Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0387

Uitvoeringsbesluit 2014/387/GBVB van de Raad van 23 juni 2014 tot uitvoering van Besluit 2013/255/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië

OJ L 183, 24.6.2014, p. 72–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/387/oj

24.6.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 183/72


UITVOERINGSBESLUIT 2014/387/GBVB VAN DE RAAD

van 23 juni 2014

tot uitvoering van Besluit 2013/255/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 31, lid 2,

Gezien Besluit 2013/255/GBVB van de Raad van 31 juli 2013 betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië (1), en met name artikel 30, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 31 mei 2013 Besluit 2013/255/GBVB vastgesteld.

(2)

De informatie met betrekking tot één persoon op de lijst in bijlage I bij Besluit 2013/255/GBVB moet worden geactualiseerd.

(3)

Gezien de ernst van de situatie, moeten 12 personen worden toegevoegd aan de lijst van de aan de beperkende maatregelen onderworpen natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten of lichamen die in bijlage I bij Besluit 2013/255/GBVB zijn vermeld.

(4)

Besluit 2013/255/GBVB moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Besluit 2013/255/GBVB wordt gewijzigd zoals aangegeven in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Luxembourg, 23 juni 2014.

Voor de Raad

De voorzitter

C. ASHTON


(1)  PB L 147 van 1.6.2013, blz. 14.


BIJLAGE

1.

De vermelding met betrekking tot de hieronder genoemde persoon in afdeling A van bijlage I bij Besluit 2013/255/GBVB wordt vervangen door de volgende vermelding:

 

Naam

Identificatiegegevens

Motivering

Datum van opneming op de lijst

152.

Dr. Qadri (

Image

) (ook bekend als Kadri) Jamil (

Image

) (ook bekend als Jameel)

 

Voormalig viceminister-president voor Economische Zaken, voormalig minister van Binnenlandse Handel en Consumentenbescherming. Is als voormalig minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

2.

De volgende personen worden toegevoegd aan de lijst van natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten of lichamen die in afdeling A van bijlage I bij Besluit 2013/255/GBVB zijn vermeld:

 

Naam

Identificatiegegevens

Motivering

Datum van plaatsing op de lijst

180.

Ahmad al-Qadri

Geboortedatum: 1956

Minister van Landbouw en Landbouwhervorming. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

24.6.2014

181.

Suleiman Al Abbas

 

Minister van Olie en Minerale Grondstoffen. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

24.6.2014

182.

Kamal Eddin Tu'ma

Geboortedatum: 1959

Minister van Industrie. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

24.6.2014

183.

Kinda al-Shammat

(alias Shmat)

Geboortedatum: 1973

Minister van Sociale Zaken. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

24.6.2014

184.

Hassan Hijazi

Geboortedatum: 1964

Minister van Arbeid. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

24.6.2014

185.

Ismael Ismael

(alias Ismail Ismail, of Isma'Il Isma'il)

Geboortedatum: 1955

Minister van Financiën. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

24.6.2014

186.

Dr Khodr Orfali

(alias Khud/Khudr Urfali/Orphaly)

Geboortedatum: 1956

Minister van Economie en Buitenlandse Handel. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

24.6.2014

187.

Samir Izzat Qadi Amin

Geboortedatum: 1966

Minister van Binnenlandse Handel en Consumentenbescherming. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

24.6.2014

188.

Bishr Riyad Yazigi

Geboortedatum: 1972

Minister van Toerisme. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

24.6.2014

189.

Dr Malek Ali

(alias Malik)

Geboortedatum: 1956

Minister van Hoger Onderwijs. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

24.6.2014

190.

Hussein Arnous

(alias Arnus)

Geboortedatum: 1953

Minister van Openbare Werken. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

24.6.2014

191.

Dr Hassib Elias Shammas

(alias Hasib)

Geboortedatum: 1957

Viceminister. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

24.6.2014


Top