Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22013D0092

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 92/2013 van 3 mei 2013 tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst

OJ L 291, 31.10.2013, p. 58–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 291, 31.10.2013, p. 42–42 (HR)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/92/oj

31.10.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 291/58


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 92/2013

van 3 mei 2013

tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) nr. 176/2011 van de Commissie van 24 februari 2011 inzake de informatie die moet worden verstrekt vóór de vaststelling en wijziging van een functioneel luchtruimblok (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Bijlage XIII bij de EER-overeenkomst dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In bijlage XIII bij de EER-overeenkomst wordt na punt 66u (Verordening (EG) nr. 550/2004 van het Europees Parlement en de Raad) het volgende punt ingevoegd:

„66ua.

32011 R 0176: Verordening (EU) nr. 176/2011 van de Commissie van 24 februari 2011 inzake de informatie die moet worden verstrekt vóór de vaststelling en wijziging van een functioneel luchtruimblok (PB L 51 van 25.2.2011, blz. 2).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordening (EU) nr. 176/2011 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 4 mei 2013, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (2), of op de dag van inwerkingtreding van Besluit nr. …/… van het Gemengd Comité van de EER van … (3) [waarbij Verordening (EG) nr. 1070/2009 in de EER-overeenkomst wordt opgenomen], als dat later is.

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 3 mei 2013.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Gianluca GRIPPA


(1)  PB L 51 van 25.2.2011, blz. 2.

(2)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.

(3)  Nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad.


Top