Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0444

Verordening (EG) nr. 444/2007 van de Commissie van 23 april 2007 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 41/2007 van de Raad wat betreft de vangstbeperkingen voor het haringbestand in de ICES-zones I en II

OJ L 106, 24.4.2007, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 56M , 29.2.2008, p. 321–322 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/444/oj

24.4.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 106/22


VERORDENING (EG) Nr. 444/2007 VAN DE COMMISSIE

van 23 april 2007

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 41/2007 van de Raad wat betreft de vangstbeperkingen voor het haringbestand in de ICES-zones I en II

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op Verordening (EG) nr. 41/2007 van de Raad van 21 december 2006 tot vaststelling, voor 2007, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de wateren van de Gemeenschap en, voor vaartuigen van de Gemeenschap, in andere wateren met vangstbeperkingen van toepassing zijn, en tot vaststelling van de bij de visserij in acht te nemen voorschriften (1), en met name op bijlage IB,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 41/2007 zijn voor 2007 de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden vastgesteld welke in de wateren van de Gemeenschap en, voor vaartuigen van de Gemeenschap, in andere wateren met vangstbeperkingen van toepassing zijn, alsmede de bij de visserij in acht te nemen voorschriften.

(2)

Na overleg tussen de Gemeenschap, de Faeröer, IJsland, Noorwegen en de Russische Federatie op 18 januari 2007, is een overeenkomst bereikt over de vangstmogelijkheden voor de (in het voorjaar paaiende Noorse) Atlantisch-Scandinavische haring in het noordoosten van de Atlantische Oceaan. In volledige overeenstemming met het wetenschappelijke advies van de Internationale Raad voor het onderzoek van de zee (International Council for the Exploration of the Sea — ICES) is de algemene vangstbeperking voor 2007 op 1 280 000 ton vastgesteld. Die overeenkomst dient in gemeenschapsrecht te worden omgezet.

(3)

Verordening (EG) nr. 41/2007 dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage IB bij Verordening (EG) nr. 41/2007 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 23 april 2007.

Voor de Commissie

Joe BORG

Lid van de Commissie


(1)  PB L 15 van 20.1.2007, blz. 1.


BIJLAGE

In bijlage IB bij Verordening (EG) nr. 41/2007 worden de gegevens betreffende de soort haring in de EG-wateren en de internationale wateren van de ICES-zones I en II vervangen door:

„Soort

:

Haring

Clupea harengus

Zone

:

EG-wateren en internationale wateren van de zones I en II HER/1/2.

België

30

 

Denemarken

28 550

 

Duitsland

5 000

 

Spanje

94

 

Frankrijk

1 232

 

Ierland

7 391

 

Nederland

10 217

 

Polen

1 445

 

Portugal

94

 

Finland

442

 

Zweden

10 580

 

Verenigd Koninkrijk

18 253

 

EG

83 328

 

Noorwegen

74 995 (1)

 

TAC

1 280 000

Analytische TAC

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 847/96 is niet van toepassing.

Artikel 5, lid 2, van Verordening (EG) nr. 847/96 is van toepassing.

Binnen de limieten van bovenstaande quota mag in de onderstaande zones niet meer worden gevangen dan de volgende hoeveelheden:

 

Noorse wateren ten noorden van 62 °NB en de visserijzone rond Jan Mayen (HER/*2AJMN)

België

30 ()

Denemarken

28 550 ()

Duitsland

5 000 ()

Spanje

94 ()

Frankrijk

1 232 ()

Ierland

7 391 ()

Nederland

10 217 ()

Polen

1 445 ()

Portugal

94 ()

Finland

442 ()

Zweden

10 580 ()

Verenigd Koninkrijk

18 253 ()

()  Als de som van de vangsten van alle lidstaten 74 995 ton bedraagt, worden geen nieuwe vangsten meer toegestaan.”.


(1)  Binnen dit quotum gedane vangsten moeten worden afgetrokken van het Noorse TAC-aandeel („access quota”). Dit quotum mag worden gevangen in de EG-wateren ten noorden van 62 °NB.

Bijzondere voorwaarden:

Binnen de limieten van bovenstaande quota mag in de onderstaande zones niet meer worden gevangen dan de volgende hoeveelheden:

 

Noorse wateren ten noorden van 62 °NB en de visserijzone rond Jan Mayen (HER/*2AJMN)

België

30 ()

Denemarken

28 550 ()

Duitsland

5 000 ()

Spanje

94 ()

Frankrijk

1 232 ()

Ierland

7 391 ()

Nederland

10 217 ()

Polen

1 445 ()

Portugal

94 ()

Finland

442 ()

Zweden

10 580 ()

Verenigd Koninkrijk

18 253 ()

()  Als de som van de vangsten van alle lidstaten 74 995 ton bedraagt, worden geen nieuwe vangsten meer toegestaan.”.

(2)  Als de som van de vangsten van alle lidstaten 74 995 ton bedraagt, worden geen nieuwe vangsten meer toegestaan.”.


Top