Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0631

2008/631/EG: Beschikking van de Commissie van 29 juli 2008 tot wijziging van Beschikking 2006/805/EG wat betreft bepaalde gebieden van de lidstaten, als vastgesteld in de bijlage, en de verlenging van de geldigheidsduur van die beschikking (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 3964) (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 205, 1.8.2008, p. 51–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 052 P. 36 - 37

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/631/oj

1.8.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 205/51


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 29 juli 2008

tot wijziging van Beschikking 2006/805/EG wat betreft bepaalde gebieden van de lidstaten, als vastgesteld in de bijlage, en de verlenging van de geldigheidsduur van die beschikking

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 3964)

(Voor de EER relevante tekst)

(2008/631/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 89/662/EEG van de Raad van 11 december 1989 inzake veterinaire controles in het intracommunautaire handelsverkeer in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (1), en met name op artikel 9, lid 4,

Gelet op Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (2), en met name op artikel 10, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Beschikking 2006/805/EG van de Commissie van 24 november 2006 betreffende maatregelen op het gebied van de diergezondheid in verband met klassieke varkenspest in sommige lidstaten (3) is vastgesteld als reactie op uitbraken van klassieke varkenspest in bepaalde lidstaten. Bij die beschikking zijn bepaalde maatregelen vastgesteld ter bestrijding van klassieke varkenspest in die lidstaten.

(2)

Beschikking 2006/805/EG is van toepassing tot en met 31 juli 2008. Gezien de ziektesituatie van klassieke varkenspest in bepaalde gebieden in Bulgarije, Duitsland, Frankrijk, Hongarije en Slowakije moet de geldigheidsduur van die beschikking worden verlengd tot en met 31 juli 2009.

(3)

Bulgarije heeft de Commissie geïnformeerd over de recente ontwikkeling van klassieke varkenspest bij wilde varkens en op bedrijven gehouden varkens op zijn grondgebied. Overeenkomstig die informatie is de situatie van de ziekte in die lidstaat aanzienlijk verbeterd wat wilde varkens betreft. Bovendien wordt niet langer vermoed dat klassieke varkenspest endemisch is bij op bedrijven gehouden varkens. Bulgarije heeft de Commissie ook meegedeeld dat aanvullende maatregelen zijn genomen om uit te sluiten dat op commerciële bedrijven gehouden varkens die naar een slachthuis worden verzonden, besmet zijn met het virus van klassieke varkenspest. Het verbod op de verzending van vers varkensvlees, varkensvleesbereidingen en varkensvleesproducten uit Bulgarije naar andere lidstaten, als vastgesteld in Beschikking 2006/805/EG, mag daarom niet langer van toepassing zijn.

(4)

Hoewel de ziektesituatie bij wilde varkens in Bulgarije is verbeterd, bestaat er nog steeds een risico van uitbraken van klassieke varkenspest in die lidstaat. Daarom moet het verbod op de verzending van levende varkens naar andere lidstaten blijven gelden voor het gehele grondgebied van Bulgarije. Dat gehele grondgebied moet bijgevolg worden opgenomen in deel II van de bijlage bij Beschikking 2006/805/EG.

(5)

Hongarije en Slowakije hebben ook de Commissie geïnformeerd over de recente ontwikkeling van klassieke varkenspest bij wilde varkens op hun grondgebied. In het licht van de beschikbare epidemiologische informatie moeten de gebieden in die lidstaten waar maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest van toepassing zijn, worden uitgebreid tot bepaalde gebieden van de provincies Heves en Borsod-Abaúj-Zemplén in Hongarije en de gehele districten Rimavská Sobota, Nové Zámky, Levice en Komárno in Slowakije. Beschikking 2006/805/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Beschikking 2006/805/EG wordt als volgt gewijzigd:

1.

In artikel 14 wordt de datum „31 juli 2008” vervangen door „31 juli 2009”.

2.

De delen II en III van de bijlage worden vervangen door de tekst in de bijlage bij deze beschikking.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 29 juli 2008.

Voor de Commissie

Androulla VASSILIOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 395 van 30.12.1989, blz. 13. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2004/41/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 157 van 30.4.2004, blz. 33; gerectificeerd in PB L 195 van 2.6.2004, blz. 12).

(2)  PB L 224 van 18.8.1990, blz. 29. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2002/33/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 315 van 19.11.2002, blz. 14).

(3)  PB L 329 van 25.11.2006, blz. 67. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2008/225/EG (PB L 73 van 15.3.2008, blz. 32).


BIJLAGE

„DEEL II

1.   Bulgarije

Het hele grondgebied van Bulgarije.

2.   Hongarije

Het grondgebied van de provincie Nógrád en het grondgebied van de provincie Pest, gelegen ten noorden en ten oosten van de Donau, ten zuiden van de grens met Slowakije, ten westen van de grens met de provincie Nógrád en ten noorden van autoweg E71, het grondgebied van de provincie Heves, gelegen ten oosten van de grens van de provincie Nógrád, ten zuiden en ten westen van de grens met de provincie Borsod-Abaúj-Zemplén en ten noorden van autoweg E71, en het grondgebied van de provincie Borsod-Abaúj-Zemplén, gelegen ten zuiden van de grens met Slowakije, ten oosten van de grens met de provincie Heves, ten noorden en ten westen van autoweg E71, ten zuiden van hoofdweg nr. 37 (het gedeelte tussen autoweg E71 en hoofdweg nr. 26) en ten westen van hoofdweg nr. 26.

3.   Slowakije

Het grondgebied van de districten ressorterend onder de raad voor diergeneeskunde en levensmiddelen (DVFA’s) van Žiar nad Hronom (districten Žiar nad Hronom, Žarnovica en Banská Štiavnica), Zvolen (districten Zvolen, Krupina en Detva), Lučenec (districten Lučenec en Poltár), Veľký Krtíš (district Veľký Krtíš), Komárno (district Komárnot), Nové Zámky (district Nové Zámky), Levice (district Levice) en Rimavská Sobota (district Rimavská Sobota).

DEEL III”


Top