Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0651

Verordening (EG) nr. 651/2007 van de Commissie van 8 juni 2007 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

OJ L 153, 14.6.2007, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 014 P. 240 - 242

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/651/oj

14.6.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 153/3


VERORDENING (EG) Nr. 651/2007 VAN DE COMMISSIE

van 8 juni 2007

tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (1), en met name op artikel 9, lid 1, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Om de uniforme toepassing te waarborgen van de gecombineerde nomenclatuur die als bijlage bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 is gevoegd, dienen bepalingen te worden vastgesteld voor de indeling van het in de bijlage bij de onderhavige verordening opgenomen goed.

(2)

Bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 zijn de algemene regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur vastgesteld. Deze regels zijn ook van toepassing op iedere andere nomenclatuur die, geheel of gedeeltelijk of met toevoeging van onderverdelingen, de gecombineerde nomenclatuur overneemt en die bij specifieke communautaire voorschriften is vastgesteld voor de toepassing van tarief- of andere maatregelen in het kader van het goederenverkeer.

(3)

Met toepassing van genoemde algemene regels, dient het in kolom 1 van de tabel omschreven goed dat is opgenomen in de bijlage bij deze verordening te worden ingedeeld onder de daarmee corresponderende GN-code die is vermeld in kolom 2, op grond van de motiveringen die zijn opgenomen in kolom 3 van voornoemde tabel.

(4)

Het is wenselijk dat, onder voorbehoud van de in de Gemeenschap van kracht zijnde maatregelen inzake dubbele controle en communautair toezicht, vooraf en achteraf, op de invoer van textielproducten in de Gemeenschap, door de rechthebbende op een door de douaneautoriteiten van de lidstaten verstrekte bindende tariefinlichting betreffende de indeling van goederen in de gecombineerde nomenclatuur die niet in overeenstemming is met de bepalingen van onderhavige verordening, een beroep kan worden gedaan, gedurende 60 dagen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 12, lid 6, van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (2).

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité douanewetboek,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Het goed omschreven in kolom 1 van de in de bijlage opgenomen tabel wordt in de gecombineerde nomenclatuur ingedeeld onder de corresponderende GN-code vermeld in kolom 2 van voornoemde tabel.

Artikel 2

Onder voorbehoud van de in de Gemeenschap van kracht zijnde maatregelen inzake dubbele controle en communautair toezicht, vooraf en achteraf, op de invoer van textielproducten in de Gemeenschap, kan op de door de douaneautoriteiten van de lidstaten verstrekte bindende tariefinlichting die niet in overeenstemming is met de bepalingen van onderhavige verordening, gedurende 60 dagen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 12, lid 6, van Verordening (EEG) nr. 2913/92, een beroep worden gedaan.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 8 juni 2007.

Voor de Commissie

László KOVÁCS

Lid van de Commissie


(1)  PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 580/2007 (PB L 138 van 30.5.2007, blz. 1).

(2)  PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1791/2006 van de Raad (PB L 363 van 20.12.2006, blz. 1).


BIJLAGE

Omschrijving

Indeling

GN-code

Motivering

(1)

(2)

(3)

1.

Lichtgewicht kledingstuk voor dames bedoeld om het lichaam te bedekken tot en met het kruis, vervaardigd van effen breiwerk van synthetische vezels (80 % polyamide en 20 % elastaan); de stof bevat geen rubberdraad.

Het kledingstuk is voorzien van 8 mm brede stroken van gevulcaniseerd rubber (post 4008), die in de halsuitsnijding, de armsgaten en beenopeningen zijn gestikt.

Het kledingstuk heeft met beugels voorgevormde cups zoals een bustehouder, een gevoerd inzetstuk, verstelbare schouderbandjes en hoog uitgesneden openingen voor de benen.

(badpak)

(Zie foto nr. 641) (1)

6112 41 90

De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur en de tekst van de GN-codes 6112, 6112 41 en 6112 41 90.

Aangezien het rubber is toegevoegd aan het kledingstuk, maar niet is ingesloten in de stof waaruit het kledingstuk is vervaardigd, kan dit kledingstuk niet worden ingedeeld onder postonderverdeling 6112 41 10 (badpakken voor dames of meisjes, van synthetische vezels bevattende 5 of meer gewichtspercenten rubberdraden).

Gelet op de algemene verschijningsvorm, de snit en het materiaal van de stof, voldoet het kledingstuk aan de criteria voor de indeling van badpakken voor dames of meisjes, gemaakt van synthetische vezels (GN-code 6112 41 90 — andere).

2.

Gewatteerd artikel van textiel samengesteld uit twee lagen weefsel van textiel (100 % katoen) samen gestikt met een tussenlaag van watten.

Het geconfectioneerde artikel is aan elkaar genaaid en heeft de volgende eigenschappen:

Het artikel is ongeveer 90 cm lang en heeft een nauwsluitende kraag. Het heeft een opening aan de voorzijde voorzien van een ritssluiting met een lengte van ongeveer 68 cm. Bij de taille is een elastische insnoering aangebracht. Het bovendeel van het artikel beschikt over armsgaten en de zij- en onderkanten zijn volledig gesloten. De snit van het bovendeel geeft het kledingstuk zijn lichaamsvorm.

(trappelzak voor kinderen)

(Zie foto nr. 640) (1)

6211 42 90

De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, aantekening 7 op afdeling XI, aantekening 8 op hoofdstuk 62 en de tekst van de GN-codes 6211, 6211 42 en 6211 42 90.

Volgens aantekening 4 a) op hoofdstuk 62 kan dit artikel niet als „babykleding” worden aangemerkt aangezien het bestemd is voor jonge kinderen met een lichaamslengte van meer dan 86 cm. Daarom is het uitgezonderd van post 6209.

Gelet op de GN-toelichting op post 6111, waarin trappelzakken voor baby’s met armsgaten of mouwen als kledingstukken worden aangemerkt, moet dit artikel, dat op dezelfde manier is ontworpen als die voor baby’s (het bovendeel heeft de snit van een kledingstuk) maar alleen groter van formaat is, ook als kledingstuk worden aangemerkt.

Gelet op de snit van het bovendeel, wordt het artikel aangemerkt als een kledingstuk van afdeling XI en niet als een artikel voor bedden en dergelijke. Daarom is het uitgezonderd van post 9404.

Aangezien er in de hoofdstukken kleding- en kledingtoebehoren geen specifieke post voor dit soort artikelen is, moet het als „andere kleding” worden ingedeeld.

3.

Een artikel van textiel bestemd voor stoffering van motorvoertuigen. Het is bedoeld om op stoelen van motorvoertuigen te worden aangebracht en bestaat uit meerdere lagen materiaal, waarvan de buitenlagen gemaakt zijn van weefsel (katoen) en een tussenlaag van gebonden textielvlies, die dient als vulling.

(stoelbekleding)

(Zie foto nr. 642) (1)

6304 92 00

De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, en de tekst van de GN-codes 6304 en 6304 92 00.

Zie de GS-toelichtingen bij post 6304, waarin wordt vermeld dat deze post artikelen van textiel voor stoffering van motorvoertuigen omvat.

Dit artikel is geen onderdeel van een autostoel, maar toebehoren voor de stoel en kan daarom niet worden ingedeeld onder post 9401. Zie ook de GS-toelichtingen bij post 9401, delen.

Omdat dit artikel ontworpen is om te worden gebruikt in motorvoertuigen, kan het niet worden aangemerkt als een artikel voor bedden en dergelijke. Daarom is het uitgezonderd van post 9404.

Image

Image

Image


(1)  De foto’s dienen slechts ter informatie.


Top