Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22009D0139

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 139/2009 van 4 december 2009 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

OJ L 62, 11.3.2010, p. 33–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 089 P. 379 - 379

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/139/oj

11.3.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 62/33


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 139/2009

van 4 december 2009

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage II bij de Overeenkomst is gewijzigd bij Besluit nr. 31/2006 van het Gemengd Comité van de EER van 10 maart 2006 (1).

(2)

Beschikking 2009/108/EG van de Commissie van 3 februari 2009 tot wijziging van Beschikking 2002/364/EG betreffende gemeenschappelijke technische specificaties voor medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek (2) moet in de Overeenkomst worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1

In hoofdstuk XXX van bijlage II bij de Overeenkomst wordt in punt 3 (Beschikking 2002/364/EG van de Commissie) het volgende toegevoegd:

„ , gewijzigd bij:

32009 D 0108: Beschikking 2009/108/EG van de Commissie van 3 februari 2009 (PB L 39 van 10.2.2009, blz. 34).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Beschikking 2009/108/EG zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 5 december 2009, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (3).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 4 december 2009.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitster

Oda Helen SLETNES


(1)  PB L 147 van 1.6.2006, blz. 48.

(2)  PB L 39 van 10.2.2009, blz. 34.

(3)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


Top