Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0421

2007/421/EG: Beschikking van de Commissie van 14 juni 2007 tot intrekking van Beschikking 96/587/EG met betrekking tot de lijst van erkende organisaties waarvan de lidstaten overeenkomstig Richtlijn 94/57/EG van de Raad kennis hebben gegeven (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 2379) (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 157, 19.6.2007, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 26/04/2015; opgeheven door 32015D0669

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/421/oj

19.6.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 157/18


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 14 juni 2007

tot intrekking van Beschikking 96/587/EG met betrekking tot de lijst van erkende organisaties waarvan de lidstaten overeenkomstig Richtlijn 94/57/EG van de Raad kennis hebben gegeven

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 2379)

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/421/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 94/57/EG van de Raad van 22 november 1994 inzake gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties en voor de desbetreffende werkzaamheden van maritieme instanties (1), en met name op artikel 4, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Beschikking 96/587/EG van de Commissie (2) is de lijst opgenomen van door de lidstaten overeenkomstig Richtlijn 94/57/EG erkende organisaties.

(2)

Overeenkomstig artikel 4, lid 5, van Richtlijn 94/57/EG, blijven de organisaties die op 22 januari 2002 op grond van deze richtlijn reeds erkend waren, erkend.

(3)

Bij Beschikking 2005/623/EG van de Commissie (3) werd de beperkte erkenning van het Hellenic Register of Shipping verlengd met een periode van drie jaar, met gevolgen die beperkt blijven tot Griekenland en Cyprus.

(4)

Bij Beschikking 2006/382/EG van de Commissie (4) werd de werking van de beperkte erkenning van het Hellenic Register of Shipping uitgebreid tot Malta.

(5)

Bij Beschikking 2006/660/EG van de Commissie (5) werd beperkte communautaire erkenning aan het „Polish Register of Shipping” verleend voor een periode van drie jaar met gevolgen die beperkt zijn tot Tsjechië, Cyprus, Litouwen, Malta, Polen en Slowakije.

(6)

Beschikking 96/587/EG is thans achterhaald en moet derhalve worden ingetrokken terwijl een bijgewerkte lijst van de overeenkomstig Richtlijn 94/57/EG erkende organisaties regelmatig moet worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Beschikking 96/587/EG wordt ingetrokken.

Artikel 2

De directeur-generaal voor Energie en vervoer maakt in het Publicatieblad van de Europese Unie uiterlijk op 1 juli van elk jaar een bijgewerkte lijst bekend van de overeenkomstig Richtlijn 94/57/EG erkende organisaties.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 14 juni 2007.

Voor de Commissie

Jacques BARROT

Vicevoorzitter


(1)  PB L 319 van 12.12.1994, blz. 20. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2002/84/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 324 van 29.11.2002, blz. 53).

(2)  PB L 257 van 10.10.1996, blz. 43. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2002/221/EG (PB L 73 van 15.3.2002, blz. 30).

(3)  PB L 219 van 24.8.2005, blz. 43.

(4)  PB L 151 van 6.6.2006, blz. 31.

(5)  PB L 272 van 3.10.2006, blz. 17.


Top