Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22008D0115

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 115/2008 van 7 november 2008 tot wijziging van bijlage XI (Telecommunicatiediensten) bij de EER-overeenkomst

OJ L 339, 18.12.2008, p. 105–105 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 089 P. 139 - 139

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/115/oj

18.12.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 339/105


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 115/2008

van 7 november 2008

tot wijziging van bijlage XI (Telecommunicatiediensten) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage XI bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 84/2008 van het Gemengd Comité van de EER van 4 juli 2008 (1).

(2)

Beschikking 2008/286/EG van de Commissie van 17 maart 2008 tot wijziging van Beschikking 2007/176/EG met betrekking tot de lijst van normen en/of specificaties voor elektronische communicatienetwerken en -diensten en bijbehorende faciliteiten en diensten (2) moet in de Overeenkomst worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1

In bijlage XI bij de Overeenkomst wordt in punt 5cy (Beschikking 2007/176/EG van de Commissie) het volgende toegevoegd:

„ , gewijzigd bij:

32008 D 0286: Beschikking 2008/286/EG van de Commissie van 17 maart 2008 (PB L 93 van 4.4.2008, blz. 24).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Beschikking 2008/286/EG zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 8 november 2008, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (3).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 7 november 2008.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Z.D.H. Prins Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  PB L 280 van 23.10.2008, blz. 18.

(2)  PB L 93 van 4.4.2008, blz. 24.

(3)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


Top