EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0499

Besluit 2014/499/GBVB van de Raad van 25 juli 2014 houdende wijziging van Besluit 2014/145/GBVB betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

OJ L 221, 25.7.2014, p. 15–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 25/07/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/499/oj

25.7.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 221/15


BESLUIT 2014/499/GBVB VAN DE RAAD

van 25 juli 2014

houdende wijziging van Besluit 2014/145/GBVB betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 17 maart 2014 heeft de Raad Besluit 2014/145/GBVB (1) vastgesteld.

(2)

Gezien de ernst van de situatie in Oekraïne dienen de reisbeperkingen en de bevriezing van tegoeden en economische middelen ook te worden toegepast op natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen die actief materiële of financiële steun verlenen aan of profijt trekken van Russische besluitvormers die verantwoordelijk zijn voor de annexatie van de Krim of de destabilisatie van Oost-Oekraïne.

(3)

Voorts is de Raad van oordeel dat er nog natuurlijke personen en rechtspersonen moeten worden toegevoegd aan de in de bijlage bij Besluit 2014/145/GBVB opgenomen lijst van personen, entiteiten en lichamen die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen.

(4)

Besluit 2014/145/GBVB dient dienovereenkomstig te worden gewijzigd.

(5)

Voor de uitvoering van die maatregelen is een bijkomend optreden van de Unie vereist,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Besluit 2014/145/GBVB wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 1, lid 1, wordt vervangen door:

„1.   De lidstaten nemen de nodige maatregelen om binnenkomst op of doorreis via hun grondgebied te beletten van:

a)

natuurlijke personen die verantwoordelijk zijn voor, actief steun verlenen aan of uitvoering geven aan, acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit of veiligheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen, of die de werkzaamheden van internationale organisaties in Oekraïne belemmeren, en natuurlijke personen die met hen verbonden zijn; of

b)

natuurlijke personen die materiële of financiële steun verlenen aan of profijt trekken van Russische besluitvormers die verantwoordelijk zijn voor de annexatie van de Krim of de destabilisatie van Oost-Oekraïne,

als opgesomd in de bijlage.”

.

2)

Artikel 2, lid 1, wordt vervangen door:

„1.   Alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan, eigendom zijn, in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van:

a)

natuurlijke personen die verantwoordelijk zijn voor, actief steun verlenen aan of uitvoering geven aan, acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit of veiligheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen, of die de werkzaamheden van internationale organisaties in Oekraïne belemmeren, en natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen die met hen verbonden zijn;

b)

rechtspersonen, entiteiten of lichamen die materiële of financiële steun verlenen aan acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen;

c)

rechtspersonen, entiteiten of lichamen op de Krim of in Sebastopol waarvan het eigendom in strijd met het Oekraïense recht is overgedragen, of rechtspersonen, entiteiten of lichamen waaraan deze overdracht voordeel heeft opgeleverd, of

d)

natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen die actief materiële of financiële steun verlenen aan of profijt trekken van Russische besluitvormers die verantwoordelijk zijn voor de annexatie van de Krim of de destabilisatie van Oost-Oekraïne,

als opgesomd in de bijlage, worden bevroren.”

.

Artikel 2

De in de bijlage bij dit besluit genoemde personen en entiteiten worden toegevoegd aan de lijst in de bijlage bij Besluit 2014/145/GBVB.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 25 juli 2014.

Voor de Raad

De voorzitter

S. GOZI


(1)  Besluit 2014/145/GBVB van de Raad van 17 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen (PB L 78 van 17.3.2014, blz. 16).


BIJLAGE

LIJST VAN PERSONEN EN ENTITEITEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 2

I.   Individuen

 

Naam

Identificatie-gegevens

Motivering

Datum van plaatsing op de lijst

1.

Mikhail Efimovich FRADKOV

Михаил Ефимович Фрадков

Geboren op 1.9.1950 in Kurumoch, regio Kuibyshev

Permanent lid van de Veiligheidsraad van de Russische Federatie; directeur van de buitenlandse inlichtingendienst van de Russische Federatie. Als lid van de Veiligheidsraad (die advies verstrekt over nationale veiligheidsaangelegenheden, en deze coördineert) was hij betrokken bij het uitstippelen van het beleid van de Russische overheid waardoor de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne worden bedreigd.

25.7.2014

2.

