Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0906

Besluit 2014/906/GBVB van de Raad van 15 december 2014 tot wijziging van Besluit 2013/726/GBVB ter ondersteuning van UNSCR 2118 (2013) en van EC-M-33/Dec 1 van de uitvoerende raad van de OPCW, in het kader van de tenuitvoerlegging van de EU-strategie tegen de verspreiding van massavernietigingswapens

OJ L 359, 16.12.2014, p. 151–152 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/906/oj

16.12.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 359/151


BESLUIT 2014/906/GBVB VAN DE RAAD

van 15 december 2014

tot wijziging van Besluit 2013/726/GBVB ter ondersteuning van UNSCR 2118 (2013) en van EC-M-33/Dec 1 van de uitvoerende raad van de OPCW, in het kader van de tenuitvoerlegging van de EU-strategie tegen de verspreiding van massavernietigingswapens

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 28, lid 1, en artikel 31, lid 1,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 9 december 2013 heeft de Raad Besluit 2013/726/GBVB (1) vastgesteld.

(2)

De periode van uitvoering van het in artikel 1, lid 2, van Besluit 2013/726/GBVB bedoelde project wordt in het besluit op twaalf maanden vastgesteld, te rekenen vanaf de datum waarop de in artikel 3, lid 3, bedoelde financieringsovereenkomst wordt gesloten.

(3)

Op 6 november 2014 heeft het technisch secretariaat van de Organisatie voor het verbod van chemische wapens (OPCW) de Unie verzocht de periode van uitvoering van Besluit 2013/726/GBVB te verlengen tot en met 30 september 2015, opdat de uitvoering van het project kan worden voortgezet na de in artikel 5, lid 2, van het besluit vermelde einddatum.

(4)

De gevraagde wijziging van Besluit 2013/726/GBVB heeft betrekking op artikel 5, lid 2, ervan en op de eerste alinea van het onderdeel „Activiteiten” van de bijlage, waar de duur van de uitvoering van het project moet worden aangepast.

(5)

De voortzetting van het in artikel 1, lid 2, van Besluit 2013/726/GBVB bedoelde project, zoals expliciet vermeld in het verzoek van de OPCW van 6 november 2014, zal geen gevolgen hebben voor de financiële middelen.

(6)

Besluit 2013/726/GBVB moet derhalve worden gewijzigd door de looptijd van het daarin opgenomen project te verlengen teneinde de volledige uitvoering ervan mogelijk te maken,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Besluit 2013/726/GBVB wordt als volgt gewijzigd:

1)

In artikel 5 wordt lid 2 vervangen door:

„2.   Dit besluit vervalt op 30 september 2015.”

.

2)

In de bijlage wordt de eerste alinea van het onderdeel „Activiteiten” vervangen door:

„De OPCW wordt ondersteund met maximum 5 satellietbeelden van het satellietcentrum van de Europese Unie (EUSC) per week gedurende de gehele periode vanaf de ondertekening van de overeenkomst tot en met 30 september 2015.”

.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 15 december 2014.

Voor de Raad

De voorzitter

F. MOGHERINI


(1)  Besluit 2013/726/GBVB van de Raad van 9 december 2013 ter ondersteuning van UNSCR 2118 (2013) en van EC-M-33/Dec 1 van de uitvoerende raad van de OPCW, in het kader van de tenuitvoerlegging van de EU-strategie tegen de verspreiding van massavernietigingswapens (PB L 329 van 10.12.2013, blz. 41).


Top