EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0593

Besluit (EU) 2019/593 van de Raad van 8 april 2019 betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de overeenkomst tot oprichting van de internationale EU-LAC-Stichting

ST/11342/2016/INIT

OJ L 103, 12.4.2019, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/593/oj

12.4.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 103/1


BESLUIT (EU) 2019/593 VAN DE RAAD

van 8 april 2019

betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de overeenkomst tot oprichting van de internationale EU-LAC-Stichting

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 37,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 209, lid 2, en artikel 212, lid 1, in samenhang met artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), en artikel 218, lid 8, tweede alinea,

Gezien het gezamenlijke voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Europese Commissie,

Gezien de goedkeuring van het Europees Parlement (1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig Besluit (EU) 2016/1873 van de Raad (2) is de overeenkomst tot oprichting van de internationale EU-LAC-Stichting ("de overeenkomst") ondertekend op 25 oktober 2016, onder voorbehoud van de sluiting ervan op een latere datum.

(2)

Het doel van de overeenkomst is de EU-LAC-Stichting op te richten als een internationale organisatie met rechtspersoonlijkheid krachtens internationaal publiekrecht.

(3)

Wanneer zij optreden in het kader van EU-LAC-Stichting, moeten de Unie en haar lidstaten hun standpunten coördineren overeenkomstig de Verdragen en overeenkomstig het beginsel van loyale samenwerking.

(4)

De overeenkomst moet worden goedgekeurd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De overeenkomst tot oprichting van de internationale EU-LAC-Stichting wordt namens de Unie goedgekeurd.

De tekst van de overeenkomst is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad wijst de persoon (personen) aan die gemachtigd is (zijn) om namens de Unie de in artikel 24 van de overeenkomst genoemde akte van bekrachtiging neer te leggen.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Luxemburg, 8 april 2019.

Voor de Raad

De voorzitter

F. MOGHERINI


(1)  Goedkeuring van 4 oktober 2017 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

(2)  Besluit (EU) 2016/1873 van de Raad van 10 oktober 2016 betreffende de ondertekening namens de Europese Unie van de Overeenkomst tot oprichting van de internationale EU-LAC-Stichting (PB L 288 van 22.10.2016, blz. 1).


Top