Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0800

2009/800/EG: Beschikking van de Commissie van 30 oktober 2009 tot wijziging van Beschikking 2004/432/EG tot goedkeuring van door derde landen ingediende residubewakingsplannen overeenkomstig Richtlijn 96/23/EG van de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 8347) (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 285, 31.10.2009, p. 43–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 14/03/2011; stilzwijgende opheffing door 32011D0163

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/800/oj

31.10.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 285/43


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 30 oktober 2009

tot wijziging van Beschikking 2004/432/EG tot goedkeuring van door derde landen ingediende residubewakingsplannen overeenkomstig Richtlijn 96/23/EG van de Raad

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 8347)

(Voor de EER relevante tekst)

(2009/800/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 96/23/EG van de Raad van 29 april 1996 inzake controlemaatregelen ten aanzien van bepaalde stoffen en residuen daarvan in levende dieren en in producten daarvan en tot intrekking van de Richtlijnen 85/358/EEG en 86/469/EEG en de Beschikkingen 89/187/EEG en 91/664/EEG (1), en met name op artikel 29, lid 1, vierde alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Richtlijn 96/23/EG stelt controlemaatregelen vast voor de in bijlage I daarbij vermelde stoffen en groepen residuen. Richtlijn 96/23/EG bepaalt dat om te worden opgenomen, of te blijven voorkomen, op de lijsten van derde landen waaruit de lidstaten de onder die richtlijn vallende dieren en primaire producten van dierlijke oorsprong mogen invoeren, de betrokken derde landen een plan moeten indienen met de garanties die zij bieden inzake de bewaking van de in die bijlage opgenomen groepen residuen en stoffen. Die plannen moeten op verzoek van de Commissie worden bijgewerkt, met name wanneer bepaalde controles dit nodig maken.

(2)

Bij Beschikking 2004/432/EG van de Commissie van 29 april 2004 tot goedkeuring van door derde landen ingediende residubewakingsplannen overeenkomstig Richtlijn 96/23/EG van de Raad (2) worden de residubewakingsplannen goedgekeurd die zijn ingediend door bepaalde in de lijst van de bijlage bij die beschikking opgenomen derde landen voor de in die lijst vermelde dieren en primaire dierlijke producten.

(3)

Belize, Kameroen en Frans-Polynesië hebben bij de Commissie residubewakingsplannen voor honing ingediend. De beoordeling van die plannen en de door de Commissie verkregen aanvullende informatie bieden voldoende garanties betreffende de door die derde landen voor honing ingediende residubewakingsplannen. Dat product moet daarom worden opgenomen in de gegevens voor elk van die derde landen in de lijst van de bijlage bij Beschikking 2004/432/EG.

(4)

Montenegro is momenteel in de lijst van de bijlage bij Beschikking 2004/432/EG opgenomen voor runderen, schapen/geiten, varkens, paarden en honing. Die lijst is voorlopig in afwachting van nadere informatie over residuen.

(5)

Montenegro heeft bij de Commissie een bijgewerkt residubewakingsplan voor runderen, schapen/geiten, varkens, pluimvee, aquacultuurproducten, eieren en honing ingediend. De beoordeling van dat plan en de door de Commissie verkregen aanvullende informatie bieden voldoende garanties betreffende het residubewakingsplan voor runderen, schapen/geiten, varkens en honing. Die producten moeten daarom in de gegevens voor Montenegro in de lijst van de bijlage bij Beschikking 2004/432/EG blijven staan en de opmerking over de tijdelijke aard van die gegevens moet worden geschrapt.

(6)

Bovendien bieden de beoordeling van dat plan en de door de Commissie verkregen aanvullende informatie voldoende garanties betreffende het residubewakingsplan voor pluimvee, aquacultuurdieren en eieren. Die producten moeten daarom worden opgenomen in de gegevens voor Montenegro in de lijst van de bijlage bij Beschikking 2004/432/EG.

(7)

Het door Montenegro bij de Commissie ingediende bijgewerkte residubewakingsplan heeft geen betrekking op paarden. Paarden moeten daarom worden geschrapt uit de gegevens voor dat land in de lijst van de bijlage bij Beschikking 2004/432/EG.

(8)

De Seychellen zijn momenteel opgenomen in de lijst van de bijlage bij Beschikking 2004/432/EG voor aquacultuurproducten maar hebben bij de Commissie geen residubewakingsplan voor 2009 ingediend. De gegevens voor de Seychellen voor aquacultuurproducten moeten daarom uit de bijlage bij die beschikking worden geschrapt.

(9)

Voor de duidelijkheid en de samenhang van de communautaire wetgeving moeten enkele kleine wijzigingen worden aangebracht in de voetnoten in de bijlage bij Beschikking 2004/432/EG.

(10)

Om een verstoring van het handelsverkeer te vermijden moet een overgangsperiode worden vastgesteld voor zendingen van sommige dieren en producten van dierlijke oorsprong uit Montenegro en de Seychellen die uit die derde landen vóór de datum van toepassing van deze beschikking naar de Gemeenschap zijn verzonden.

(11)

Beschikking 2004/432/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(12)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De bijlage bij Beschikking 2004/432/EG wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij deze beschikking.

Artikel 2

Deze beschikking is van toepassing met ingang van 1 november 2009.

