Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1139

Verordening (EU) nr. 1139/2011 van de Raad van 10 november 2011 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 204/2011 betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Libië

OJ L 293, 11.11.2011, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 011 P. 103 - 103

No longer in force, Date of end of validity: 19/01/2016; stilzwijgende opheffing door 32016R0044

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1139/oj

11.11.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 293/19


VERORDENING (EU) Nr. 1139/2011 VAN DE RAAD

van 10 november 2011

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 204/2011 betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Libië

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende werking van de Europese Unie, en met name artikel 215,

Gezien Besluit 2011/729/GBVB van de Raad van 10 november 2011 tot wijziging van Besluit 2011/137/GBVB betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Libië (1),

Gezien het gezamenlijke voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Resolutie 1973 (2011) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van 17 maart 2011 is besloten dat een verbod moet worden ingesteld op vluchten in het luchtruim van Libië.

(2)

Conform Besluit 2011/137/GBVB van de Raad (2) werd in de Europese Unie aan dat verbod uitvoering gegeven via Verordening (EU) nr. 204/2011 van de Raad van 2 maart 2011 betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Libië (3).

(3)

Bij Resolutie 2016 (2011) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van 27 oktober 2011 is besloten dat het verbod moet worden beëindigd.

(4)

Conform Besluit 2011/729/GBVB, moet de bepaling van Verordening (EU) nr. 204/2011 tot instelling van het verbod op vluchten derhalve worden ingetrokken,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 4 ter van Verordening (EU) nr. 204/2011 wordt geschrapt.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 10 november 2011.

Voor de Raad

De voorzitter

M. DOWGIELEWICZ


(1)  Zie bladzijde 35 van dit Publicatieblad.

(2)  PB L 58 van 3.3.2011, blz. 53.

(3)  PB L 58 van 3.3.2011, blz. 1.


Top