Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0317

Besluit (GBVB) 2015/317 van het Politiek en Veiligheidscomité van 24 februari 2015 inzake de aanvaarding van de bijdrage van een derde staat aan de militaire operatie van de Europese Unie teneinde bij te dragen tot het ontmoedigen, het voorkomen en bestrijden van piraterij en gewapende overvallen voor de Somalische kust (Atalanta) (Atalanta/2/2015)

OJ L 56, 27.2.2015, p. 75–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/317/oj

27.2.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 56/75


BESLUIT (GBVB) 2015/317 VAN HET POLITIEK EN VEILIGHEIDSCOMITÉ

van 24 februari 2015

inzake de aanvaarding van de bijdrage van een derde staat aan de militaire operatie van de Europese Unie teneinde bij te dragen tot het ontmoedigen, het voorkomen en bestrijden van piraterij en gewapende overvallen voor de Somalische kust (Atalanta) (Atalanta/2/2015)

HET POLITIEK EN VEILIGHEIDSCOMITÉ,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 38, derde alinea,

Gezien Gemeenschappelijk Optreden 2008/851/GBVB van de Raad van 10 november 2008 inzake de militaire operatie van de Europese Unie teneinde bij te dragen tot het ontmoedigen, het voorkomen en bestrijden van piraterij en gewapende overvallen voor de Somalische kust (1), en met name artikel 10,

Gezien Besluit Atalanta/3/2009 van het Politiek en Veiligheidscomité van 21 april 2009 betreffende de instelling van het Comité van contribuanten voor de militaire operatie van de Europese Unie teneinde bij te dragen tot het ontmoedigen, het voorkomen en bestrijden van piraterij en gewapende overvallen voor de Somalische kust (Atalanta) (2009/369/GBVB) (2),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 10, lid 2, van Gemeenschappelijk Optreden 2008/851/GBVB heeft de Raad het Politiek en Veiligheidscomité (PVC) gemachtigd om de noodzakelijke besluiten te nemen inzake de aanvaarding van de door derde staten voorgestelde bijdragen.

(2)

Op 29 april 2014 heeft het PVC Besluit Atalanta/2/2014 (3) houdende wijziging van Besluit Atalanta/3/2009 vastgesteld.

(3)

Op grond van de door de operationeel commandant van de EU op 24 oktober 2014 uitgegeven aanbeveling en van het door het Militair Comité van de Europese Unie op 22 januari 2015 uitgebrachte advies dient de bijdrage van Colombia te worden aanvaard.

(4)

De deelname van Colombia is afhankelijk van de inwerkingtreding van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Colombia tot vaststelling van een kader voor de deelname van de Republiek Colombia aan crisisbeheersingsoperaties (4) van de Europese Unie, die op 5 augustus 2014 is ondertekend.

(5)

Overeenkomstig artikel 5 van Protocol nr. 22 betreffende de positie van Denemarken, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, neemt Denemarken niet deel aan de uitwerking en de uitvoering van besluiten en acties van de Europese Unie die gevolgen hebben op defensiegebied,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   De bijdrage van Colombia aan de militaire operatie van de Europese Unie teneinde bij te dragen tot het ontmoedigen, het voorkomen en bestrijden van piraterij en gewapende overvallen voor de Somalische kust (Atalanta) wordt aanvaard en wordt als significant aangemerkt.

2.   Colombia wordt vrijgesteld van financiële bijdragen aan de begroting van Atalanta.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 24 februari 2015.

Voor het Politiek en Veiligheidscomité

De voorzitter

W. STEVENS


(1)  PB L 301 van 12.11.2008, blz. 33.

(2)  PB L 112 van 6.5.2009, blz. 9.

(3)  Besluit Atalanta/2/2014 van het Politiek en Veiligheidscomité van 29 april 2014 inzake de aanvaarding van de bijdrage van een derde staat aan de militaire operatie van de Europese Unie teneinde bij te dragen tot het ontmoedigen, het voorkomen en bestrijden van piraterij en gewapende overvallen voor de Somalische kust (Atalanta) en houdende wijziging van Besluit Atalanta/3/2009 (2014/244/GBVB) (PB L 132 van 3.5.2014, blz. 63).

(4)  PB L 251 van 23.8.2014, blz. 8.


Top