Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22008D0125

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 125/2008 van 7 november 2008 tot wijziging van bijlage XXI (Statistiek) bij de EER-overeenkomst

OJ L 339, 18.12.2008, p. 118–118 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 089 P. 152 - 152

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/125(2)/oj

18.12.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 339/118


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 125/2008

van 7 november 2008

tot wijziging van bijlage XXI (Statistiek) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage XXI bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 108/2008 van het Gemengd Comité van de EER van 26 september 2008 (1).

(2)

Verordening (EG) nr. 452/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 betreffende de productie en ontwikkeling van statistieken over onderwijs en een leven lang leren (2) moet in de Overeenkomst worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1

In bijlage XXI bij de Overeenkomst wordt na punt 18v (Verordening (EG) nr. 453/2008 van het Europees Parlement en de Raad) het volgende punt ingevoegd:

„18w.

32008 R 0452: Verordening (EG) nr. 452/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 betreffende de productie en ontwikkeling van statistieken over onderwijs en een leven lang leren (PB L 145 van 4.6.2008, blz. 227).

De bepalingen van de verordening worden voor de toepassing van de Overeenkomst als volgt aangepast:

Liechtenstein is, behalve voor de gegevens betreffende het primair en het lager secundair niveau, vrijgesteld van de verplichting de bij deze verordening vereiste gegevens te verzamelen.”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordening (EG) nr. 452/2008 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 8 november 2008, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (3).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 7 november 2008.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Z.D.H. Prins Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  PB L 309 van 20.11.2008, blz. 37.

(2)  PB L 145 van 4.6.2008, blz. 227.

(3)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


Top