Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0056

Verordening (EG) nr. 56/2009 van de Commissie van 21 januari 2009 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

OJ L 19, 23.1.2009, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 015 P. 300 - 301

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/56/oj

23.1.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 19/3


VERORDENING (EG) Nr. 56/2009 VAN DE COMMISSIE

van 21 januari 2009

tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de statistiek- en tariefnomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (1), en met name op artikel 9, lid 1, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Om de uniforme toepassing te waarborgen van de gecombineerde nomenclatuur die als bijlage bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 is gevoegd, moeten bepalingen worden vastgesteld voor de indeling van de in de bijlage bij onderhavige verordening vermelde goederen.

(2)

Bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 zijn de algemene regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur vastgesteld. Deze regels zijn ook van toepassing op iedere andere nomenclatuur die geheel of gedeeltelijk of met toevoeging van onderverdelingen op de gecombineerde nomenclatuur is gebaseerd en die bij specifieke Gemeenschapswetgeving is vastgesteld met het oog op de toepassing van tariefmaatregelen en andere maatregelen in het kader van het goederenverkeer.

(3)

Volgens deze algemene regels moeten de in kolom 1 van de tabel in de bijlage omschreven goederen worden ingedeeld onder de in kolom 2 vermelde GN-code om de in kolom 3 genoemde redenen.

(4)

In deze verordening moet een bepaling worden opgenomen dat de houder van een door de douane van een lidstaat afgegeven bindende tariefinlichting inzake de indeling van goederen in de gecombineerde nomenclatuur die in strijd is met deze verordening, deze inlichting nog drie maanden mag blijven gebruiken op grond van artikel 12, lid 6, van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (2).

(5)

De bepalingen van deze verordening zijn in overeenstemming met het advies van het Comité Douanewetboek,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De goederen die zijn omschreven in kolom 1 van de tabel in de bijlage worden onder de in kolom 2 van die tabel vermelde GN-code in de gecombineerde nomenclatuur ingedeeld.

Artikel 2

Uit hoofde van artikel 12, lid 6, van Verordening (EEG) nr. 2913/92 kan een door de douane van een lidstaat afgegeven bindende tariefinlichting die in strijd is met onderhavige verordening, nog voor een periode van drie maanden worden gebruikt.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 21 januari 2009.

Voor de Commissie

László KOVÁCS

Lid van de Commissie


(1)  PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1.

(2)  PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1.


BIJLAGE

Omschrijving

Indeling (GN-code)

Motivering

(1)

(2)

(3)

Een tas, gemaakt van uit minder dan 5 mm brede polypropyleenstroken geweven materiaal, in de vorm van een balk, ong. 54,5 cm × 74 cm × 25 cm , met twee sterke handvatten van hetzelfde materiaal die aan beide lange kanten van de zak zijn vastgenaaid, en allebei tot onder de bodem van de tas doorlopen.

De tas is aan beide kanten zichtbaar bekleed met een vel kunststof, binnenin zijn er geen vakken, en de tas kan aan de bovenkant met een ritssluiting worden gesloten. De naden van de randen zijn versterkt met opgenaaide band.

(bergingsmiddel dat gelijkenis vertoont met een boodschappentas)

(Zie foto nr. 649) (1)

4202 92 19

De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, aantekening 2, onder m), op hoofdstuk 39, aanvullende aantekening 1 op hoofdstuk 42 en de tekst van de GN-codes 4202, 4202 92 en 4202 92 19.

Wegens zijn balkvorm, typisch voor boodschappentassen, en de versterkte handvatten die zo zijn aangebracht dat de tas door de klant met de handen kan worden gedragen, en wegens het feit dat de kunststof bekleding, de ritssluiting, de versterkte randen en de sterke handvatten (die ter versterking langs de kanten van de zak doorlopen) langdurig gebruik mogelijk maken, heeft de tas de objectieve kenmerken van een „bergingsmiddel dat gelijkenis vertoont met een boodschappentas”.

Bergingsmiddelen die gelijkenis vertonen met een boodschappentas vallen onder post 4202 (zie ook de toelichting bij het geharmoniseerd systeem (GS) op post 4202, eerste alinea, waarin uitdrukkelijk vermeld wordt dat onder deze post enkel de daarin specifiek genoemde artikelen en gelijkaardige bergingsmiddelen vallen).

Wegens de bovengenoemde kenmerken is het artikel in kwestie niet het soort bergingsmiddel dat over het algemeen voor de verpakking of het vervoer van allerlei producten wordt gebruikt; daarom is indeling onder post 3923 uitgesloten in de zin van aantekening 2, onder m), op hoofdstuk 39 (zie ook de toelichting bij het GS op post 3923, eerste alinea, onder a), en tweede alinea).

Aangezien de buitenkant van het artikel zichtbaar met kunststof in vellen is bekleed, moet het worden ingedeeld als artikel met een buitenkant van kunststof (zie aanvullende aantekening 1 op hoofdstuk 42).

Bijgevolg moet het artikel worden ingedeeld onder GN-code 4202 92 19.

Image


(1)  De foto is louter ter informatie.


Top