Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0905

2014/905/EU: Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 11 december 2014 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van methylvinylether-maleïnezuuranhydridecopolymeer als nieuw voedselingrediënt krachtens Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer (2014) 9333)

OJ L 358, 13.12.2014, p. 47–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/905/oj

13.12.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 358/47


UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 11 december 2014

tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van methylvinylether-maleïnezuuranhydridecopolymeer als nieuw voedselingrediënt krachtens Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad

(Kennisgeving geschied onder nummer (2014) 9333)

(Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

(2014/905/EU)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 1997 betreffende nieuwe voedingsmiddelen en nieuwe voedselingrediënten (1), en met name artikel 7,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 30 juni 2008 heeft de onderneming Reading Scientific Services Ltd bij de bevoegde instanties van Nederland een verzoek ingediend voor het in de handel brengen van methylvinylether-maleïnezuuranhydridecopolymeer als nieuw voedselingrediënt voor gebruik in kauwgombasis.

(2)

Op 14 juli 2011 heeft de bevoegde Nederlandse instantie voor de beoordeling van voedingsmiddelen haar verslag van de eerste beoordeling uitgebracht. In dat verslag werd geconcludeerd dat methylvinylether-maleïnezuuranhydridecopolymeer voldoet aan de criteria van artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 258/97.

(3)

Op 18 augustus 2011 heeft de Commissie het verslag van de eerste beoordeling doorgestuurd naar de overige lidstaten.

(4)

Binnen de in artikel 6, lid 4, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 258/97 vastgestelde termijn van zestig dagen zijn met redenen omklede bezwaren ingediend.

(5)

Op 12 juni 2012 heeft de Commissie de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) geraadpleegd en haar verzocht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 258/97 een aanvullende beoordeling voor methylvinylether-maleïnezuuranhydridecopolymeer als voedselingrediënt te verrichten.

(6)

Op 10 oktober 2013 heeft de EFSA een wetenschappelijk advies over de veiligheid van methylvinylether-maleïnezuuranhydridecopolymeer (ingrediënt van kauwgombasis) als nieuw voedselingrediënt vastgesteld (2), waarin werd geconcludeerd dat het veilig is bij de voorgestelde toepassingen en gebruiksconcentraties.

(7)

In het advies zijn voldoende redenen aangegeven om vast te stellen dat methylvinylether-maleïnezuuranhydridecopolymeer bij de voorgestelde toepassing en gebruiksconcentraties in kauwgombasis voldoet aan de criteria van artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 258/97.

(8)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Methylvinylether-maleïnezuuranhydridecopolymeer zoals gespecificeerd in de bijlage mag in de handel worden gebracht in de Unie als nieuw voedselingrediënt voor gebruik in kauwgombasis tot maximaal 2 % in het eindproduct (kauwgom).

Artikel 2

De aanduiding van de bij dit besluit toegelaten nieuwe kauwgombasis op de etikettering van de levensmiddelen die deze bevatten, is „kauwgombasis (bevat methylvinylether-maleïnezuuranhydridecopolymeer)” of „kauwgombasis (bevat CAS-nummer 9011-16-9)”.

Artikel 3

Dit besluit is gericht tot Reading Scientific Services Ltd, The Lord Zuckerman Research Centre, Whiteknights Campus, Pepper lane, Reading, RG6 6LA, Verenigd Koninkrijk.

Gedaan te Brussel, 11 december 2014.

Voor de Commissie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Lid van de Commissie


(1)  PB L 43 van 14.2.1997, blz. 1.

(2)  EFSA Journal 2013;11(10):3423.


BIJLAGE

SPECIFICATIE VAN METHYLVINYLETHER-MALEÏNEZUURANHYDRIDECOPOLYMEER

Definitie:

Methylvinylether-maleïnezuuranhydridecopolymeer is een watervrij copolymeer van methylvinylether en maleïnezuuranhydride.

Structuurformule:

Image

Omschrijving: Vrijlopend wit of gebroken wit poeder.

Identificatie:

CAS-nr.

9011-16-9

Zuiverheid:

Gehalte

Ten minste 99,5 % in droge stof

Specifieke viscositeit (1 % MEK)

2-10

Residuen van methylvinylether

Maximaal 150 ppm

Residuen van maleïnezuuranhydride

Maximaal 250 ppm

Aceetaldehyde

Maximaal 500 ppm

Methanol

Maximaal 500 ppm

Dilauroylperoxide

Maximaal 15 ppm

Totaal zware metalen

Maximaal 10 ppm

Microbiologische criteria:

Totaal aeroob kiemgetal

Maximaal 500 kve/g

Schimmels/gisten

Maximaal 500 kve/g

Escherichia coli

Negatieve test

Salmonella spp.

Negatieve test

Staphylococcus aureus

Negatieve test

Pseudomonas aeruginosa

Negatieve test


Top