Nikolai Platonovich PATRUSHEV

Николай Платонович Патрушев

Geboren op 11.7.1951 in Leningrad (Sint-Petersburg)

Permanent lid en secretaris van de Veiligheidsraad van de Russische Federatie. Als lid van de Veiligheidsraad (die advies verstrekt over nationale veiligheidsaangelegenheden, en deze coördineert) was hij betrokken bij het uitstippelen van het beleid van de Russische overheid waardoor de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne worden bedreigd.

25.7.2014

3.

Aleksandr Vasilievich BORTNIKOV

Александр Васильевич Бортников

Geboren op 15.11.1951 in Perm

Permanent lid van de Veiligheidsraad van de Russische Federatie; directeur van de federale veiligheidsdienst (FSB). Als lid van de Veiligheidsraad (die advies verstrekt over nationale veiligheidsaangelegenheden, en deze coördineert) was hij betrokken bij het uitstippelen van het beleid van de Russische overheid waardoor de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne worden bedreigd.

25.7.2014

4.

Rashid Gumarovich NURGALIEV

Рашид Гумарович Нургалиев

Geboren op 8.10.1956 in Zhetikara, Socialistische Sovjet-Republiek Kazachstan

Permanent lid en ondersecretaris van de Veiligheidsraad van de Russische Federatie. Als lid van de Veiligheidsraad (die advies verstrekt over nationale veiligheidsaangelegenheden, en deze coördineert) was hij betrokken bij het uitstippelen van het beleid van de Russische overheid waardoor de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne worden bedreigd.

25.7.2014

5.

Boris Vyacheslavovich GRYZLOV

Борис Вячеславович Грызлов

Geboren op 15.12.1950 in Vladivostok

Permanent lid van de Veiligheidsraad van de Russische Federatie. Als lid van de Veiligheidsraad (die advies verstrekt over nationale veiligheidsaangelegenheden, en deze coördineert) was hij betrokken bij het uitstippelen van het beleid van de Russische overheid waardoor de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne worden bedreigd.

25.7.2014

6.

Sergei Orestovoch BESEDA

Сергей Орестович Беседа

1954

Bevelhebber van de Vijfde Dienst van de federale veiligheidsdienst (FSB) van de Russische Federatie.

Als een van de hoge functionarissen van de FSB leidt hij een dienst die verantwoordelijk is voor het toezicht op inlichtingenoperaties en internationale activiteiten.

25.7.2014

7.

Mikhail Vladimirovich DEGTYAREV

Михаил Владимирович Дегтярёв

Geboren op 10.7.1981 in Kuibyshev (Samara)

Lid van de Doema.

Op 23.5.2014 kondigde hij de plechtige opening aan van de „de facto-ambassade” van de niet-erkende zogenoemde „Volksrepubliek Donetsk” in Moskou. Hij draagt bij tot het ondermijnen en bedreigen van de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne.

25.7.2014

8.

Ramzan Akhmadovitch KADYROV

Рамзан Ахматович Кадыров

Geboren op 5.10.1976 in Tsentaroy

President van de Republiek Tsjetsjenië. Kadyrov legde verklaringen af waarin hij zijn steun uitsprak voor de illegale annexatie van de Krim en voor de gewapende opstand in Oekraïne. Zo verklaarde hij op 14 juni 2014 dat hij „alles in het werk zou stellen om de Krim er weer bovenop te helpen”. In dat verband ontving hij uit handen van de leider van de Autonome Republiek van de Krim een onderscheiding „voor de bevrijding van de Krim”, vanwege zijn steun voor de illegale annexatie van de Krim. Op 1 juni 2014 verklaarde hij zich voorts bereid desgevraagd 74 000 Tsjetsjeense vrijwilligers naar Oekraïne te sturen.

25.7.2014

9.

Alexander Nikolayevich TKACHYOV

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ Ткачёв

Geboren op 23.12.1960 in Vyselki

Gouverneur van de regio Krasnodar.

Ontving uit handen van de leider van de Autonome Republiek van de Krim een onderscheiding „voor de bevrijding van de Krim”, vanwege zijn steun voor de illegale annexatie van de Krim. Bij die gelegenheid zei de leider van de Autonome Republiek van de Krim dat Tkachyov een van de eersten was die hun steun betuigden voor de nieuwe „machthebbers” van de Krim.

25.7.2014

10.

