.

Openbare vennootschap op aandelen “Hotel Planeta”

ААТ “Гасцiнiца Планета”

OAO “Гостиница Планета”

Adres: Pobediteley avenue 31, Minsk, Belarus

Registratiedatum: 1.2.1994/6.3.2000

Registratienummer: 100135173

Website: https://hotelplaneta.by/

E-mailadres: planeta@udp.gov.by

Tel. +375 (17) 226-78-53

Fax +375 (17) 226-78-55

De openbare vennootschap op aandelen Hotel Planeta is een dochteronderneming van het directoraat Vastgoedbeheer van de president van Belarus – een regeringsinstantie die rechtstreeks onder de president valt. Hotel Planeta heeft deelgenomen aan het door de Belarussische veiligheidsdiensten en staatsbedrijven uitgevoerde systeem van illegale grensoverschrijdingen. In het hotel werden migranten gehuisvest voordat zij naar de grens tussen Belarus en de Unie werden vervoerd om die illegaal te overschrijden. Zij betaalden een reisbureau in Bagdad 1 000  USD voor de vlucht, een toeristenvisum en een verblijf in het hotel.

Hotel Planeta draagt aldus bij aan de activiteiten van het Lukashenka-regime waarbij illegale overschrijdingen van de buitengrenzen van de Unie worden gefaciliteerd.

2.12.2021

22.

ASAM (Asobnaia sluzhba aktyunykh merapryemstvau)

OSAM (Otdiel’naya sluzhba aktivnykh mieropriyatiy)

Асобная служба актыўных мерапрыемстваў (АСАМ)

Отдельная служба активных мероприятий (ОСАМ)

Adres: Staatsgrenscomité van de Republiek Belarus, Volodarskystraat 24, Minsk 220050, Belarus

ASAM (Bijzondere Dienst Actieve Maatregelen) is een Belarussische speciale grenswachteenheid onder het gezag van Viktar Lukashenka en onder leiding van Ihar Kruchkou. De ASAM-troepen organiseren in het kader van speciale operatie “Gate” illegale grensoverschrijdingen via Belarus naar Unie-lidstaten en zijn rechtstreeks betrokken bij het vervoer van migranten naar de andere kant van de grens. ASAM laat de vervoerde migranten ook nog eens betalen voor de grensoverschrijding.

ASAM draagt aldus bij aan de activiteiten van het Lukashenka-regime waarbij illegale overschrijdingen van de buitengrenzen van de Unie worden gefaciliteerd.

2.12.2021

23.

Cham Wings Airlines

 

Adres: P.O. Box 30588 Damascus, Syrië.

Website: https://chamwings.com/

Cham Wings Airlines is een maatschappij die chartervluchten van Syrië naar Belarus uitvoert. De luchtvaartmaatschappij heeft het aantal vluchten van Damascus naar Minsk sinds de zomer van 2021 verhoogd om migranten naar Belarus te vervoeren, die van plan waren illegaal de buitengrenzen van de Unie te overschrijden. Cham Wings heeft voorts in het najaar van 2021 twee nieuwe kantoren in Minsk geopend om de vluchten tussen Damascus en Minsk te kunnen organiseren.

Cham Wings Airlines draagt aldus bij aan de activiteiten van het Lukashenka-regime waarbij illegale overschrijdingen van de buitengrenzen van de Unie worden gefaciliteerd.

2.12.2021

24.

VIP Grub

 

Adres: Büyükdere Cad., No:201, Istanbul, Turkije

VIP Grub is een in Istanbul, Turkije, gevestigde paspoort- en visumdienst die reizen naar Belarus organiseert met de uitdrukkelijke bedoeling om migratie naar de Unie te faciliteren. VIP Grub maakt actief reclame voor migratie naar de Unie. VIP Grub draagt aldus bij aan de activiteiten van het Lukashenka-regime waarbij illegale overschrijdingen van de buitengrenzen van de Unie worden gefaciliteerd.

2.12.2021

25.

Openbare vennootschap op aandelen “Grodno Azot”

Met inbegrip van de afdeling “fabriek Khimvolokno” van de openbare vennootschap op aandelen “Grodno Azot”

ААТ “Гродна Азот”

ОАО “Гродно Азот”

Фiлiял “Завод Хiмвалакно” ААТ “Гродна Азот”

Филиал “Завод Химволокно” ОАО “Гродно Азот”

Adres: Kosmonavtov avenue 100, Grodno/Hrodna, Belarus

Registratiedatum: 1965

Registratienummer: 500036524

Website: https://azot.by/en/

Adres: Slavinskogostraat 4, Grodno/Hrodna 230026, Belarus

Registratiedatum: 12.5.2000

Registratienummer: 590046884

Website: www.grodno-khim.by

E-mailadres: office@grodno-khim.by; market@grodno-khim.by; ppm@grodno-khim.by; tnp@grodno-khim.by

Tel./fax: +375 (152) 39-19-00; +375 (152) 39-19-44

De openbare vennootschap op aandelen Grodno Azot is een groot, in Grodno/Hrodna gevestigd staatsbedrijf dat stikstofproducten maakt. Lukashenka heeft het “een heel belangrijk bedrijf, een strategisch bedrijf”, genoemd. Grodno Azot is ook eigenaar van de fabriek Khimvolokno, een grote producent van garens en vezels van polyamide en polyester alsmede van composietmaterialen. Grodno Azot en de fabriek Khimvolokno zijn een aanzienlijke inkomstenbron van het Lukashenka-regime. Aldus steunt Grodno Azot het Lukashenka-regime.

Lukashenka heeft de onderneming bezocht en toen een ontmoeting gehad met vertegenwoordigers ervan om de modernisering van de fabriek en diverse vormen van staatssteun te bespreken. Ook beloofde Lukashenka dat er via een lening een nieuwe stikstoffabriek in Grodno/Hrodna zal worden gebouwd. Grodno Azot trekt aldus profijt van het Lukashenka-regime.

De werknemers van Grodno Azot, onder wie de werknemers in de fabriek Khimvolokno, die hebben deelgenomen aan de vreedzame protesten tegen het regime en hebben gestaakt, werden ontslagen, geïntimideerd en bedreigd door zowel het management van Grodno Azot als vertegenwoordigers van het regime. Grodno Azot is bijgevolg verantwoordelijk voor repressie van het maatschappelijk middenveld.

2.12.2021

26.

Staatsproductieassociatie “Belorusneft”

Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне “Беларуснафта”

Государственное производственное объединение “Белоруснефть”

Adres: Rogachevskayastraat 9, Gomel/Homyel 246003, Belarus

Registratiedatum: 25.2.1966

Registratienummer: 400051902

Belorusneft is een staatsbedrijf dat actief is in de petrochemische sector. Het bedrijfsmanagement heeft werknemers ontslagen die hebben gestaakt, deelgenomen aan protesten tegen het regime of die protesten publiekelijk hebben gesteund. Belorusneft is bijgevolg verantwoordelijk voor repressie van het maatschappelijk middenveld.

2.12.2021

27.

Openbare vennootschap op aandelen “Belshina”

AAT “Белшина”

ОАО “Белшина”

Adres: Minskoe chaussee 4, Bobruisk 213824, Belarus

Registratiedatum: 10.1.1994

Registratienummer: 700016217

Website: http://www.belshinajsc.by/

De openbare vennootschap op aandelen Belshina is een van de voornaamste staatsbedrijven van Belarus en een grote producent van voertuigbanden. Als zodanig is het bedrijf een aanzienlijke inkomstenbron voor het Lukashenka-regime. De Belarussische staat profiteert rechtstreeks van de winsten van Belshina. Aldus steunt Belshina het Lukashenka-regime.

Werknemers van Belshina die na de presidentsverkiezingen van 2020 hebben geprotesteerd en gestaakt, zijn ontslagen. Belshina is bijgevolg verantwoordelijk voor repressie van het maatschappelijk middenveld.

2.12.2021

▼M3
BIJLAGE II

▼M4

Websites voor informatie over de bevoegde autoriteiten bedoeld in artikel 3, artikel 4, lid 2, en artikel 5, en adres voor kennisgevingen aan de Commissie

▼M31

BELGIË

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIJE

https://www.mfa.bg/en/101

TSJECHIË

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DENEMARKEN

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

DUITSLAND

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTLAND

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IERLAND

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRIEKENLAND

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANJE

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANKRIJK

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

KROATIË

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIË

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

CΥΡRUS

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument

LETLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITOUWEN

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.html

HONGARIJE

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

MALTA

https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspx

NEDERLAND

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

OOSTENRIJK

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLEN

https://www.gov.pl/web/dyplomacja

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROEMENIË

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIË

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOWAKIJE

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLAND

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ZWEDEN

http://www.ud.se/sanktioner

VERENIGD KONINKRIJK

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adres voor kennisgevingen aan de Europese Commissie:

Europese Commissie

Dienst Instrumenten voor het buitenlands beleid (FPI)

EEAS 07/99

B-1049 Brussel, België

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼M7
BIJLAGE III

Lijst van uitrusting die zou kunnen worden gebruikt voor binnenlandse repressie, bedoeld in de artikelen 1 bis en 1 ter

1. De volgende vuurwapens, munitie en toebehoren:

1.1. 

vuurwapens die niet vallen onder ML 1 of ML 2 van de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen van de Europese Unie ( 6 ) („de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen”);

1.2. 

munitie speciaal ontworpen voor de vuurwapens die zijn vermeld in punt 1.1, en speciaal daarvoor ontworpen onderdelen;

1.3. 

vuurwapenvizieren die niet vallen onder de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen.

2. Bommen en granaten die niet vallen onder de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen.

3. De volgende voertuigen:

3.1. 

voertuigen uitgerust met een waterkanon, die speciaal zijn ontworpen of aangepast voor oproerbeheersing;

3.2. 

voertuigen die speciaal zijn ontworpen of aangepast om door middel van stroomstoten indringers af te weren;

3.3. 

voertuigen die speciaal zijn ontworpen of aangepast om barricades te verwijderen, met inbegrip van constructiematerieel met bescherming tegen kogels;

3.4. 

voertuigen die speciaal zijn ontworpen voor vervoer of overbrenging van gevangenen en/of gedetineerden;

3.5. 

voertuigen die speciaal zijn ontworpen om mobiele barrières op te werpen;

3.6. 

voor de in de punten 3.1 tot en met 3.5 vermelde voertuigen bestemde onderdelen, speciaal ontworpen voor oproerbeheersing.

Opmerking 1:  Dit punt is niet van toepassing op voertuigen die speciaal zijn ontworpen voor brandbestrijding.

Opmerking 2:   Voor de toepassing van punt 3.5 omvat de term „voertuigen” ook opleggers en aanhangwagens.

4. De volgende explosieven en aanverwante uitrusting:

4.1. 

uitrusting en toestellen die speciaal ontworpen zijn voor het al dan niet elektrisch inleiden van explosies, met inbegrip van ontstekingstoestellen, detonatoren, ontstekers, boosters en slagkoord, alsmede speciaal daarvoor ontworpen onderdelen, met uitzondering van: uitrusting en toestellen die speciaal ontworpen zijn voor een specifiek commercieel gebruik, zijnde het door detonatie in werking stellen of doen functioneren van andere uitrusting of toestellen die niet het veroorzaken van explosies tot functie hebben (bijvoorbeeld toestellen voor het opblazen van airbags, piekstroombegrenzers of toestellen voor het in werking stellen van sprinklerinstallaties);

4.2. 

ladingen voor directionele explosies die niet onder de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen vallen;

4.3. 

de volgende andere explosieven die niet onder de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen vallen, en aanverwante stoffen:

a. 

amatol;

b. 

nitrocellulose (met een stikstofgehalte van meer dan 12,5 %);

c. 

nitroglycol;

d. 

penta-erythritoltetranitraat (PETN);

e. 

picrylchloride;

f. 

2,4,6-trinitrotolueen (TNT).

5. De volgende beschermende uitrusting die niet valt onder ML 13 van de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen:

5.1. 

lichaamspantsering met bescherming tegen kogels en/of messteken;

5.2. 

kogel- en/of fragmentatiebestendige helmen, helmen voor oproerbeheersing, schilden voor oproerbeheersing en kogelbestendige schilden.

Noot: Dit punt heeft geen betrekking op:

— 
uitrusting speciaal ontworpen voor sportactiviteiten;
— 
uitrusting speciaal ontworpen voor de veiligheid op het werk.

6. Simulatieapparatuur die niet onder ML 14 van de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen valt, voor opleiding in het gebruik van vuurwapens en speciaal daarvoor ontworpen programmatuur.

7. Nachtzicht- en thermischebeeldvormingsapparatuur en beeldversterkerbuizen die niet onder de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen vallen.

8. Scheermesprikkeldraad.

9. Militaire messen, gevechtsmessen en bajonetten met een bladlengte van meer dan 10 cm.

▼M40

9a Stoffen voor oproerbeheersing als omschreven in punt 1A004.a.4 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1749 van de Commissie van 7 oktober 2020 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik.

