Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0840

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/840 van de Raad van 27 mei 2016 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 36/2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië

OJ L 141, 28.5.2016, p. 30–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/840/oj

28.5.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 141/30


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/840 VAN DE RAAD

van 27 mei 2016

tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 36/2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 36/2012 van de Raad van 18 januari 2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië (1), en met name artikel 32, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 18 januari 2012 heeft de Raad Verordening (EU) nr. 36/2012 vastgesteld.

(2)

Twee personen hoeven niet langer opgenomen te worden in de in bijlage II bij Verordening (EU) nr. 36/2012 vervatte lijst van natuurlijke en rechtspersonen, entiteiten of lichamen waarvoor beperkende maatregelen gelden.

(3)

Voorts dient de informatie met betrekking tot bepaalde personen op de lijst in bijlage II bij Verordening (EU) nr. 36/2012 te worden geactualiseerd.

(4)

Bijlage II bij Verordening (EU) nr. 36/2012 dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage II bij Verordening (EU) nr. 36/2012 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 27 mei 2016.

Voor de Raad

De voorzitter

A.G. KOENDERS


(1)  PB L 16 van 19.1.2012, blz. 1.


BIJLAGE

I.

De vermeldingen met betrekking tot de onderstaande personen worden geschrapt van de lijst in bijlage II, afdeling A, bij Verordening (EU) nr. 36/2012:

 

nr. 15. Mohamed Farahat (ook bekend als Muhammad Farahat)

 

nr. 17. Muhammad (Image) Nasif (Image) (alias Naseef, Nassif, Nasseef) Khayrbik (Image)

II.

De vermeldingen met betrekking tot de onderstaande personen, zoals opgenomen in bijlage II, onder A, bij Verordening (EU) nr. 36/2012, worden vervangen door de volgende vermeldingen:

 

Naam

Identificatiegegevens

Motivering

Datum van opneming op de lijst

8.

Rami (

Image

) Makhlouf (

Image

)

Geboortedatum: 10 juli 1969;

Geboorteplaats: Damascus;

Paspoort nr. 454224

Belangrijk zakenman in Syrië met belangen in de sectoren telecommunicatie, financiële diensten, transport en onroerend goed; hij heeft financiële belangen in en/of bekleedt hogere en directiefuncties in Syriatel, de belangrijkste exploitant van mobiele telefonie in Syrië, de investeringsfondsen Al Mashreq, Bena Properties en Cham Holding.

Door middel van zijn zakenbelangen verstrekt hij financiering en steun aan het Syrische regime.

Hij is een invloedrijk lid van de familie Makhlouf en heeft nauwe banden met de familie Assad; neef van president Bashar Al-Assad.

9.5.2011

18.

Mohammed (

Image

) Hamcho (

Image

)

Geboortedatum: 20 mei 1966;

Paspoort nr. 002954347

Belangrijk zakenman in Syrië met belangen in de sectoren engineering, bouw, media, horeca en gezondheidszorg. Hij heeft financiële belangen in en/of bekleedt hogere en directiefuncties in een aantal ondernemingen in Syrië, met name Hamsho international, Hamsho Communication, Mhg International, Jupiter for Investment and Tourism project en Syria Metal industries.

Hij speelt een grote rol in de zakelijke gemeenschap in Syrië als secretaris-generaal van de kamer van koophandel van Damascus (daartoe in december 2014 benoemd door de toenmalige minister van Economie Khodr Orfali), voorzitter van de bilaterale handelsraden tussen China en Syrië (sinds maart 2014), en voorzitter van de Syrische raad voor metaal en staal (sinds december 2015).

Hij onderhoudt nauwe zakenrelaties met sleutelfiguren van het Syrische regime, onder meer met Maher Al-Assad.

Mohammed Hamcho profiteert van en verstrekt steun aan het Syrische regime door middel van zijn zakenbelangen en heeft banden met personen die profiteren van en steun verlenen aan het Syrische regime.

27.1.2015

22.

Ihab (

Image

) (alias Ehab, Iehab) Makhlouf (

Image

)

Geboortedatum: 21 januari 1973;

Geboorteplaats: Damascus;

Paspoort nr. N002848852

Belangrijk zakenman in Syrië. Ihab Makhlouf is vicevoorzitter van, en aandeelhouder in Syriatel, de belangrijkste exploitant van mobiele telefonie in Syrië. Hij heeft ook zakenbelangen in diverse andere Syrische ondernemingen en entiteiten, onder meer Ramak Construction Co en Syrian International Private University for Science and Technology (SIUST).

