Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1281

Verordening (EG) nr. 1281/2008 van de Commissie van 17 december 2008 inzake de afgifte van invoercertificaten voor de aanvragen die tijdens de eerste zeven dagen van december 2008 zijn ingediend in het kader van het bij Verordening (EG) nr. 812/2007 geopende tariefcontingent voor varkensvlees

OJ L 339, 18.12.2008, p. 84–84 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1281/oj

18.12.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 339/84


VERORDENING (EG) Nr. 1281/2008 VAN DE COMMISSIE

van 17 december 2008

inzake de afgifte van invoercertificaten voor de aanvragen die tijdens de eerste zeven dagen van december 2008 zijn ingediend in het kader van het bij Verordening (EG) nr. 812/2007 geopende tariefcontingent voor varkensvlees

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (Integrale-GMO-verordening) (1),

Gelet op Verordening (EG) nr. 812/2007 van de Commissie van 11 juli 2007 houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van een aan de Verenigde Staten van Amerika toegewezen tariefcontingent voor varkensvlees (2), en met name op artikel 5, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 812/2007 zijn tariefcontingenten geopend voor de invoer van producten van de sector varkensvlees.

(2)

De in de eerste zeven dagen van december 2008 voor de deelperiode van 1 januari tot en met 31 maart 2009 ingediende invoercertificaataanvragen hebben betrekking op een hoeveelheid die kleiner is dan de beschikbare hoeveelheid. Bijgevolg dienen de hoeveelheden waarvoor geen aanvragen zijn ingediend, te worden vastgesteld en te worden toegevoegd aan de voor de volgende contingentsdeelperiode vastgestelde hoeveelheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De hoeveelheden waarvoor in het kader van het contingent met volgnummer 09.4170 geen invoercertificaataanvragen op grond van Verordening (EG) nr. 812/2007 zijn ingediend en die moeten worden toegevoegd aan de voor de deelperiode van 1 april tot en met 30 juni 2009 vastgestelde hoeveelheid, bedragen 2 611 500 kg.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 18 december 2008.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 17 december 2008.

Voor de Commissie

Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2)  PB L 182 van 12.7.2007, blz. 7.


Top