Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R2030

Verordening (EG) nr. 2030/2006 van de Commissie van 21 december 2006 tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1607/2000, nr. 1622/2000 en nr. 2729/2000 betreffende de wijnmarkt in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

OJ L 414, 30.12.2006, p. 40–42 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 9.12.2008, p. 487–489 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 081 P. 227 - 229
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 081 P. 227 - 229

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2009; stilzwijgende opheffing door 32009R0607

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2030/oj

30.12.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 414/40


VERORDENING (EG) Nr. 2030/2006 VAN DE COMMISSIE

van 21 december 2006

tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1607/2000, nr. 1622/2000 en nr. 2729/2000 betreffende de wijnmarkt in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt (1), en met name op artikel 58, artikel 46, lid 1, en artikel 72, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1607/2000 van de Commissie van 24 juli 2000 tot vaststelling van enige uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt, en met name voor de titel betreffende in bepaalde gebieden voortgebrachte kwaliteitswijn (2) bevat een lijst van de v.m.q.p.r.d. waarvan de cuvée een alcoholgehalte van minder dan 9,5 % vol. mag hebben. Deze bijlage moet worden gewijzigd om in Roemenië geproduceerde wijnen op te nemen.

(2)

Bijlage XIII bij Verordening (EG) nr. 1622/2000 van de Commissie van 24 juli 2000 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt, en tot instelling van een communautaire regeling inzake oenologische procédés en behandelingen (3) bevat de afwijkingen met betrekking tot het gehalte aan vluchtige zuren in wijn zoals bepaald in bijlage V, deel B, punt 1, van Verordening (EG) nr. 1493/1999. Deze bijlage moet worden gewijzigd in verband met de toetreding van Roemenië.

(3)

Artikel 11, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2729/2000 van de Commissie van 14 december 2000 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen inzake de controles in de wijnbouwsector (4) bepaalt het minimumaantal jaarlijks te nemen monsters voor de databank met analyseresultaten zoals bepaald in artikel 10 van deze verordening. In verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië moet het aantal te nemen monsters ook voor deze landen worden bepaald.

(4)

Verordening (EG) nr. 1607/2000, Verordening (EG) nr. 1622/2000 en Verordening (EG) nr. 2729/2000 moeten derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5)

De in deze verordening vastgestelde maatregelen zijn in overeenstemming met het Comité van beheer voor wijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1607/2000 wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

In bijlage XIII bij Verordening (EG) nr. 1622/2000 wordt het volgende punt (o) toegevoegd:

„(o)

voor Roemeense wijnen:

25 milli-equivalent per liter voor v.q.p.r.d. die voldoet aan de voorwaarden om met de vermelding „DOC–CT” te worden aangeduid.

30 milli-equivalent per liter voor v.q.p.r.d. die voldoet aan de voorwaarden om met de vermelding „DOC–CIB” te worden aangeduid.”.

Artikel 3

In artikel 11, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2729/2000 wordt de tweede alinea vervangen door:

„—

30 in Bulgarije,

20 in Tsjechië,

200 in Duitsland,

50 in Griekenland,

200 in Spanje,

400 in Frankrijk,

400 in Italië,

10 in Cyprus,

4 in Luxemburg,

50 in Hongarije,

4 in Malta,

50 in Oostenrijk,

50 in Portugal,

70 in Roemenië,

20 in Slovenië,

15 in Slowakije,

4 in het Verenigd Koninkrijk.”.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking onder voorbehoud en op de datum van de inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 21 december 2006.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 179 van 14.7.1999, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2165/2005 (PB L 345 van 28.12.2005, blz. 1).

(2)  PB L 185 van 25.7.2000, blz. 17.

(3)  PB L 194 van 31.7.2000, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1507/2006 (PB L 280 van 12.10.2006, blz. 9).

(4)  PB L 316 van 15.12.2000, blz. 16. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 262/2006 (PB L 46 van 16.2.2006, blz. 22).


BIJLAGE

„BIJLAGE IV

Lijst van de v.m.q.p.r.d. waarvan de cuvée een alcoholgehalte van minder dan 9,5 % vol mag hebben

ITALIË

Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene

Montello e Colli Asolani.

ROEMENIË

Muscat Spumant Bucium

Muscat Spumant Dealu Mare

Muscat Spumant Murfatlar

Muscat Spumant Alba Iulia

Muscat Spumant Iași

Muscat Spumant Huși

Muscat Spumant Panciu

Muscat Spumant Șimleul Silvaniei

Muscat Spumant Sebeș Apold

Muscat Spumant Târnave”


Top