▼M7

10. Productieapparatuur die speciaal is ontworpen voor de in deze lijst vermelde goederen.

11. Specifieke technologie voor de ontwikkeling, de vervaardiging of het gebruik van de in deze lijst vermelde goederen.

▼M40
BIJLAGE IV

UITRUSTING, TECHNOLOGIE EN SOFTWARE ALS BEDOELD IN DE ARTIKELEN 1 QUATER EN 1 QUINQUIES

Algemeen

Niettegenstaande de inhoud van deze bijlage is zij niet van toepassing op:

a) 

uitrusting, technologie of software die is vermeld in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad ( 7 ) of in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen, of

b) 

software die is ontworpen voor installatie door de gebruiker zonder wezenlijke ondersteuning van de leverancier en die algemeen voor het publiek verkrijgbaar is doordat zij via de detailhandel zonder beperkingen uit voorraad wordt verkocht via:

i) 

winkelverkoop,

ii) 

postorderverkoop,

iii) 

elektronische transacties, of

iv) 

telefonische verkoop, of

c) 

software die tot het publieke domein behoort.

De categorieën A, B, C, D en E verwijzen naar de categorieën in Verordening (EG) nr. 428/2009.

De uitrusting, technologie en software als bedoeld in de artikelen 1 quater en 1 quinquies omvatten:

A. 

Lijst van uitrusting

— 
Systemen voor deep packet inspection,
— 
Systemen voor interceptie op netwerken, waaronder systemen voor interceptiebeheer (IMS) en systemen voor informatie over bewaring van gegevens,
— 
Monitoringsystemen voor radiofrequenties,
— 
Stoorsystemen voor netwerken en satellietverbindingen,
— 
Systemen voor infectie op afstand,
— 
Spraakherkennings en –verwerkingssystemen,
— 
Systemen voor interceptie en monitoring van IMSI ( 8 ), MSISDN ( 9 ), IMEI ( 10 ) en TMSI ( 11 ),

▼M44

— 
Systemen, apparatuur en onderdelen daarvan, speciaal ontworpen of aangepast voor het maken, controleren en besturen of leveren van “inbraakprogrammatuur” als omschreven in Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad ( 12 ),

▼M40

— 
Uitrusting die is ontworpen of aangepast voor het uitvoeren van cryptanalyse,
— 
Systemen voor tactische interceptie en monitoring van SMS ( 13 )/GSM ( 14 )/GPS ( 15 )/GPRS ( 16 )/UMTS ( 17 )/CDMA ( 18 )/PSTN ( 19 ),
— 
Systemen voor interceptie van informatie en monitoring van DHCP ( 20 )/SMTP ( 21 ), GTP ( 22 ),
— 
Systeem voor patroonherkenning en –profilering,
— 
Op afstand werkende forensische systemen,
— 
Systemen voor semantische verwerking,
— 
Systemen voor het breken van de codes van WEP- en WPA-verbindingen,
— 
Interceptiesystemen voor merkgebonden en standaard VoIP-protocollen.
B. 

Niet gebruikt.

C. 

Niet gebruikt.

D. 

“Software” voor de “ontwikkeling”, de “productie” of het “gebruik” van de in punt A bedoelde apparatuur en “software” met de kenmerken van de in punt A bedoelde apparatuur, of die de functies daarvan uitoefent of simuleert.

E. 

“Technologie” voor de “ontwikkeling”, de “productie” of het “gebruik” van de in punt A vermelde uitrusting.

Uitrusting, technologie of software die binnen die categorieën valt, wordt uitsluitend door deze bijlage bestreken voor zover zij past binnen de algemene beschrijving “systemen voor interceptie en monitoring van internet-, telefoon- en satellietcommunicatie”.

In deze bijlage wordt onder “monitoring” verstaan het vastleggen, extraheren, decoderen, opslaan, verwerken, analyseren en archiveren van de inhoud van gesprekken en van netwerkdata.

▼M46
BIJLAGE V

LIJST VAN DE IN ARTIKEL 1 SEXIES, LID 7, ARTIKEL 1 SEPTIES, LID 7, EN ARTIKEL 1 SEPTIES BIS, LID 1, BEDOELDE NATUURLIJKE PERSONEN, RECHTSPERSONEN, ENTITEITEN OF LICHAMEN

Ministerie van Defensie (Belarus)

▼M46
BIJLAGE V bis

IN ARTIKEL 1 SEPTIES, LID 1, EN ARTIKEL 1 SEPTIES BIS, LID 1, VAN DE VERORDENING BEDOELDE GOEDEREN EN TECHNOLOGIE

De algemene opmerkingen, acroniemen en afkortingen en definities in bijlage I bij Verordening (EU) 2021/821 gelden voor deze bijlage, met uitzondering van “Deel I – Algemene opmerkingen, acroniemen en afkortingen en definities, algemene opmerkingen bij bijlage I, punt 2.”.

De in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen (Common Military List – CML) van de Europese Unie ( 23 ) gebruikte definities en termen gelden voor deze bijlage.

▼M47

Onverminderd artikel 1 quaterdecies van deze verordening vallen niet aan controle onderworpen producten met een of meer van de in deze bijlage vermelde componenten niet onder de controles krachtens de artikelen 1 septies en 1 septies bis van deze verordening.

▼M46

Categorie I — Elektronica

X.A.I.001 

Elektronische apparaten en componenten.

a. 

“Microprocessor-microschakelingen”, “microcomputer-microschakelingen” en microbesturing-microschakelingen, met een of meer van de volgende kenmerken:

1. 

Een prestatiesnelheid van 5 gigaflops of meer en een rekenkundige eenheid (ALU) met een toegangsbereik van 32 bit of meer;

2. 

Een klokfrequentie hoger dan 25 MHz; of

3. 

Meer dan één gegevens/instructiehoofdlijn of seriële communicatiepoort die een rechtstreekse externe verbinding biedt tussen parallelle “microprocessor-microschakelingen” met een overbrengsnelheid van 2,5 Mbyte/s;

b. 

Geïntegreerde geheugenschakelingen, als hieronder:

1. 

Elektrisch wisbare PROM’s (EEPROM’s) met een geheugencapaciteit:

a. 

Groter dan 16 Mbit per pakket voor “flash memory”-typen; of

b. 

Voor alle andere typen EEPROM’s:

1. 

Groter dan 1 Mbit per pakket; of

2. 

Groter dan 256 kbit per pakket met een maximale toegangstijd korter dan 80 ns;

2. 

Statische RAM’s met een geheugencapaciteit:

a. 

Groter dan 1 Mbit per pakket; of

b. 

Groter dan 256 kbit per pakket met een maximale toegangstijd korter dan 25 ns;

c. 

Analoog-digitaalomzetters met één of meer van de volgende kenmerken:

1. 

Een scheidend vermogen van 8 bit of meer maar minder dan 12 bit en een outputsnelheid van meer dan 200 megasamples per seconde (MSPS);

2. 

Een scheidend vermogen van 12 bit en een outputsnelheid van meer dan 105 megasamples per seconde (MSPS);

3. 

Een scheidend vermogen van meer dan 12 bit maar niet meer dan 14 bit en een outputsnelheid van meer dan 10 megasamples per seconde (MSPS); of

4. 

Een scheidend vermogen van meer dan 14 bit en een outputsnelheid van meer dan 2,5 megasamples per seconde (MSPS);

d. 

Door de gebruiker te programmeren logische apparaten met een maximaal aantal enkelvoudige digitale input/outputs tussen 200 en 700;

e. 

FFT (“Fast Fourier Transform”)-processoren met een nominale uitvoeringstijd voor een 1 024 punt complexe FFT van minder dan 1 ms;

f. 

Op bestelling geïntegreerde schakelingen waarbij ofwel de functie ofwel de controlestatus van de apparatuur waarin de geïntegreerde schakelingen zullen worden toegepast, niet aan de fabrikant bekend is, met één of meer van de volgende eigenschappen:

1. 

Meer dan 144 in-/uitgangspunten; of

2. 

Een typische “voortplantingsvertragingstijd van de basispoort” van minder dan 0,4 ns;

g. 

“Elektronische vacuümelementen” met een lopende-golf, voor puls- of ongedempte golven, als hieronder:

1. 

Gekoppelde trilholtecomponenten of afgeleiden daarvan;

2. 

Elementen die zijn gebaseerd op schakelingen met een spiraalvormige golfgeleider, gevouwen golfgeleider of kronkelende golfgeleider of afgeleiden daarvan, met één of meer van de volgende eigenschappen:

a. 

Een “momentele bandbreedte” van een halve octaaf of meer, en een product van gemiddeld vermogen (in kW) maal frequentie (in GHz) van meer dan 0,2; of

b. 

Een “momentele bandbreedte” van minder dan een halve octaaf; en een product van gemiddeld vermogen (in kW) maal frequentie (in GHz) van meer dan 0,4;

h. 

Flexibele golfgeleiders ontworpen voor gebruik bij frequenties hoger dan 40 GHz;

i. 

Elementen waarbij gebruik wordt gemaakt van akoestische oppervlaktegolven en van akoestische golven die langs de oppervlakte scheren (shallow bulk), met een of meer van de volgende kenmerken:

1. 

Een draaggolffrequentie hoger dan 1 GHz; of

2. 

Een draaggolffrequentie van 1 GHz of lager; en

a. 

Een “onderdrukking van de zijlobben” groter dan 55 dB;

b. 

Een product van de maximale vertragingstijd (tijd in microseconde en bandbreedte in MHz) groter dan 100; of

c. 

Een dispersieve vertraging groter dan 10 microseconde;

Technische noot: Voor de toepassing van X.A.I.001.i is “onderdrukking van de zijlobben” de maximale waarde van de onderdrukking zoals gespecificeerd in de technische toelichting.

j. 

“Cellen” als hieronder:

1. 

“Primaire cellen” met een “energiedichtheid” van 550 Wh/kg of minder bij 293 K (20 °C);

2. 

“Secundaire cellen” met een “energiedichtheid” van 350 Wh/kg of minder bij 293 K (20 °C);

Noot: X.A.I.001.j. heeft geen betrekking op batterijen, met inbegrip van ééncellige batterijen.

Technische opmerkingen: 

1. 

Voor de toepassing van X.A.I.001.j, wordt de energiedichtheid (Wh/kg) berekend uit de nominale spanning vermenigvuldigd met de nominale capaciteit in ampère-uur (Ah) gedeeld door de massa in kg. Indien de nominale capaciteit niet is opgegeven, wordt de energiedichtheid berekend uit de nominale spanning in het kwadraat vermenigvuldigd met de ontladingstijd (in uur), gedeeld door de ontladingsbelasting (in ohm) en de massa in kg.

2. 

Voor de toepassing van X.A.I.001.j. wordt een “cel” gedefinieerd als een elektrochemisch element dat voorzien is van positieve en negatieve elektroden, alsook een elektrolyt, en dat een bron van elektrische energie is. Het is de basisbouwsteen van een batterij.

3. 

Voor de toepassing van X.A.I.001.j.1. is een “primaire cel” een “cel” die niet ontworpen is om door enige andere bron te worden opgeladen.

4. 

Voor de toepassing van X.A.I.001.j.2. is een “secundaire cel” een “cel” die ontworpen is om door een externe elektrische bron te worden opgeladen.

k. 

“Supergeleidende” elektromagneten of solenoïden die “speciaal ontworpen” zijn voor volledig opladen of ontladen in minder dan een minuut, met alle volgende kenmerken:

Noot: X.A.I.001.k. heeft geen betrekking op “supergeleidende” elektromagneten of solenoïden die zijn ontworpen voor medische apparatuur voor beeldvorming door middel van magnetische resonantie (Magnetic Resonance Imaging – MRI).

1. 

Maximale energie die tijdens de ontlading wordt geleverd, gedeeld door de duur van de ontlading, van meer dan 500 kJ per minuut;

2. 

De binnendiameter van de stroomvoerende wikkelingen is groter dan 250 mm; en

3. 

De apparatuur heeft een nominale magnetische inductie van meer dan 8T of een nominale “totale stroomdichtheid” in de wikkeling hoger dan 300 A/mm2;

l. 

Voor de opslag van elektromagnetische energie bestemde schakelingen of systemen, die “componenten” bevatten vervaardigd van “supergeleidende” materialen die “speciaal ontworpen” zijn om te werken bij temperaturen beneden de “kritische temperatuur” van ten minste een van hun “supergeleidende” bestanddelen en met elk van de volgende functies:

1. 

Operationele resonantiefrequenties van hoger dan 1 MHz;

2. 

Opgeslagen energiedichtheid van 1 MJ/m3 of meer; en

3. 

Een ontladingstijd van minder dan 1 ms;

m. 

Waterstof/waterstofisotoopthyratrons met keramiekmetaalconstructie en een toelaatbare maximale stroomsterkte van 500 A of meer;

n. 

Niet gebruikt;

o. 

Zonnecellen, CIC (“cell-interconnect-coverglass”)-samenstellingen, zonnepanelen en zonne-“arrays” die “voor gebruik in de ruimte gekwalificeerd” zijn en niet onder 3A001.e.4. vallen ( 24 ).

X.A.I.002 

Universele “elektronische samenstellingen”, modules en uitrusting.

a. 

Elektronische testapparatuur, anders dan gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821;

b. 

Digitale magneetbandinstrumentatierecorders met een of meer van de volgende kenmerken:

1. 

Een maximale digitale overbrengingssnelheid van de interface groter dan 60 Mbit/s, waarbij gebruik wordt gemaakt van “helical scan”-technieken;

2. 

Een maximale digitale overbrengingssnelheid van de interface groter dan 120 Mbit/s, waarbij gebruik wordt gemaakt van vaste-koptechnieken; of

3. 

“Voor gebruik in de ruimte gekwalificeerd”;

c. 

Apparatuur met een maximale digitale overbrengsnelheid van de interface groter dan 60 Mbit/s, ontworpen voor het ombouwen van digitale magneetbandvideorecorders voor gebruik als digitale instrumentatiegegevensrecorders;

d. 

