Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1283

Verordening (EG) nr. 1283/2008 van de Commissie van 17 december 2008 inzake de afgifte van invoercertificaten voor de aanvragen die tijdens de eerste zeven dagen van december 2008 zijn ingediend in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 806/2007 geopende tariefcontingenten voor varkensvlees

OJ L 339, 18.12.2008, p. 86–87 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1283/oj

18.12.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 339/86


VERORDENING (EG) Nr. 1283/2008 VAN DE COMMISSIE

van 17 december 2008

inzake de afgifte van invoercertificaten voor de aanvragen die tijdens de eerste zeven dagen van december 2008 zijn ingediend in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 806/2007 geopende tariefcontingenten voor varkensvlees

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (Integrale-GMO-verordening) (1),

Gelet op Verordening (EG) nr. 1301/2006 van de Commissie van 31 augustus 2006 houdende gemeenschappelijke voorschriften voor het beheer van door middel van een stelsel van invoercertificaten beheerde invoertariefcontingenten voor landbouwproducten (2), en met name op artikel 7, lid 2,

Gelet op Verordening (EG) nr. 806/2007 van de Commissie van 10 juli 2007 houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van tariefcontingenten voor varkensvlees (3), en met name op artikel 5, lid 6,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 806/2007 zijn tariefcontingenten geopend voor de invoer van producten van de sector varkensvlees.

(2)

De in de eerste zeven dagen van december 2008 voor de deelperiode van 1 januari tot en met 31 maart 2009 ingediende invoercertificaataanvragen hebben, voor bepaalde contingenten, betrekking op een hoeveelheid die kleiner is dan de beschikbare hoeveelheid. Bijgevolg dienen de hoeveelheden waarvoor geen aanvragen zijn ingediend, te worden vastgesteld en te worden toegevoegd aan de voor de volgende contingentsdeelperiode vastgestelde hoeveelheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De hoeveelheden waarvoor geen invoercertificaataanvragen op grond van Verordening (EG) nr. 806/2007 zijn ingediend en die moeten worden toegevoegd aan de voor de deelperiode van 1 april tot en met 30 juni 2009 vastgestelde hoeveelheid, zijn vastgesteld in de bijlage.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 18 december 2008.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 17 december 2008.

Voor de Commissie

Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2)  PB L 238 van 1.9.2006, blz. 13.

(3)  PB L 181 van 11.7.2007, blz. 3.


BIJLAGE

Nummer van de groep

Volgnummer

Toewijzingscoëfficiënt voor de invoercertificaataanvragen die zijn ingediend voor de deelperiode van 1.1.2009-31.3.2009

(in %)

Niet-aangevraagde hoeveelheden die moeten worden toegevoegd aan de voor de deelperiode van 1.4.2009-30.6.2009 vastgestelde hoeveelheid

(in kg)

G2

09.4038

 (2)

9 643 903

G3

09.4039

 (1)

2 798 000

G4

09.4071

 (1)

2 251 500

G5

09.4072

 (1)

4 620 750

G6

09.4073

 (1)

11 300 250

G7

09.4074

 (1)

3 887 250


(1)  Niet van toepassing: de Commissie heeft geen enkele certificaataanvraag ontvangen.

(2)  Niet van toepassing: de aangevraagde hoeveelheden zijn kleiner dan de beschikbare hoeveelheden.


Top