Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1250

Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2018/1250 van de Raad van 18 september 2018 tot uitvoering van Besluit (GBVB) 2015/1333 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Libië

ST/12081/2018/INIT

OJ L 235, 19.9.2018, p. 21–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1250/oj

19.9.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 235/21


UITVOERINGSBESLUIT (GBVB) 2018/1250 VAN DE RAAD

van 18 september 2018

tot uitvoering van Besluit (GBVB) 2015/1333 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Libië

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 31, lid 2,

Gezien Besluit (GBVB) 2015/1333 van de Raad van 31 juli 2015 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Libië en tot intrekking van Besluit 2011/137/GBVB (1), en met name artikel 12, lid 1,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 31 juli 2015 Besluit (GBVB) 2015/1333 vastgesteld.

(2)

Het Comité van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties („VN-Veiligheidsraad”), ingesteld krachtens Resolutie 1970 (2011) van de VN-Veiligheidsraad, heeft op 11 september 2018 één persoon toegevoegd aan de lijst van personen en entiteiten die aan beperkende maatregelen onderworpen zijn.

(3)

De bijlagen I en III bij Besluit (GBVB) 2015/1333 moeten bijgevolg dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen I en III bij Besluit (GBVB) 2015/1333 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 18 september 2018.

Voor de Raad

De voorzitter

G. BLÜMEL


(1)  PB L 206 van 1.8.2015, blz. 34.


BIJLAGE

De volgende persoon wordt toegevoegd aan de lijst in bijlage I bij Besluit (GBVB) 2015/1333:

„27.

Naam: 1: Ibrahim 2: Saeed 3: Salim 4: Jadhran

Titel: n.v.t. Functie: Leider van gewapende milities Geboortedatum: 1982 Geboorteplaats: n.v.t. Zekere alias: n.v.t. Onzekere alias: n.v.t. Nationaliteit: Libië Paspoort nr.: n.v.t. Nationaal identiteitsnr.: n.v.t. Adres: n.v.t. Op de lijst geplaatst op: 11 september 2018. Overige informatie: naam van moeder is Salma Abdula Younis. Op de lijst geplaatst uit hoofde van de punten 15 en 17 van Resolutie 1970 (reisverbod, bevriezing van tegoeden). Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: www.interpol.int/en/notice/search/un/xxxx.

Op de lijst geplaatst uit hoofde van de punten 11 (b), 11 (c) en 11 (d) van Resolutie 2213 (2015); punt 11 van Resolutie 2362 (2017).

Aanvullende informatie:

Het bureau van de procureur-generaal van Libië heeft een aanhoudingsbevel tegen de betrokken persoon uitgevaardigd, en beschuldigt hem van het plegen van een aantal strafbare feiten.

De betrokken persoon heeft gewapende acties en aanvallen tegen olie-installaties in de regio van de olie-halvemaan (Oil Crescent) uitgevoerd, die tot de vernietiging van die installaties hebben geleid; de meest recente aanval vond plaats op 14 juni 2018.

De aanvallen in de regio van de olie-halvemaan hebben vele slachtoffers bij de inwoners van de regio gemaakt en hebben de levens van burgers in gevaar gebracht.

Door de aanvallen is de Libische olie-uitvoer in de periode 2013 tot en met 2018 periodiek onderbroken, wat tot aanzienlijke verliezen voor de Libische economie heeft geleid.

De betrokken persoon heeft geprobeerd om illegaal olie uit te voeren.

Hij rekruteert buitenlandse strijders voor zijn herhaalde aanvallen op de regio van de olie-halvemaan.

Door zijn acties ondermijnt de betrokken persoon de stabiliteit van Libië en staat hij de Libische partijen in de weg bij het oplossen van de politieke crisis en het uitvoeren van het actieplan van de Verenigde Naties”.

De volgende persoon wordt toegevoegd aan de lijst in bijlage III bij Besluit (GBVB) 2015/1333:

„27.

Naam: 1: Ibrahim 2: Saeed 3: Salim 4: Jadhran

Titel: n.v.t. Functie: Leider van gewapende milities Geboortedatum: 1982 Geboorteplaats: n.v.t. Zekere alias: n.v.t. Onzekere alias: n.v.t. Nationaliteit: Libië Paspoort nr.: n.v.t. Nationaal identiteitsnr.: n.v.t. Adres: n.v.t. Op de lijst geplaatst op: 11 september 2018. Overige informatie: naam van moeder is Salma Abdula Younis. Op de lijst geplaatst uit hoofde van de punten 15 en 17 van Resolutie 1970 (reisverbod, bevriezing van tegoeden). Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: www.interpol.int/en/notice/search/un/xxxx.

Op de lijst geplaatst uit hoofde van de punten 11 (b), 11 (c) en 11 (d) van Resolutie 2213 (2015); punt 11 van Resolutie 2362 (2017).

Aanvullende informatie:

Het bureau van de procureur-generaal van Libië heeft een aanhoudingsbevel tegen de betrokken persoon uitgevaardigd, en beschuldigt hem van het plegen van een aantal strafbare feiten.

De betrokken persoon heeft gewapende acties en aanvallen tegen olie-installaties in de regio van de olie-halvemaan (Oil Crescent) uitgevoerd, die tot de vernietiging van die installaties hebben geleid; de meest recente aanval vond plaats op 14 juni 2018.

De aanvallen in de regio van de olie-halvemaan hebben vele slachtoffers bij de inwoners van de regio gemaakt en hebben de levens van burgers in gevaar gebracht.

Door de aanvallen is de Libische olie-uitvoer in de periode 2013 tot en met 2018 periodiek onderbroken, wat tot aanzienlijke verliezen voor de Libische economie heeft geleid.

De betrokken persoon heeft geprobeerd om illegaal olie uit te voeren.

Hij rekruteert buitenlandse strijders voor zijn herhaalde aanvallen op de regio van de olie-halvemaan.

Door zijn acties ondermijnt de betrokken persoon de stabiliteit van Libië en staat hij de Libische partijen in de weg bij het oplossen van de politieke crisis en het uitvoeren van het actieplan van de Verenigde Naties.”


Top