Pavel GUBAREV

Павел Юрьевич Губарев

Geboren op 10.2.1983 in Sievierodonetsk

Een van de zelfverklaarde leiders van de zogenoemde „Volks-republiek Donetsk”. Verzocht om Russische interventie in Oost-Oekraïne, onder meer door het inzetten van Russische vredestroepen. Heeft banden met Igor Strelkov/Girkin, die verantwoordelijk is voor acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen. Gubarev is verantwoordelijk voor de recrutering van personen voor de separatistische strijdkrachten.

Is verantwoordelijk voor de bezetting van het gebouw van de regionale overheid in Donetsk voor pro-Russische strijdkrachten; heeft zichzelf uitgeroepen tot „gouverneur van het volk”.

Werd gearresteerd wegens het bedreigen van de territoriale integriteit van Oekraïne, en verolgens weer vrijgelaten. Blijft desondanks een belangrijke rol vervullen bij separatistische activiteiten; ondermijnt de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne.

25.7.2014

11.

Ekaterina GUBAREVA

Екатерина Юрьевна Губарева

Geboren op 5.7.1983 in Kakhovka

In haar hoedanigheid van zogenoemd „minister van Buitenlandse Zaken” is zij verantwoordelijk voor het verdedigen van de zogenoemde „Volksrepubliek Donetsk”; draagt bij tot het ondermijnen van de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne.

Voorts wordt haar bankrekening gebruikt voor de financiering van illegale gewapende separatische groepen.

Door het aannemen en uitoefenen van deze functie steunt zij acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

25.7.2014

12.

Fedor BEREZIN

Фёдор Дмитриевич Березин

Geboren op 7.2.1960 in Donetsk

Zogenoemd „onderminister van Defensie” van de zogenoemde „Volksrepubliek Donetsk”. Heeft banden met Igor Strelkov/Girkin, de zogenoemde „minister van Defensie” van de zogenoemde „Volksrepubliek Donetsk”, die verantwoordelijk is voor acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen. Door het aannemen en uitoefenen van deze functie steunt Berezin acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

25.7.2014

13.

Valery Vladimirovich KAUROV

Валерий Владимирович Кауров

Geboren op 2.4.1956 in Odessa

Zelfverklaard „president” van de zogenoemde „Republiek Novorossiya”; verzocht Rusland om inzet van strijdkrachten in Oekraïne. Door het aannemen en uitoefenen van deze functie steunt hij acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

25.7.2014

14.

Serhii Anatoliyovych ZDRILIUK

Сергей Анатольевич Здрылюкv

Geboren op 23.6.1972 in de regio Vinnytsia

Hooggeplaatst medewerker van Igor Strelkov/Girkin, die verantwoordelijk is voor acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen. Door het aannemen en uitoefenen van deze functie steunt Zdriliuk acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

25.7.2014

15.

Vladimir ANTYUFEYEV

Владимир Антюфеев

(alias Vladimir SHEVTSOV, Vladimir Iurievici ANTIUFEEV, Vladimir Gheorghievici ALEXANDROV, Vadim Gheorghievici SHEVTSOV)

Geboren op 19.2.1951 in Novosibirsk

Voormalig „minister voor de Veiligheid van de Staat” in de separatistische regio Transnistrië. Eerste vicepremier van de Volksrepubliek Donetsk (sinds 9 juli 2014), bevoegd voor veiligheid en ordehandhaving. Is in die hoedanigheid verantwoordelijk voor de separatistische „overheidsactiviteiten” van de zogenoemde „regering van de Volksrepubliek Donetsk”.

25.7.2014


II.   Entiteiten die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen

 

Naam

Identificatiegegevens

Motivering

Datum van plaat-sing op de lijst

1.

Zogenoemde „Volksrepubliek Lugansk”

„Луганская народная республика”

„Luganskaya narodnaya respublika”

Officiële website:

http://lugansk-online.info

Telefoonnummer:

+38-099-160-74-14

De zogenoemde „Volks-republiek Lugansk” is opgericht op 27 april 2014.

Verantwoordelijk voor de organisatie van het illegale referendum op 11 mei 2014. Onafhankelijkheidsverklaring op 12 mei 2014.

Op 22 mei 2014 hebben de zogenoemde „Volksrepu-blieken” Donetsk en Lugansk de zogenoemde „Federale Staat Novorossiya” in het leven geroepen.

Dit is strijdig met de Oekraïense grondwet en, bijgevolg, met het internationaal recht, en ondermijnt derhalve de territoriale integriteit, soeverei-niteit en onafhankelijkheid van Oekraïne.