Als vicevoorzitter van de onderneming Syriatel, die een groot deel van haar winst aan de Syrische regering doorgeeft door middel van haar licentiecontract, verstrekt Ihab Makhlouf eveneens rechtstreekse steun aan het Syrische regime.

Hij is een invloedrijk lid van de familie Makhlouf en heeft nauwe banden met de familie Assad; neef van president Bashar Al-Assad.

23.5.2011

28.

Khalid (

Image

) (alias Khaled) Qaddur (

Image

) (alias Qadour, Qaddour, Kaddour)

 

Belangrijk zakenman in Syrië met belangen en/of activiteiten in de sectoren telecommunicatie, olie en plastic, en nauwe zakenbanden met Maher Al-Assad.

Door middel van zijn zakenactiviteiten profiteert hij van en verstrekt hij steun aan het Syrische regime.

Vennoot van Maher Al-Assad, onder meer door middel van zijn zakenactiviteiten.

27.1.2015

29.

Ra'if (

Image

) Al-Quwatly (

Image

) (ook bekend als Ri'af Al-Quwatli ook bekend als Raeef Al-Kouatly)

Geboortedatum: 3.2.1967;

Geboorteplaats: Damascus

Zakenpartner van Maher Al-Assad, van wie hij een aantal zakenbelangen beheert; financiert het regime.

23.6.2011

32.

Mohammed (

Image

) Makhlouf (

Image

) (alias Abu Rami)

Geboortedatum: 19.10.1932;

Geboorteplaats: Latakia, Syrië

Invloedrijk lid van de familie Makhlouf, zakelijk vennoot en vader van Rami, Ihab en Iyad Makhlouf. Heeft nauwe banden met de familie Assad en oom van moederszijde van Bashar en Mahir Al-Assad. Wordt ook wel Abu Rami genoemd.

Belangrijk zakenman in Syrië met belangen en/of activiteiten in een scala van sectoren van de Syrische economie, onder meer belangen en/of grote invloed in de algemene tabaksorganisatie en in de sectoren olie en gas, wapens en banken.

Betrokken bij zakenactiviteiten voor het regime van Assad op het gebied van wapenaankoop en het bankwezen. Gezien de omvang van zijn zakelijke en politieke banden met het regime verstrekt hij steun aan en profiteert hij van het Syrische regime.

1.8.2011

33.

Ayman (

Image

) Jabir (

Image

) (alias Aiman Jaber)

Geboorteplaats: Latakia

Belangrijk zakenman in Syrië die betrokken is in de sectoren staal, media, consumptiegoederen en olie, en in de handel in die goederen. Hij heeft financiële belangen en/of bekleedt hogere directiefuncties in een aantal ondernemingen en entiteiten in Syrië, met name Al Jazira (ook bekend als Al Jazerra; El Jazireh), Dunia TV, en Sama Satellite Channel.

Door middel van zijn onderneming Al Jazira heeft Ayman Jaber mede mogelijk gemaakt dat olie van Overseas Petroleum Trading werd ingevoerd in Syrië.

Ayman Jaber profiteert van en verstrekt steun aan het regime door middel van zijn zakenbelangen.

Hij verstrekt rechtstreekse steun aan en speelt een belangrijke rol in activiteiten van met het regime verwante milities die gekend zijn onder de naam Shabiha en/of Suqur as-Sahraa.

Vennoot van Rami Makhlouf via zijn zakenactiviteiten en vennoot van Maher Al-Assad via zijn rol in met het regime verwante milities.

27.1.2015

41.

Ali (

Image

) Douba (

Image

)

Geboortedatum: 1933;

Geboorteplaats: Karfis, Syrië

Verantwoordelijk voor de moordpartij in Hama in 1980, teruggeroepen naar Damascus als speciaal adviseur van president Bashar Al-Assad.

23.8.2011

48.

Samir (

Image

) Hassan (

Image

)

 

Belangrijk zakenman in Syrië met belangen en/of activiteiten in diverse sectoren van de Syrische economie. Hij heeft belangen en/of grote invloed in Amir Group en Cham Holdings, twee conglomeraten met belangen in de sectoren vastgoed, toerisme, transport en financiën. Hij is in maart 2014 tot voorzitter voor Rusland van de bilaterale handelsraden benoemd door de minister van Economie, Khodr Orfali.