Niet-modulaire analoge oscilloscopen met een bandbreedte van 1 GHz of meer;

e. 

Modulaire analoge oscilloscoopsystemen met een van de volgende kenmerken:

1. 

Een hoofdorgaan met een bandbreedte van 1 GHz of groter; of

2. 

Insteekmodulen met een individuele bandbreedte van 4 GHz of meer;

f. 

Analoge bemonsteringsoscilloscopen voor het analyseren van periodieke verschijnselen met een effectieve bandbreedte groter dan 4 GHz;

g. 

Digitale oscilloscopen en “transient recorders” die gebruikmaken van analoog-digitaalomzettingstechnieken, geschikt voor het opslaan van kortstondige verschijnselen door het opeenvolgend bemonsteren van eenmalige ingangssignalen met tussenpozen van minder dan 1 ns (meer dan 1 gigasample per seconde (GSPS)), met digitalisering naar een scheidend vermogen van 8 bit of beter en opslag van 256 of meer monsters.

Noot: X.A.I.002 is van toepassing op de volgende speciaal ontworpen componenten voor analoge oscilloscopen:

1. 

Plug-inmodulen;

2. 

Externe versterkers;

3. 

Voorversterkers;

4. 

Bemonsteringstoestellen;

5. 

Kathodestraalbuizen.

X.A.I.003 

Specifieke verwerkingsapparatuur, anders dan gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821, als hieronder:

a. 

Frequentieomzetters geschikt om te werken in het frequentiegebied van 300 tot 600 Hz, anders dan gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821;

b. 

Massaspectrometers, anders dan gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821;

c. 

Alle flashröntgenmachines of componenten van op basis daarvan ontworpen gepulseerde voedingssystemen, met inbegrip van Marx-generatoren, pulsvormingsnetwerken met een hoog vermogen, hoogspanningscondensatoren en -triggers;

d. 

Pulsversterkers, anders dan gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821;

e. 

Elektronische apparatuur voor het genereren van tijdvertraging of het meten van tijdsinterval, als hieronder:

1. 

Digitale generatoren met tijdvertraging met een resolutie van 50 nanoseconden of minder voor een tijdsinterval van 1 microseconde of meer; of

2. 

Meerkanalige (d.w.z. drie kanalen of meer) of modulaire intervalmeters en chronometrische apparatuur met een resolutie van 50 nanoseconden of minder voor een tijdsinterval van 1 microseconde of meer;

f. 

Chromatografie en spectrometrie analytische instrumenten.

X.B.I.001 

Apparatuur voor de vervaardiging van elektronische componenten of materialen, als hieronder, en daarvoor speciaal ontworpen componenten en toebehoren.

a. 

Apparatuur speciaal ontworpen voor de vervaardiging van elektronenbuizen, optische elementen en speciaal ontworpen componenten daarvoor, bedoeld in 3A001 ( 25 ) of X.A.I.001;

b. 

Apparatuur speciaal ontworpen voor de productie van halfgeleiderelementen, geïntegreerde schakelingen en “elektronische samenstellingen”, als hieronder, en systemen die dergelijke apparatuur bevatten of er de kenmerken van hebben:

Noot: X.B.I.001.b. is ook van toepassing op apparatuur die wordt gebruikt of aangepast voor gebruik bij de vervaardiging van andere elementen, zoals beeldvormers, elektro-optische elementen en elementen waarbij gebruik wordt gemaakt van akoestische golven.

1. 

Apparatuur voor de verwerking van materialen voor de vervaardiging van hulpmiddelen en componenten als bedoeld in rubriek X.B.I.001.b, als hieronder:

Noot: X.B.I.001 heeft geen betrekking op kwartsovenbuizen, ovenbekleding, eindeffectoren (“paddles”), ovenschuitjes (met uitzondering van speciaal ontworpen “caged boats”), gaswasflessen, cassettes of smeltkroezen speciaal ontworpen voor de in X.B.I.001.b.1. bedoelde verwerkingsapparatuur.

a. 

Apparatuur voor de productie van polykristallijn silicium en materialen bedoeld in 3C001 ( 26 );

b. 

Apparatuur speciaal ontworpen voor het zuiveren of verwerken van III/V en II/VI halfgeleidermaterialen als bedoeld in 3C001, 3C002, 3C003, 3C004 of 3C005 ( 27 ), met uitzondering van kristaltrekkers, waarop X.B.I.001.b.1.c hieronder betrekking heeft;

c. 

Kristaltrekkers en -ovens, als hieronder:

Noot: X.B.I.001.b.1.c heeft geen betrekking op diffusie- en oxidatieovens.

1. 

Uitgloei- of rekristalliseerapparatuur anders dan ovens met temperatuursuniformiteit voor grote energieoverdracht geschikt voor het bewerken van plakken (“wafers”) met een snelheid van 0,005 m2 per minuut;

2. 

“Door een opgeslagen programma gestuurde” kristaltrekkers met één of meer van de volgende kenmerken:

a. 

Hervulbaar zonder vervanging van de smeltkroescontainer;

b. 

Geschikt om te werken bij een druk hoger dan2,5 x 105 Pa; of

c. 

Geschikt voor het trekken van kristallen met een diameter van meer dan 100 mm;

d. 

“Door een opgeslagen programma gestuurde” kristaltrekkers voor epitaxiale groei met één of meer van de volgende kenmerken:

1. 

Geschikt voor de productie van een laag van silicium met een laagdikte-uniformiteit beter dan ± 2,5 % over een afstand van 200 mm of meer;

2. 

Geschikt voor de productie van een laag van een ander materiaal dan silicium met een laagdikte-uniformiteit van de wafer gelijk aan of beter dan ± 3,5 %; of

3. 

Rotatie van afzonderlijke wafers tijdens de bewerking;

e. 

Apparatuur voor het opbrengen van epitaxiale lagen door middel van moleculaire bundels;

f. 

Magnetisch verbeterde sputterapparatuur met speciaal ontworpen geïntegreerde load-locks, geschikt voor load-lock-wafeltransport in een geïsoleerde vacuümomgeving;

g. 

Apparatuur speciaal ontworpen voor ionenimplantatie, ionenversterkte of foto-versterkte diffusie, met één of meer van de volgende kenmerken:

1. 

Mogelijkheid om patronen te vormen;

2. 

Stralingsenergie (versnellingsspanning) van meer dan 200 keV;

3. 

Geoptimaliseerd om te werken bij een stralingsenergie (versnellingsspanning) van minder dan 10 keV; of

4. 

Geschikt om met hoge energie zuurstof te implanteren in een verhit “substraat”;

h. 

“Door een opgeslagen programma gestuurde” apparatuur voor selectieve verwijdering (etsen) door middel van anisotrope droge methoden (bv. met plasma), als hieronder:

1. 

“Batch”-typen met een van de volgende kenmerken:

a. 

Eindpuntsbepaling, anders dan met optische emissiespectroscopietypen; of

b. 

Bedrijfsdruk (voor etsen) van de reactor van 26,66 Pa of minder;

2. 

“Single wafer”-typen met één of meer van de volgende kenmerken:

a. 

Eindpuntsbepaling, anders dan met optische emissiespectroscopietypen;

b. 

Bedrijfsdruk (voor etsen) van de reactor van 26,66 Pa of minder; of

c. 

“Cassette-to-cassette” en “load lock” voor intern transport van wafers;

Noten:

 
1. 

Onder “batch”-typen worden machines verstaan die niet speciaal ontworpen zijn voor de productiebewerking van afzonderlijke wafers. Dergelijke machines kunnen twee of meer wafers gelijktijdig bewerken met gemeenschappelijke procesparameters, zoals RF-vermogen, temperatuur, etsgassoorten, stroomsnelheden.

2. 

Met “single wafer”-typen worden machines bedoeld die “speciaal ontworpen” zijn voor de productie van afzonderlijke wafers. Deze machines kunnen gebruikmaken van technieken voor automatisch intern transport van wafers om een enkele wafer in de bewerkingsapparatuur te laden. De definitie omvat apparatuur die meerdere wafers kan laden en bewerken, maar waarbij de etsparameters, zoals RF-vermogen of eindpunt, voor elke afzonderlijke wafer apart kunnen worden bepaald.

i. 

Apparatuur voor “chemische afzetting uit de damplaag” (CVD), bv. met plasma ondersteunde CVD (PECVD) of fotoversterkte CVD, voor de fabricage van halfgeleiderelementen, met een van de volgende mogelijkheden voor het afzetten van oxiden, nitriden, metalen of polysilicum:

▼M47

1. 

Apparatuur voor “chemische afzetting uit de dampfase” met een werkdruk lager dan 105 Pa, of

▼M46

2. 

PECVD-apparatuur werkend met een werkfrequentie van minder dan 60 Pa of met automatisch intern transport van wafers volgens “cassette-to-cassette” en “load lock”-methode;

Noot: X.B.I.001.b.1.i heeft geen betrekking op systemen voor “chemische afzetting uit de damplaag” bij lage druk (LPCVD) of reactieve “sputter”-apparatuur.

j. 

Elektronenbundelsystemen speciaal ontworpen of aangepast voor het vervaardigen van maskers of het bewerken van halfgeleiderelementen, met één of meer van de volgende kenmerken:

1. 

Elektrostatische bundeldeflectie;

2. 

Gevormd niet-Gaussbundelprofiel;

3. 

Digitaal-analoogomzettingssnelheid hoger dan 3 MHz;

4. 

Digitaal-analoogomzettingsnauwkeurigheid van meer dan 12 bit; of

5. 

Terugkoppelingsnauwkeurigheid van 1 micrometer of preciezer met betrekking tot de doel-bundelpositie;

Noot: X.B.I.001.b.1.j heeft geen betrekking op systemen voor elektronenbundelafzetting of universele rasterelektronenmicroscopen.

k. 

Apparatuur voor het afwerken van oppervlakken van halfgeleiderplakken (“wafers”), als hieronder:

1. 

Speciaal ontworpen apparatuur voor het bewerken van de achterzijde van wafers die dunner zijn dan 100 micrometer en het later scheiden daarvan; of

2. 

Speciaal ontworpen apparatuur voor het tot stand brengen van een oppervlakteruwheid van het actieve oppervlak van een bewerkte wafer met een waarde van 2 sigma van 2 micrometer of minder, totale meetklokuitslag (TIR);

Noot: X.B.I.001.b.1.k heeft geen betrekking op enkelzijdige schuur- en polijstmachines voor afwerking van het oppervlak van wafers.

l. 

Apparatuur voor onderlinge koppeling, waaronder gemeenschappelijke enkelvoudige of meervoudige vacuümkamers speciaal ontworpen om de integratie van in X.B.I.001 bedoelde apparatuur in een compleet systeem mogelijk te maken;

m. 

“Door een opgeslagen programma gestuurde” apparatuur die gebruikmaakt van “lasers” voor het herstellen of afbramen van “monolithische geïntegreerde schakelingen” met een van de volgende kenmerken:

1. 

Instelnauwkeurigheid fijner dan ± 1 micrometer; of

2. 

Brandpuntsvlak (groefbreedte) kleiner dan 3 micrometer.

Technische noot: Voor de toepassing van X.B.I.001.b.1 is “sputteren” een deklaagbekledingsprocedé waarbij positief geladen ionen worden versneld door een elektrisch veld naar het oppervlak van een trefplaat (deklaagmateriaal). De kinetische energie van de botsende ionen is voldoende om ervoor te zorgen dat atomen aan het oppervlak van de trefplaat vrijkomen en worden afgezet op het substraat. (Noot: Sputteren met een triode of magnetron en reactief sputteren, welke methoden worden toegepast om de hechting van de bekleding en de afzetsnelheid te vergroten, zijn gebruikelijke aanpassingen van het procedé.)

2. 

Maskers, maskersubstraten, apparatuur voor de vervaardiging van maskers en beeldgeleiderapparatuur voor de vervaardiging van elementen en componenten als bedoeld in rubriek X.B.I.001, als hieronder:

Noot: De term “maskers” verwijst naar de maskers gebruikt bij elektronenbundellithografie, röntgenlithografie en lithografie met ultraviolet licht, alsmede de gebruikelijke ultraviolette en zichtbare fotolithografie.

a. 

Afgewerkte maskers, fijne optische netwerken (“reticles”) en ontwerpen daarvoor, met uitzondering van:

1. 

Afgewerkte maskers of fijne optische netwerken (“reticles”) voor de vervaardiging van geïntegreerde schakelingen die niet onder 3A001 vallen ( 28 ); of

2. 

Maskers of fijne optische netwerken met beide volgende eigenschappen:

a. 

Het ontwerp is gebaseerd op geometrie van 2,5 micrometer of meer; en

b. 

Het ontwerp bevat geen bijzondere kenmerken om het beoogde gebruik door middel van productieapparatuur of “programmatuur” te wijzigen;

b. 

Maskersubstraten, als hieronder:

1. 

Met een hard oppervlak (bv. chroom, silicium, molybdeen) beklede “substraten” (bv. glas, kwarts, saffier) voor het vervaardigen van maskers met afmetingen van meer dan 125 mm x 125 mm; of

2. 

Substraten speciaal ontworpen voor röntgenmaskers;

c. 

Apparatuur, andere dan computers voor algemeen gebruik, speciaal ontworpen voor computerondersteund ontwerp (CAD) van halfgeleiderelementen of geïntegreerde schakelingen;

d. 

Uitrusting of machines, als hieronder, voor de vervaardiging van maskers of fijne optische netwerken (“reticles”):

1. 