Is ook betrokken bij de recrutering voor het separatistische „leger van het zuidoosten” en andere illegale gewapende separatistische groepen; ondermijnt de stabiliteit en veiligheid van Oekraïne.

25.7.2014

2.

Zogenoemde „Volksrepubliek Donetsk”

„Донецкая народная республика”

„Donétskaya naródnaya respúblika”

Officiële informatie, zoals de grondwet van de Volksrepubliek Donetsk en de samenstelling van de Hoge Raad:

http://dnr-news.com/

Sociale media:

https://twitter.com/dnrpress

http://vk.com/dnrnews

De zogenoemde „Volksrepubliek Donetsk” is uitgeroepen op 7 april 2014.

Verantwoordelijk voor de organisatie van het illegale referendum op 11 mei 2014. Onafhankelijkheidsverklaring op 12 mei 2014.

Op 24 mei 2014 hebben de zogenoemde „Volksrepublieken” Donetsk en Lugansk een overeenkomst ondertekend betreffende de oprichting van de zogenoemde „Federale Staat Novorossiya”.

Dit is strijdig met de Oekraïense grondwet en, bijgevolg, met het internationaal recht, en ondermijnt derhalve de territoriale integriteit, soeverei-niteit en onafhankelijkheid van Oekraïne.

Is ook betrokken bij de recrutering voor illegale gewapende separatistische groepen; ondermijnt de stabiliteit en veiligheid van Oekraïne.

25.7.2014

3.

Zogenoemde „Federale Staat Novorossiya”

„Федеративное государство Новороссия”

„Federativnoye Gosudarstvo Novorossiya”

Officiële persberichten:

http://novorossia.su/official

Op 24 mei 2014 hebben de zogenoemde „Volksrepublieken” Donetsk en Lugansk een overeenkomst ondertekend betreffende de oprichting van de zogenoemde „Federale Staat Novorossiya”, die niet wordt erkend.

Dit is strijdig met de Oekraïense grondwet en, bijgevolg, met het internationaal recht, en ondermijnt derhalve de territoriale integriteit, soeverei-niteit en onafhankelijkheid van Oekraïne.

25.7.2014

4.

Internationale Unie van openbare verenigingen „Grote Leger van de Don”

Международный Союз Общественных Объединений

„Всевеликое Войско Донское”

Officiële website:

http://vvd2003.narod.ru/

Telefoonnummer:

+7-8-908-178-65-57

Sociale media:

Nationale Kozakkenwacht

http://vk.com/kazak_nac_guard

Adres: 346465 Russia Rostov Region. October (C) District. St Zaplavskaya. Str Shosseynaya 1

Het „Grote Leger van de Don”, heeft de „Nationale Kozakkenwacht” opgericht, die strijdt tegen de Oekraïense regering in Oost-Oekraïne, en ondermijnt de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, en vormt tevens een bedreiging voor de stabiliteit en veiligheid van Oekraïne.

Banden met Nikolay KOZITSYN, commandant van de Kozakken, die het bevel voert over de separatisten in Oost-Oekraïne die strijd voeren tegen de strijdkrachten van de Oekraïense overheid.

25.7.2014

5.

„Sobol”

„СОБОЛЬ”

Officiële website:

http://soboli.net

Sociale media:

http://vk.com/sobolipress

Telefoonnummer:

(0652) 60-23-93.

E-mail: SoboliPress@gmail.com

Adres: Crimea, Simferopol, str. Kiev, 4 (nabij busstation „Central”).

Radicale paramilitaire organisatie, verantwoordelijk voor openlijke steun aan de pogingen om de Oekraïense controle over de Krim met geweld te beëindigen; ondermijnt de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne.

Verantwoordelijk voor de opleiding van separatisten die strijd voeren tegen de strijdkrachten van de Oekraïense overheid in Oost-Oekraïne; vormt een bedreiging voor de stabiliteit en veiligheid van Oekraïne.

25.7.2014

6.

Zogenoemde „Wacht van Lugansk”

„Луганская гвардия”

Sociale media:

https://vk.com/luguard

http://vk.com/club68692201

Zelfverdedigingsmilitie van Lugansk. Verantwoordelijk voor de opleiding van separatisten die strijd voeren tegen de strijdkrachten van de Oekraïense overheid in Oost-Oekraïne; vormt een bedreiging voor de stabiliteit en veiligheid van Oekraïne.

