Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0538

Besluit van de raad van bestuur van Europol van 18 juli 2007 tot instemming met de door Europol vastgestelde voorwaarden en procedures ter aanpassing van de in het aanhangsel van het besluit van de raad van bestuur van Europol van 16 november 1999 genoemde bedragen betreffende de belasting op door Europol aan zijn personeelsleden betaalde salarissen en emolumenten

OJ L 196, 28.7.2007, p. 49–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/538/oj

28.7.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 196/49


BESLUIT VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN EUROPOL

van 18 juli 2007

tot instemming met de door Europol vastgestelde voorwaarden en procedures ter aanpassing van de in het aanhangsel van het besluit van de raad van bestuur van Europol van 16 november 1999 genoemde bedragen betreffende de belasting op door Europol aan zijn personeelsleden betaalde salarissen en emolumenten

(2007/538/EG)

DE RAAD VAN BESTUUR VAN EUROPOL,

Gelet op het protocol op grond van artikel K.3 van het Verdrag van de Europese Unie en artikel 41, lid 3, van de Europol-Overeenkomst, betreffende de voorrechten en immuniteiten van Europol, de leden van zijn organen, zijn adjunct-directeuren en zijn personeelsleden (1), en in het bijzonder artikel 10 van dit protocol,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 12 juni 2007 besloten om met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2006 de salarissen en emolumenten van de personeelsleden van Europol aan te passen met 1,5 %.

(2)

De raad van bestuur heeft op 18 juli 2007 besloten de in artikel 4 van het aanhangsel van het besluit van de raad van bestuur van 16 november 1999 (2) genoemde bedragen, met hetzelfde percentage en vanaf dezelfde datum als bepaald in het hierboven genoemde besluit van de Raad van 12 juni 2007 te verhogen.

(3)

Overeenkomstig hetzelfde besluit van de raad van bestuur van 18 juli 2007 dient de directeur de aldus vastgestelde waarden bekend te maken in het Publicatieblad van de Europese Unie,

BESLUIT ALS VOLGT:

Artikel 1

Met ingang van 1 juli 2006:

1)

Wordt de waarde genoemd in de eerste zin van artikel 4 van het aanhangsel van het besluit van de raad van bestuur van Europol van 16 november 1999 vervangen door 113,68 EUR.

2)

Worden de waarden in euro in de tabel van artikel 4 van het aanhangsel van het besluit van de raad van bestuur van Europol van 16 november 1999 vervangen door:

 

8 % voor bedragen tussen 113,68 en 2 002,41 EUR

 

10 % voor bedragen tussen 2 002,42 en 2 758,01 EUR

 

12,5 % voor bedragen tussen 2 758,02 en 3 160,83 EUR

 

15 % voor bedragen tussen 3 160,84 en 3 589,60 EUR

 

17,5 % voor bedragen tussen 3 589,61 en 3 992,45 EUR

 

20 % voor bedragen tussen 3 992,46 en 4 382,91 EUR

 

22,5 % voor bedragen tussen 4 382,92 en 4 785,73 EUR

 

25 % voor bedragen tussen 4 785,74 en 5 176,21 EUR

 

27,5 % voor bedragen tussen 5 176,22 en 5 579,03 EUR

 

30 % voor bedragen tussen 5 579,04 en 5 969,51 EUR

 

32,5 % voor bedragen tussen 5 969,52 en 6 372,33 EUR

 

35 % voor bedragen tussen 6 372,34 en 6 763,42 EUR

 

40 % voor bedragen tussen 6 763,43 en 7 166,26 EUR

 

45 % voor bedragen hoger dan 7 166,27 EUR.

Artikel 2

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag volgende op de dag van goedkeuring.

Gedaan te Den Haag, 18 juli 2007.

Jaime FERNANDES

Voorzitter van de raad van bestuur


(1)  PB C 221 van 19.7.1997, blz. 2.

(2)  PB C 65 van 28.2.2001, blz. 8.


Top