Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22009D0159

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 159/2009 van 4 december 2009 tot wijziging van Protocol 31 inzake samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden, en van Protocol 37 bij de EER-overeenkomst

OJ L 62, 11.3.2010, p. 65–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 091 P. 292 - 293

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/159(2)/oj

11.3.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 62/65


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 159/2009

van 4 december 2009

tot wijziging van Protocol 31 inzake samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden, en van Protocol 37 bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op de artikelen 86, 98 en 101,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Protocol 31 bij de Overeenkomst is gewijzigd bij Besluit nr. 94/2009 van het Gemengd Comité van de EER van 3 juli 2009 (1).

(2)

Protocol 37 bij de Overeenkomst is gewijzigd bij Besluit nr. 94/2009 van het Gemengd Comité van de EER van 3 juli 2009 (2).

(3)

Het is wenselijk de samenwerking tussen de partijen bij de Overeenkomst uit te breiden tot Besluit 2009/334/EG van de Commissie van 20 april 2009 tot oprichting van een deskundigengroep inzake de beveiliging van de Europese GNSS-systemen (3).

(4)

Protocol 31 bij de Overeenkomst dient derhalve te worden gewijzigd om de uitbreiding van de samenwerking mogelijk te maken.

(5)

Voor de goede werking van de Overeenkomst dient Protocol 37 bij de Overeenkomst te worden uitgebreid met de deskundigengroep inzake de beveiliging van de Europese GNSS-systemen, opgericht bij Besluit 2009/334/EG, en dient Protocol 31 te worden gewijzigd voor het vaststellen van de procedures voor associatie met deze groep,

BESLUIT:

Artikel 1

In Protocol 31 wordt van artikel 1 (Onderzoek en technologische ontwikkeling) het lid 8, onder a), als volgt gewijzigd:

1)

De aanpassingen d) en e) worden respectievelijk aanpassingen e) en f).

2)

De volgende nieuwe aanpassing d) wordt ingevoegd na de huidige aanpassing c):

„d)

Procedures voor de associatie van de EVA-staten, in overeenstemming met artikel 101 van de Overeenkomst:

 

Iedere EVA-staat kan, in overeenstemming met artikel 4 van Besluit 2009/334/EG van de Commissie (4), iemand aanwijzen om als volwaardig lid deel te nemen aan de vergaderingen van de deskundigengroep inzake de beveiliging van de Europese GNSS-systemen (Raad voor de beveiliging van de Europese GNSS-systemen).

 

De Commissie brengt de deelnemers tijdig op de hoogte van de data van de vergaderingen van de groep en zendt hun de relevante documentatie toe.

Artikel 2

In de Overeenkomst wordt in Protocol 37 (houdende de lijst bedoeld in artikel 101) het volgende punt ingevoegd:

„32.

Raad voor de beveiliging van de Europese GNSS-systemen (Besluit 2009/334/EG van de Commissie).”.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van de laatste kennisgeving aan het Gemengd Comité van de EER zoals bedoeld in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst (5).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 4 december 2009.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitster

Oda Helen SLETNES


(1)  PB L 277 van 22.10.2009, blz. 50.

(2)  Zie voetnoot 1.

(3)  PB L 101 van 21.4.2009, blz. 22.

(4)  Besluit 2009/334/EG van de Commissie van 20 april 2009 (PB L 101 van 21.4.2009, blz. 22).”.

(5)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


Top