EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0641

Besluit 2011/641/GBVB van de Raad van 29 september 2011 houdende wijziging van Besluit 2010/573/GBVB inzake beperkende maatregelen tegen de leiders van de regio Transnistrië van de Republiek Moldavië

OJ L 254, 30.9.2011, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/641/oj

30.9.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 254/18


BESLUIT 2011/641/GBVB VAN DE RAAD

van 29 september 2011

houdende wijziging van Besluit 2010/573/GBVB inzake beperkende maatregelen tegen de leiders van de regio Transnistrië van de Republiek Moldavië

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 27 september 2010 Besluit 2010/573/GBVB (1) vastgesteld.

(2)

Na toetsing van Besluit 2010/573/GBVB wordt het wenselijk geacht de toepassing van de beperkende maatregelen te verlengen tot en met 30 september 2012.

(3)

Om de partijen echter te stimuleren vooruitgang te boeken bij het vinden van een politieke oplossing voor het Transnistrische conflict — het uit de weg ruimen van de resterende problemen in verband met de scholen waar het Latijnse schrift wordt gebruikt, en het herstel van het vrije verkeer van personen —, is het wenselijk de beperkende maatregelen op te schorten tot en met 31 maart 2012. Aan het eind van die periode zal de Raad de beperkende maatregelen opnieuw bezien in het licht van de ontwikkelingen, met name op de hierboven vermelde gebieden. De Raad kan te allen tijde besluiten de reisbeperkingen opnieuw toe te passen of in te trekken.

(4)

De informatie betreffende bepaalde personen die zijn opgenomen op de lijsten in de bijlagen I en II bij Besluit 2010/573/GBVB, moet worden geactualiseerd.

(5)

Besluit 2010/573/GBVB moet dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Besluit 2010/573/GBVB wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 4, lid 2, wordt vervangen door:

„2.   Dit besluit is van toepassing tot en met 30 september 2012. Het wordt voortdurend getoetst. Het wordt zo nodig verlengd of gewijzigd indien de Raad oordeelt dat de doelstellingen ervan niet zijn bereikt.”.

2)

Artikel 4, lid 3, wordt vervangen door:

„3.   De in dit besluit vervatte beperkende maatregelen worden opgeschort tot en met 31 maart 2012. Aan het eind van die periode beziet de Raad de beperkende maatregelen opnieuw.”.

Artikel 2

1.   De vermeldingen voor de volgende personen in bijlage I bij Besluit 2010/573/GBVB:

1.

Oleg Igorjevitsj SMIRNOV;

2.

Oleg Andrejevitsj GOEDYMO;

worden vervangen door de vermeldingen in bijlage I bij dit besluit.

2.   De vermeldingen voor de volgende persoon in bijlage II bij Besluit 2010/573/GBVB:

1.

Alla Viktorovna TSJERBOELENKO;

worden vervangen door de vermeldingen in bijlage II bij dit besluit.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 29 september 2011.

Voor de Raad

De voorzitter

M. KOROLEC


(1)  PB L 253 van 28.9.2010, blz. 54.


BIJLAGE I

Entiteiten bedoeld in artikel 2, lid 1

„3.

SMIRNOV, Oleg Igorjevitsj, zoon van nr. 1 en voormalig „adviseur van het Staatscomité voor douanezaken”, voormalig „lid van de Opperste Sovjet”, geboren op 8 augustus 1967 in Novaja Kachovka, oblast Cherson, Oekraïne, Russisch paspoort nr. 60No1907537.”.

„9.

GOEDYMO, Oleg Andrejevitsj, voormalig „lid van de Opperste Sovjet”, voormalig „voorzitter van het Comité voor veiligheid, defensie en vredeshandhaving van de Opperste Sovjet”, voormalig „onderminister van Veiligheid”, geboren op 11 september 1944 in Almaty, Kazachstan, Russisch paspoort nr. 51No0592094.”


BIJLAGE II

Entiteiten bedoeld in artikel 2, lid 2

„3.

TSJERBOELENKO, Alla Viktorovna, voormalig „plaatsvervangend hoofd van de overheidsdiensten van Rybnitsa”, bevoegd voor onderwijsvraagstukken.”


Top