Foto-optische repeteercamera’s die “arrays” kunnen produceren groter dan 100 mm × 100 mm, of die één enkele belichting groter dan 6 × 6 mm in het beeldvlak (d.w.z. het brandpuntsvlak) kunnen produceren, of die lijnbreedten van minder dan 2,5 micrometer kunnen aanbrengen in de fotoresist op het “substraat”;

2. 

Apparatuur voor de vervaardiging van maskers of fijne optische netwerken die gebruikmaakt van ionen- of “laser”-bundellithografie, geschikt voor het aanbrengen van lijnbreedten van minder dan 2,5 micrometer; of

3. 

Uitrusting of houders voor het aanpassen van maskers of fijne optische netwerken of het toevoegen van zelfdragende emulsies om gebreken te verhelpen;

Noot: X.B.I.001.b.2.d.1 en b.2.d.2 zijn niet van toepassing op apparatuur voor het vervaardigen van maskers waarbij gebruik wordt gemaakt van foto-optische methoden die ofwel vóór 1 januari 1980 in de handel verkrijgbaar was ofwel niet beter presteert dan dergelijke apparatuur.

e. 

“Door een opgeslagen programma gestuurde” apparatuur voor de inspectie van maskers, fijne optische netwerken of zelfdragende emulsies met:

1. 

Een resolutie van 0,25 micrometer of preciezer; en

2. 

Een nauwkeurigheid van 0,75 micrometer of preciezer over een afstand van één of twee coördinaten van 63,5 mm of meer;

Noot: X.B.I.001.b.2.e heeft niet betrekking op universele rasterelektronenmicroscopen, tenzij speciaal ontworpen en uitgerust voor automatische patrooninspectie.

f. 

Apparatuur voor uitrichten en belichten ten behoeve van de productie van wafers met behulp van foto-optische of röntgenmethoden, bijvoorbeeld lithografische apparatuur, met inbegrip van apparatuur voor projectiebeeldoverdracht en “step and repeat”-/repeteerapparatuur (“direct step on wafer”) of scannerapparatuur (“step and scan”), geschikt voor het vervullen van een van de volgende functies:

Noot: X.B.I.001.b.2.f heeft geen betrekking op foto-optische op contact of nabijheid gebaseerde apparatuur voor het uitrichten en belichten van maskers, en evenmin op apparatuur voor contactbeeldoverdracht.

1. 

Productie met een patroongrootte van minder dan 2,5 micrometer;

2. 

Uitrichting met een nauwkeurigheid preciezer dan ± 0,25 micrometer (3 sigma);

3. 

Machine-tot-machine-deklaag niet beter dan ± 0,3 micrometer; of

4. 

Golflengte van de lichtbron korter dan 400 nm;

g. 

Elektronenbundel-, ionenbundel- of röntgenapparatuur voor projectiebeeldoverdracht geschikt voor het produceren van patronen van minder dan 2,5 micrometer;

Noot: Zie X.B.I.001.b.1.j voor afgebogen-en-gefocusseerde-bundelsystemen (systemen voor direct schrijven).

h. 

Apparatuur met “lasers” voor direct schrijven op wafers en die patronen van minder dan 2,5 micrometer kan produceren.

3. 

Apparatuur voor de assemblage van geïntegreerde schakelingen, als hieronder:

a. 

“Door een opgeslagen programma gestuurde” die-bonders met één of meer van de volgende kenmerken:

1. 

Speciaal ontworpen voor “hybride geïntegreerde schakelingen”;

2. 

Een kruistafelbereik groter dan 37,5 × 37,5 mm; en

3. 

Plaatsingsnauwkeurigheid in het X-Y-vlak preciezer dan ± 10 micrometer;

b. 

“Door een opgeslagen programma gestuurde” apparatuur voor het aanbrengen van meerdere bindingen in één enkele bewerking (bv. “beam lead bonders”, “chip carrier bonders” en “tape bonders”);

c. 

Halfautomatische of automatische “hot cap sealers”, waarbij de toplaag plaatselijk wordt verwarmd tot een hogere temperatuur dan de pakketromp, speciaal ontworpen voor keramische microschakelingen bedoeld in 3A001 ( 29 ) en met een verwerkingscapaciteit van ten minste één pakket per minuut.

Noot: X.B.I.001.b.3 heeft geen betrekking op puntlasapparaten voor algemeen gebruik.

4. 

Filters voor schone kamers geschikt om te zorgen voor een atmosfeer met 10 of minder deeltjes van 0,3 micrometer of kleiner per 0,02832 m3 en de daartoe benodigde filtermaterialen.

Technische noot: Voor de toepassing van X.B.I.001 wordt onder “door een opgeslagen programma gestuurd” verstaan: gestuurd via in een elektronisch geheugen opgeslagen instructies die door een processor kunnen worden uitgevoerd om de verrichting van vooraf bepaalde functies te sturen. Apparatuur kan “door een opgeslagen programma gestuurd” zijn, ook al bevindt het elektronische geheugen zich niet in het apparaat zelf.

X.B.I.002 

Apparatuur voor het inspecteren of testen van elektronische componenten en materialen, en speciaal ontworpen componenten en toebehoren daarvoor.

a. 

Apparatuur speciaal ontworpen voor het inspecteren of testen van elektronenbuizen, optische elementen en speciaal ontworpen componenten daarvoor als bedoeld in 3A001 ( 30 ) of X.A.I.001;

b. 

Apparatuur speciaal ontworpen voor het inspecteren of testen van halfgeleiderelementen, geïntegreerde schakelingen en “elektronische samenstellingen”, als hieronder, en systemen die de kenmerken van dergelijke apparatuur bevatten:

Noot: X.B.I.002.b heeft ook betrekking op apparatuur gebruikt of aangepast voor gebruik bij het inspecteren of testen van andere apparaten, zoals beeldvormingsapparaten, elektro-optische apparaten en elementen waarbij gebruik wordt gemaakt van akoestische golven.

1. 

“Door een opgeslagen programma gestuurde” inspectieapparatuur voor de automatische detectie van gebreken, fouten of contaminanten van ten hoogste 0,6 micrometer in of op bewerkte wafers, substraten, met uitzondering van gedrukte schakelingen of chips, waarbij gebruik wordt gemaakt van optische-beeldverwervingstechnieken voor patroonvergelijking;

Noot: X.B.I.002.b.1 heeft niet betrekking op universele rasterelektronenmicroscopen, tenzij speciaal ontworpen en uitgerust voor automatische patrooninspectie.

2. 

Speciaal ontworpen “door een opgeslagen programma gestuurde” meet- en analyseapparatuur, als hieronder:

a. 

Speciaal ontworpen voor de meting van het zuurstof- of koolstofgehalte in halfgeleidermaterialen;

b. 

Apparatuur voor lijnbreedtemeting met een resolutie van 1 micrometer of fijner;

c. 

Speciaal ontworpen vlakheidsmeetinstrumenten geschikt voor het meten van vlakheidsafwijkingen van 10 micrometer of minder met een resolutie van 1 micrometer of fijner.

3. 

“Door een opgeslagen programma gestuurde” apparatuur voor het testen van wafers die een of meer van de volgende kenmerken heeft:

a. 

Instelnauwkeurigheid fijner dan 3,5 micrometer;

b. 

Geschikt voor het testen van apparaten met meer dan 68 in-/uitgangspunten; of

c. 

Geschikt voor het testen op een frequentie vanaf 1 GHz;

4. 

Testapparatuur, als hieronder:

a. 

“Door een opgeslagen programma gestuurde” apparatuur speciaal ontworpen voor het testen van discrete halfgeleiderelementen en niet-omhulde schijfjes, geschikt voor het testen op frequenties vanaf 18 GHz;

Technische noot: Discrete halfgeleiderelementen omvatten ook fotocellen en zonnecellen.

b. 

“Door een opgeslagen programma gestuurde” apparatuur speciaal ontworpen voor het testen van geïntegreerde schakelingen en “elektronische samenstellingen” ervan, geschikt voor het functioneel testen:

1. 

Met een “patroonsnelheid” hoger dan 20 MHz; of

2. 

Met een “patroonsnelheid” hoger dan 10 MHz doch niet hoger dan 20 MHz en geschikt voor het testen van pakketten van meer dan 68 in-/uitgangspunten.

Noten: X.B.I.002.b.4.b heeft niet betrekking op testapparatuur speciaal ontworpen voor het testen van:

1. 

Geheugens;

2. 

“Samenstellingen” of een categorie “elektronische samenstellingen” voor toepassingen in huis of voor amusement; en

3. 

Elektronische componenten, “elektronische samenstellingen” en geïntegreerde schakelingen niet bedoeld in 3A001 ( 31 ) of X.A.I.001, mits dergelijke testapparatuur geen computingfaciliteiten met “programmeerbaarheid door de gebruiker” bevat.

Technische noot: Voor de toepassing van X.B.I.002.b.4.b wordt onder “patroonsnelheid” de maximale frequentie van digitale werking van testapparatuur verstaan. Deze stemt derhalve overeen met de hoogste overbrengsnelheid van de testapparatuur in non-multiplexed mode. De patroonsnelheid wordt ook testsnelheid, maximale digitale frequentie of maximale digitale snelheid genoemd.

c. 

Apparatuur speciaal ontworpen voor het bepalen van de prestaties van focal-plane arrays op golflengten van meer dan 1 200  nm met “door een opgeslagen programma gestuurde” metingen of computerondersteunde evaluaties die een of meer van de volgende kenmerken heeft:

1. 

Gebruik van scanstralen met een brandpuntdiameter van minder dan 0,12 mm;

2. 

Ontworpen voor het meten van fotogevoelige prestatieparameters en voor het evalueren van de frequentieresponsie, de modulatieoverdrachtsfunctie, de uniformiteit van de responsiviteit of van geluid; of

3. 

Ontworpen voor het evalueren van arrays geschikt voor het vormen van beelden met meer lijnelementen dan 32 x 32;

5. 

Testsystemen werkend met elektronenbundels ontworpen om te werken bij of onder 3 keV, of werkend met “laser”-bundels, voor het contactloos testen van halfgeleiderelementen die onder spanning staan, met een of meer van de volgende kenmerken:

a. 

Werkend met een stroboscoop met bundelonderdrukking (beam blanking) dan wel detector strobing;

b. 

Een elektronenspectrometer voor spanningsmetingen met een resolutie van minder dan 0,5 V; of

c. 

Elektrische meetklemmen voor de analyse van de prestaties van geïntegreerde schakelingen;

Noot: X.B.I.002.b.5 heeft niet betrekking op universele rasterelektronenmicroscopen tenzij speciaal ontworpen en uitgerust voor het contactloos testen van halfgeleiderelementen die onder spanning staan.

6. 

“Door een opgeslagen programma gestuurde” multifunctionele systemen werkend met gebundelde ionenstralen speciaal ontworpen voor het vervaardigen, het repareren, de fysieke layoutanalyse en het testen van maskers en halfgeleiderelementen, met een van de volgende kenmerken:

a. 

Terugkoppelingsnauwkeurigheid van 1 micrometer of preciezer met betrekking tot de doel-bundelpositie; of

b. 

Digitaal-analoogomzettingsnauwkeurigheid van meer dan 12 bit;

7. 

Deeltjesmeetsystemen die gebruikmaken van “lasers” ontworpen voor het meten van de grootte en concentratie van deeltjes in de lucht, met beide van de volgende kenmerken:

a. 

Geschikt voor het meten van de grootte van deeltjes van ten hoogste 0,2 micrometer met een doorstroomsnelheid van ten minste 0,02832 m3 per minuut; en

b. 

Geschikt voor het classificeren van schone lucht, klasse 10 of beter.

Technische noot: Voor de toepassing van X.B.I.002 wordt onder “door een opgeslagen programma gestuurd” verstaan: gestuurd via in een elektronisch geheugen opgeslagen instructies die door een processor kunnen worden uitgevoerd om de verrichting van vooraf bepaalde functies te sturen. Apparatuur kan “door een opgeslagen programma gestuurd” zijn, ook al bevindt het elektronische geheugen zich niet in het apparaat zelf.

X.C.I.001 

Positieve “resists” ontworpen voor halfgeleiderlithografie die optimaal geschikt zijn gemaakt voor gebruik bij golflengten tussen 370 en 193 nm.

X.D.I.001 

“Programmatuur” speciaal ontworpen voor de “ontwikkeling”, de “productie” of het “gebruik” van elektronische apparaten of componenten als bedoeld in X.A.I.001, universele elektronische apparatuur als bedoeld in X.A.I.002, of vervaardigings- en testapparatuur als bedoeld in X.B.I.001 en X.B.I.002; of “programmatuur” speciaal ontworpen voor het “gebruik” van apparatuur als bedoeld in 3B001.g en 3B001.h ( 32 ).

X.E.I.001 

“Technologie” voor de “ontwikkeling”, de “productie” of het “gebruik” van elektronische apparaten of componenten als bedoeld in X.A.I.001, universele elektronische apparatuur als bedoeld in X.A.I.002, of vervaardigings- en testapparatuur als bedoeld in X.B.I.001 en X.B.I.002, of materialen als bedoeld in X.C.I.001.

Categorie II — Computers

Noot: Categorie II heeft niet betrekking op voor persoonlijk gebruik bedoelde goederen van de natuurlijke personen.

X.A.II.001 

Computers, “elektronische samenstellingen” en aanverwante apparatuur niet bedoeld in 4A001 of 4A003 ( 33 ), en speciaal ontworpen componenten daarvoor.

