Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0959

Verordening (EU) nr. 959/2014 van de Raad van 8 september 2014 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 269/2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

OJ L 271, 12.9.2014, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/959/oj

12.9.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 271/1


VERORDENING (EU) Nr. 959/2014 VAN DE RAAD

van 8 september 2014

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 269/2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 215,

Gezien Besluit 2014/145/GBVB van de Raad van 17 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen (1),

Gezien het gezamenlijke voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad (2) geeft uitvoering aan Besluit 2014/145/GBVB en voorziet in de bevriezing van tegoeden en economische middelen van natuurlijke personen die verantwoordelijk zijn voor, actief steun verlenen aan of uitvoering geven aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit of veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen, of die de werkzaamheden van internationale organisaties in Oekraïne belemmeren, alsook van de met voornoemde personen verbonden natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen; van rechtspersonen, entiteiten of lichamen die materieel of financieel bijdragen aan acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen; van rechtspersonen, entiteiten of lichamen op de Krim of in Sebastopol waarvan het eigendom in strijd met het Oekraïense recht is overgedragen, of rechtspersonen, entiteiten of lichamen die voordeel hebben gehad bij een dergelijke overdracht; of natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen die de Russische beleidsmakers die verantwoordelijk zijn voor de inlijving van de Krim of de destabilisatie van Oost-Oekraïne actief materieel of financieel steunen, of die hier voordeel bij hebben.

(2)

Op 8 september 2014 heeft de Raad besloten de beperkende maatregelen uit te breiden tot individuen of entiteiten die transacties sluiten met de separatistische groepen in de Oekraïense regio Donbass. De Raad heeft zijn goedkeuring gehecht aan Besluit 2014/658/GBVB (3), waarbij Besluit 2014/145/GBVB wordt gewijzigd en de criteria voor plaatsing op de lijst worden gewijzigd.

(3)

Die maatregel valt binnen het toepassingsgebied van het Verdrag en derhalve is regelgeving van de Unie noodzakelijk voor de uitvoering ervan, in het bijzonder met het oog op het garanderen van de eenvormige toepassing ervan in alle lidstaten.

(4)

Verordening (EU) nr. 269/2014 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5)

Om de doeltreffendheid van de in deze verordening vastgestelde maatregelen te garanderen dient de verordening onmiddellijk in werking te treden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Het volgende punt wordt toegevoegd aan artikel 3, lid 1, van Verordening (EU) nr. 269/2014:

„e)

natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen die transacties sluiten met de separatistische groepen in de Oekraïense regio Donbass.”

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 8 september 2014.

Voor de Raad

De voorzitter

S. GOZI


(1)  PB L 78 van 17.3.2014, blz. 16.

(2)  Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad van 17 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen (PB L 78 van 17.3.2014, blz. 6).

(3)  Besluit 2014/658/GBVB van de Raad van 8 september 2014 tot wijziging van Besluit 2014/145/GBVB betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen (zie bladzijde 47 van dit Publicatieblad).


Top