Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1465

Verordening (EG) nr. 1465/2007 van de Commissie van 12 december 2007 tot wijziging van bijlage V bij Verordening (EG) nr. 752/2007 van de Raad wat betreft de kwantitatieve beperkingen voor bepaalde ijzer- en staalproducten uit Oekraïne

OJ L 327, 13.12.2007, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 27/05/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1465/oj

13.12.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 327/6


VERORDENING (EG) Nr. 1465/2007 VAN DE COMMISSIE

van 12 december 2007

tot wijziging van bijlage V bij Verordening (EG) nr. 752/2007 van de Raad wat betreft de kwantitatieve beperkingen voor bepaalde ijzer- en staalproducten uit Oekraïne

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 752/2007 van de Raad van 30 mei 2007 betreffende het beheer van bepaalde beperkingen op de invoer van bepaalde ijzer- en staalproducten uit Oekraïne (1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 18 juni 2007 hebben de Europese Gemeenschap en de regering van Oekraïne een overeenkomst betreffende de handel in bepaalde ijzer- en staalproducten (2) („de overeenkomst”) gesloten.

(2)

Artikel 10, lid 1, van de overeenkomst bepaalt dat de overeenkomst ieder jaar automatisch wordt verlengd zolang geen van beide partijen de andere partij ten minste zes maanden voordat de overeenkomst afloopt schriftelijk meedeelt de overeenkomst op te zeggen, en dat bij iedere verlenging de hoeveelheden voor iedere productgroep met 2,5 % worden verhoogd.

(3)

Oekraïne heeft de Gemeenschap niet meegedeeld de overeenkomst te willen opzeggen. Bijgevolg zal de overeenkomst automatisch worden verlengd en zullen de hoeveelheden voor iedere productgroep met 2,5 % worden verhoogd.

(4)

Verordening (EG) nr. 752/2007 moet dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in bijlage V bij Verordening (EG) nr. 752/2007 vermelde kwantitatieve beperkingen voor het jaar 2007 worden vervangen door de in de bijlage bij deze verordening vermelde maxima voor het jaar 2008.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2008. Zij wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 12 december 2007.

Voor de Commissie

Peter MANDELSON

Lid van de Commissie


(1)  PB L 178 van 6.7.2007, blz. 1.

(2)  PB L 178 van 6.7.2007, blz. 24.


BIJLAGE

KWANTITATIEVE BEPERKINGEN VOOR HET JAAR 2008

(ton)

Producten

2008

SA. Gewalste platte producten

SA1. Coils

194 750

SA2. Zware plaat

399 750

SA3. Andere gewalste platte producten

143 500

SB. Lange producten

SB1. Balken

51 250

SB2. Walsdraad

199 875

SB3. Andere lange producten

363 875

Aantekening: SA en SB zijn productcategorieën.

SA1 t/m SA3 en SB1 t/m SB3 zijn productgroepen.


Top