Noot: De embargostatus van de in X.A.II.001 omschreven “digitale computers” en aanverwante apparatuur wordt bepaald door de embargostatus van andere apparatuur of systemen, mits:

a. 

De “digitale computers” of aanverwante apparatuur essentieel zijn voor de werking van de andere apparatuur of systemen;

b. 

De “digitale computers” of aanverwante apparatuur niet een “voornaamste deel” van de andere apparatuur of systemen vormen; en

NB 1: De embargostatus van apparatuur voor “signaalverwerking” of “beeldverbetering” speciaal ontworpen voor andere apparatuur waarvan de functies beperkt zijn tot die welke noodzakelijk zijn voor die andere apparatuur, wordt bepaald door de embargostatus van die andere apparatuur, ook indien het criterium betreffende het “voornaamste deel” wordt overschreden.

NB 2: Zie categorie 5 (Deel 1 – Telecommunicatie) voor de embargostatus van “digitale computers” en aanverwante apparatuur voor telecommunicatie-uitrusting ( 34 ).

c. 

De “technologie” voor de “digitale computers” en aanverwante apparatuur wordt bepaald door 4E ( 35 ).

a. 

Elektronische computers en aanverwante apparatuur, en “elektronische samenstellingen” en speciaal ontworpen componenten daarvoor, gespecificeerd om te werken bij een omgevingstemperatuur hoger dan 343 K (70 °C);

b. 

“Digitale computers”, met inbegrip van apparatuur voor “signaalverwerking” of “beeldverbetering”, met een aangepast piekvermogen (“APP”) van ten minste 0,0128 gewogen TeraFLOPS (WT);

c. 

“Elektronische samenstellingen” speciaal ontworpen of aangepast voor verhoging van de prestaties door samenvoeging van processoren, zoals hieronder:

1. 

Zodanig ontworpen dat samenvoegingen in configuraties van 16 of meer processoren mogelijk zijn;

2. 

Niet gebruikt;

Noot 1: X.A.II.001.c is uitsluitend van toepassing op “elektronische samenstellingen” en programmeerbare onderlinge verbindingen met een “APP” dat de limieten van X.A.II.001.b niet te boven gaat, wanneer deze als niet-geïntegreerde “elektronische samenstellingen” worden geëxporteerd. Deze categorie is niet van toepassing op “elektronische samenstellingen” die van zichzelf door de aard van hun ontwerp beperkt zijn tot gebruik als aanverwante apparatuur als bedoeld in X.A.II.001.k.

Noot 2: X.A.II.001.c heeft niet betrekking op een “elektronische samenstelling” speciaal ontworpen voor een product of groep van producten waarvan de maximale configuratie de limieten van X.A.II.001.b. niet te boven gaat.

d. 

Niet gebruikt;

e. 

Niet gebruikt;

f. 

Apparatuur voor “signaalverwerking” of “beeldverbetering” met een aangepast piekvermogen (“APP”) van ten minste 0,0128 gewogen TeraFLOPS (WT);

g. 

Niet gebruikt;

h. 

Niet gebruikt;

i. 

Apparatuur die “terminal interface-apparatuur” bevat welke de limieten van X.A.III.101 te boven gaat;

Technische noot: Voor de toepassing van X.A.II.001.i wordt onder “terminal interfaceapparatuur” verstaan: apparatuur waar informatie het telecommunicatiesysteem binnenkomt of verlaat, bijvoorbeeld telefoon, datamachine en computer.

j. 

Apparatuur speciaal ontworpen voor het extern onderling verbinden van “digitale computers” of aanverwante apparatuur waardoor communicatie met een gegevenssnelheid groter dan 80 Mb/s mogelijk wordt.

Noot: X.A.II.001.j. heeft niet betrekking op interne onderlinge verbindingen (zoals backplanes, buses), passieve onderlinge verbindingen, “netwerktoegangsbesturingseenheden” of “communicatiekanaalbesturingseenheden”.

Technische noot: Voor de toepassing van X.A.II.001.j wordt onder “communicatiekanaalbesturingseenheden” verstaan: de fysieke verbinding die de stroom synchrone of asynchrone digitale informatie bestuurt. Deze bestaat uit een samenstelling die in de computer- of telecommunicatieapparatuur kan worden geïntegreerd teneinde toegang tot de communicatie te verschaffen.

k. 

“Hybride computers” en “elektronische samenstellingen” en speciaal ontworpen componenten daarvoor die analoog-digitaalomzetters bevatten en alle volgende kenmerken hebben:

1. 

32 of meer kanalen; en

2. 

Een scheidend vermogen van ten minste 14 bit (plus tekenbit) met een omzettingssnelheid van ten minste 200 000  Hz.

X.D.II.001 

“Programmatuur” voor de verificatie en validatie van “programma’s”, “programmatuur” voor het automatisch genereren van “broncodes” en besturingssysteem-“programmatuur” die speciaal ontworpen zijn voor apparatuur voor “real-timeverwerking”.

a. 

“Programmatuur” voor de verificatie en validatie van “programma’s” waarbij gebruik wordt gemaakt van wiskundige en analytische technieken en die ontworpen of aangepast is voor “programma’s” met meer dan 500 000 “broncode”-instructies;

b. 

“Programmatuur” voor het automatisch genereren van “broncodes” uit gegevens die online verkregen zijn door middel van externe sensoren zoals beschreven in Verordening (EU) 2021/821; of

c. 

Besturingssysteem-“programmatuur” speciaal ontworpen voor apparatuur voor “real-timeverwerking” waardoor een “globale onderbrekingswachttijd” van minder dan 20 microseconden gewaarborgd is.

Technische noot: Voor de toepassing van X.D.II.001 wordt onder “globale onderbrekingswachttijd” verstaan: de tijd die een computersysteem nodig heeft om een door een gebeurtenis veroorzaakte onderbreking te onderkennen, deze af te handelen en de processorinstelling tijdelijk over te schakelen naar een subsidiaire taak die resident is in het geheugen in afwachting van een onderbreking.

X.D.II.002 

Andere dan de in 4D001 ( 36 ) bedoelde “programmatuur” speciaal ontworpen of aangepast voor de “ontwikkeling”, de “productie” of het “gebruik” van apparatuur als bedoeld in 4A101 ( 37 ), X.A.II.001.

X.E.II.001 

“Technologie” voor de “ontwikkeling”, de “productie” of het “gebruik” van apparatuur als bedoeld in X.A.II.001, of “programmatuur” als bedoeld in X.D.II.001 of X.D.II.002.

X.E.II.001 

“Technologie” voor de “ontwikkeling” of “productie” van apparatuur ontworpen voor “verwerking van meervoudige stromen van gegevens”.

Technische noot: Voor de toepassing van X.E.II.001 wordt onder “verwerking van meervoudige stromen van gegevens” verstaan: de op microprogramma's of de architectuur van apparatuur gebaseerde technieken die het verwerken van twee of meer datareeksen bestuurd door een of meer opdrachtreeksen mogelijk maken, bijvoorbeeld door middel van:

1. 

“single instruction multiple data”-(SIMD)-architecturen zoals vector- of “array” verwerkingseenheden;

2. 

“multiple single instruction multiple data”-(MSIMD)-architecturen;

3. 

“multiple instruction multiple data”-(MIMD)-architecturen, met inbegrip van die welke hechtgekoppeld, kortgekoppeld of niet-hechtgekoppeld zijn; of

4. 

gestructureerde “array” verwerkingselementen, met inbegrip van systolische “arrays”.

Categorie III. Deel 1 - Telecommunicatie

Noot: Categorie III. Deel 1 heeft geen betrekking op goederen die bestemd zijn voor het persoonlijk gebruik van natuurlijke personen.

X.A.III.101 

Telecommunicatieapparatuur.

a. 

Alle soorten telecommunicatieapparatuur die niet onder 5A001.a ( 38 ) valt, speciaal ontworpen voor werktemperaturen buiten het gebied van 219 K (-54 °C) tot 397 K (124 °C).

b. 

Telecommunicatie-transmissieapparatuur of -systemen, en speciaal daarvoor ontworpen componenten en toebehoren, met een van de volgende kenmerken, functies of eigenschappen:

Noot: Telecommunicatie-transmissieapparatuur:

a. 

Alle categorieën zoals hieronder vermeld of combinaties daarvan:

1. 

Radioapparatuur (b.v. zenders, ontvangers en zender-ontvangers);

2. 

Eindstations;

3. 

Tussenversterkers;

4. 

Lijnversterkers;

5. 

Regeneratoren;

6. 

Omzet- en codeerapparatuur (“transcoders”);

7. 

Multiplexapparatuur (met inbegrip van statistische multiplex);

8. 

Modulatoren/demodulatoren (modems);

9. 

Transmultiplexapparatuur (zie aanbeveling G 701 van CCITT);

10. 

“Door een opgeslagen programma gestuurde” digitale kruisverbindingsapparatuur;

11. 

“Poorten” en bruggen;

12. 

“Mediatoegangseenheden”; en

b. 

Apparatuur ontworpen voor gebruik voor communicatie over een of meer kanalen via:

1. 

Draad (lijn);

2. 

Coaxiaalkabel;

3. 

Glasvezels;

4. 

Elektromagnetische golven; of

5. 

Akoestische golven onder water.

1. 

Gebruikmakend van digitale technieken, met inbegrip van de digitale verwerking van analoge signalen, en ontworpen voor het werken bij een “digitale overbrengsnelheid” welke op het hoogste niveau van multiplexen hoger is dan 45 Mbit/s of een “totale digitale overbrengsnelheid” hoger dan 90 Mbit/s;

Noot: Niet bedoeld wordt in X.A.III.101.b.1 apparatuur speciaal ontworpen voor integratie en werking in een satellietsysteem voor civiel gebruik.

2. 

Modems die gebruikmaken van de “bandbreedte van een spraakkanaal” met een “gegevensdebiet” groter dan 9 600 bit/s;

3. 

“Door een opgeslagen programma gestuurde” digitale kruisverbindingsapparatuur met een “digitale overbrengsnelheid” hoger dan 8,5 Mbit/s per poort.

4. 

Apparatuur die omvat:

a. 

“Netwerktoegangsbesturingseenheden” en aanverwant gemeenschappelijk medium met een “digitale overbrengsnelheid” groter dan 33 Mbit/s; of

b. 

“Communicatiekanaalbesturingseenheden” met een digitale uitvoer met een “gegevensdebiet” groter dan 64 000 bit/s per kanaal;

Noot: Indien niet onder embargo vallende apparatuur een “netwerktoegangsbesturingseenheid” bevat, mag deze uitsluitend telecommunicatie-interfaces bevatten van de typen omschreven, doch niet onder embargo gesteld, in X.A.III.101.b.4.

5. 

Gebruikmakend van een “laser” en met een of meer van de volgende kenmerken:

a. 

Een transmissiegolflengte groter dan 1 000  nm; of

b. 

Gebruikmakend van analoge technieken en met een bandbreedte groter dan 45 MHz;

c. 

Gebruikmakend van coherente optische transmissietechnieken of coherente optische detectietechnieken (ook wel optische heterodyne of homodyne technieken genoemd);

d. 

Gebruikmakend van golflengteverdeling-multiplexing (“wave length division multiplexing”)-technieken; of

e. 

Met de functie “optische versterking”;

6. 

Radioapparatuur met een in- of uitvoerwerkfrequentie hoger dan:

a. 

31 GHz voor toepassing in satellietgrondstations; of

b. 

26,5 GHz voor andere toepassingen;

Noot: X.A.III.101.b.6. heeft geen betrekking op apparatuur voor civiel gebruik in overeenstemming met een door de ITU (International Telecommunications Union) toegewezen band tussen 26,5 en 31 GHz.

7. 

Radioapparatuur:

a. 

Die gebruikmaakt van kwadratuur-amplitudemodulatie (QAM)-technieken boven niveau 4 en met een “totale digitale overbrengsnelheid” hoger dan 8,5 Mbit/s;

b. 

Die gebruikmaakt van kwadratuur-amplitudemodulatie (QAM)-technieken boven niveau 16 en met een “totale digitale overbrengsnelheid” gelijk aan of lager dan 8,5 Mbit/s;

c. 

Die gebruikmaakt van andere digitale modulatietechnieken en met een “spectrumrendement” van meer dan 3 bit/sec/Hz; of

d. 

Met werkfrequentie in de 1,5 MHz tot 87,5 MHz band en met adaptieve technieken die meer dan 15 dB onderdrukking van storende signalen verschaffen.

Noten: 

1. 

Niet bedoeld wordt in X.A.III.101.b.7 apparatuur speciaal ontworpen voor integratie en werking in een satellietsysteem voor civiel gebruik.

2. 

Niet bedoeld wordt in X.A.III.101.b.7 radioapparatuur voor werking in een door de Internationale Telecommunicatie-unie (ITU) toegewezen band:

a. 

Met één of meer van de volgende eigenschappen:

1. 

Niet hoger dan 960 MHz; of

2. 

Met een “totale digitale overbrengsnelheid” niet hoger dan 8,5 Mbit/s; en

b. 

Met een “spectrumrendement” niet hoger dan 4 bit/sec/Hz.

c. 

“Door een opgeslagen programma gestuurde” schakelapparatuur en aanverwante signaleringssystemen, met een of meer van de volgende kenmerken, functies of eigenschappen, en speciaal daarvoor ontworpen componenten en toebehoren:

Noot: Statistische multiplexers met digitale invoer en digitale uitvoer die schakelfuncties uitvoeren, worden behandeld als “door een opgeslagen programma gestuurde” schakelapparatuur.

