Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0643

2011/643/EU: Besluit van de Raad van 22 september 2011 houdende benoeming van drie Duitse leden en vier Duitse plaatsvervangende leden van het Comité van de Regio’s

OJ L 255, 1.10.2011, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/643/oj

1.10.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 255/11


BESLUIT VAN DE RAAD

van 22 september 2011

houdende benoeming van drie Duitse leden en vier Duitse plaatsvervangende leden van het Comité van de Regio’s

(2011/643/EU)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 305,

Gezien de voordracht van de Duitse regering,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 22 december 2009 en 18 januari 2010 heeft de Raad Besluiten 2009/1014/EU (1) en 2010/29/EU (2) houdende benoeming van de leden en plaatsvervangers van het Comité van de Regio’s voor de periode van 26 januari 2010 tot en met 25 januari 2015 vastgesteld.

(2)

In het Comité van de Regio’s zijn drie zetels van plaatsvervangers vrijgekomen door het verstrijken van de ambtstermijn van de heer Karl-Heinz KLÄR, mevrouw Kerstin KIESSLER en de heer Rolf HARLINGHAUSEN. Vier zetels van plaatsvervangers zijn vrijgekomen door het verstrijken van de ambtstermijn van mevrouw Nicole MORSBLECH, de heren Peter STRAUB, Michael GWOSDZ en mevrouw Jacqueline KRAEGE,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Worden in het Comité van de Regio’s benoemd voor de resterende duur van de ambtstermijn, te weten tot en met 25 januari 2015:

a)

tot lid:

mevrouw Dr. EVA QUANTE-BRANDT, Staatsrätin, Mitglied des Senats der Freien Hansestadt Bremen

mevrouw Margit CONRAD, Bevollmächtigte des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und für Europa

mevrouw Barbara DUDEN, Mitglied des Europaausschusses der Hamburgischen Bürgerschaft

en

b)

tot plaatsvervanger:

mevrouw Ulrike HÖFKEN, Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten

de heer Nils WIECHMANN, Mitglied des Landtages

de heer Heino VAHLDIECK, Mitglied des Europaausschusses der Hamburgischen Bürgerschaft

de heer Peter FRIEDRICH, minister für Bundesrat, Europa und internationale Angelegenheiten.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 22 september 2011.

Voor de Raad

De voorzitter

J. MILLER


(1)  PB L 348 van 29.12.2009, blz. 22.

(2)  PB L 12 van 19.1.2010, blz. 11.


Top