Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0382

Uitvoeringsbesluit 2014/382/GBVB van de Raad van 23juni 2014 tot uitvoering van Besluit 2013/798/GBVB betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de Centraal-Afrikaanse Republiek

OJ L 183, 24.6.2014, p. 57–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/382/oj

24.6.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 183/57


UITVOERINGSBESLUIT 2014/382/GBVB VAN DE RAAD

van 23juni 2014

tot uitvoering van Besluit 2013/798/GBVB betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de Centraal-Afrikaanse Republiek

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 31, lid 2,

Gezien Besluit 2013/798/GBVB van de Raad van 23 december 2013 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de Centraal-Afrikaanse Republiek (1), en met name artikel 2 quater,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 23 december 2013 Besluit 2013/798/GBVB vastgesteld.

(2)

Op 9 mei 2014 heeft het Sanctiecomité dat is ingesteld op grond van Resolutie 2127 (2013) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, drie personen toegevoegd aan de lijst van personen en entiteiten die onderworpen zijn aan bij de punten 30 en 32 van Resolutie 2134 (2014) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties opgelegde maatregelen.

(3)

De bijlage bij Besluit 2013/798/GBVB moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De in de bijlage bij dit besluit genoemde personen worden toegevoegd aan de lijst in de bijlage bij Besluit 2013/798/GBVB.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Luxemburg, 23 juni 2014.

Voor de Raad

De voorzitter

C. ASHTON


(1)  PB L 352 van 24.12.2013, blz. 51.


BIJLAGE

Personen bedoeld in artikel 1

1.   FRANÇOIS YANGOUVONDA BOZIZÉ

FAMILIENAAM: BOZIZÉ

VOORNAAM: François Yangouvonda

ALIAS: Bozize Yangouvonda

GEBOORTEDATUM EN -PLAATS: 14 oktober 1946/Mouila, Gabon

PASPOORT/IDENTIFICATIEGEGEVENS: Zoon van Martine Kofio

BESCHRIJVING/MOTIVERING: Heeft deelgenomen of steun verleend aan activiteiten die de vrede, de stabiliteit of de veiligheid in de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR) ondermijnen: Sedert de staatsgreep van 24 maart 2013 levert Bozizé financiële en materiële steun aan milities die het transitieproces willen saboteren en hem weer aan de macht willen brengen. François Bozizé was, met zijn medestanders, instigator van de aanval van 5 december 2013 op Bangui. Na die operatie van de zogenoemde anti-balaka, waarbij 700 doden vielen, verslechterde de situatie in het land zienderogen. Sindsdien zet hij zijn destabilisatiepogingen voort en tracht hij de anti-balakamilities te verenigen, om de onrust in de hoofdstad te bestendigen. Bozizé heeft geprobeerd grote groepen Centraal-Afrikaanse strijdkrachten die zich na de staatsgreep op het platteland hadden verspreid, te reorganiseren. Gewapende aanhangers waren betrokken bij vergeldingsacties tegen de moslimbevolking in het land. Bozizé heeft zijn milities opgeroepen verder wreedheden te begaan tegen het huidige regime en tegen de islamisten.

2.   NOURREDINE ADAM

FAMILIENAAM: ADAM

VOORNAAM: Nourredine

ALIAS: Nourredine Adam; Nureldine Adam; Nourreldine Adam; Nourreddine Adam

GEBOORTEDATUM EN -PLAATS: 1970/Ndele, CAR

Andere geboortedata: 1969, 1971

PASPOORT/IDENTIFICATIEGEGEVENS:

 

BESCHRIJVING/MOTIVERING: Heeft deelgenomen of steun verleend aan activiteiten die de vrede, de stabiliteit of de veiligheid in de CAR ondermijnen: Noureddine is een van de oorspronkelijke leiders van de Séléka. Hij wordt aangeduid als generaal en als leider van een van de gewapende rebellengroepen van de Séléka, de Central PJCC, een groep die formeel bekend staat als Convention of Patriots for Justice and Peace, ook wel afgekort tot CPJP. Als voormalig hoofd van de „fundamentalistische” fractie van de Convention of Patriots for Justice and Peace (CPJP/F) was hij militair coördinator van de ex-Séléka bij offensieven tijdens de opstand in de Centraal-Afrikaanse Republiek van begin december 2012 tot maart 2013. Zonder Noureddine was de Séléka wellicht nooit in staat geweest de vroegere president van de CAR, François Bozizé, van macht te beroven. Na de aanstelling van Catherine Samba-Panza tot interim-president op 20 januari 2014 werd hij een van de voornaamste architecten van de tactische terugtrekking van de Séléka op Sibut, waarbij hij het plan koestert in het noorden van het land een islamitisch bolwerk te vestigen. Hij had zijn troepen kennelijk aangespoord zich te verzetten tegen de bevelen van de overgangsregering en van de militaire aanvoerders van de internationale ondersteuningsmissie ten behoeve van de Centraal-Afrikaanse Republiek onder Afrikaanse leiding (MISCA). Noureddine is metterdaad aanvoerder van ex-Séléka, de voormalige Séléka-strijdkrachten die in september 2013 door Djotodia werden ontbonden, hij dirigeert operaties tegen christelijke gebieden en blijft de ex-Séléka in de CAR leiden en steunen.