Samir Hassan steunt door middel van donaties in contant geld de oorlogsinspanningen van het regime.

Samir Hassan heeft banden met personen die profiteren van of steun verstrekken aan het regime. Hij heeft met name banden met Rami Makhlouf en Issam Anbouba, die door de Raad op de lijst zijn geplaatst, en heeft baat bij het Syrische regime.

27.9.2014

108.

Mohammad (

Image

) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Jleilati (

Image

)

Geboortedatum: 1945;

Geboorteplaats: Damascus

Was minister van Financiën tot en met 9 februari 2013. Is als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

1.12.2011

111.

Joseph (

Image

) Suwaid (

Image

)

Geboortedatum: 1958;

Geboorteplaats: Damascus

Was ten minste tot en met 21 januari 2014 onderminister. Is als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

23.3.2012

112.

Hussein (

Image

) (alias Hussain) Mahmoud (

Image

) Farzat (

Image

) (alias Hussein Mahmud Farzat)

Geboortedatum: 1957;

Geboorteplaats: Hama

Was tot ten minste 2014 onderminister. Is als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

23.3.2012

114.

Emad (

Image

) Abdul-Ghani (

Image

) Sabouni (

Image

) (alias Imad Abdul Ghani Al Sabuni)

Geboortedatum: 1964;

Geboorteplaats: Damascus

Was tot ten minste april 2014 minister van Telecommunicatie en Technologie. Is als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

27.2.2012

117.

Adnan (

Image

) Hassan (

Image

) Mahmoud (

Image

)

Geboortedatum: 1966;

Geboorteplaats: Tartous

Voormalig minister van Informatie. Is als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

23.9.2011

192.

Hashim Anwar al-Aqqad, alias Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad

Geboortedatum: 1961

Geboorteplaats: Mohagirine, Syrië

Belangrijk zakenman in Syrië met belangen en/of activiteiten in diverse sectoren van de Syrische economie. Hij heeft belangen en/of veel invloed in Anwar Akkad Sons Group (AASG) en de dochteronderneming United Oil. AASG is een conglomeraat dat belangen heeft in onder meer de sector olie, gas, chemie, verzekeringen, industriële machines, vastgoed, toerisme, tentoonstellingen, aanneming, en medische apparatuur.

Hashim Anwar al-Aqqad was tot 2012 eveneens lid van het Syrische parlement.

Al-Aqqad kon zonder de steun van het regime geen succes blijven hebben. Gezien de omvang van zijn zakelijke en politieke banden met het regime verstrekt hij steun aan en profiteert hij van het Syrische regime.

23.7.2014

201.

Wael Abdulkarim

(alias Wael Al Karim)

Al Karim for Trade and Industry, PO Box 111, 5797 Damascus, Syrië

Belangrijk zakenman in Syrië in de sectoren olie, chemie en be- en verwerkende industrie. Hij vertegenwoordigt met name de Abdulkarim Group, ook bekend als Al Karim Group/Alkarim for Trade and Industry/Al Karim Trading and Industry/Al Karim for Trade and Industry. Abdulkarim Group is in Syrië een belangrijk producent van smeermiddelen, vetten en industriële chemische stoffen.

7.3.2015

203.

George Haswani

(alias Heswani; Hasawani; Al Hasawani)

Adres: Damascus Province, Yabroud, Al Jalaa St, Syrië

Belangrijk zakenman in Syrië met belangen en/of activiteiten in de sectoren engineering, bouw en olie en gas. Hij heeft belangen en/of grote invloed in een aantal ondernemingen en entiteiten in Syrië, met name HESCO Engineering and Construction Company, een grote onderneming voor engineering en bouw.

George Haswani heeft nauwe banden met het Syrische regime. Hij biedt steun aan en profiteert van het regime via zijn rol als tussenpersoon bij overeenkomsten voor de aankoop van olie van ISIL door het Syrische regime. Hij profiteert ook van het regime dankzij een voorkeursbehandeling, onder meer de toekenning van een contract (als onderaannemer) met Stroytransgaz, een belangrijk Russisch oliebedrijf.

7.3.2015


Top