Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0682

Uitvoeringsbesluit van de Raad van 11 oktober 2011 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2011/77/EU tot verlening van financiële bijstand van de Unie aan Ierland

OJ L 269, 14.10.2011, p. 31–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/682/oj

14.10.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 269/31


UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

van 11 oktober 2011

tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2011/77/EU tot verlening van financiële bijstand van de Unie aan Ierland

(2011/682/EU)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 407/2010 van de Raad van 11 mei 2010 houdende instelling van een Europees financieel stabilisatiemechanisme (1), en met name artikel 3, lid 2,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op verzoek van Ierland heeft de Raad Ierland financiële bijstand verleend (Uitvoeringsbesluit 2011/77/EU (2)) ter ondersteuning van een krachtig economisch en financieel hervormingsprogramma dat erop gericht is het vertrouwen te herstellen, de economie wederom op een duurzaam groeipad te brengen en de financiële stabiliteit in Ierland, het eurogebied en de EU te waarborgen.

(2)

Overeenkomstig de conclusies van de staatshoofden en regeringsleiders van het eurogebied en de instellingen van de Unie van 21 juli 2011 met betrekking tot leningen van de Europese Faciliteit voor financiële stabiliteit, zou het met het oog op de verwezenlijking van de doelen van het programma nuttig zijn om de looptijden te verlengen en de rentemarge te verlagen.

(3)

Om de beoogde liquiditeit en houdbaarheid te vergroten, moet het verlengen van de looptijden en het verlagen van de rentemarge ook gelden voor de tranches die al zijn uitbetaald.

(4)

In het licht van deze ontwikkelingen moet Uitvoeringsbesluit 2011/77/EU worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 1 van Uitvoeringsbesluit 2011/77/EU wordt als volgt gewijzigd:

1)

Lid 1 wordt vervangen door:

„1.   De Unie stelt Ierland een lening van maximaal 22,5 miljard EUR met een gemiddelde maximumlooptijd van 12,5 jaar ter beschikking. De looptijd van afzonderlijke tranches van de leenfaciliteit kan ten hoogste 30 jaar bedragen.”.

2)

Lid 5 wordt vervangen door:

„5.   Ierland betaalt de financieringskosten van de Unie voor elke tranche.”.

Artikel 2

Artikel 1, lid 1, eerste zin, en artikel 1, lid 5, van Uitvoeringsbesluit 2011/77/EU als gewijzigd bij dit besluit, gelden ook voor de tranches van de lening die al vóór de inwerkingtreding van dit besluit zijn uitbetaald.

Artikel 3

Dit besluit is gericht tot Ierland.

Gedaan te Luxemburg, 11 oktober 2011.

Voor de Raad

De voorzitter

M. DOWGIELEWICZ


(1)  PB L 118 van 12.5.2010, blz. 1.

(2)  PB L 30 van 4.2.2011, blz. 34.


Top