Banden met German PROPOKIV, actief leider die heeft deelgenomen aan de bezetting van het regionaal bureau van de Oekraïense veiligheidsdienst in Lugansk; heeft in het bezette gebouw een videoboodschap aan president Poetin en het Russische volk opgenomen.

25.7.2014

7.

Zogenoemd „Leger van het Zuidoosten”

„Армии Юго-Востока”

Recrutering:

http://lugansk-online.info/statements

Sociale media:

http://vk.com/lugansksbu

Illegale gewapende separistische groep; wordt beschouwd als een van de belangrijkste groepen in Oost-Oekraïne.

Verantwoordelijk voor de bezetting van het gebouw van de veiligheidsdienst in de regio Lugansk. Gepensioneerd officier.

Banden met Valeriy BOLOTOV, die als een van de leiders van de groep op de lijst is geplaatst.

Banden met Vasyl NIKITIN, verantwoordelijk voor de separatistische „overheidsactiviteiten” van de zogenoemde „regering van de Volksrepubliek Lugansk”.

25.7.2014

8.

Zogenoemde „Volksmilitie van Donbas”

„Нарóдное ополчéние Донбáсса”

Sociale media:

http://vk.com/polkdonbassa

+38-099-445-63-78;

+38-063-688-60-01;

+38-067-145-14-99;

+38-094-912-96-60;

+38-062-213-26-60

E-mail: voenkom.dnr@mail.ru

mobilisation@novorossia.co

Telefonisch te bereiken vrijwilligers in Rusland:

+7 (926) 428-99-51

+7 (967) 171-27-09

of e-mail novoross24@mail.ru

Adres: Donetsk. Prospect Zasyadko.13

Illegale gewapende separistische groep die strijdt tegen de strijdkrachten van de Oekraïense overheid in Oost-Oekraïne; vormt een bedreiging voor de stabiliteit en veiligheid van Oekraïne.

Deze militante groep heeft in de begindagen van april 2014 onder andere de controle over verscheidene overheidsgebouwen in Oost-Oekraïne overgenomen; ondermijnt de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne.

De voormalige leider van deze groep, Pavel Gubarev,

is verantwoordelijk voor de bezetting van het gebouw van de regionale overheid in Donetsk door pro-Russische strijdkrachten; heeft zichzelf uitgeroepen tot „gouverneur van het volk”.

25.7.2014

9.

„Vostok-bataljon”

„батальоны Восток”

Sociale media:

http://vk.com/patriotic_forces_of_donbas

Illegale gewapende separatistische groep; wordt beschouwd als een van de belangrijkste groepen in Oost-Oekraïne.

Voert strijd tegen de strijdkrachten van de Oekraïense overheid in Oost-Oekraïne; vormt een bedreiging voor de stabiliteit en veiligheid van Oekraïne.

Heeft gepoogd de luchthaven van Donetsk te bezetten.

25.7.2014


III.   Entiteiten waarvan de eigendom is overgedragen in strijd met de Oekraïense wetgeving

 

Naam

Identificatiegegevens

Motivering

Datum van plaat-sing op de lijst

1.

Overheidsferrymaat-schappij „Kerch ferry”

Государственная судоходная компания „Керченская паромная переправа”

Gosudarstvenoye predpriyatiye

Kerchenskaya paromnaya pereprava

16 Tselibernaya Street, 98307 Kerch

(Автономная Республика Крым, г. Керчь, ул. Целимберная, 16)

Code: 14333981

De eigendom van deze entiteit is in strijd met de Oekraïense wetgeving overgedragen. Het „Parlement van de Krim” heeft op 17.3.2014 resolutie nr. 1757-6/14„betreffende de nationalisering van een aantal ondernemingen die eigendom zijn van de Oekraïense ministeries van Infrastructuur en Landbouw” aangenomen, en het „presidium van het parlement van de Krim” heeft op 24.3.2014 besluit nr. 1802-6/14 betreffende „de overheidsferrymaatschappij Kerch Ferry” aangenomen, waarbij de activa van de overheidsferrymaatschappij „Kerch Ferry” in naam van de „Republiek van de Krim” in beslag worden genomen. De onderneming is feitelijk geconfisqueerd door de „autoriteiten” van de Krim.

25.7.2014

2.

