Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0041(01)

Besluit (EU) 2015/2330 van de Europese Centrale Bank van 4 december 2015 tot wijziging van Besluit ECB/2014/53 inzake de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de muntenuitgifte in 2015 (ECB/2015/41)

OJ L 328, 12.12.2015, p. 119–120 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/2330/oj

12.12.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 328/119


BESLUIT (EU) 2015/2330 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 4 december 2015

tot wijziging van Besluit ECB/2014/53 inzake de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de muntenuitgifte in 2015 (ECB/2015/41)

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met name artikel 128, lid 2,

Overwegende:

(1)

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft vanaf 1 januari 1999 het alleenrecht de omvang van de muntenuitgifte door de eurogebiedlidstaten goed te keuren.

(2)

Uitgaande van door de eurogebiedlidstaten aan de ECB voorgelegde schattingen van de euromuntenvraag in 2015 heeft de ECB in Besluit ECB/2014/53 (1) de totale omvang van eurocirculatiemunten en niet voor circulatie bestemde euroverzamelaarsmunten in 2015 goedgekeurd.

(3)

Op donderdag 1 oktober 2015 verzocht het Griekse ministerie van Financiën om een verhoging van de omvang van euromunten die Griekenland in 2015 mag uitgeven, en wel van 13,3 miljoen EUR naar 52,7 miljoen EUR om te kunnen voldoen aan een onverwachte muntenvraagstijging.

(4)

De ECB keurt het bovengenoemde verzoek om een verhoging van de omvang van de eurocirculatiemunten die Griekenland in 2015 mag uitgeven, goed.

(5)

Op donderdag 2 oktober 2015 verzocht het Belgische ministerie van Financiën om een verhoging van de omvang van euromunten die België in 2015 mag uitgeven, en wel van 0,8 miljoen EUR naar 65,8 miljoen EUR om te kunnen voldoen aan een onverwachte muntenvraagstijging.

(6)

De ECB keurt het bovengenoemde verzoek om een verhoging van de omvang van de eurocirculatiemunten die België in 2015 mag uitgeven, goed.

(7)

Besluit ECB/2014/53 moet derhalve dienovereenkomstig gewijzigd worden,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijziging

De tabel in artikel 1 van Besluit ECB/2014/53 wordt als volgt vervangen:

(EUR miljoen)

 

Uitgifte van circulatiemunten en verzamelaarsmunten (niet bestemd voor circulatie) in 2015

België

65,8

Duitsland

529,0

Estland

10,3

Ierland

39,0

Griekenland

52,7

Spanje

301,4

Frankrijk

230,0

Italië

41,5

Cyprus

10,0

Litouwen

120,7

Luxemburg

45,0

Malta

8,7

Nederland

52,5

Letland

30,6

Oostenrijk

248,0

Portugal

30,0

Slovenië

13,0

Slowakije

13,4

Finland

60,0”

Artikel 2

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt op de dag van notificatie aan de geadresseerden in werking.

Artikel 3

Geadresseerden

Dit besluit is gericht tot de eurogebiedlidstaten.

Gedaan te Frankfurt am Main, 4 december 2015.

De president van de ECB

Mario DRAGHI


(1)  Besluit ECB/2014/53 van 11 december 2014 houdende de goedkeuring van de omvang van in 2015 uit te geven munten (PB L 365 van 19.12.2014, blz. 163).


Top