Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document E2013C0131

Besluit van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA nr. 131/13/COL van 18 maart 2013 tot wijziging van de lijst van punt 39 van deel 1.2 van hoofdstuk I van bijlage I bij de EER-overeenkomst waarin een lijst is vastgesteld van de grensinspectieposten in IJsland en Noorwegen die zijn erkend voor de veterinaire controles van levende dieren en dierlijke producten uit derde landen, en tot intrekking van Besluit nr. 339/12/COL van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA

OJ L 175, 27.6.2013, p. 76–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 16/07/2013; opgeheven door E2013C0311

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/131(2)/oj

27.6.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 175/76


BESLUIT VAN DE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT VAN DE EVA

Nr. 131/13/COL

van 18 maart 2013

tot wijziging van de lijst van punt 39 van deel 1.2 van hoofdstuk I van bijlage I bij de EER-overeenkomst waarin een lijst is vastgesteld van de grensinspectieposten in IJsland en Noorwegen die zijn erkend voor de veterinaire controles van levende dieren en dierlijke producten uit derde landen, en tot intrekking van Besluit nr. 339/12/COL van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA (1)

DE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT VAN DE EVA,

Gezien punt 4, onder B, 1) en 3), en punt 5, onder b), van de inleiding van hoofdstuk I van bijlage I bij de EER-overeenkomst,

Gezien het in punt 4 van deel 1.1 van hoofdstuk I van bijlage I bij de EER-overeenkomst bedoelde besluit (Richtlijn 97/78/EG van de Raad van 18 december 1997 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor producten die uit derde landen in de Gemeenschap worden binnengebracht  (2)), zoals gewijzigd en aangepast aan de EER-overeenkomst bij de sectorale aanpassingen als vermeld in bijlage I bij die overeenkomst, en met name artikel 6, lid 2, daarvan,

Gezien Besluit nr. 89/13/COL waarbij het bevoegde lid van het College de bevoegdheid wordt verleend dit besluit vast te stellen,

Overwegende hetgeen volgt:

Bij een reeks brieven die tussen 18 december 2012 en 15 januari 2013 zijn verstuurd, heeft de Noorse Autoriteit voor voedselveiligheid (NFSA) de Autoriteit in kennis gesteld van de volgende wijzigingen in de lijst van Noorse grensinspectieposten:

Op 18 december 2012 heeft de NFSA de Autoriteit ervan in kennis gesteld dat zij de grensinspectiepost Florø EWOS Hav (TRACES-code NO FRO 1) heeft geschorst voor de import van vismeel voor niet-menselijke consumptie;

Op 18 december 2012 heeft de NFSA de Autoriteit ervan in kennis gesteld dat zij de erkenning van de grensinspectiepost Vadsø Port (TRACES-code NO VOS 1) heeft ingetrokken, en heeft zij de Autoriteit verzocht om schrapping van de grensinspectiepost Vadsø Port uit de lijst van de grensinspectieposten in IJsland en Noorwegen die zijn erkend voor veterinaire controles van levende dieren en dierlijke producten uit derde landen;

Op 3 januari 2013 heeft de NFSA de Autoriteit ervan in kennis gesteld dat zij de erkenning van inspectiecentrum Trollebø onder de grensinspectiepost Måløy (TRACES-code NO MAY) heeft ingetrokken, en heeft zij de Autoriteit verzocht om schrapping van het inspectiecentrum Trollebø uit de lijst van de grensinspectieposten;

Op 11 januari 2013 heeft de NFSA de Autoriteit in kennis gesteld dat zij de erkenning van het inspectiecentrum Melbu onder de grensinspectiepost Sortland Port (TRACES-code NO SLX 1) heeft ingetrokken, en heeft zij de Autoriteit verzocht om schrapping van het inspectiecentrum Melbu uit de lijst van de grensinspectieposten;

