Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0124

Besluit 2013/124/GBVB van de Raad van 11 maart 2013 tot wijziging van Besluit 2011/235/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten vanwege de situatie in Iran

OJ L 68, 12.3.2013, p. 57–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 015 P. 126 - 129

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/124(1)/oj

12.3.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 68/57


BESLUIT 2013/124/GBVB VAN DE RAAD

van 11 maart 2013

tot wijziging van Besluit 2011/235/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten vanwege de situatie in Iran

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 12 april 2011 Besluit 2011/235/GBVB vastgesteld (1).

(2)

Op basis van een toetsing van Besluit 2011/235/GBVB moeten de beperkende maatregelen tot en met 13 april 2014 worden verlengd.

(3)

Voorts moeten, gelet op de ernst van de mensenrechtensituatie in Iran, personen en een entiteit worden toegevoegd aan de in de bijlage bij Besluit 2011/235/GBVB vervatte lijst van personen en entiteiten die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen.

(4)

Besluit 2011/235/GBVB dient daarom dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 6, lid 2, van Besluit 2011/235/GBVB wordt vervangen door:

„2.   Dit besluit is van toepassing tot en met 13 april 2014. Het wordt voortdurend geëvalueerd. Het wordt zo nodig verlengd, of gewijzigd, indien de Raad van oordeel is dat de doelstellingen ervan niet zijn verwezenlijkt.”.

Artikel 2

De in de bijlage bij dit besluit genoemde personen en entiteit worden toegevoegd aan de lijst in de bijlage bij Besluit 2011/235/GBVB.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt bekendgemaakt.

Gedaan te Brussel, 11 maart 2013.

Voor de Raad

De voorzitter

C. ASHTON


(1)  PB L 100 van 14.4.2011, blz. 51.


BIJLAGE

Lijst van de in artikel 2 bedoelde personen en entiteit

Personen

 

Naam

Informatie ter identificatie

Motivering

Datum van plaatsing op de lijst

1.

RASHIDI AGHDAM, Ali Ashraf

 

Hoofd van de gevangenis van Evin, aangesteld rond juni/juli 2012. Sinds zijn aanstelling zijn de omstandigheden in de gevangenis erop achteruitgegaan en zijn er meldingen over een toename van het aantal gevallen van mishandeling van gevangenen. In oktober 2012 zijn 9 vrouwelijke gevangenen in hongerstaking gegaan uit protest tegen de schending van hun rechten en het gewelddadige optreden van de gevangenisbewakers.

12.3.2013

2.

KIASATI Morteza

 

Rechter bij afdeling 4 van de revolutionaire rechtbank van Ahwaz; heeft vier Arabische politieke gevangenen - Taha Heidarian, Abbas Heidarian, Abd al-Rahman Heidarian (drie broers) en Ali Sharifi - ter dood veroordeeld.

De betrokkenen zijn gearresteerd, gemarteld en opgehangen zonder eerlijk proces. Deze gevallen, en het ontbreken van een eerlijk proces, staan vermeld in een verslag van de speciale VN-rapporteur voor de mensenrechten in Iran van 13.9.2012, in het verslag over Iran van de secretaris-generaal van de VN van 22.8.2012, en zijn ook gemeld door verscheidene ngo's.

12.3.2013

3.

MOUSSAVI, Seyed Mohammad Bagher

 

Rechter bij afdeling 2 van de revolutionaire rechtbank van Ahwaz; heeft 5 Ahwazi-Arabieren - Mohammad Ali Amouri, Hashem Sha'bani Amouri, Hadi Rashedi, Sayed Jaber Alboshoka en Sayed Mokhtar Alboshoka - op 17.3.2012 ter dood veroordeeld wegens "activiteiten die indruisen tegen de nationale veiligheid" en "vijandigheid jegens God".

De vonnissen zijn op 9.1.2013 bekrachtigd door het Hooggerechtshof van Iran. Volgens meldingen van een aantal ngo's zijn de vijf meer dan een jaar geleden gearresteerd, en zijn zij gemarteld en zonder eerlijk proces veroordeeld.