1. 

Andere dan in de CML of Verordening (EU) 2021/821 bedoelde apparatuur of systemen voor “data(berichten)-uitwisseling”, ontworpen voor pakketschakeling en elektronische voorgemonteerde delen en componenten daarvoor.

2. 

Niet gebruikt;

3. 

Routebepaling of schakelen van “datagram”-pakketten;

Noot: X.A.III.101.c.3 heeft geen betrekking op netwerken die uitsluitend gebruikmaken van “netwerktoegangsbesturingseenheden” of op “netwerktoegangsbesturingseenheden” zelf.

4. 

Niet gebruikt;

5. 

Verbindingen tot stand brengen met prioriteit en preëmptie op verscheidene lagen;

Noot: Niet bedoeld is in X.A.III.101.c.5 het preëmptief op één niveau tot stand brengen van verbindingen.

6. 

Ontworpen voor de automatische overdracht van oproepen in radionetten met celopbouw naar een andere schakelcentrale in het cellulaire net of voor de automatische verbinding met een gecentraliseerde, voor meer dan één centrale dienende abonneegegevensbank;

7. 

“Door een opgeslagen programma gestuurde” digitale kruisverbindingsapparatuur met een “digitale overbrengsnelheid” hoger dan 8,5 Mbit/s per poort.

8. 

Apparatuur waarin gebruik wordt gemaakt van “eenkanaalsignalisering” in niet-verbonden of quasi-verbonden bedrijfswijze;

9. 

“Dynamische adaptieve routebepaling”;

10. 

Pakketschakelcentrales, lijnschakelcentrales en routeschakelaars met poorten en lijnen die één van beide volgende limieten te boven gaan:

a. 

Een “gegevensdebiet” van 64 000 bit/s per kanaal voor een “communicatiekanaalbesturingseenheid”; of

Noot: X.A.III.101.c.10.a heeft geen betrekking op multiplex samengestelde verbindingen die uitsluitend bestaan uit communicatiekanalen die niet individueel onder X.A.III.101.b.1 vallen.

b. 

Een “digitale overbrengsnelheid” van 33 Mbit/s voor een “netwerktoegangsbesturingseenheid” en aanverwant gemeenschappelijk medium;

Noot: X.A.III.101.c.10 heeft geen betrekking op pakketschakelcentrales of routeschakelaars met poorten en lijnen die de limieten in X.A.III.101.c.10 niet te boven gaan.

11. 

“Optisch schakelen”;

12. 

Gebruikmakend van “Asynchrone Transfer Modus” (ATM)-technieken;

d. 

Glasvezel en glasvezelkabel met een lengte van meer dan 50 m, ontworpen voor monomoduswerking;

e. 

Gecentraliseerde besturing van het netwerk met beide volgende kenmerken:

1. 

Ontvangt gegevens van de knooppunten, en

2. 

Verwerkt deze gegevens ten behoeve van besturing van het verkeer zonder dat de telefonist beslissingen hoeft te nemen, zodat het systeem “dynamische adaptieve routebepaling” uitvoert;

Noot 1: Onder X.A.III.101.e vallen niet de beslissingen ten aanzien van routebepaling aan de hand van vooraf vastgelegde gegevens.

Noot 2: X.A.III.101.e sluit niet uit besturing van het verkeer als een functie van voorspelbare statistische verkeersomstandigheden.

f. 

Fasegestuurde antennesystemen opgebouwd uit een aantal identieke antennes (“phased array antennae”) met een werkfrequentie hoger dan 10,5 GHz en met actieve elementen en verspreide of componenten, en zodanig ontworpen dat elektronische besturing van de vorm en richting van de bundel mogelijk is, met uitzondering van landingssystemen met instrumenten die voldoen aan de normen van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) (microgolflandingssystemen (MLS)).

g. 

Andere dan in de CML of Verordening (EU) 2021/821 bedoelde mobiele communicatieapparatuur, elektronische voorgemonteerde delen en componenten daarvoor; of

h. 

Andere dan in de CML of Verordening (EU) 2021/821 bedoelde radiorelaiscommunicatieapparatuur ontworpen voor gebruik bij frequenties gelijk aan of hoger dan 19,7 GHz en componenten daarvoor.

Technische noot: Voor de toepassing van X.A.III.101:

1) 

“Asynchrone transmissiemodus” (“ATM”): een transfermodus waarbij de informatie is geordend in cellen; deze is asynchroon in die zin dat de manier waarop de cellen zich herhalen afhankelijk is van de vereiste of momentele bitsnelheid.

2) 

“Bandbreedte van een spraakkanaal”: bij datacommunicatieapparatuur ontworpen om te werken binnen een spraakkanaal van 3 100  Hz, volgens de definitie in CCITT-aanbevelingen G.151.

3) 

“Communicatiekanaalbesturingseenheid”: de fysieke verbinding die de stroom synchrone of asynchrone digitale informatie bestuurt. Deze bestaat uit een samenstelling die in de computer- of telecommunicatieapparatuur kan worden geïntegreerd teneinde toegang tot de communicatie te verschaffen.

4) 

“Datagram”: een op zichzelf staand, onafhankelijk gegevenspakket dat voldoende informatie bevat om van de signaalapparatuur (“data terminal equipment”) van oorsprong naar de signaalapparatuur van bestemming te worden verzonden zonder dat het afhankelijk is van een voorafgaande uitwisseling van gegevens tussen deze signaalapparatuur van oorsprong en van bestemming en het transporterende netwerk.

5) 

“Snel selecteren”: een faciliteit die kan worden toegepast bij virtuele oproepen, waardoor de mogelijkheid van signaalapparatuur (“data terminal equipment”) om gegevens te verzenden in gespreksopbouw- en beëindigings-“pakketten” groter wordt dan de basisspecificaties van een virtuele oproep.

6) 

“Poort”: de door iedere combinatie van apparatuur en “programmatuur” gerealiseerde functie van het uitvoeren van de omzetting van standaardregels voor de weergave, verwerking of communicatie van gegevens die in het ene systeem worden toegepast, in de overeenkomstige doch verschillende standaardregels die worden toegepast in een ander systeem.

7) 

“Digitaal netwerk voor geïntegreerde diensten” (ISDN): een samengebundeld eind-tot-eind-netwerk, waarin gegevens afkomstig van alle soorten communicatie (b.v. spraak, tekst, stilstaande en bewegende beelden) van één poort (terminal) in de telefoon(schakel)centrale via één toegangslijn naar en van de abonnee worden verzonden.

8) 

“Pakket”: een groep binaire cijfers die gegevens en oproepbesturingssignalen bevat en als één samengesteld geheel wordt geschakeld. De gegevens, oproepbesturingssignalen en eventuele foutenbesturingsgegevens zijn in een voorgeschreven opmaak gerangschikt.

9) 

“Eenkanaalsignalisering”: transmissie van besturingsinformatie (signalering) via een ander kanaal dan het kanaal dat voor de berichten wordt gebruikt. Met het signaleringskanaal worden doorgaans meerdere berichtenkanalen bestuurd.

10) 

“Gegevensdebiet”: de zendsnelheid zoals gedefinieerd in aanbeveling 53-36 van de Internationale Telecommunicatie Unie ( ITU), ermee rekening houdend dat voor niet-binaire modulatie baud en bit per seconde niet hetzelfde zijn. Bits voor codeer-, controle- en synchronisatiefuncties worden meegeteld.

11) 

“Dynamische adaptieve routebepaling”: automatische aanpassing van de route van verkeer op basis van de waarneming en analyse van actuele feitelijke netwerkomstandigheden.

12) 

“Mediumtoegangseenheid”: apparatuur die één of meer communicatie-interfaces bevat (“toegangsbesturingseenheid voor netwerken”, “communicatiekanaalbesturingseenheid”, modem of computerhoofdlijn) voor het aansluiten van eindapparatuur op een netwerk.

13) 

“Spectrumrendement”: “digitale overbrengsnelheid” [bits/s] / 6 dB spectrumbandbreedte in Hz.

14) 

“Door een opgeslagen programma gestuurd”: gestuurd via in een elektronisch geheugen opgeslagen instructies die door een processor kunnen worden uitgevoerd om de verrichting van vooraf bepaalde functies te sturen. Noot: Apparatuur kan “door een opgeslagen programma gestuurd” zijn, ook al bevindt het elektronische geheugen zich niet in het apparaat zelf.

X.B.III.101 

Andere dan in de CML of Verordening (EU) 2021/821 bedoelde telecommunicatie-testapparatuur.

X.C.III.101 

Halffabrikaten (“preforms”) van glas of enig ander materiaal dat optimaal geschikt is gemaakt voor de fabricage van glasvezels bedoeld in X.A.III.101.

X.D.III.101 

“Programmatuur”, speciaal ontworpen of aangepast voor de “ontwikkeling”, de “productie” of het “gebruik” van goederen, bedoeld in X.A.III.101 en X.B.III.101, en programmatuur voor dynamische adaptieve routebepaling, als hieronder beschreven:

a. 

“Programmatuur”, anders dan in machinegerichte vorm, speciaal ontworpen voor “dynamische adaptieve routebepaling”.

b. 

Niet gebruikt;

X.E.III.101 

“Technologie” voor de “ontwikkeling”, de “productie” of het “gebruik” van apparatuur als bedoeld in X.A.III.101 of X.B.III.101, of “programmatuur” als bedoeld in X.D.III.101, en andere “technologieën”, als hieronder:

a. 

Specifieke “technologie”, als hieronder:

1. 

“Technologie” voor het bewerken en aanbrengen van bekleding op glasvezels, speciaal ontworpen om deze geschikt te maken voor gebruik onder water;

2. 

“Technologie” voor de “ontwikkeling” van apparatuur die gebruikmaakt van “synchrone digitale hiërarchie” (SDH)- of “synchrone optische netwerk” (SONET)-technieken.

Technische noot: Voor de toepassing van X.E.III.101:

1) 

“Synchrone digitale hiërarchie” (SDH): een digitale hiërarchie die een middel verschaft voor het beheren, multiplexen en benaderen van verschillende vormen van digitaal verkeer door gebruik te maken van een synchrone transmissieopmaak op verschillende soorten media. De opmaak is gebaseerd op de Synchrone Transport Module (STM) die is gedefinieerd in CCITT-aanbevelingen G.703, G.707, G.708, G.709 en nog te publiceren andere aanbevelingen. De snelheid van de eerste orde van “SDH” is 155,52 Mbits/s.

2) 

“Synchroon glasvezelnetwerk” (SONET): een netwerk dat een middel verschaft voor het beheren, multiplexen en benaderen van verschillende vormen van digitaal verkeer door gebruik te maken van een synchrone transmissieopmaak op glasvezels. De opmaak is de Noordamerikaanse versie van “SDH” en maakt eveneens gebruik van de Synchrone Transport Module (STM). SONET hanteert echter het Synchrone Transport Signaal (STS) als de basistransportmodule met een snelheid van de eerste orde van 51,81 Mbits/s. De SONET-standaarden worden momenteel geïntegreerd in die van “SDH”.

Categorie III. Deel 2 - Informatiebeveiliging

Noot: Categorie III. Deel 2 heeft geen betrekking op goederen die bestemd zijn voor het persoonlijk gebruik van natuurlijke personen.

X.A.III.201 

Apparatuur, als hieronder:

a. 

Niet gebruikt;

b. 

Niet gebruikt;

c. 

Goederen die zijn ingedeeld als versleuteling voor de massamarkt overeenkomstig de cryptografienoot – noot 3 bij categorie 5, deel 2 ( 39 ).

X.D.III.201 

“Programmatuur” voor “informatiebeveiliging”, als hieronder:

Noot: Dit punt heeft geen betrekking op “programmatuur” die is ontworpen of aangepast om bescherming te bieden tegen kwaadaardige computerschade, bv. virussen, waarbij het gebruik van “cryptografie” beperkt is tot authenticatie, digitale handtekening en/of ontsleuteling van gegevens of bestanden.

a. 

Niet gebruikt;

b. 

Niet gebruikt;

c. 

Programmatuur die is ingedeeld als versleuteling voor de massamarkt overeenkomstig de cryptografienoot – noot 3 bij categorie 5, deel 2 ( 40 ).

X.E.III.201 

“Technologie” voor “informatiebeveiliging” overeenkomstig de algemene technologienoot, als hieronder:

a. 

Niet gebruikt;

b. 

Andere dan in de CML of Verordening (EU) 2021/821 bedoelde “Technologie” voor het “gebruik” van massamarktgoederen als bedoeld in X.A.III.201.c of “programmatuur” voor de massamarkt als bedoeld in X.D.III.201.c.

Categorie IV – Sensoren en Lasers

X.A.IV.001 

Akoestische apparatuur voor toepassingen te land of op zee, geschikt voor het detecteren of lokaliseren van voorwerpen of kenmerken of het positioneren van oppervlaktevaartuigen of onderwatervoertuigen; en andere dan in de CML of Verordening (EU) 2021/821 bedoelde speciaal daarvoor ontworpen componenten.

X.A.IV.002 

Optische sensoren, als hieronder:

a. 

Beeldversterkerbuizen en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor, als hieronder:

1. 

Beeldversterkerbuizen met alle volgende eigenschappen:

a. 

Een grootste gevoeligheid bij een golflengte van meer dan 400 nm doch niet meer dan 1 050  nm;

b. 

Een microkanalenplaat voor elektronische beeldversterking met een afstand tussen de gaten (kanalen) (hart op hart gemeten) van minder dan 25 micrometer; en

c. 