De bij deze beschikking aangebrachte wijzigingen in de lijst van de bijlage bij Beschikking 2004/432/EG zijn niet van toepassing op zendingen paarden en paardenproducten uit Montenegro en aquacultuurproducten uit de Seychellen, als de invoerder van dergelijke dieren en producten kan aantonen dat zij vóór de datum van toepassing van deze beschikking uit Montenegro respectievelijk de Seychellen waren verzonden en op weg waren naar de Gemeenschap.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 30 oktober 2009.

Voor de Commissie

Androulla VASSILIOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 125 van 23.5.1996, blz. 10.

(2)  PB L 154 van 30.4.2004, blz. 43.


BIJLAGE

„BIJLAGE

ISO 2-code

Land

Runderen

Schapen/geiten

Varkens

Paarden

Pluimvee

Aquacultuurproducten

Melk

Eieren

Konijnen

Vrij wild

Gekweekt wild

Honing

AD

Andorra (1)

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

AE

Verenigde Arabische Emiraten

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

AL

Albanië

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

AN

Nederlandse Antillen

 

 

 

 

 

 

X (2)

 

 

 

 

 

AR

Argentinië

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Australië

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

BA

Bosnië en Herzegovina

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BD

Bangladesh

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BR

Brazilië

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

BW

Botswana

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

BY

Belarus

 

 

 

X (3)

 

X

X

X

 

 

 

 

BZ

Belize

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

CA

Canada

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

Zwitserland

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Chili

X

X (4)

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

CM

Kameroen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

CN

China

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

CO

Colombia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CR

Costa Rica

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Cuba

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

EC

Ecuador

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ET

Ethiopië

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FK

Falklandeilanden

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FO

Faeröer

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GL

Groenland

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

GM

Gambia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GT

Guatemala

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HK

Hongkong

 

 

 

 

X (2)

X (2)

 

 

 

 

 

 

HN

Honduras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

HR

Kroatië

X

X

X

X (3)

X

X

X

X

X

X

X

X

ID

Indonesië

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Israël

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

IN

India

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

X

IS

IJsland

X

X

X

X

 

X

X

 

 

 

X (2)

 

IR

Iran

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

JM

Jamaica

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

JP

Japan

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KG

Kirgizië

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Zuid-Korea

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

LK

Sri Lanka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Marokko

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ME

Montenegro

X

X

X

 

X

X

 

X

 

 

 

X

MG

Madagaskar

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MK

voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (5)

X

X

 

X (3)

 

 

X

 

 

 

 

 

MU

Mauritius

 

 

 

 

X (2)

X

 

 

 

 

 

 

MX

Mexico

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

X

MY

Maleisië

 

 

 

 

X (6)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Mozambique

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

Namibië

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

NC

Nieuw-Caledonië

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

NI

Nicaragua

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NZ

Nieuw-Zeeland

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

PA

Panama

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Peru

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

PF

Frans-Polynesië

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PH

Filipijnen

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PN

Pitcairneilanden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PY

Paraguay

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

Servië (7)

X

X

X

X (3)

X

X

X

X

 

X

 

X

RU

Rusland

X

X

X

X (3)

X

 

X

X

 

 

X (8)

X

SA

Saudi-Arabië

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Singapore

X (2)

X (2)

X (2)

 

X (2)

X (2)

X (2)

 

 

 

 

 

SM

San Marino (9)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SR

Suriname

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SV

El Salvador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SZ

Swaziland

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Thailand

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TN

Tunesië

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

TR

Turkije

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

TW

Taiwan

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

Tanzania

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

UA

Oekraïne

 

 

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

UG

Uganda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Verenigde Staten

Verenigde Staten

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Uruguay

X

X

 

X

 

X

X

 

X

X

X

X

VE

Venezuela

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Vietnam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

YT

Mayotte

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ZA

Zuid-Afrika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

ZM

Zambia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ZW

Zimbabwe

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 


(1)  Eerste residubewakingsplan goedgekeurd door de subgroep voor veterinaire aangelegenheden EG-Andorra (overeenkomstig Besluit nr. 2/1999 van het Gemengd Comité EG-Andorra van 22 december 1999) (PB L 31 van 5.2.2000, blz. 84).

(2)  Derde land dat voor de productie van levensmiddelen alleen grondstoffen uit andere daarvoor erkende derde landen of uit lidstaten van de Europese Unie gebruikt.

(3)  Uitvoer van levende paarden voor de slacht (uitsluitend dieren voor de levensmiddelenproductie).

(4)  Alleen schapen.

(5)  voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië; voorlopige code die geenszins vooruitloopt op de definitieve nomenclatuur voor dit land, waarover in het kader van de Verenigde Naties nog wordt onderhandeld.

(6)  Alleen het Maleisische schiereiland (West-Maleisië).

(7)  Uitgezonderd Kosovo als omschreven in Resolutie 1244 van 10 juni 1999 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

(8)  Alleen voor rendieren uit de regio’s Moermansk en Yamalo-Nenets.

(9)  Bewakingsplan goedgekeurd overeenkomstig Besluit nr. 1/94 van het Samenwerkingscomité EG-San Marino van 28 juni 1994 (PB L 238 van 13.9.1994, blz. 25).”


Top