Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22009D0130

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 130/2009 van 4 december 2009 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

OJ L 62, 11.3.2010, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 089 P. 366 - 366

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/130/oj

11.3.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 62/20


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 130/2009

van 4 december 2009

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage II bij de Overeenkomst is gewijzigd bij Besluit nr. 28/2009 van het Gemengd Comité van de EER van 17 maart 2009 (1).

(2)

Richtlijn 2008/58/EG van de Commissie van 21 augustus 2008 tot dertigste aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen (2) moet in de Overeenkomst worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1

In hoofdstuk XV van bijlage II bij de Overeenkomst wordt in punt 1 (Richtlijn 67/548/EEG van de Raad) het volgende streepje toegevoegd:

„—

32008 L 0058: Richtlijn 2008/58/EG van de Commissie van 21 augustus 2008 (PB L 246 van 15.9.2008, blz. 1).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Richtlijn 2008/58/EG zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 5 december 2009, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (3).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 4 december 2009.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitster

Oda Helen SLETNES


(1)  PB L 130 van 28.5.2009, blz. 21.

(2)  PB L 246 van 15.9.2008, blz. 1.

(3)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


Top