Met één of meer van de volgende eigenschappen:

1. 

Een S-20-, S-25- of multi-alkali-fotokathode; of

2. 

Een GaAs- of GalnAs-fotokathode;

2. 

Speciaal ontworpen microkanalenplaten met beide volgende kenmerken:

a. 

15 000 of meer kanalen per plaat; en

b. 

Afstand tussen de gaten (kanalen) (hart op hart gemeten) van minder dan 25 micrometer.

b. 

Apparatuur voor directe beeldvorming, werkend in het zichtbare of infrarode spectrum met versterkerbuizen, die de in X.A.IV.002.a.1 vermelde eigenschappen heeft.

X.A.IV.003 

Camera’s, als hieronder:

a. 

Camera’s die voldoen aan de criteria van noot 3 bij 6A003.b.4 ( 41 ).

b. 

Niet gebruikt;

X.A.IV.004 

Optische apparatuur, als hieronder:

a. 

Optische filters:

1. 

Voor golflengten langer dan 250 nm, bestaande uit verscheidene optische bekledingslagen en met één van beide onderstaande kenmerken:

a. 

Bandbreedte gelijk aan of kleiner dan 1 nm volledige breedte op halve intensiteit (full width half intensity (FWHI)) en grootste doorlating van 90 % of meer; of

b. 

Bandbreedte gelijk aan of kleiner dan 0,1 nm volledige breedte op halve intensiteit (full width half intensity (FWHI)) en grootste doorlating van 50 % of meer;

Noot: Niet bedoeld worden in X.A.IV.004 optische filters met vaste luchtspleten of filters van het Lyot-type.

2. 

Voor golflengten langer dan 250 nm, met alle volgende kenmerken:

a. 

Afstembaar over een spectrumgebied van 500 nm of meer;

b. 

Momenteel optisch bandfilter van 1,25 nm of minder;

c. 

Golflengte binnen 0,1 ms terugstelbaar met een nauwkeurigheid van 1 nm of beter binnen het afstembare spectrumgebied; en

d. 

Een enkelvoudige doorlatingspiek van 91 % of meer;

3. 

Optische ondoorzichtigheidsschakelaars (filters) met een gezichtsveld van 30° of breder en een reactietijd gelijk aan of minder dan 1 ns;

b. 

“Fluorvezel”-kabel of “glasvezels” daarvoor met een verzwakking van minder dan 4 dB/km in het golflengtegebied van 1 000  nm tot 3 000  nm.

Technische noot: Voor de toepassing van X.A.IV.004.b wordt onder “fluorvezel” verstaan vezels vervaardigd van bulk fluorideverbindingen.

X.A.IV.005 

“Lasers”, als hieronder:

a. 

Koolstofdioxide (CO2)-”lasers” met één of meer van de volgende eigenschappen:

1. 

Een CW (continugolf)-uitgangsvermogen van meer dan 10 kW;

2. 

Een gepulseerd vermogen met een “pulsduur” van meer dan 10 μs; en

a. 

Een gemiddeld uitgangsvermogen van meer dan 10 kW; of

b. 

Een gepulseerd “piekvermogen” van meer dan 100 kW; of

3. 

Een gepulseerd vermogen met een “pulsduur” gelijk aan of minder dan 10 μs; en

a. 

Een pulsenergie van meer dan 5 J per impuls en een “piekvermogen” van meer dan 2,5 kW; of

b. 

Een gemiddeld uitgangsvermogen van meer dan 2,5 kW;

b. 

Halfgeleider-“lasers”, als hieronder:

1. 

Afzonderlijke halfgeleider-“lasers” met enkelvoudige transversale modus met één van de volgende eigenschappen:

a. 

Een gemiddeld uitgangsvermogen van meer dan 100 mW; of

b. 

Een golflengte langer dan 1 050  nm;

2. 

Afzonderlijke, halfgeleider-“lasers” met verschillende transversale modi, of series (“arrays”) van afzonderlijke halfgeleider-“lasers”, met een golflengte langer dan 1 050  nm;

c. 

Robijn-“lasers” met een uitgangsenergie van meer dan 20 J per impuls;

d. 

Niet-“afstembare”“gepulseerde lasers” met een golflengte-output van meer dan 975 nm doch niet meer dan 1 150  nm, en één of meer van de volgende eigenschappen:

1. 

Een “pulsduur” van 1 ns of meer doch niet meer dan 1 μs en met één of meer van de volgende eigenschappen:

a. 

Een uitvoer met een enkelvoudige transversale modus, met één of meer van de volgende kenmerken:

1. 

“Wall-plug efficiency” van meer dan 12 % en een “gemiddeld uitgangsvermogen” van meer dan 10 W, geschikt om te werken met een pulsherhalingsfrequentie van meer dan 1 kHz; of

2. 

Een “gemiddeld uitgangsvermogen” van meer dan 20 W; of

b. 

Een uitvoer met verschillende transversale modi en met één of meer van de volgende kenmerken:

1. 

“Wall-plug efficiency” van meer dan 18 % en een “gemiddeld uitgangsvermogen” van meer dan 30 W;

2. 

Een “piekvermogen” van meer dan 200 MW; of

3. 

Een “gemiddeld uitgangsvermogen” van meer dan 50 W; of

2. 

Een “pulsduur” van meer dan 1 μs en met één of meer van de volgende kenmerken:

a. 

Een uitvoer met een enkelvoudige transversale modus, met één of meer van de volgende kenmerken:

1. 

“Wall-plug efficiency” van meer dan 12 % en een “gemiddeld uitgangsvermogen” van meer dan 10 W, geschikt om te werken met een pulsherhalingsfrequentie van meer dan 1 kHz; of

2. 

Een “gemiddeld uitgangsvermogen” van meer dan 20 W; of

b. 

Een uitvoer met verschillende transversale modi en met één of meer van de volgende kenmerken:

1. 

“Wall-plug efficiency” van meer dan 18 % en een “gemiddeld uitgangsvermogen” van meer dan 30 W; of

2. 

Een “gemiddeld uitgangsvermogen” van meer dan 500 W;

e. 

Niet-“afstembare”“lasers” met continugolf (CW) met een golflengte-output van meer dan 975 nm doch niet meer dan 1 150  nm, en één of meer van de volgende eigenschappen:

1. 

Een uitvoer met een enkelvoudige transversale modus, met één of meer van de volgende kenmerken:

a. 

“Wall-plug efficiency” van meer dan 12 % en een “gemiddeld uitgangsvermogen” van meer dan 10 W, geschikt om te werken met een pulsherhalingsfrequentie van meer dan 1 kHz; of

b. 

Een “gemiddeld uitgangsvermogen” van meer dan 50 W; of

2. 

Een uitvoer met verschillende transversale modi en met één of meer van de volgende kenmerken:

a. 

“Wall-plug efficiency” van meer dan 18 % en een “gemiddeld uitgangsvermogen” van meer dan 30 W; of

b. 

Een “gemiddeld uitgangsvermogen” van meer dan 500 W;

Noot: X.A.IV.005.e.2.b. omvat geen industriële “lasers” met “verschillende transversale modi” met een uitgangsvermogen van minder dan of gelijk aan 2 kW en een totale massa van meer dan 1 200  kg. In deze noot omvat de totale massa alle componenten die nodig zijn om de “laser” te laten werken, bv. “laser”-stroombron, warmtewisselaar, maar geen externe optische apparatuur voor conditionering en/of transmissie van de straal.

f. 

Niet-afstembare “lasers” met een golflengte-output van meer dan 1 400  nm doch niet meer dan 1 555  nm, en één of meer van de volgende eigenschappen:

1. 

Een uitgangsenergie per impuls van meer dan 100 mJ en een gepulseerd “piekvermogen” van meer dan 1 W; of

2. 

Een gemiddeld of CW (continugolf)-uitgangsvermogen van meer dan 1 W;

g. 

Vrije elektronen-“lasers”.

Technische noot: Voor de toepassing van X.A.IV.005 wordt onder “Wall-plug efficiency” verstaan de verhouding tussen het “laser”-uitgangsvermogen (of “gemiddeld uitgangsvermogen”) en het elektrische ingangsvermogen dat nodig is om met de “laser” te werken, inclusief conditionering van de stroombron en thermische conditionering warmtewisselaar.

X.A.IV.006 

“Magnetometers”, “supergeleidende” elektromagnetische sensoren, en speciaal daarvoor ontworpen componenten, als hieronder:

a. 

“Magnetometers”, andere dan die gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821, met een “gevoeligheid” lager (beter) dan 1,0 nT effectieve waarde (rms) per vierkantswortel Hz.

Technische noot: Voor de toepassing van X.A.IV.006.a wordt onder “gevoeligheid” (of ruisniveau) verstaan de effectieve waarde van het componentspecifieke laagst meetbare achtergrondgeluid.

b. 

“Supergeleidende” elektromagnetische sensoren, componenten vervaardigd van “supergeleidende” materialen:

1. 

Ontworpen om te werken bij temperaturen beneden de “kritische temperatuur” van ten minste één van de “supergeleidende” componenten (met inbegrip van Josephson-effect-elementen en “supergeleidende” quantuminterferentie-elementen (“Squids”));

2. 

Ontworpen voor het meten van magnetische veldsterkteschommelingen bij een frequentie van 1 KHz of minder; en

3. 

Met een of meer van de volgende kenmerken:

a. 

Met dunne-laag-“Squids” met een minimale elementafmeting kleiner dan 2 micrometer en met bijbehorende koppelschakelingen voor in- en uitvoer;

b. 

Ontworpen om te werken met een zwenking van het magnetische veld groter dan 1 × 106 quanta magnetische flux per seconde;

c. 

Ontworpen om te werken in het aardveld zonder magnetische afscherming; of

d. 

Met een temperatuurcoëfficiënt lager (kleiner) dan 0,1 quantum magnetische flux/K.

X.A.IV.007 

Zwaartekrachtmeters (gravimeters) voor gebruik te land, anders dan gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821, als hieronder:

a. 

Met een statische nauwkeurigheid kleiner (beter) dan 100 μGal; of

b. 

Van het type met kwartselement (Worden-type).

X.A.IV.008 

Radarsystemen, apparatuur en belangrijke componenten andere dan die gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821, en speciaal daarvoor ontworpen componenten, als hieronder:

a. 

Radarapparatuur voor aan boord van luchtvaartuigen, andere dan die gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821, en speciaal daarvoor ontworpen componenten.

b. 

“Voor gebruik in de ruimte gekwalificeerde”“laser”-radar of lichtdetectie- en afstandsbepalingsapparatuur (LIDAR) speciaal ontworpen voor landmetingen of meteorologische waarnemingen.

c. 

Radarbeeldvormingssystemen met millimetergolfzichtverbetering speciaal ontworpen voor draaivleugelvliegtuigen, met alle volgende kenmerken:

1. 

Geschikt om te werken in het frequentiegebied van 94 GHz;

2. 

Een gemiddeld uitgangsvermogen van minder dan 20 mW;

3. 

Radarstraalbreedte van 1 graad; en

4. 

Operationeel bereik gelijk aan of groter dan 1 500  m.

X.A.IV.009 

Specifieke verwerkingsapparatuur, als hieronder:

a. 

Seismologische detectieapparatuur niet bedoeld in X.A.IV.009.c.

b. 

Stralingsharde tv-camera’s, andere dan die gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821.

c. 

Seismologische inbraakdetectiesystemen die de lager van de bron van een gedetecteerd signaal detecteren, indelen en bepalen.

X.B.IV.001 

Apparatuur, met inbegrip van gereedschap, matrijzen, armaturen of pasmallen, en andere speciaal ontworpen componenten en toebehoren daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor:

a. 

De vervaardiging of inspectie van:

1. 

Magneetveldondulatoren (“wigglers”) voor vrije-elektronenlasers;

2. 

Fotoinjecteurs voor vrije-elektronenlasers;

b. 

Voor de afstelling van het longitudinale magneetveld van vrije-elektronen-“lasers” overeenkomstig de vereiste toleranties.

X.C.IV.001 

Glasvezels voor detectoren met een aangepaste structuur voor een “beat length” kleiner dan 500 mm (sterk dubbelbrekend) of niet in 6C002.b ( 42 ) beschreven materialen voor optische sensoren met een zinkgehalte van gelijk aan of meer dan 6 % per “molfractie”.

Technische noot: Voor de toepassing van X.C.IV.001:

1) 

wordt onder “molfractie” verstaan de verhouding tussen het aantal mol van ZnTe en de som van de aantallen mol van CdTe en ZnTe in het kristal;

2) 

wordt onder “beat length” verstaan de afstand die twee orthogonaal gepolariseerde signalen, die aanvankelijk in fase zijn, moeten afleggen teneinde 2 pi radiaal faseverschil te verkrijgen.

X.C.IV.002 

Optische materialen, als hieronder:

a. 

Materialen met lage optische absorptie, als hieronder:

1. 

Fluorideverbindingen in massa die bestanddelen bevatten met een zuiverheid van 99,999 % of meer; of

Noot: X.C.IV.002.a.1 heeft betrekking op fluoriden van zirkonium of aluminium en varianten daarvan.

2. 

Fluorideglas in massa gemaakt van de verbindingen als bedoeld in 6C004.e.1 ( 43 );

b. 

“Halffabrikaten (“preforms”) voor glasvezels” gemaakt van fluorideverbindingen in massa die bestanddelen bevatten met een zuiverheid van 99,999 % of meer, “speciaal ontworpen” voor de vervaardiging van de “fluoridevezels” als bedoeld in X.A.IV.004.b.

