Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0560

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 560/2011 van de Commissie van 10 juni 2011 tot afsluiting van de verkoop in het kader van Verordening (EU) nr. 1017/2010 houdende opening van de verkoop op de interne markt van graan dat in het bezit is van de interventiebureaus van de lidstaten

OJ L 152, 11.6.2011, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/560/oj

11.6.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 152/22


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 560/2011 VAN DE COMMISSIE

van 10 juni 2011

tot afsluiting van de verkoop in het kader van Verordening (EU) nr. 1017/2010 houdende opening van de verkoop op de interne markt van graan dat in het bezit is van de interventiebureaus van de lidstaten

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten ("Integrale-GMO-verordening") (1), en met name artikel 43, onder f), juncto artikel 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EU) nr. 1017/2010 van de Commissie (2) zijn permanente openbare inschrijvingen geopend voor de verkoop op de interne markt van graan dat in het bezit is van de interventiebureaus van de lidstaten. Na de verkoop in het kader van de inschrijvingen die sinds 24 november 2010 zijn gehouden, bleef een hoeveelheid graan onverkocht.

(2)

Wat het voor 2012 geldende programma voor de distributie van levensmiddelen voor de meest behoeftigen betreft, overschrijden de door de lidstaten aangevraagde hoeveelheden graan als bedoeld in artikel 1, lid 2, onder a), van Verordening (EU) nr. 807/2010 van de Commissie van 14 september 2010 houdende uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de levering van levensmiddelen uit interventievoorraden aan de meest behoeftigen in de Unie (3), de daadwerkelijk beschikbare hoeveelheid. Derhalve moeten de resterende interventievoorraden graan volledig voor dit doel worden voorbehouden.

(3)

Bijgevolg moet de verkoop van graan in het kader van bij Verordening (EU) nr. 1017/2010 geopende openbare inschrijvingen worden afgesloten en moet die verordening worden ingetrokken. Inschrijvingen die de interventiebureaus van de lidstaten na 25 mei 2011 om 11.00 uur (plaatselijke tijd Brussel) hebben ontvangen, vervallen aangezien de aangevraagde hoeveelheden niet meer voor dit doel beschikbaar zijn.

(4)

Om de markt snel een signaal te geven en de maatregel efficiënt te kunnen beheren, moet ervoor worden gezorgd dat de onderhavige verordening van kracht wordt op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

(5)

Het Beheerscomité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten heeft geen advies uitgebracht binnen de door zijn voorzitter vastgestelde termijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De verkoop van graan in het kader van de bij artikel 1 van Verordening (EU) nr. 1017/2010 geopende openbare inschrijvingen wordt afgesloten.

Artikel 2

Verordening (EU) nr. 1017/2010 wordt ingetrokken.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 10 juni 2011.

Voor de Commissie, namens de voorzitter,

Dacian CIOLOŞ

Lid van de Commissie


(1)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2)  PB L 293 van 11.11.2010, blz. 41.

(3)  PB L 242 van 15.9.2010, blz. 9.


Top