Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22006D0048

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 48/2006 van 28 april 2006 tot wijziging van bijlage XX (Milieu) bij de EER-overeenkomst

OJ L 175, 29.6.2006, p. 97–98 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 068 P. 16 - 17
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 068 P. 16 - 17
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 100 P. 106 - 107

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/48(2)/oj

29.6.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 175/97


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 48/2006

van 28 april 2006

tot wijziging van bijlage XX (Milieu) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage XX bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 36/2006 van het Gemengd Comité van de EER van 10 maart 2006 (1).

(2)

Beschikking 2002/739/EG van de Commissie van 3 september 2002 tot vaststelling van de herziene milieucriteria voor de toekenning van de communautaire milieukeur voor verven en vernissen voor gebruik binnenshuis en tot wijziging van Beschikking 1999/10/EG (2) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(3)

Beschikking 2002/740/EG van de Commissie van 3 september 2002 tot vaststelling van de herziene milieucriteria voor de toekenning van de communautaire milieukeur aan matrassen en tot wijziging van Beschikking 98/634/EG (3) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(4)

Beschikking 2002/741/EG van de Commissie van 4 september 2002 tot vaststelling van de herziene milieucriteria voor de toekenning van de communautaire milieukeur voor kopieerpapier en grafisch papier en tot wijziging van Beschikking 1999/554/EG (4) moet in de Overeenkomst worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1

Na punt 2u (Beschikking 2005/360/EG van de Commissie) van bijlage XX bij de Overeenkomst worden de volgende punten ingevoegd:

„2v.

32002 D 0739: Beschikking 2002/739/EG van de Commissie van 3 september 2002 tot vaststelling van de herziene milieucriteria voor de toekenning van de communautaire milieukeur voor verven en vernissen voor gebruik binnenshuis en tot wijziging van Beschikking 1999/10/EG (PB L 236 van 4.9.2002, blz. 4).

2w.

32002 D 0740: Beschikking 2002/740/EG van de Commissie van 3 september 2002 tot vaststelling van de herziene milieucriteria voor de toekenning van de communautaire milieukeur aan matrassen en tot wijziging van Beschikking 98/634/EG (PB L 236 van 4.9.2002, blz. 10).

2x.

32002 D 0741: Beschikking 2002/741/EG van de Commissie van 4 september 2002 tot vaststelling van de herziene milieucriteria voor de toekenning van de communautaire milieukeur voor kopieerpapier en grafisch papier en tot wijziging van Beschikking 1999/554/EG (PB L 237 van 5.9.2002, blz. 6).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van de Beschikkingen 2002/739/EG, 2002/740/EG en 2002/741/EG zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 29 april 2006, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (5).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 28 april 2006.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

R. WRIGHT


(1)  PB L 147 van 1.6.2006, blz. 55.

(2)  PB L 236 van 4.9.2002, blz. 4.

(3)  PB L 236 van 4.9.2002, blz. 10.

(4)  PB L 237 van 5.9.2002, blz. 6.

(5)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


Top