12.3.2013

4.

SARAFRAZ, Mohammad (Dr.)

(ook bekend als: Haj-agha Sarafraz)

Geboortedatum: circa 1963

Geboorteplaats: Teheran

Verblijfplaats: Teheran

Arbeidsplaats: IRIB en hoofdzetel Press TV, Teheran

Hoofd van IRIB World Service en van Press TV, verantwoordelijk voor het programmeringsbeleid. Onderhoudt nauwe banden met het staatsveiligheidsapparaat. Het is op zijn last dat Press TV, samen met IRIB, samenwerkt met de Iraanse veiligheidsdiensten en het OM en dat het gedwongen bekentenissen van gevangenen, onder meer van de Iraans-Canadese journalist en filmmaker Maziar Bahari, uitzendt in het wekelijkse programma "Iran Today". De onafhankelijke omroepregulator OFCOM heeft Press TV in het VK veroordeeld tot een geldboete van 100.000 GBP wegens het uitzenden van de bekentenis onder dwang van Bahari in 2011, die in de gevangenis is gefilmd.

Sarafraz wordt derhalve in verband gebracht met schendingen van het recht op een eerlijk proces.

12.3.2013

5.

JAFARI, Asadollah

 

Aanklager van de provincie Mazandaran; is volgens een aantal ngo's verantwoordelijk voor wederrechtelijke arrestaties en schendingen van de rechten van Bahá'í-gevangenen, gaande van voorarrest tot eenzame opsluiting in het detentiecentrum van de inlichtingendiensten. Ngo's hebben bewijzen van zes concrete voorbeelden van gevallen waarin het recht op een eerlijk proces is geschonden, onder meer in 2011 en 2012.

12.3.2013

6.

EMADI, Hamid Reza

(ook bekend als: Hamidreza Emadi)

Geboortedatum: circa 1973

Geboorteplaats: Hamedan

Verblijfplaats: Teheran

Arbeidsplaats: hoofdzetel Press TV, Teheran

Hoofd van de redactie van Press TV. Verantwoordelijk voor de opname en het uitzenden van gedwongen bekentenissen van gevangenen, onder wie journalisten, politieke activisten, leden van de Koerdische en de Arabische minderheden, in strijd met het internationaal erkende recht op een eerlijk proces. De onafhankelijke omroepregulator OFCOM heeft Press TV in het VK veroordeeld tot een geldboete van 100.000 GBP wegens het uitzenden van de bekentenis onder dwang van de Iraans-Canadese journalist en filmmaker Maziar Bahari in 2011, die in de gevangenis is gefilmd. Ngo's hebben nog andere gevallen van uitzendingen van gedwongen bekentenissen door Press TV gemeld. Emadi wordt derhalve in verband gebracht met schendingen van het recht op een eerlijk proces.

12.3.2013

7.

HAMLBAR, Rahim

 

Rechter bij afdeling 1 van de revolutionaire rechtbank van Tabriz. Heeft zware straffen uitgesproken tegen journalisten, leden van de etnische minderheid der Azeri en activisten die opkomen voor de rechten van werknemers, op beschuldiging van spionage, activiteiten die indruisen tegen de nationale veiligheid, propaganda tegen het Iraanse regime en belediging van het staatshoofd. Er zijn meldingen dat zijn vonnissen vaak niet beantwoorden aan de normen voor een eerlijk proces en dat gevangenen vaak tot valse bekentenissen worden gedwongen. In een geruchtmakende zaak zijn 20 personen die vrijwillig aan de reddingswerken na de aardbeving in Iran van augustus 2012 hadden deelgenomen, tot gevangenisstraffen veroordeeld omdat zij getracht hadden de slachtoffers van de aardbeving bij te staan. De rechtbank heeft de reddingswerkers schuldig bevonden aan "samenzwering en samenspanning met het oogmerk misdrijven tegen de nationale veiligheid te begaan".

12.3.2013

8.

