Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0630

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 630/2014 van de Commissie van 12 juni 2014 tot 215e wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met het Al-Qa'ida-netwerk

OJ L 174, 13.6.2014, p. 35–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/630/oj

13.6.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 174/35


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 630/2014 VAN DE COMMISSIE

van 12 juni 2014

tot 215e wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met het Al-Qa'ida-netwerk

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad van 27 mei 2002 tot vaststelling van beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met het Al-Qa'ida-netwerk (1), en met name artikel 7, lid 1, onder a), en artikel 7 bis, leden 1 en 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 worden de personen, groepen en entiteiten opgesomd waarvan de tegoeden en economische middelen krachtens die verordening worden bevroren.

(2)

Het Sanctiecomité van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft op 2 juni 2014 besloten drie vermeldingen toe te voegen aan de lijst van personen, groepen en entiteiten waarvan de tegoeden en economische middelen dienen te worden bevroren. Op diezelfde datum heeft het Sanctiecomité van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties besloten twee personen te schrappen van deze lijst en drie vermeldingen te wijzigen.

(3)

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 dient daarom dienovereenkomstig te worden bijgewerkt,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 12 juni 2014.

Voor de Commissie,

namens de voorzitter,

Hoofd van de dienst Instrumenten voor het buitenlands beleid


(1)  PB L 139 van 29.5.2002, blz. 9.


BIJLAGE

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 wordt als volgt gewijzigd:

1)

De volgende vermeldingen wordt toegevoegd aan de lijst „Rechtspersonen, groepen en entiteiten”:

a)

„Al Mouakaoune Biddam (ook bekend als a) Les Signataires par le Sang; b) Ceux Qui Signent avec le Sang; c) Those Who Sign in Blood). Adres: Mali. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 2.6.2014.”;

b)

„Al Moulathamoun (ook bekend als a) Les Enturbannés; b) The Veiled). Adres: a) Algerije; b) Mali; c) Niger. Overige informatie: actief in de Sahel/Sahara. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 2.6.2014.”;

c)

„Al Mourabitoun (ook bekend als a) Les Sentinelles; b) The Sentinels). Adres: Mali. Overige informatie: actief in de Sahel/Sahara. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 2.6.2014.”.

2)

De volgende vermeldingen worden geschrapt van de lijst „Natuurlijke personen”:

a)

„Jainal Antel Sali (jr.) (ook bekend als a) Abu Solaiman, b) Abu Solayman, c) Apong Solaiman, d) Apung). Geboortedatum: 1.6.1965. Geboorteplaats: Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, Filipijnen. Nationaliteit: Filipijns. Overige informatie: naar verluidt in 2007 overleden. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 6.12.2005.”;

b)

„Mohammad Ilyas Kashmiri (ook bekend als a) Muhammad Ilyas Kashmiri, b) Elias al-Kashmiri, c) Ilyas Naib Amir). Titel: mufti. Adres: Thathi Village, Samahni, Bhimber District, door Pakistan bestuurd deel van Kashmir. Geboortedatum: a) 2.1.1964, b) 10.2.1964. Geboorteplaats: Bhimber, Samahani Valley, door Pakistan bestuurd deel van Kashmir. Overige informatie: vroegere titel: maulana, b) naar verluidt overleden in Pakistan op 11 juni 2011. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 6.8.2010.”.

3)

De vermelding „Abu Mohammed Al-Jawlani (ook bekend als a) Abu Mohamed al-Jawlani, b) Abu Muhammad al-Jawlani, c) Abu Mohammed al-Julani, d) Abu Mohammed al-Golani, e) Abu Muhammad al-Golani, f) Abu Muhammad Aljawlani, g) Muhammad al-Jawlani, h) Shaykh al-Fatih, i) Al Fatih. Geboortedatum: tussen 1975 en 1979. Geboorteplaats: Syrië. Nationaliteit: Syrisch. Adres: Syrië (situatie in juni 2013). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 24.7.2013.” op de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Abu Mohammed Al-Jawlani (ook bekend als a) Abu Mohamed al-Jawlani, b) Abu Muhammad al-Jawlani, c) Abu Mohammed al-Julani, d) Abu Mohammed al-Golani, e) Abu Muhammad al-Golani, f) Abu Muhammad Aljawlani, g) Muhammad al-Jawlani, h) Shaykh al-Fatih, i) Al Fatih). Geboortedatum: tussen 1975 en 1979. Geboorteplaats: Syrië. Nationaliteit: Syrisch. Adres: Syrië (situatie in juni 2013). Overige informatie: sinds januari 2012 leider van Al-Nusrah Front for the People of the Levant. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 24.7.2013.”.

4)

De vermelding „Doku Khamatovich Umarov (ook bekend als Умаров Доку Хаматович). Geboortedatum: 12.5.1964. Geboorteplaats: Kharsenoy (село Харсеной), Shatoyskiy (Sovetskiy) District (Шатойский район), Republiek Tsjetsjenië (Чеченская Республика), Russische Federatie. Nationaliteit: a) Russische, b) USSR (tot 1991). Overige informatie: a) verblijft in de Russische Federatie (november 2010); b) een internationaal arrestatiebevel is uitgevaardigd in 2000. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 10.3.2011.” op de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Doku Khamatovich Umarov (ook bekend als Умаров Доку Хаматович). Geboortedatum: 12.5.1964. Geboorteplaats: Kharsenoy (село Харсеной), Shatoyskiy (Sovetskiy) District (Шатойский район), Republiek Tsjetsjenië (Чеченская Республика), Russische Federatie. Nationaliteit: a) Russische, b) USSR (tot 1991). Overige informatie: a) verblijft in de Russische Federatie (situatie in november 2010); b) een internationaal arrestatiebevel is uitgevaardigd in 2000; c) naar verluidt overleden in april 2014. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 10.3.2011.”.

5)

De vermelding „Al-Qaida in Iraq (ook bekend als a) AQI, b) al-Tawhid, c) the Monotheism and Jihad Group, d) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers, e) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers, f) The Organization of Jihad's Base in the Country of the Two Rivers, g) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers, h) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia, i) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, j) Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini, k) Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad, l) JTJ, m) Islamic State of Iraq, n) ISI, o) al-Zarqawi network, p) Jabhat al Nusrah, q) Jabhet al-Nusra, r) Al-Nusrah Front, s) The Victory Front, t) Islamic State in Iraq and the Levant). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 18.10.2004.” op de lijst „Rechtspersonen, groepen en entiteiten” wordt vervangen door:

„Al-Qaida in Iraq (ook bekend als a) AQI, b) al-Tawhid, c) the Monotheism and Jihad Group, d) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers, e) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers, f) The Organization of Jihad's Base in the Country of the Two Rivers, g) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers, h) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia, i) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, j) Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini, k) Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad, l) JTJ, m) Islamic State of Iraq, n) ISI, o) al-Zarqawi network, p) Islamic State in Iraq and the Levant). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 18.10.2004.”.


Top