Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0616

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 616/2013 van de Commissie van 24 juni 2013 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

OJ L 175, 27.6.2013, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 024 P. 186 - 187

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/616/oj

27.6.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 175/11


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 616/2013 VAN DE COMMISSIE

van 24 juni 2013

tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (1), en met name artikel 9, lid 1, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Om de uniforme toepassing te waarborgen van de gecombineerde nomenclatuur die als bijlage bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 is gevoegd, dienen bepalingen voor de indeling van de in de bijlage bij onderhavige verordening vermelde goederen te worden vastgesteld.

(2)

Bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 zijn de algemene regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur vastgesteld. Deze regels zijn ook van toepassing op iedere andere nomenclatuur die, geheel of gedeeltelijk of met toevoeging van onderverdelingen, de gecombineerde nomenclatuur overneemt en die bij specifieke EU-wetgeving is vastgesteld met het oog op de toepassing van tarief- of andere maatregelen in het kader van het goederenverkeer.

(3)

Volgens deze algemene regels dienen de in kolom 1 van de tabel in de bijlage omschreven goederen te worden ingedeeld onder de in kolom 2 vermelde GN-code om de in kolom 3 genoemde redenen.

(4)

Er dient te worden bepaald dat een door de douane van een lidstaat afgegeven bindende tariefinlichting inzake de indeling van goederen in de gecombineerde nomenclatuur die in strijd is met deze verordening, door de houder van die inlichting nog drie maanden mag worden gebruikt op grond van artikel 12, lid 6, van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (2).

(5)

Het Comité douanewetboek heeft geen advies uitgebracht binnen de door zijn voorzitter vastgestelde termijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in kolom 1 van de tabel in de bijlage omschreven goederen worden in de gecombineerde nomenclatuur ingedeeld onder de in kolom 2 van die tabel vermelde GN-code.

Artikel 2

Op grond van artikel 12, lid 6, van Verordening (EEG) nr. 2913/92 kan een door de douane van een lidstaat afgegeven bindende tariefinlichting die in strijd is met onderhavige verordening, nog voor een periode van drie maanden worden gebruikt.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 24 juni 2013.

Voor de Commissie, namens de voorzitter,

Algirdas ŠEMETA

Lid van de Commissie


(1)  PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1.

(2)  PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1.


BIJLAGE

Omschrijving

Indeling

(GN-code)

Motivering

(1)

(2)

(3)

Een artikel van stijve voorgevormde kunststof bestaande uit drie of vier armen.

Het artikel heeft geen vrij bewegende delen (bijvoorbeeld wielen, kogels of rollen), zachte noppen of andere flexibele delen.

Het is ontworpen om te worden gebruikt als een met de hand te bedienen artikel om het lichaam te masseren, door met een of meer armen van het artikel over de beoogde lichaamsdelen te wrijven. Het massage-effect komt tot stand door de druk die wordt uitgeoefend door de persoon die de massage uitvoert.

 (1) Zie afbeeldingen.

9019 10 90

De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur en de tekst van de GN-codes 9019, 9019 10 en 9019 10 90.

Gezien zijn specifieke vorm is het artikel bestemd om te worden gebruikt als een met de hand te bedienen toestel om het lichaam te masseren.

Het artikel werkt door middel van wrijving. Het ontbreken van vrij bewegende delen sluit indeling als een toestel voor massage niet uit (zie ook de GS-toelichting op post 9019, onder (II), tweede alinea, waar eenvoudige rubberen rollen en soortgelijke toestellen voor massage worden genoemd).

Het artikel moet daarom worden ingedeeld onder GN-code 9019 10 90 als een toestel voor massage.


Image

Image

Image


(1)  De afbeeldingen zijn louter ter informatie.


Top