Was betrokken bij het plannen, bevelen en plegen van schendingen van het internationale recht inzake de mensenrechten of van het internationale humanitaire recht: Toen de Séléka op 24 maart 2013 Bangui had ingenomen, werd Nourredine Adam minister voor Veiligheid, en vervolgens directeur-generaal van het „Speciaal comité voor de verdediging van de democratische verworvenheden” (Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiques — CEDAD, een nu verdwenen inlichtingendienst van de CAR). Nourredine Adam gebruikte het CEDAD als zijn eigen politieke politie; deze heeft zich schuldig gemaakt aan talrijke willekeurige arrestaties, folteringen en standrechtelijke executies. Voorts is Nourredine een spilfiguur geweest bij de bloedige operatie in Boy Rabe. In augustus 2013 werd Boy Rabe, een buurt die als bastion van de aanhangers van François Bozizé en diens stam geldt, door Sélékatroepen bestormd. Naar verluidt vermoordden zij tientallen burgers en trokken zij plunderend door het gebied, onder het voorwendsel verborgen wapens te zoeken. Toen ook andere buurten werden overvallen, vluchtten duizenden bewoners naar de internationale luchthaven, die wegens de aanwezigheid van Franse soldaten als veilige zone werd beschouwd, en bezetten zij de startbaan.

Heeft gewapende groepen en criminele netwerken gesteund door illegale exploitatie van natuurlijke hulpbronnen: Begin 2013 heeft Nourredine Adam een belangrijke rol gespeeld in de netwerken die de ex-Séléka financieren. Hij reisde naar Saudi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten om er fondsen voor de opstand te werven. Hij trad voor een Tsjadische bende op als facilitator bij een diamantzwendel tussen de Centraal-Afrikaanse Republiek en Tsjaad.

3.   LEVY YAKETE

FAMILIENAAM: YAKETE

VOORNAAM: Levy

ALIAS: Levi Yakite; Levy Yakite

GEBOORTEDATUM EN -PLAATS: 14 augustus 1964/Bangui, CAR

Andere geboortedatum: 1965

PASPOORT/IDENTIFICATIEGEGEVENS: Zoon van Pierre Yakété en Joséphine Yamazon.

BESCHRIJVING/MOTIVERING: Heeft deelgenomen of steun verleend aan activiteiten die de vrede, de stabiliteit of de veiligheid in de CAR ondermijnen: Op 17 december 2013 werd Yakete politiek coördinator van de pas opgerichte „People's Resistance Movement for Reforming of the Central African Republic”, de zogenoemde anti-balaka. Hij had rechtstreeks de hand in beslissingen van een rebellengroep die betrokken was bij het ondermijnen van de vrede, de stabiliteit en de veiligheid in de CAR, in het bijzonder op en sinds 5 december 2013. Wegens dergelijke activiteiten is de groep bovendien uitdrukkelijk geviseerd in de VNVR-Resoluties 2127, 2134 en 2149. Yakete wordt ervan beschuldigd mensen te hebben laten arresteren die met de Séléka verbonden zijn, te hebben opgeroepen tot geweld jegens personen die president Bozizé niet steunen, en jongeren te ronselen voor milities die tegenstanders van het regime met machetes te lijf gaan. Na maart 2013 bleef hij behoren tot de entourage van François Bozizé en sloot hij zich aan bij het Front voor herstel van de constitutionele orde in Centraal-Afrika (Front pour le Retour à l'Ordre Constitutionnel en CentrAfrique — FROCCA), dat de afgezette president met alle nodige middelen weer aan de macht wilde brengen. In de late zomer van 2013 reisde hij naar Kameroen en Benin, om er te ronselen voor de strijd tegen de Séléka. In september 2013 trachtte hij de operaties onder leiding van Bozizé-aanhangers in steden en dorpen in de buurt van Bossangoa weer onder zijn commando te krijgen. Yakete wordt ervan verdacht jonge werkloze christenen met machetes te wapenen, voor aanvallen tegen moslims.


Top