Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0324

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/324 van de Raad van 5 maart 2018 tot uitvoering van Verordening (EU) 2017/1509 betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea

OJ L 63, 6.3.2018, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/324/oj

6.3.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 63/1


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/324 VAN DE RAAD

van 5 maart 2018

tot uitvoering van Verordening (EU) 2017/1509 betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2017/1509 van de Raad van 30 augustus 2017 betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 329/2007 (1), en met name artikel 47, lid 5,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 30 augustus 2017 Verordening (EU) 2017/1509 vastgesteld.

(2)

Het Comité van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties („VN-Veiligheidsraad”), ingesteld krachtens Resolutie 1718 (2006) van de VN-Veiligheidsraad, heeft op 15 februari 2018 de vermelding van een persoon op de lijst van personen die aan beperkende maatregelen zijn onderworpen, gewijzigd.

(3)

Bijlage XIII bij Verordening (EU) 2017/1509 moet bijgevolg dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage XIII bij Verordening (EU) 2017/1509 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 5 maart 2018.

Voor de Raad

De voorzitter

N. DIMOV


(1)  PB L 224 van 31.8.2017, blz. 1.


BIJLAGE

In bijlage XIII bij Verordening (EU) 2017/1509 wordt onder de rubriek „a) Natuurlijke personen” de vermelding 52 vervangen door:

„52.

Ri Su Yong

 

Geboortedatum: 25.6.1968

Nationaliteit: Noord-Korea

Paspoortnummer: 654310175

Adres: niet beschikbaar

Geslacht: mannelijk

Vertegenwoordigde de Korea Ryonbong General Corporation in Cuba

2.6.2017

Functionaris bij de Korea Ryonbong General Corporation, die gespecialiseerd is in aankopen voor de Noord-Koreaanse defensie-industrie en in de ondersteuning van de verkoop van militaire goederen door Pyongyang. De aankopen van deze onderneming dienen waarschijnlijk ook ter ondersteuning van het programma voor chemische wapens van de DVK.”


Top