Op 15 januari 2013 heeft de NFSA de Autoriteit ervan in kennis gesteld dat zij de erkenning van de grensinspectiepost Florø EWOS Havn (TRACES-code NO FRO 1) heeft ingetrokken, en heeft zij de Autoriteit verzocht om schrapping van de grensinspectiepost Florø uit de lijst van de grensinspectieposten;

Op 15 januari 2013 heeft de NFSA de Autoriteit ervan in kennis gesteld dat zij de erkenning van het inspectiecentrum Gjesvær onder de grensinspectiepost Honningsvåg Port (TRACES-code NO HVG 1) heeft ingetrokken, en heeft zij de Autoriteit verzocht om schrapping van het inspectiecentrum Gjesvær uit de lijst van de grensinspectieposten.

Het is derhalve de plicht van de Autoriteit de lijst van erkende grensinspectieposten in IJsland en Noorwegen te wijzigen en een nieuwe lijst bekend te maken, waaruit blijkt dat de grensinspectieposten Vadsø Port en Florø EWOS Havn en de inspectiecentra Trollebø, Melbu en Gjesvær van de Noorse lijst van grensinspectieposten zijn geschrapt (3).

De Toezichthoudende Autoriteit heeft bij Besluit nr. 89/13/COL de zaak verwezen naar het Veterinair Comité van de EVA, dat de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA bijstaat. Het Comité heeft de voorgestelde wijziging van de lijst met algemene stemmen goedgekeurd. De maatregelen waarin dit besluit voorziet, zijn bijgevolg in overeenstemming met het eenstemmige oordeel van het Veterinair Comité van de EVA en de definitieve tekst van de maatregelen blijft ongewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De grensinspectieposten Vadsø Port en BIP Florø EWOS Havn en de inspectiecentra Trollebø, Melbu en Gjesvær zijn geschrapt uit de lijst van punt 39 van deel 1.2 van hoofdstuk I van bijlage I bij de EER-overeenkomst waarin de grensinspectieposten in IJsland en Noorwegen zijn opgenomen die zijn erkend voor de veterinaire controles van levende dieren en dierlijke producten uit derde landen.

Artikel 2

De veterinaire controles van levende dieren en dierlijke producten die uit derde landen in IJsland en Noorwegen worden binnengebracht, worden door de bevoegde nationale autoriteiten verricht op de erkende grensinspectieposten die in de bij dit besluit gevoegde lijst zijn opgenomen.

Artikel 3

Besluit nr. 339/12/COL van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA van 20 september 2012 wordt ingetrokken.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op de dag van de ondertekening.

Artikel 5

Dit besluit is gericht tot IJsland en Noorwegen.

Artikel 6

Dit besluit is authentiek in de Engelse taal.

Gedaan te Brussel, 18 maart 2013.

Voor de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA

Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON

Lid van het College

Xavier LEWIS

Directeur


(1)  PB L 350 van 20.12.2012, blz. 114 en EER-supplement nr. 71 van 20.12.2012, blz. 7.

(2)  PB L 24 van 30.1.1998, blz. 9.

(3)  Door de schrapping van de grensinspectiepost Florø EWOS Havn uit de lijst van grensinspectieposten is het niet nodig om de schorsing van de invoer van vismeel voor niet-menselijk gebruik in deze grensinspectiepost op te nemen in de lijst (verzoek van 18 december 2012)


BIJLAGE

LIJST VAN ERKENDE GRENSINSPECTIEPOSTEN

1

=

Naam

2

=

Traces-code

3

=

Aard

A

=

Luchthaven

F

=

Spoorweg

P

=

Zeehaven

R

=

Weg

4

=

Inspectiecentrum

5

=

Producten

HC

=

Producten voor menselijke consumptie

NHC

=

Overige producten

NT

=

Geen temperatuurvereisten

T

=

Bevroren/gekoelde producten

T(FR)

=

Bevroren producten

T(CH)

=

Gekoelde producten

6

=

Levende dieren

U

=

Hoefdieren: runderen, varkens, schapen, geiten, eenhoevig wild en als huisdier gehouden eenhoevigen

