Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1899

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1899 van de Commissie van 18 oktober 2017 houdende inschrijving van een aantal namen in het register van gegarandeerde traditionele specialiteiten (Tradiční Lovecký salám/Tradičná Lovecká saláma (GTS) en Tradiční Špekáčky/Tradičné Špekačky (GTS))

C/2017/6895

OJ L 269, 19.10.2017, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1899/oj

19.10.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 269/5


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/1899 VAN DE COMMISSIE

van 18 oktober 2017

houdende inschrijving van een aantal namen in het register van gegarandeerde traditionele specialiteiten (Tradiční Lovecký salám/Tradičná Lovecká saláma (GTS) en Tradiční Špekáčky/Tradičné Špekačky (GTS))

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen (1), en met name artikel 26 en artikel 52, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Tsjechië heeft overeenkomstig artikel 26 van Verordening (EU) nr. 1151/2012 de namen „Tradiční Lovecký salám”/„Tradičná Lovecká saláma” en „Tradiční Špekáčky”/„Tradičné Špekačky” ingediend, met het oog op de inschrijving ervan in het in artikel 22 van Verordening (EU) nr. 1151/2012 bedoelde register van gegarandeerde traditionele specialiteiten, met reservering van de naam.

(2)

De namen „Lovecký salám”/„Lovecká saláma” en „Špekáčky”/„Špekačky” waren voordien als gegarandeerde traditionele specialiteit zonder reservering van de naam geregistreerd (2) overeenkomstig artikel 13, lid 1, van Verordening (EG) nr. 509/2006 van de Raad (3).

(3)

Naar aanleiding van de nationale bezwaarprocedure als bedoeld in artikel 26, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EU) nr. 1151/2012 zijn de namen „Lovecký salám”/„Lovecká saláma” aangevuld met de term „Tradiční” respectievelijk „Tradičná” en zijn de namen „Špekáčky”/„Špekačky” aangevuld met de term „Tradiční” respectievelijk „Tradičné”. De aanvullende termen geven het traditionele karakter van het product weer, overeenkomstig artikel 26, lid 1, derde alinea, van Verordening (EU) nr. 1151/2012.

(4)

De indiening van de namen „Tradiční Lovecký salám”/„Tradičná Lovecká saláma” en „Tradiční Špekáčky”/„Tradičné Špekačky” werd door de Commissie onderzocht en vervolgens bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie  (4).

(5)

Aangezien bij de Commissie geen bezwaren overeenkomstig artikel 51 van Verordening (EU) nr. 1151/2012 zijn ingediend, moeten de namen „Tradiční Lovecký salám”/„Tradičná Lovecká saláma” en „Tradiční Špekáčky”/„Tradičné Špekačky” worden ingeschreven in het register van gegarandeerde traditionele specialiteiten, met reservering van de naam,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De namen „Tradiční Lovecký salám”/„Tradičná Lovecká saláma” (GTS) en „Tradiční Špekáčky”/„Tradičné Špekačky” (GTS) worden ingeschreven in het register van gegarandeerde traditionele specialiteiten, met reservering van de naam.

Het productdossier van de GTS „Lovecký salám”/„Lovecká saláma” en de GTS „Špekáčky”/„Špekačky” wordt beschouwd als het in artikel 19 van Verordening (EU) nr. 1151/2012 bedoelde productdossier voor de GTS „Tradiční Lovecký salám”/„Tradičná Lovecká saláma” en de GTS „Tradiční Špekáčky”/„Tradičné Špekačky”, met reservering van de naam.

Met de in de eerste alinea vermelde namen worden producten aangeduid van categorie 1.2. (Vleesproducten (verhit, gepekeld, gerookt enz.)) als opgenomen in bijlage XI bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 668/2014 van de Commissie (5).

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 18 oktober 2017.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 343 van 14.12.2012, blz. 1.

(2)  Verordening (EU) nr. 160/2011 van de Commissie van 21 februari 2011 houdende inschrijving van een benaming in het register van gegarandeerde traditionele specialiteiten („Lovecký salám”/„Lovecká saláma” (GTS)) (PB L 47 van 22.2.2011, blz. 7).

Verordening (EU) nr. 158/2011 van de Commissie van 21 februari 2011 houdende inschrijving van een benaming in het register van gegarandeerde traditionele specialiteiten („Špekáčky”/„Špekačky” (GTS)) (PB L 47 van 22.2.2011, blz. 3).

(3)  Verordening (EG) nr. 509/2006 van de Raad van 20 maart 2006 inzake gegarandeerde traditionele specialiteiten voor landbouwproducten en levensmiddelen (PB L 93 van 31.3.2006, blz. 1). Verordening ingetrokken bij en vervangen door Verordening (EU) nr. 1151/2012.

(4)  PB C 167 van 11.5.2016, blz. 21.

(5)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 668/2014 van de Commissie van 13 juni 2014 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen (PB L 179 van 19.6.2014, blz. 36).


Top