Overheidsbedrijf „commerciële zeehaven van Sebastopol”

Государственное предприятие „Севастопольский морской торговый порт”

Gosudarstvenoye predpriyatiye

Sevastopolski morskoy torgovy port

3 Place Nakhimova, 99011 Sevastopol

(99011, г. Севастополь, пл. Нахимова, 3)

Code: 01125548

De eigendom van deze entiteit is in strijd met de Oekraïense wetgeving overgedragen. Het „Parlement van de Krim” heeft op 17.3.2014 resolutie nr. 1757-6/14„betreffende de nationalisering van een aantal ondernemingen die eigendom zijn van de Oekraïense ministeries van Infrastructuur en Landbouw” aangenomen, waarbij de activa van de commerciële zeehaven van Sebastopol worden onteigend. De onderneming is feitelijk geconfisqueerd door de „autoriteiten” van de Krim. Naar handelsvolume is dit de grootste commerciële zeehaven van de Krim.

25.7.2014

3.

Overheidsbedrijf „commerciële zeehaven van Kerch”

Государственное предприятие „Керченский морской торговый порт”

Gosudarstvenoye predpriyatiye

Kerchenski morskoy torgovy port

28 Kirova Str., 98312, Kerch, Autonomous Republic of Crimea,

(98312, Автономная Республика Крым, г. Керчь, ул. Кирова, 28)

Code: 01125554

De eigendom van deze entiteit is in strijd met de Oekraïense wetgeving overgedragen. Het „Parlement van de Krim” heeft op 17.3.2014 resolutie nr. 1757-6/14„betreffende de nationalisering van een aantal ondernemingen die eigendom zijn van de Oekraïense ministeries van Infrastructuur en Landbouw” aangenomen, en op 26.3.2014 resolutie nr. 1865-6/14„betreffende de overheidszeehavens van de Krim” („О Государственном предприятии „Крымские морские порты”.”), waarin wordt verklaard dat de activa in het bezit van het overheidsbedrijf „Kerch Commercial Sea Port” namens de „Republiek van de Krim” worden onteigend. Het bedrijf is zodoende feitelijk geconfisqueerd door de „autoriteiten” van de Krim. Naar handelsvolume is het de op een na grootste commerciële zeehaven in de Krim.

25.7.2014

4.

Overheidsbedrijf Universal-Avia

Государственном предприятии „Универсал-Авиа”

Gosudarstvenoye predpriyatiye

„Universal-Avia”

5, Aeroflotskaya street, 95024 Simferopol

(Аэрофлотская улица, 5, Симферополь г.)

De eigendom van deze entiteit is in strijd met de Oekraïense wetgeving overgedragen. Het „Presidium van het Parlement van de Krim” heeft op 24.3.2014 Besluit nr. 1794-6/14„over het overheidsbedrijf „Gosudarstvenoye predpriyatiye Universal-Avia”” („О Государственном предприятии „Универсал-Авиа”)” aangenomen, waarin wordt verklaard dat de activa in het bezit van het overheidsbedrijf „Universal-Avia” namens de „Republiek van de Krim” worden onteigend. Het bedrijf is zodoende feitelijk geconfisqueerd door de „autoriteiten” van de Krim.

25.7.2014

5.

Resort „Nizhnyaya Oreanda”

Санаторий „Нижняя Ореанда”

Resort „Nizhnyaya Oreanda”, 08655, Yalta, Oreanda

(08655, г.Ялта, пгт. Ореанда, Санаторий „Нижняя Ореанда”)

De eigendom van deze entiteit is in strijd met de Oekraïense wetgeving overgedragen. Het „Presidium van het Parlement van de Krim” heeft op 21 maart Besluit nr. 1767-6/14„Over de vraagstukken omtrent de oprichting van de Vereniging van sanatoria en resorts” aangenomen, waarin wordt verklaard dat de activa in het bezit van het resort „Nizhnyaya Oreanda” namens de „Republiek van de Krim” worden onteigend. Het bedrijf is zodoende feitelijk geconfisqueerd door de „autoriteiten” van de Krim.

25.7.2014

6.