E

=

Geregistreerde paardachtigen in de zin van Richtlijn 90/426/EEG van de Raad

O

=

Andere dieren

5-6

=

Bijzondere opmerkingen

(1)

=

Controle overeenkomstig Beschikking 93/352/EEG van de Commissie, vastgesteld ter uitvoering van artikel 19, lid 3, van Richtlijn 97/78/EG van de Raad

(2)

=

Uitsluitend verpakte producten

(3)

=

Uitsluitend visserijproducten

(4)

=

Uitsluitend dierlijke eiwitten

(5)

=

Uitsluitend wol, huiden en vellen

(6)

=

Uitsluitend vloeibare vetten, oliën en visolie

(7)

=

IJslandse pony’s (enkel van april tot oktober)

(8)

=

Uitsluitend paardachtigen

(9)

=

Uitsluitend tropische vissen

(10)

=

Uitsluitend katten, honden, knaagdieren, haasachtigen, levende vis, reptielen en vogels (met uitzondering van loopvogels)

(11)

=

Uitsluitend onverpakte diervoeders

(12)

=

Voor (U) in het geval van eenhoevigen, uitsluitend naar een dierentuin verzonden dieren; en voor (O) uitsluitend eendagskuikens, vissen, honden, katten, insecten of andere naar een dierentuin verzonden dieren

(13)

=

Nagylak HU: dit is een grensinspectiepost (voor producten) en een doorlaatpost (voor levende dieren) aan de Hongaars-Roemeense grens waar zowel voor producten als voor levende dieren overgangsmaatregelen gelden zoals overeengekomen en neergelegd in het Toetredingsverdrag. Zie Beschikking 2003/630/EG van de Commissie

(14)

=

Aangewezen voor doorvoer door de Europese Gemeenschap van partijen van bepaalde producten van dierlijke oorsprong die bestemd zijn voor menselijke consumptie bestemd voor of afkomstig van Rusland, overeenkomstig de specifieke procedures van de relevante communautaire wetgeving

(15)

=

Uitsluitend aquacultuurdieren

(16)

=

Uitsluitend vismeel

Land: IJsland

1

2

3

4

5

6

Akureyri

IS AKU1

P

 

HC-T(1)(2)(3), NHC(16)

 

Hafnarfjörður

IS HAF 1

P

 

HC(1)(2)(3), NHC-NT(2)(6)(16)

 

Húsavík

IS HUS 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Ísafjörður

IS ISA1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Keflavík Airport

IS KEF 4

A

 

HC(2), NHC(2)

O(15)

Reykjavík Eimskip

IS REY 1a

P

 

HC(2), NHC(2)

 

Reykjavík Samskip

IS REY 1b

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3), NHC-NT(2)(6)(16)

 

Þorlákshöfn

IS THH1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(6), NHC-NT(6)

 


Land: Noorwegen

1

2

3

4

5

6

Borg

NO BRG 1

P

 

HC, NHC

E(7)

Båtsfjord

NO BJF 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)

 

Egersund

NO EGE 1

P

 

HC-NT(6), NHC-NT(6)(16)

 

Hammerfest

NO HFT 1

P

Rypefjord

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)

 

Honningsvåg

NO HVG 1

P

Honningsvåg

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Kirkenes

NO KKN 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)

 

Kristiansund

NO KSU 1

P

Kristiansund

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3) HC-NT(6), NHC-NT(6)

 

Larvik

NO LAR 1

P

 

HC(2)

 

Måløy

NO MAY 1

P

Gotteberg

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Oslo

NO OSL 1

P

 

HC, NHC

 

Oslo

NO OSL 4

A

 

HC, NHC

U,E,O

Sortland

NO SLX 1

P

Sortland

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Storskog

NO STS 3

R

 

HC, NHC

U,E,O

Tromsø

NO TOS 1

P

Bukta

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Solstrand

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Ålesund

NO AES 1

P

Breivika

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Skutvik

HC-T(1)(2)(3), HC-NT(6), NHC-T(FR) (2)(3), NHC-NT(6)

 


Top