Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0417

Verordening (EG) nr. 417/2009 van de Commissie van 20 mei 2009 houdende inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Mariánskolázeňské oplatky (BGA))

OJ L 125, 21.5.2009, p. 56–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 007 P. 262 - 263

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/417/oj

21.5.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 125/56


VERORDENING (EG) Nr. 417/2009 VAN DE COMMISSIE

van 20 mei 2009

houdende inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Mariánskolázeňské oplatky (BGA))

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad van 20 maart 2006 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen (1), en met name op artikel 7, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 6, lid 2, en artikel 17, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 is de door Tsjechië ingediende aanvraag tot registratie van de benaming „Mariánskolázeňské oplatky” bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie  (2).

(2)

Duitsland heeft overeenkomstig artikel 7, lid 3, onder a) en d), van Verordening (EG) nr. 510/2006 bezwaar tegen de registratie aangetekend.

(3)

De Commissie heeft de betrokken partijen bij brief van 5 maart 2008 verzocht op gepaste wijze overleg te plegen. Hoewel binnen een termijn van zes maanden geen overeenkomst was bereikt tussen Tsjechië en Duitsland, heeft Duitsland zijn bezwaar op 12 maart 2009 ingetrokken.

(4)

De benaming moet derhalve worden opgenomen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in de bijlage vermelde benaming wordt ingeschreven in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 20 mei 2009.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 93 van 31.3.2006, blz. 12.

(2)  PB C 107 van 11.5.2007, blz. 28.


BIJLAGE

In bijlage I bij Verordening (EG) nr. 510/2006 genoemde levensmiddelen:

Categorie 2.4.   Brood, gebak, cakes, snoepgoed, koekjes en andere bakkerswaren

TSJECHIË

Mariánskolázeňské oplatky (BGA)


Top