Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0856

2008/856/EG: Beschikking van de Commissie van 6 november 2008 tot wijziging van Beschikking 2002/613/EG wat betreft de erkende varkensspermacentra in Canada en de Verenigde Staten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 6473) (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 302, 13.11.2008, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 14/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/856/oj

13.11.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 302/26


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 6 november 2008

tot wijziging van Beschikking 2002/613/EG wat betreft de erkende varkensspermacentra in Canada en de Verenigde Staten

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 6473)

(Voor de EER relevante tekst)

(2008/856/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 90/429/EEG van de Raad van 26 juni 1990 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften van toepassing op het intracommunautaire handelsverkeer in sperma van varkens en de invoer daarvan (1), en met name op artikel 8, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Beschikking 2002/613/EG van de Commissie van 19 juli 2002 houdende vaststelling van de voorwaarden voor de invoer van sperma van als huisdier gehouden varkens (2) is een lijst vastgesteld van derde landen van waaruit de invoer van sperma van als huisdier gehouden varkens door de lidstaten moet worden toegestaan, en een lijst van voor uitvoer van dat sperma naar de Gemeenschap erkende spermacentra.

(2)

Canada en de Verenigde Staten hebben gevraagd om bepaalde wijzigingen in de voor die landen geldende lijst van bij Beschikking 2002/613/EG erkende spermacentra.

(3)

Beschikking 2002/613/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(4)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Bijlage V bij Beschikking 2002/613/EG wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze beschikking.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 6 november 2008.

Voor de Commissie

Androulla VASSILIOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 224 van 18.8.1990, blz. 62.

(2)  PB L 196 van 25.7.2002, blz. 45.


BIJLAGE

Bijlage V bij Beschikking 2002/613/EG wordt als volgt gewijzigd:

1)

De volgende vermeldingen betreffende Canada worden geschrapt:

CA

4-AI-05

Centre d’insémination génétiporc

77 rang des Bois-Francs sud

Sainte-Christine-de-Port-neuf,

Québec

CA

4-AI-29

CIA des Castors

317 Rang Ile aux Castors

Ile Dupas

Québec

J0K 2P0

CA

5-AI-01

Ontario Swine Improvement Inc

P.O. Box 400

Innerkip, Ontario

CA

6-AI-70

Costwold Western Kanada Ltd

17 Speers Road

Winnipeg, Manitoba

Location SW 27-18-2 EPM

2)

De volgende vermeldingen betreffende de Verenigde Staten worden geschrapt:

Verenigde Staten

94OK001

Pig Improvement Company — Oklahoma Boar Stud

Rt. 1, 121 N Main St.

Hennessey, OK

Verenigde Staten

95IL001

United Swine Genetics

RR # 2

Roanoke, IL

Verenigde Staten

96AI002

International Boar Semen

30355 260th St.

Eldora IA 50627

Verenigde Staten

96WI001

Pig Improvement Company — Wisconsin Aid Stud

Route # 2

Spring Green, WI


Top