Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1464

Verordening (EG) nr. 1464/2007 van de Commissie van 12 december 2007 tot vaststelling van de mate waarin invoercertificaataanvragen die in november 2007 in het kader van bij Verordening (EG) nr. 2535/2001 geopende tariefcontingenten voor bepaalde zuivelproducten zijn ingediend, kunnen worden geaccepteerd

OJ L 327, 13.12.2007, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1464/oj

13.12.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 327/3


VERORDENING (EG) Nr. 1464/2007 VAN DE COMMISSIE

van 12 december 2007

tot vaststelling van de mate waarin invoercertificaataanvragen die in november 2007 in het kader van bij Verordening (EG) nr. 2535/2001 geopende tariefcontingenten voor bepaalde zuivelproducten zijn ingediend, kunnen worden geaccepteerd

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten (1),

Gelet op Verordening (EG) nr. 1301/2006 van de Commissie van 31 augustus 2006 houdende gemeenschappelijke voorschriften voor het beheer van door middel van een stelsel van invoercertificaten beheerde invoertariefcontingenten voor landbouwproducten (2), en met name op artikel 7, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

De van 20 tot en met 30 november 2007 ingediende aanvragen voor bepaalde in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 2535/2001 van de Commissie van 14 december 2001 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad voor de invoerregeling voor melk en zuivelproducten en houdende opening van tariefcontingenten (3), vermelde contingenten hebben op grotere hoeveelheden betrekking dan beschikbaar zijn. Bijgevolg moeten voor de aangevraagde hoeveelheden toewijzingscoëfficiënten worden vastgesteld,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Op de hoeveelheden waarvoor in de periode van 20 tot en met 30 november 2007 invoercertificaataanvragen worden ingediend voor producten van de in de deel I.A, en de delen I.D, I.E, I.F, I.H en I.I van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 2535/2001 bedoelde contingenten, worden de in de bijlage bij deze verordening vastgestelde toewijzingscoëfficiënten toegepast.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 13 december 2007.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 12 december 2007.

Voor de Commissie

Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 160 van 26.6.1999, blz. 48. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1152/2007 (PB L 258 van 4.10.2007, blz. 3). Verordening (EG) nr. 1255/1999 wordt per 1 juli 2008 vervangen door Verordening (EG) nr. 1234/2007 (PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1).

(2)  PB L 238 van 1.9.2006, blz. 13. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 289/2007 (PB L 78 van 17.3.2007 blz. 17).

(3)  PB L 341 van 22.12.2001, blz. 29. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 487/2007 (PB L 114 van 1.5.2007, blz. 8).


BIJLAGE I.A

Contingentnummer

Toewijzingscoëfficiënt

09.4590

100 %

09.4599

100 %

09.4591

100 %

09.4592

09.4593

09.4594

100 %

09.4595

1,396665 %

09.4596

100 %


BIJLAGE I.D

Producten van oorsprong uit Turkije

Contingentnummer

Toewijzingscoëfficiënt

09.4101


BIJLAGE I.E

Producten van oorsprong uit Zuid-Afrika

Contingentnummer

Toewijzingscoëfficiënt

09.4151


BIJLAGE I.F

Producten van oorsprong uit Zwitzerland

Contingentnummer

Toewijzingscoëfficiënt

09.4155


BIJLAGE I.H

Producten van oorsprong uit Noorwegen

Contingentnummer

Toewijzingscoëfficiënt

09.4179

100 %


BIJLAGE I.I

Producten van oorsprong uit IJsland

Contingentnummer

Toewijzingscoëfficiënt

09.4205

100 %

09.4206

100 %


Top