Technische noot: Voor de toepassing van X.C.IV.002:

1) 

wordt onder “fluoridevezels” verstaan vezels vervaardigd van bulk fluorideverbindingen;

2) 

wordt onder “halffabrikaten (“preforms”) voor glasvezels” verstaan staven, ruwe gietstukken of stangen van glas, kunststof of andere materialen die speciaal zijn bewerkt om te worden gebruikt bij de vervaardiging van glasvezels. De eigenschappen van het halffabrikaat bepalen de basiseigenschappen van de daaruit getrokken glasvezels.

X.D.IV.001 

“Programmatuur”, anders dan gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821, speciaal ontworpen voor de “ontwikkeling”, de “productie” of het “gebruik” van goederen als bedoeld in 6A002, 6A003 ( 44 ), X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007, of X.A.IV.008.

X.D.IV.002 

“Programmatuur”, speciaal ontworpen voor de “ontwikkeling” of “productie” van apparatuur, als bedoeld in X.A.IV.002, X.A.IV.004, or X.A.IV.005.

X.D.IV.003 

Overige “programmatuur”, als hieronder:

a. 

Toepassings-“programma’s” van luchtverkeersleidings- (ATC) “programmatuur” die zijn geïnstalleerd op universele computers geplaatst in een luchtverkeersleidingscentrum en geschikt voor het automatisch doorgeven van primaire radardoelgegevens (indien niet samengevoegd met secundaire loodsradar- (SSR) gegevens) van het gastheer-ATC-centrum aan een ander ATC-centrum.

b. 

“Programmatuur” speciaal ontworpen voor seismologische inbraakdetectiesystemen in X.A.IV.009.c.

c. 

“Broncode” speciaal ontworpen voor seismologische inbraakdetectiesystemen in X.A.IV.009.c.

X.E.IV.001 

“Technologie” voor de “ontwikkeling”, de “productie” of het “gebruik” van apparatuur als bedoeld in X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007, X.A.IV.008 of X.A.IV.009.c.

X.E.IV.002 

“Technologie” voor de “ontwikkeling” of “productie” van apparatuur, materialen of “programmatuur” als bedoeld in X.A.IV.002, X.A.IV.004, of X.A.IV.005, X.B.IV.001, X.C.IV.001, X.C.IV.002, of X.D.IV.003.

X.E.IV.003 

Andere “technologie”, als hieronder:

a. 

Optische fabricagetechnologieën voor serieproductie van optische componenten in een tempo van meer dan 10 m 2 oppervlak per jaar op één enkele as en met:

1. 

Een productieoppervlak groter dan 1 m2; en

2. 

Een oppervlaktegetal groter dan λ/10 effectief (rms) bij de aangewezen golflengte;

b. 

“Technologie” voor optische filters met een bandbreedte gelijk aan of minder dan 10 nm, een gezichtsveld (FOV) groter dan 40° en een resolutie groter dan 0,75 lijnenparen per milliradiaal;

c. 

“Technologie” voor de “ontwikkeling” of de “productie” van camera’s als bedoeld in X.A.IV.003;

d. 

“Technologie”, noodzakelijk voor de “ontwikkeling” of de “productie” van niet-triaxiale “magnetometers” of niet-triaxiale “magnetometer”-systemen met aardinductie, met één of meer van de volgende kenmerken:

1. 

“Gevoeligheid” lager (beter) dan 0,05 nT (rms) effectieve waarde per vierkantswortel Hz bij een frequentie lager dan 1 Hz; of

2. 

“Gevoeligheid” lager (beter) dan 1 × 10-3 nT effectieve waarde (rms) per vierkantswortel Hz bij frequenties van 1 Hz of meer.

e. 

“Technologie” noodzakelijk voor de “ontwikkeling” of de “productie” van instrumenten voor opwaartse infraroodconversie met alle volgende eigenschappen:

1. 

Een gevoeligheid bij een golflengte van meer dan 700 nm doch niet meer dan 1 500  nm; en

2. 

Een combinatie van een infraroodfotodetector, lichtdiode (OLED) en nanokristal om infraroodlicht te converteren naar zichtbaar licht.

Technische noot: Voor de toepassing van X.E.IV.003 wordt onder “gevoeligheid” (of ruisniveau) verstaan de effectieve waarde van het componentspecifieke laagst meetbare achtergrondgeluid.

Categorie V — Navigatie en vliegtuigelektronica

X.A.V.001 

Boordcommunicatieapparatuur, alle instrumentatiesystemen voor traagheidsnavigatie in “luchtvaartuigen”, en andere avionische apparatuur, met inbegrip van componenten, andere dan die gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821.

Noot 1: X.A.V.001. heeft geen betrekking op hoofdtelefoons of microfoons.

Noot 2: X.A.V.001. heeft geen betrekking op goederen voor persoonlijk gebruik door natuurlijke personen.

X.B.V.001 

Andere apparatuur speciaal ontworpen voor het testen, inspecteren of de “productie” van navigatieapparatuur en avionische apparatuur.

X.D.V.001 

“Programmatuur”, andere dan die gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821, voor de “ontwikkeling”, de “productie” of het “gebruik” van navigatieapparatuur, boordapparatuur voor communicatie en andere avionische apparatuur.

X.E.V.001 

“Technologie”, andere dan die gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821, voor de “ontwikkeling”, de “productie” of het “gebruik” van navigatieapparatuur, boordapparatuur voor communicatie en andere avionische apparatuur.

Categorie VI — Zeewezen en schepen

X.A.VI.001 

Vaartuigen, mariene systemen of apparatuur, en speciaal daarvoor ontworpen componenten, componenten en toebehoren, als hieronder:

a. 

Systemen voor onderwaterzien, als hieronder:

1. 

Televisiesystemen (bestaande uit camera, lampen, controleapparatuur en apparatuur voor de overdracht van signalen) met een “systeemoplossend vermogen”, gemeten in de lucht, van meer dan 500 lijnen, die speciaal ontworpen of aangepast zijn om op afstand bediend te worden in een onderwatervoertuig; of

2. 

Onderwatertelevisiecamera’s met een systeemoplossend vermogen, gemeten in de lucht, van meer dan 700 lijnen;

Technische noot: Het systeemoplossende vermogen voor televisie is een maat voor het horizontale oplossende vermogen dat gewoonlijk wordt uitgedrukt als het maximale aantal lijnen per beeldschermhoogte dat op een testkaart onderscheiden kan worden, met toepassing van IEEE Standard 208/1960 of een equivalente norm.

b. 

Fotografische camera’s speciaal ontworpen of aangepast voor gebruik onder water, met een filmformaat van 35 mm of groter, met autofocussering of afstandsfocussering “speciaal ontworpen” voor gebruik onder water;

c. 

Stroboscopische lichtbronnen, speciaal ontworpen of aangepast voor gebruik onder water, met een lichtopbrengst van meer dan 300 J per flits;

d. 

Andere onderwatercamera-apparatuur, andere dan die gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821;

e. 

Niet gebruikt;

f. 

Vaartuigen (zowel oppervlakteschepen als onderzeeboten), met inbegrip van opblaasboten, en specifiek daarvoor ontworpen componenten, andere dan die gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821;

Noot: X.A.VI.001.f heeft geen betrekking op vaartuigen gedurende tijdelijk verblijf, gebruikt voor privé-vervoer of voor het vervoer van passagiers of goederen uit of door het douanegebied van de Unie.

g. 

Scheepsmotoren (zowel binnen- als buitenboordmotoren) en onderzeemotoren en speciaal daarvoor ontworpen componenten, andere dan die gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821;

h. 

onafhankelijk onderwaterademapparaten (scuba-uitrusing) en toebehoren daarvoor, andere dan gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821;

i. 

Reddingsvesten, opblaaspatronen, duikkompassen en duikcomputers;

Noot: X.A.VI.001.i. heeft geen betrekking op goederen voor persoonlijk gebruik door natuurlijke personen.

j. 

Onderwaterlichten en voortstuwingsapparatuur;

Noot: X.A.VI.001.j. heeft geen betrekking op goederen voor persoonlijk gebruik door natuurlijke personen.

k. 

Luchtcompressoren en filtersystemen speciaal ontworpen voor het vullen van luchtflessen;

X.D.VI.001 

“Programmatuur” speciaal ontworpen of aangepast voor de “ontwikkeling”, de “productie” of het “gebruik” van apparatuur als bedoeld in X.A.VI.001.

X.D.VI.002 

“Programmatuur” speciaal ontworpen voor de bediening van onbemande onderwatervoertuigen die in de olie- en gasindustrie worden gebruikt.

X.E.VI.001 

“Technologie” voor de “ontwikkeling”, de “productie” of het “gebruik” van apparatuur als bedoeld in X.A.VI.001.

Categorie VII — Ruimtevaart en voortstuwing

X.A.VII.001 

▼M47

Dieselmotoren, en trekkers en speciaal daarvoor ontworpen onderdelen, anders dan die gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821:

▼M46

a. 

Dieselmotoren, andere dan die gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821, voor vrachtwagens, trekkers en autotoepassingen, met een totaal uitgaand vermogen van 298 kW of meer.

b. 

Terreinwieltrekkers met een laadvermogen van 9 t of meer; en belangrijke componenten en toebehoren, andere dan die gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821.

c. 

Trekkers (wegtractors) voor opleggers, met enkelvoudige of tandemachterassen gespecificeerd voor 9 t per as of meer en speciaal ontworpen belangrijke componenten.

Noot: X.A.VII.001.b en X.A.VII.001.c hebben geen betrekking op voertuigen gedurende tijdelijk verblijf, gebruikt voor privé-vervoer of voor het vervoer van passagiers of goederen uit of door het douanegebied van de Unie.

X.A.VII.002 

Gasturbinemotoren en componenten andere dan die gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821.

a. 

Niet gebruikt.

b. 

Niet gebruikt.

c. 

▼M47

Gasturbinemotoren voor vliegtuigen en speciaal daarvoor ontworpen onderdelen.

▼M46

Noot: X.A.VII.002.c heeft geen betrekking op gasturbinemotoren die bestemd zijn voor burger-“luchtvaartuigen” en die gedurende meer dan acht jaar in bonafide burger-“luchtvaartuigen” in gebruik zijn. Indien deze meer dan acht jaar in gebruik zijn in bonafide burger-“luchtvaartuigen”, zie BIJLAGE XI.

d. 

Niet gebruikt.

e. 

Speciaal daarvoor ontworpen componenten voor vliegtuigademhalingsapparatuur werkend bij overdruk, andere dan die gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821.

X.B.VII.001 

Apparatuur voor het testen door middel van trillingen en speciaal ontworpen componenten, andere dan die gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821.

Noot: X.B.VII.001. heeft enkel betrekking op apparatuur voor de “ontwikkeling” of de “productie”. Het heeft geen betrekking op systemen voor controle van omstandigheden.

X.B.VII.002 

Speciaal ontworpen “apparatuur”, gereedschappen of klemmen voor het vervaardigen of meten van gasturbinebladen of -schoepen of gegoten schoepuiteindeversterkingen, als hieronder:

a. 

Automatische apparatuur die gebruikmaakt van niet-mechanische methoden voor het meten van de wanddikte van aerodynamische onderdelen;

b. 

Gereedschappen, klemmen of meetuitrusting voor de “laser”-, waterstraal- of ECM/EDM-procedés voor het boren van gaten, als bedoeld in 9E003.c ( 45 );

c. 

Uitrusting voor het logen van keramische kernen;

d. 

Uitrusting of gereedschappen voor het vervaardigen van keramische kernen;

e. 

Uitrusting voor het bereiden van wasmodellen voor keramische mantels;

f. 

Uitrusting voor het uitbranden of bakken van keramische mantels.

X.D.VII.001 

“Programmatuur”, andere dan die gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821, voor de “ontwikkeling” of de “productie” van apparatuur als bedoeld in X.A.VII.001 of X.B.VII.001.

X.D.VII.002 

“Programmatuur”, voor de “ontwikkeling” of de “productie” van apparatuur als bedoeld in X.A.VII.002 of X.B.VII.002.

X.E.VII.001 

“Technologie”, andere dan die gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821, voor de “ontwikkeling” of de “productie” of het “gebruik” van apparatuur als bedoeld in X.A.VII.001 of X.B.VII.001.

X.E.VII.002 

“Technologie” voor de “ontwikkeling”, de “productie” of het “gebruik” van apparatuur als bedoeld in X.A.VII.002 of X.B.VII.002.

X.E.VII.003 

Andere “technologie”, niet beschreven in 9E003 ( 46 ), als hieronder:

a. 

Regelsystemen voor rotorbladtipspeling waarbij gebruik wordt gemaakt van actief compenserende omhullingen. De “technologie” is beperkt tot de ontwerp- en ontwikkelingsdatabase; of

b. 

Gaslagers voor rotorsamenstellingen voor gasturbinemotoren.
BIJLAGE V ter

LIJST VAN DE IN ARTIKEL 1 SEXIES, LID 4, ARTIKEL 1 SEPTIES, LID 4, EN ARTIKEL 1 SEPTIES QUATER, LID 4, BEDOELDE PARTNERLANDEN

[…]
BIJLAGE V quater

A.   Modelformulieren voor levering, overdracht, kennisgeving, aanvraag en vergunning voor de uitvoer

(als bedoeld in artikel 2 septies ter van deze verordening)

De uitvoervergunning is in alle lidstaten van de Europese Unie geldig tot de vervaldatum.