Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0326

2013/326/EU: Besluit van de Raad van 21 juni 2013 tot wijziging van Besluit 1999/70/EG betreffende de externe accountants van de nationale centrale banken, inzake de externe accountants van de Österreichische Nationalbank

OJ L 175, 27.6.2013, p. 56–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 016 P. 313 - 313

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/326/oj

27.6.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 175/56


BESLUIT VAN DE RAAD

van 21 juni 2013

tot wijziging van Besluit 1999/70/EG betreffende de externe accountants van de nationale centrale banken, inzake de externe accountants van de Österreichische Nationalbank

(2013/326/EU)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Protocol betreffende de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en aan het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 27.1,

Gezien Aanbeveling ECB/2013/8 van de Europese Centrale Bank van 17 april 2013 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Österreichische Nationalbank (1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De rekeningen van de Europese Centrale Bank (ECB) en van de nationale centrale banken van de lidstaten die de euro als munt hebben, moeten worden gecontroleerd door onafhankelijke externe accountants die op aanbeveling van de Raad van bestuur van de ECB zijn aanvaard door de Raad van de Europese Unie.

(2)

Ingevolge een wijziging, stipuleert de Wet op de Österreichische Nationalbank, thans dat de Österreichische Nationalbank elk jaar een externe accountant en een plaatsvervangende externe accountant selecteert in plaats van twee externe accountants en twee plaatsvervangende externe accountants. De plaatsvervangende externe accountant zal zijn mandaat alleen uitoefenen als de externe accountant in de onmogelijkheid verkeert de audit uit te voeren.

(3)

De mandaten van de externe accountants en de plaatsvervangende externe accountants van de Österreichische Nationalbank eindigden na de audit van het boekjaar 2012. Het is derhalve noodzakelijk om met ingang van het boekjaar 2013 externe accountants te benoemen.

(4)

De Österreichische Nationalbank heeft KPMG Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs AG als haar externe accountant geselecteerd en PwC Wirtschaftsprüfung GmbH als haar plaatsvervangende externe accountant voor het boekjaar 2013.

(5)

De mandaten van de externe accountant en de plaatsvervangende externe accountant zijn jaarlijks verlengbaar, maar geen enkel mandaat mag in totaal meer dan vijf jaar duren.

(6)

De Raad van bestuur van de ECB heeft aanbevolen KPMG Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs AG te benoemen tot externe accountant en PwC Wirtschaftsprüfung GmbH tot plaatsvervangende externe accountant van de Österreichische Nationalbank voor de boekjaren 2013 tot en met 2017.

(7)

De aanbeveling van de Raad van bestuur van de ECB dient te worden gevolgd en Besluit 1999/70/EG van de Raad (2) dient dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 1, lid 9, van Besluit 1999/70/EG wordt vervangen door:

"9.   KPMG Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs AG wordt aanvaard als externe accountant en PwC Wirtschaftsprüfung GmbH wordt aanvaard als plaatsvervangende externe accountant van de Österreichische Nationalbank voor de boekjaren 2013 tot en met 2017.".

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag van de kennisgeving ervan.

Artikel 3

Dit besluit is gericht tot de ECB.

Gedaan te Luxemburg, 21 juni 2013.

Voor de Raad

De voorzitter

M. NOONAN


(1)  PB C 115 van 23.4.2013, blz. 1.

(2)  PB L 22 van 29.1.1999, blz. 69.


Top