Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0602

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 602/2011 van de Commissie van 20 juni 2011 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

OJ L 163, 23.6.2011, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 016 P. 298 - 299

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/602/oj

23.6.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 163/8


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 602/2011 VAN DE COMMISSIE

van 20 juni 2011

tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (1), en met name artikel 9, lid 1, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Om de uniforme toepassing te waarborgen van de gecombineerde nomenclatuur die als bijlage bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 is gevoegd, dienen bepalingen voor de indeling van de in de bijlage bij onderhavige verordening vermelde goederen te worden vastgesteld.

(2)

Bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 zijn de algemene regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur vastgesteld. Deze regels zijn ook van toepassing op iedere andere nomenclatuur die, geheel of gedeeltelijk of met toevoeging van onderverdelingen, de gecombineerde nomenclatuur overneemt en die bij specifieke EU-wetgeving is vastgesteld met het oog op de toepassing van tarief- of andere maatregelen in het kader van het goederenverkeer.

(3)

Volgens deze algemene regels dienen de in kolom 1 van de tabel in de bijlage omschreven goederen te worden ingedeeld onder de in kolom 2 vermelde GN-code om de in kolom 3 genoemde redenen.

(4)

Er dient te worden bepaald dat een door de douane van een lidstaat afgegeven bindende tariefinlichting inzake de indeling van goederen in de gecombineerde nomenclatuur die in strijd is met deze verordening, door de houder van die inlichting nog drie maanden mag worden gebruikt op grond van artikel 12, lid 6, van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité douanewetboek (2),

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in kolom 1 van de tabel in de bijlage omschreven goederen worden in de gecombineerde nomenclatuur ingedeeld onder de in kolom 2 van die tabel vermelde GN-code.

Artikel 2

Op grond van artikel 12, lid 6, van Verordening (EEG) nr. 2913/92 kan een door de douane van een lidstaat afgegeven bindende tariefinlichting die in strijd is met onderhavige verordening, nog voor een periode van drie maanden worden gebruikt.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 20 juni 2011.

Voor de Commissie, namens de voorzitter,

Algirdas ŠEMETA

Lid van de Commissie


(1)  PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1.

(2)  PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1.


BIJLAGE

Omschrijving

Indeling

(GN-code)

Motivering

(1)

(2)

(3)

Een product bestaande uit een bout met een sluitring, een uitzetbare ankermof en een moer, alle gemaakt van roestvrij staal.

De bout heeft een zeskantkop, is 55 mm lang, volledig voorzien van schroefdraad en heeft een trekvastheid van 490 MPa.

De ankermof is 42 mm lang met een buitendiameter van 10 mm in niet-geëxpandeerde toestand. Hij is niet voorzien van schroefdraad.

Het product wordt gebruikt voor het bevestigen van artikelen aan hard materiaal, zoals een betonnen muur, door eerst de ankermof, met daarin de moer, in een boorgat te plaatsen en vervolgens de bout daarin aan te brengen en aan te draaien. Naarmate de bout wordt aangedraaid, wordt de moer naar de boutkop getrokken, waardoor de ankermof gaat uitzetten en het artikel stevig aan het harde materiaal wordt bevestigd.

7318 19 00

De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur en de tekst van de GN-codes 7318 en 7318 19 00.

Het product is geen samengesteld goed in de zin van algemene regel 3 b) omdat de afzonderlijke componenten samen een enkelvoudig product vormen: een keilbout. Indeling naar de component die het product zijn wezenlijke karakter verleent, is daarom uitgesloten.

Indeling onder onderverdeling 7318 15 als een bout, ook indien met bijbehorende moeren of sluitringen, is uitgesloten omdat de ankermof een ander product is dan een moer of sluitring.

Gelet op zijn kenmerken moet het product daarom worden ingedeeld onder GN-code 7318 19 00 als een ander artikel met schroefdraad.


Top