Krims bedrijf „Azov distillery plant”

Крымское республиканское предприятие „Азовский ликероводочный Завод”

Azovsky likerovodochny zavod

40 Zeleznodorozhnaya str., 96178 town of Azov, Jankoysky district

(Джанкойский район, пгт Азовское, ул. Железнодорожная, 40)

Code: 01271681

De eigendom van deze entiteit is in strijd met de Oekraïense wetgeving overgedragen. Het „Presidium van het Parlement van de Krim” heeft op 9 april Besluit nr. 1991-6/14 aangenomen „Over de wijzigingen van Resolutie nr. 1836-6/14 van de Staatsraad van de Republiek van de Krim” van 26 maart 2014„Over de nationalisatie van de eigendom van bedrijven, instellingen en organisaties van het agroindustriële complex op het grondgebied van de Republiek van de Krim”, waarin wordt verklaard dat de activa in het bezit van het bedrijf „Azovsky likerovodochny zavod” namens de „Republiek van de Krim” worden onteigend. Het bedrijf is zodoende feitelijk geconfisqueerd door de „autoriteiten” van de Krim.

25.7.2014

7.

Overheidsbedrijf „National Association of producers „Massandra””

Национальное производственно-аграрное объединение „Массандра”

Nacionalnoye proizvodstvenno agrarnoye obyedinenye Massandra

6, str. Mira, Massandra 98600 city of Yalta

(98600, г. Ялта, пгт Массандра, ул. Мира, д. 6)

Code: 00411890

De eigendom van deze entiteit is in strijd met de Oekraïense wetgeving overgedragen. Het „Presidium van het Parlement van de Krim” heeft op 9 april Besluit nr. 1991-6/14 aangenomen „Over de wijzigingen van Resolutie nr. 1836-6/14 van de Staatsraad van de Republiek van de Krim” van 26 maart „Over de nationalisatie van de eigendom van bedrijven, instellingen en organisaties van het agroindustriële complex op het grondgebied van de Republiek van de Krim”, waarin wordt verklaard dat de activa in het bezit van het overheidsbedrijf „National Association of producers „Massandra”” namens de „Republiek van de Krim” worden onteigend. Het bedrijf is zodoende feitelijk geconfisqueerd door de „autoriteiten” van de Krim.

25.7.2014

8.

Overheidsbedrijf „Magarach of the national institute of wine”

Государственное предприятие Агрофирма „Магарач” Национального института винограда и вина „Магарач”

Gosudarstvenoye predpriyatiye „Agrofirma Magarach” nacionalnogo instituta vinograda i vina „Magarach”

9 Chapayeva str., 98433 Vilino, Bakhchisarayski district,

(98433, Автономная Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Вилино, ул. Чапаева, д. 9)

Code: 31332064

De eigendom van deze entiteit is in strijd met de Oekraïense wetgeving overgedragen. Het „Presidium van het Parlement van de Krim” heeft op 9 april Besluit nr. 1991-6/14 aangenomen „Over de wijzigingen van Resolutie nr. 1836-6/14 van de Staatsraad van de Republiek van de Krim” van 26 maart „Over de nationalisatie van de eigendom van bedrijven, instellingen en organisaties van het agroindustriële complex op het grondgebied van de Republiek van de Krim”, waarin wordt verklaard dat de activa in het bezit van het overheidsbedrijf „Gosudarstvenoye predpriyatiye „Agrofirma Magarach” nacionalnogo instituta vinograda i vina „Magarach”” namens de „Republiek van de Krim” worden onteigend. Het bedrijf is zodoende feitelijk geconfisqueerd door de „autoriteiten” van de Krim.

25.7.2014

9.

Overheidsbedrijf „Factory of sparkling wine Novy Svet”

Государственное предприятиеЗавод шампанских вин „Новый свет”

Gosudarstvenoye predpriyatiye „Zavod shampanskykh vin Novy Svet”

1 Shalyapina str., 98032 Sudak, Novy Svet

(98032, г. Судак, пгт Новый Свет, ул. Шаляпина, д. 1)

Code: 00412665

De eigendom van deze entiteit is in strijd mety de Oekraïense wetgeving overgedragen. Het „Presidium van het Parlement ovan de Krim” heeft op 9 april Besluit nr. 1991-6/14 aangenomen „Over de wijzigingen van Resolutie nr. 1836-6/14 van de Staatsraad van de Republiek van de Krim” van 26 maart 2014„Over de nationalisatie van de eigendom van bedrijven, instellingen en organisaties van het agroindustriële complex op het grondgebied van de „Republiek van de Krim”, waarin wordt verklaard dat de activa in het bezit van het overheidsbedrijf „Zavod shampanskykh vin Novy Svet”” namens de „Republiek van de Krim” worden onteigend. Het bedrijf is zodoende feitelijk geconfisqueerd door de „autoriteiten” van de Krim.

25.7.2014


Top