Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0554

Verordening (EG) nr. 554/2009 van de Commissie van 25 juni 2009 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2597/2001 wat betreft tariefcontingenten voor bepaalde wijnen van oorsprong uit de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

OJ L 164, 26.6.2009, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 019 P. 322 - 323

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/554/oj

26.6.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 164/35


VERORDENING (EG) nr. 554/2009 VAN DE COMMISSIE

van 25 juni 2009

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2597/2001 wat betreft tariefcontingenten voor bepaalde wijnen van oorsprong uit de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 153/2002 van de Raad van 21 januari 2002 betreffende bepaalde procedures voor de toepassing van de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, anderzijds, en de interimovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, anderzijds (1), en met name op artikel 7,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Het protocol bij de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie (2) is op 18 februari 2008 ondertekend. Het is bij Besluit 2008/438/EG, Euratom van de Raad en de Commissie (3) namens de Europese Gemeenschap, de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en de lidstaten goedgekeurd en wordt sinds 1 januari 2007 op voorlopige basis toegepast.

(2)

Artikel 5 van het protocol en bijlage VIII daarbij voorzien in wijzigingen van de bestaande tariefcontingenten voor bepaalde wijnen in verpakkingen van meer dan 2 liter, van oorsprong uit de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, met ingang van 1 januari 2007.

(3)

Teneinde de in het protocol vastgestelde tariefcontingenten voor wijn ten uitvoer te leggen, dient Verordening (EG) nr. 2597/2001 van de Commissie van 28 december 2001 betreffende de opening en de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde wijnen van oorsprong uit de Republiek Kroatië en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (4) te worden gewijzigd.

(4)

De Taric-onderverdelingen van bepaalde GN-posten (gecombineerde nomenclatuur) zijn met ingang van 1 juli 2007 gewijzigd. De Taric-onderverdelingen van deze GN-posten in deel II van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2597/2001 dienen derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd.

(5)

Aangezien het protocol vanaf 1 januari 2007 van toepassing is, moet deze verordening ook vanaf die datum van toepassing zijn en onmiddellijk in werking treden.

(6)

De in deze verordening vervatte bepalingen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité douanewetboek,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Deel II van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2597/2001 wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2007.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 25 juni 2009.

Voor de Commissie

László KOVÁCS

Lid van de Commissie


(1)  PB L 25 van 29.1.2002, blz. 16.

(2)  PB L 99 van 10.4.2008, blz. 2.

(3)  PB L 155 van 13.6.2008, blz. 15.

(4)  PB L 345 van 29.12.2001, blz. 35.


BIJLAGE

„DEEL II:   VOORMALIGE JOEGOSLAVISCHE REPUBLIEK MACEDONIË

Volgnummer

GN-code

Taric-onderverdeling

Omschrijving

Omvang van het jaarlijkse contingent

(in hl)

Contingentrecht

09.1558

ex 2204 10 19

98 (1)

Mousserende wijn, andere dan Champagne of Asti spumante

Andere wijn van verse druiven, in verpakkingen inhoudende niet meer dan 2 l

49 000 (2)

Vrij

ex 2204 10 99

98 (1)

2204 21 10

 

ex 2204 21 79

79, 80

ex 2204 21 80

79, 80

ex 2204 21 84

59, 70

ex 2204 21 85

79, 80

ex 2204 21 94

20

ex 2204 21 98

20

ex 2204 21 99

10

09.1559

2204 29 10

 

Andere wijn van verse druiven, in verpakkingen inhoudende meer dan 2 l

350 000 (3)

Vrij

2204 29 65

 

ex 2204 29 75

10

2204 29 83

 

ex 2204 29 84

20

ex 2204 29 94

20

ex 2204 29 98

20

ex 2204 29 99

10


(1)  Deze Taric-onderverdeling is van toepassing vanaf 1 juli 2007.

(2)  Vanaf 1 januari 2008 wordt de omvang van dit contingent jaarlijks verhoogd met 6 000 hl.

(3)  Vanaf 1 januari 2008 wordt de omvang van dit contingent jaarlijks verlaagd met 6 000 hl.”


Top