MUSAVI-TABAR, Seyyed Reza

 

Hoofd van het revolutionair OM van Shiraz. Verantwoordelijk voor wederrechtelijke arrestaties en mishandeling van politieke activisten, journalisten, mensenrechtenverdedigers, Bahá'ís en gewetensgevangenen, die werden lastiggevallen, gemarteld, ondervraagd, geen toegang kregen tot een advocaat en geen eerlijk proces kregen. Volgens meldingen van ngo's heeft Musavi-Tabar rechterlijke bevelen ondertekend in het beruchte detentiecentrum "nr. 100" (een gevangenis voor mannen), waaronder een bevel tot eenzame opsluiting van de vrouwelijke Bahá'í-gevangene Raha Sabet voor de duur van drie jaar.

12.3.2013

9.

KHORAMABADI, Abdolsamad

Hoofd van de "Commissie tot vaststelling van criminele inhoud".

Abdolsamad Khoramabadi staat aan het hoofd van de "Commissie tot vaststelling van criminele inhoud", een overheidsorganisatie die belast is met onlinecensuur en cybercriminaliteit. Op zijn aansturen heeft de commissie "cybercriminaliteit" gedefinieerd met een aantal vage categorieën op grond waarvan de creatie en de publicatie van inhoud die door het regime niet passend wordt geacht, strafbaar wordt gesteld. Hij is verantwoordelijk voor repressie tegen en het blokkeren van een groot aantal oppositionele websites, elektronische kranten, blogs, websites van mensenrechten-ngo's en van Google en Gmail sinds september 2012. Zowel hij als de commissie heeft actief bijgedragen tot het overlijden in gevangenschap van de blogger Sattar Behesti in november 2012. De commissie die onder zijn leiding staat, is derhalve rechtstreeks verantwoordelijk voor systematische schendingen van de mensenrechten, met name door het verbieden of het filteren van websites voor het grote publiek, en door soms de toegang tot het internet in het geheel onmogelijk te maken.

12.3.2013


Entiteiten

 

Benaming

Informatie ter identificatie

Motivering

Datum van plaatsing op de lijst

1.

Center to Investigate Organized Crime

(ook bekend als: Cyber Crime Office of Cyber Police)

Locatie: Teheran, Iran

Website: http://www.cyberpolice.ir

De Iraanse cyberpolitie is een in januari 2011 opgerichte eenheid van de nationale politie van Iran en staat onder leiding van Esmail Ahmadi-Moqaddam (op de lijst geplaatst). Volgens persberichten heeft politiechef Ahmadi-Moqaddam beklemtoond dat de cyberpolitie de antirevolutionaire en dissidente groeperingen die in 2009 via sociale netwerken op het internet hadden opgeroepen tot protest tegen de herverkiezing van president Mahmoud Ahmadinejad zou aanpakken.

In januari 2012 heeft de cyberpolitie nieuwe instructies voor internetcafés uitgevaardigd, die inhouden dat gebruikers persoonlijke informatie moeten verstrekken die gedurende zes maanden wordt bijgehouden door de caféuitbater, samen met een overzicht van de bezochte websites. De instructies houden ook in dat caféuitbaters camerabewaking moeten installeren en de opnames gedurende zes maanden moeten bewaren. Deze nieuwe instructies houden in dat een register kan worden gecreëerd waarmee de autoriteiten activisten of iedereen die zij als een bedreiging voor de nationale veiligheid beschouwen, kunnen opsporen.

In juni 2012 zijn in de Iraanse media berichten verschenen dat de cyberpolitie hard zou gaan optreden tegen VPN's (eigen virtuele netwerken).

Op 30 oktober 2012 heeft de cyberpolitie de blogger Sattar Beheshti gearresteerd (naar verluidt zonder aanhoudingsbevel) in verband met "acties tegen de nationale veiligheid op sociale netwerken en Facebook." Beheshti had in zijn blog kritiek geuit op de Iraanse overheid. Beheshti is op 3 november dood aangetroffen in zijn cel en is vermoedelijk doodgemarteld door leden van de cyberpolitie.

12.3.2013


Top